***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 - 19:19

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 497.114.351 396.723.616
Satışların Maliyeti
11 -466.036.868 -375.620.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.077.483 21.102.715
BRÜT KAR (ZARAR)
31.077.483 21.102.715
Genel Yönetim Giderleri
11 -14.105.046 -13.254.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 4.295.736 7.495.310
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.068.042 -19.708.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.200.131 -4.364.811
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 38.983 79.055
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.239.114 -4.285.756
Finansman Gelirleri
14 20.749.442 20.630.047
Finansman Giderleri
14 -218.687.039 -176.547.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-180.698.483 -160.202.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
36.389.539 8.385.019
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -647.276 -481.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 37.036.815 8.866.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-144.308.944 -151.817.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
-144.308.944 -151.817.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-144.308.944 -151.817.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kar/(Zarar) -198,00000000 -208,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.409.709.068 -30.964.517 12.053.172 -4.322.722 -618.995.310 -548.673.970 1.100.178.674 1.100.178.674
Diğer Düzeltmeler
-16.460.512 3.643.247 16.460.512 3.643.247 3.643.247
Transferler
-548.673.970 548.673.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.817.864 -151.817.864 -151.817.864
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 1.393.248.556 -27.321.270 12.053.172 -4.322.722 -1.151.208.768 -151.817.864 952.004.057 952.004.057
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.526.950.583 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.090.945.284 -507.197.153 1.801.401.819 1.801.401.819
Diğer Düzeltmeler
-30.224.701 791.608 30.224.701 791.608 791.608
Transferler
-507.197.153 507.197.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
280.550 -144.308.944 -144.028.394 -144.028.394
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.496.725.882 -1.069.277 -14.368.295 12.053.172 -4.322.722 -1.567.917.736 -144.308.944 1.658.165.033 1.658.165.033


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.814.314 55.038.058
Dönem Karı (Zararı)
-144.308.944 -151.817.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
232.000.078 197.424.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4,5 62.526.083 44.517.079
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
186.339
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
186.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.600.724 -1.525.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.466.591 -2.414.428
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.616
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.134.133 893.079
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 77.954.361 71.244.834
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
123.555.824 91.466.333
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
791.608 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
791.608 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -36.389.539 -8.385.019
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-38.983 -79.055
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -38.983 -79.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.061.435 10.789.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.949.276 62.660.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
327.752 4.409.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.277.028 58.250.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
365.097 -11.890
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.073 -362
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
327.024 -11.528
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
492.145 -1.180
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-57.550 -1.080.072
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
837.650 7.259.560
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.012.319 -47.194.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.258.207 -25.410.265
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6.245.888 -21.784.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
214.334 -362.855
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.264.835 312.157
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.264.835 312.157
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.840.997 -122.658
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.974.989 -54.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.599.635 -10.614.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.599.635 -10.614.168
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.629.699 56.396.634
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-247.011 -853.279
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -568.374 -505.297
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
447.491 3.355.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.983 79.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4,5 -350.179 -3.388.481
Alınan Faiz
758.687 6.664.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.203.916 -270.281.314
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
204.524.814 0
Kredilerden Nakit Girişleri
204.524.814 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.772.478 -150.481.541
Ödenen Faiz
-123.340.763 -129.347.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.615.489 9.547.649
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.942.111 -211.887.749
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.942.111 -211.887.749
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.292.377 420.637.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.350.266 208.749.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-144.308.944 -151.817.864
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
280.550 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
350.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.137 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-70.137 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
280.550 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.028.394 -151.817.864
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-144.028.394 -151.817.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15.907.100 45.241.003
Ticari Alacaklar
119.022.314 90.248.146
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 20.856.176 21.183.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
98.166.138 69.064.218
Diğer Alacaklar
2.070.727 2.448.154
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14.889 52.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.055.838 2.395.192
Türev Araçlar
7 5.778 497.923
Stoklar
1.724.468 1.666.918
Peşin Ödenmiş Giderler
8.484.240 9.416.948
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.363.605 2.262.033
Diğer Dönen Varlıklar
23.569.505 20.995.542
ARA TOPLAM
173.147.737 172.776.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.147.737 172.776.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Ticari Alacaklar
13.217.580 15.064.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.217.580 15.064.575
Diğer Alacaklar
327.832 315.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
327.832 315.502
Stoklar
17.154.844 17.154.844
Maddi Duran Varlıklar
4 5.328.836.272 5.390.359.318
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 112.655.301 113.308.159
Peşin Ödenmiş Giderler
1.887.991 1.894.505
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 16.351.299 16.795.470
Diğer Duran Varlıklar
63.480.542 67.654.140
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.554.011.661 5.622.646.513
TOPLAM VARLIKLAR
5.727.159.398 5.795.423.180
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.524.814
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
204.524.814
Banka Kredileri
3 204.524.814
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.769.322 382.791.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
171.769.322 382.791.156
Banka Kredileri
3 166.873.019 377.892.651
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 4.896.303 4.898.505
Ticari Borçlar
183.521.951 187.880.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 4.589.231 11.847.438
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
178.932.720 176.033.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.149.516 935.182
Diğer Borçlar
6.923.603 1.658.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6.923.603 1.658.839
Türev Araçlar
7 6.062.686 15.163.211
Ertelenmiş Gelirler
237 232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
647.276 568.374
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.119.827 21.029.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.552.448 3.477.185
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 17.567.379 17.552.353
ARA TOPLAM
593.719.232 610.027.383
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
593.719.232 610.027.383
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.952.260.321 2.833.787.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.952.260.321 2.833.787.191
Banka Kredileri
3 2.900.572.914 2.783.727.773
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 51.687.407 50.059.418
Ticari Borçlar
210.628.212 200.734.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
210.628.212 200.734.583
Diğer Borçlar
15.799 15.728
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.799 15.728
Türev Araçlar
7 17.845.231 17.585.703
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.309.765 3.244.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.309.765 3.244.119
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 291.215.805 328.626.654
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.475.275.133 3.383.993.978
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.068.994.365 3.994.021.361
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.658.165.033 1.801.401.819
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.495.656.605 2.525.600.756
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.495.656.605 2.525.600.756
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 2.496.725.882 2.526.950.583
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.069.277 -1.349.827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.368.295 -15.159.903
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.368.295 -15.159.903
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.368.295 -15.159.903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.567.917.736 -1.090.945.284
Net Dönem Karı veya Zararı
-144.308.944 -507.197.153
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.658.165.033 1.801.401.819
TOPLAM KAYNAKLAR
5.727.159.398 5.795.423.180http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680937


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.186 Değişim: 0,67% Hacim : 6.504 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.612 22.02.2019 Yüksek 103.468
Açılış: 102.840
5,3207 Değişim: 0,04%
Düşük 5,3115 23.02.2019 Yüksek 5,3414
Açılış: 5,31855
6,0339 Değişim: -0,12%
Düşük 6,0254 23.02.2019 Yüksek 6,0611
Açılış: 6,0409
227,29 Değişim: 0,37%
Düşük 226,08 22.02.2019 Yüksek 228,14
Açılış: 226,45

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.