***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2018 - 18:12

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -3.338.783 58.880.000 53.748.727 -40.656.244 3.342.930 545.174.055 -256.908.907 544.559.122 16.236.142 560.795.264
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 -256.908.907 256.908.907 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 11.132.086 -21.819.774 -10.687.688 -1.726.149 -12.413.837
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -3.338.783 58.880.000 53.748.727 -29.524.158 3.342.930 288.265.148 -21.819.774 533.871.434 14.509.993 548.381.427
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
39.410.018 -39.410.018 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.493.523 -55.149.918 -49.656.395 -3.505.219 -53.161.614
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 -55.149.918 563.231.384 12.189.944 575.421.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.308.357 14.601.217
Dönem Karı (Zararı)
-58.491.977 -23.703.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-58.491.977 -23.703.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.044.231 34.021.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 15.482 7.479
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.009 70.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 58.009 70.517
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 18.689.210 13.611.582
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
53.625.347 19.352.515
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.240.707 1.078.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-103.110 -99.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-75.811.052 5.039.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.023 4.053.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.035.755 -1.272.256
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -58.410.166 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.102.868 680.882
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.016.797 1.766.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.337.083 -188.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-65.258.798 15.357.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -49.559 -72.829
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -683.833
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-328.291 -2.802.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 0 -16.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -328.291 -2.786.156
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
97.079.463 -18.306.695
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 170.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.258.023 -4.112.239
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -56.258.023 -4.112.239
Ödenen Faiz
6 -17.179.221 -14.541.664
Alınan Faiz
516.707 347.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.442.815 -6.507.634
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.442.815 -6.507.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.125.149 7.826.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.567.964 1.319.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 34.567.964 3.125.149
Finansal Yatırımlar
5 3.294.331 2.717.559
Ticari Alacaklar
15.521.312 15.579.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 7 732 2.050.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.520.580 13.528.688
Diğer Alacaklar
80.534 32.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 8 30.868 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.666 32.900
Stoklar
12 58.410.166 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 18.503.439 1.118.578
Diğer Dönen Varlıklar
18 9.625.350 9.247.240
ARA TOPLAM
140.003.096 31.820.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.003.096 31.820.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 68.433.051 64.420.217
Diğer Alacaklar
27.078.131 24.646.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 27.078.131 24.646.637
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.625.785.895 1.604.229.004
Maddi Duran Varlıklar
10 111.230 125.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.156 47.479
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 46.156 47.479
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.324.069 8.504.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.254.205 3.890.901
Diğer Duran Varlıklar
18 30.264.939 25.510.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.764.297.676 1.731.374.525
TOPLAM VARLIKLAR
1.904.300.772 1.763.195.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.268.639 48.836.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 103.601.214 93.878.598
Ticari Borçlar
2.211.522 4.314.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 39.244 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.172.278 4.314.390
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
14.886.465 13.228.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 4.365.356 5.978.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.521.109 7.250.241
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
17 7.138.774 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.979.671 2.966.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 244.280 230.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.735.391 2.735.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 1.490.941 1.686.699
ARA TOPLAM
134.577.226 164.910.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.577.226 164.910.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.072.901.157 867.454.723
Ticari Borçlar
240.345 240.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 240.345 240.345
Diğer Borçlar
34.884.337 34.049.695
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 34.884.337 34.049.695
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
17 0 346.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.438.283 16.443.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 170.305 175.407
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 16.267.978 16.267.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 65.994.976 68.180.721
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 3.843.120 3.750.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.194.302.218 990.465.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.328.879.444 1.155.376.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
563.231.384 592.124.050
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 0
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -3.338.783
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.741.240 -30.234.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 -24.741.240 -30.234.763
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 3.342.930
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 3.338.783
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
325.408.595 285.998.577
Net Dönem Karı veya Zararı
-55.149.918 39.410.018
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.189.944 15.695.163
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
575.421.328 607.819.213
TOPLAM KAYNAKLAR
1.904.300.772 1.763.195.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 17.003.731 13.047.594
Satışların Maliyeti
20 -2.838.787 -2.363.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.164.944 10.684.320
BRÜT KAR (ZARAR)
14.164.944 10.684.320
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.757.429 -1.510.326
Pazarlama Giderleri
21 -1.177.153 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 9.910 64.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -43.860 -27.282
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.196.412 9.211.580
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.196.412 9.211.580
Finansman Gelirleri
23 960.080 13.057.537
Finansman Giderleri
24 -73.889.176 -44.893.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.732.684 -22.624.029
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.240.707 -1.078.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -437.013
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 3.240.707 -641.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.491.977 -23.703.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
-58.491.977 -23.703.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.342.059 -1.883.239
Ana Ortaklık Payları
-55.149.918 -21.819.774
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,30000000 -0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,19000000 -0,12000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.330.363 11.289.176
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.330.363 11.289.176
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.330.363 11.289.176
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.161.614 -12.413.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.505.219 -1.726.149
Ana Ortaklık Payları
-49.656.395 -10.687.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681578


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
102.494 Değişim: 0,00% Hacim : 5.936 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 21.02.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,3247 Değişim: 0,11%
Düşük 5,3156 22.02.2019 Yüksek 5,3280
Açılış: 5,31855
6,0407 Değişim: 0,00%
Düşük 6,0274 22.02.2019 Yüksek 6,0495
Açılış: 6,0409
226,97 Değişim: 0,23%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 227,15
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.