KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 18:14

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.592.243.661 1.336.798.154 659.280.665 529.598.956
Satışların Maliyeti
11 -1.550.167.441 -1.291.965.093 -667.207.603 -517.600.003
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.076.220 44.833.061 -7.926.938 11.998.953
BRÜT KAR (ZARAR)
42.076.220 44.833.061 -7.926.938 11.998.953
Genel Yönetim Giderleri
11 -39.703.671 -36.326.626 -13.113.395 -11.303.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 31.136.161 10.416.977 19.417.399 1.913.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -89.641.452 -52.160.636 -74.382.265 -22.020.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-56.132.742 -33.237.224 -76.005.199 -19.411.629
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 166.102 18.792 0 815.018
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-55.966.640 -33.218.432 -76.005.199 -18.596.611
Finansman Gelirleri
14 35.173.779 22.345.874 8.709.308 -4.215.306
Finansman Giderleri
14 -1.954.699.269 -254.462.021 -1.192.629.292 -95.174.550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.975.492.130 -265.334.579 -1.259.925.183 -117.986.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
327.795.817 -39.694.632 204.060.401 -12.712.653
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -3.358.352 -1.513.318 -1.925.296 -543.475
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 331.154.169 -38.181.314 205.985.697 -12.169.178
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.647.696.313 -305.029.211 -1.055.864.782 -130.699.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.647.696.313 -305.029.211 -1.055.864.782 -130.699.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.647.696.313 -305.029.211 -1.055.864.782 -130.699.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına(kayıp)/kazanç (1.000 adet) -22,60000000 -4,18000000 -14,48000000 -1,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.409.709.068 -30.964.517 12.053.172 -4.322.722 -618.995.310 -548.673.970 1.100.178.674 1.100.178.674
Diğer Düzeltmeler
-49.365.864 11.820.985 49.365.864 11.820.985 11.820.985
Transferler
-548.673.970 548.673.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.372.208 -305.029.211 -306.401.419 -306.401.419
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.360.343.204 -1.372.208 -19.143.532 12.053.172 -4.322.722 -1.118.303.416 -305.029.211 805.598.240 805.598.240
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.593.981.900 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.090.945.284 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136
Diğer Düzeltmeler
-97.150.579 2.641.844 97.150.579 2.641.844 2.641.844
Transferler
-507.197.153 507.197.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
226.087 -1.647.696.313 -1.647.470.226 -1.647.470.226
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.496.831.321 -1.123.740 -12.518.059 12.053.172 -4.322.722 -1.500.991.858 -1.647.696.313 223.604.754 223.604.754


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.561.691 133.222.888
Dönem Karı (Zararı)
-1.647.696.313 -305.029.211
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.664.639.572 419.225.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4,11 194.037.996 133.565.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
599.100
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
599.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.600.101 3.037.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.242.955 1.990.593
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -620.764 461.644
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.977.910 585.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
237.978.033 201.388.652
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.572.953.860 29.138.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.968.499 11.820.985
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.968.499 11.820.985
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-327.795.817 39.694.632
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.102 -18.792
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -166.102 -18.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.774.935 20.501.281
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.889.236 59.963.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.596.443 7.927.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.292.793 52.035.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.307.595 -16.660
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-535
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.307.595 -16.125
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
4.135.190 -3.232.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.233.192 -933.439
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.888.204 5.672.424
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.835.701 -28.818.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.654.506 -19.219.314
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
73.490.207 -9.599.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
182.693 51.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.490.436 573.924
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.490.436 573.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-4.731.878
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.100.728 -8.026.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.100.728 -8.026.816
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.831.676 134.697.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.433.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.296.533 -1.474.919
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.068.027 14.746.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.975 131.257
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
166.975 131.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.235.002 -2.348.208
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -6.222.999 -2.086.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -12.003 -261.225
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.963.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.811.682 -266.962.466
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.948.366 0
Kredilerden Nakit Girişleri
328.948.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.225.868 -149.110.438
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-212.225.868 -149.110.438
Ödenen Faiz
-90.912.866 -140.475.429
Alınan Faiz
2.919.465 11.994.501
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
9.082.585 10.628.900
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.818.036 -118.992.681
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.818.036 -118.992.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
44.170.711 420.637.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.352.675 301.644.806


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.647.696.313 -305.029.211 -1.055.864.782 -130.699.120
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
226.087 -1.372.208 -84.470 -93.226
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
282.609 -1.715.260 -105.587 -116.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.522 343.052 21.117 23.307
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-56.522 343.052 21.117 23.307
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
226.087 -1.372.208 -84.470 -93.226
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.647.470.226 -306.401.419 -1.055.949.252 -130.792.346
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.647.470.226 -306.401.419 -1.055.949.252 -130.792.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18.340.382 45.241.003
Ticari Alacaklar
163.507.481 90.301.108
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 66.833.333 21.236.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
96.674.148 69.064.218
Diğer Alacaklar
19.679.026 2.395.192
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.679.026 2.395.192
Türev Araçlar
7 497.923
Stoklar
8.155.247 1.666.918
Peşin Ödenmiş Giderler
14.861.118 9.416.948
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 415.620 2.262.033
Diğer Dönen Varlıklar
20.264.861 20.995.542
ARA TOPLAM
245.223.735 172.776.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.223.735 172.776.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Ticari Alacaklar
8.055.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.055.071
Diğer Alacaklar
348.767 7.325.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
348.767 7.325.006
Stoklar
17.899.707 17.154.844
Maddi Duran Varlıklar
4 5.288.313.239 5.474.149.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 111.340.793 113.308.159
Peşin Ödenmiş Giderler
2.338.539 1.894.505
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 208.629.244 16.795.470
Diğer Duran Varlıklar
86.485.549 67.654.140
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.715.455.838 5.706.436.935
TOPLAM VARLIKLAR
5.960.679.573 5.879.213.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 277.372.429
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
660.148.265 382.791.156
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
660.148.265 382.791.156
Banka Kredileri
3 653.063.755 377.892.651
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 7.084.510 4.898.505
Ticari Borçlar
260.100.889 187.880.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 26.801.331 11.847.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
233.299.558 176.033.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.117.875 935.182
Diğer Borçlar
5.259.996 1.770.447
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.259.996 1.770.447
Türev Araçlar
7 6.886.519 15.163.211
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 783.780 568.374
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.920.052 20.415.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.121.929 2.975.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 18.798.123 17.440.977
ARA TOPLAM
1.232.589.805 609.525.198
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.589.805 609.525.198
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.062.070.125 2.833.787.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.062.070.125 2.833.787.191
Banka Kredileri
3 3.991.560.206 2.783.727.773
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 70.509.919 50.059.418
Ticari Borçlar
216.958.645 200.734.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
216.958.645 200.734.583
Diğer Borçlar
16.615 15.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.615 15.728
Türev Araçlar
7 14.531.161 17.585.703
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.126.241 3.746.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.126.241 3.746.304
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 206.782.227 345.385.759
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.504.485.014 3.401.255.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.737.074.819 4.010.780.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.604.754 1.868.433.136
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.495.707.581 2.592.632.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.495.707.581 2.592.632.073
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.496.831.321 2.593.981.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.123.740 -1.349.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.518.059 -15.159.903
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.518.059 -15.159.903
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.518.059 -15.159.903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.500.991.858 -1.090.945.284
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.647.696.313 -507.197.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
223.604.754 1.868.433.136
TOPLAM KAYNAKLAR
5.960.679.573 5.879.213.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717997


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.