KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2018 - 18:28

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.319.065.826 1.091.075.325 469.037.702 401.553.028
Satışların Maliyeti
18 -1.008.130.357 -878.870.696 -352.374.505 -308.959.748
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
310.935.469 212.204.629 116.663.197 92.593.280
BRÜT KAR (ZARAR)
310.935.469 212.204.629 116.663.197 92.593.280
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -49.799.572 -45.161.324 -17.768.012 -14.458.768
Pazarlama Giderleri
19,20 -13.618.247 -14.709.751 -4.445.031 -4.266.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 33.911.169 7.183.740 20.908.536 1.717.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -44.873.761 -16.925.475 -25.084.605 -2.880.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
236.555.058 142.591.819 90.274.085 72.704.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 26.188.572 26.066.025 4.464.006 2.599.655
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -10.610 0 -1 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
262.733.020 168.657.844 94.738.090 75.304.128
Finansman Gelirleri
23 19.915.498 8.587.103 10.001.564 4.982.324
Finansman Giderleri
23 -68.200.299 -55.336.249 -27.798.540 -22.931.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
214.448.219 121.908.698 76.941.114 57.354.540
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.831.347 -19.121.567 -16.955.198 -10.952.719
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -46.749.367 -19.993.892 -17.923.551 -9.590.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.918.020 872.325 968.353 -1.362.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
171.616.872 102.787.131 59.985.916 46.401.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
171.616.872 102.787.131 59.985.916 46.401.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.957.288 -64.848 792.843 245.836
Ana Ortaklık Payları
169.659.584 102.851.979 59.193.073 46.155.985
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -10.827.947 169.689.284 173.337.191 171.809.916 286.354.013 1.214.987.107 12.466.908 1.227.454.015
Transferler
49.261.003 237.093.010 -286.354.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.784.171 102.851.979 84.067.808 -64.848 84.002.960
Dönem Karı (Zararı)
102.851.979 102.851.979 -64.848 102.787.131
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.784.171 -18.784.171 -18.784.171
Kar Payları
-237.183.773 -237.183.773 -554.542 -237.738.315
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.827.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.905.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.598.194 0 0 0 171.719.153 102.851.979 0 1.061.871.142 11.847.518 1.073.718.660
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Transferler
20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.701.989 169.659.584 115.957.595 1.957.288 117.914.883
Dönem Karı (Zararı)
169.659.584 169.659.584 1.957.288 171.616.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.701.989 -53.701.989 -53.701.989
Kar Payları
-128.001.510 -128.001.510 -128.001.510
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.953.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.703.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 169.659.584 0 1.115.193.628 13.989.581 1.129.183.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
229.597.235 98.619.545
Dönem Karı (Zararı)
214.448.219 121.908.698
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
214.448.219 121.908.698
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
94.561.285 90.066.082
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20 62.688.817 61.484.178
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.803.658 2.165.035
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 903.658 1.265.035
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 900.000 900.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.081.582 10.776.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 4.817.357 7.554.344
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 559.541 581.111
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -127.916 166.427
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.832.600 2.475.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
46.165.190 41.706.012
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.251.562 -709.814
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 51.416.752 42.415.826
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -12.539.587 -3.195.042
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -13.638.375 -22.870.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.588.522 -86.757.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.416.230 -53.254.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.301.253 6.150.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-88.192.386 -1.908.884
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.051 -3.653.724
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.711.220 -30.994.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.039.266 480.215
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.065.819 -845.644
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.757.779 -3.083.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.902.952 352.407
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.902.952 352.407
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
270.420.982 125.217.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -4.237.972 -5.817.894
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-272.086 -209.861
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-36.602.243 -21.045.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 288.554 475.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.802.539 -54.642.607
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.638.982 4.646.238
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -77.079.896 -82.159.828
Alınan Temettüler
13.638.375 22.870.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-427.353 -4.408.447
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
279.370.869 716.577.213
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-123.076.483 -440.075.072
Ödenen Temettüler
25 -128.001.510 -237.738.315
Ödenen Faiz
-32.068.839 -43.595.509
Alınan Faiz
3.348.610 423.236
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.367.343 39.568.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.367.343 39.568.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.746.580 23.394.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
258.113.923 62.963.164


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
171.616.872 102.787.131 59.985.916 46.401.821
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-53.701.989 -18.784.171 -21.895.661 -11.293.550
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-56.528.409 -19.772.812 -23.048.064 -11.887.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.826.420 988.641 1.152.403 594.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 2.826.420 988.641 1.152.403 594.398
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-53.701.989 -18.784.171 -21.895.661 -11.293.550
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.914.883 84.002.960 38.090.255 35.108.271
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.957.288 -64.848 792.843 245.836
Ana Ortaklık Payları
115.957.595 84.067.808 37.297.412 34.862.435


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 258.113.923 52.746.580
Ticari Alacaklar
7 506.169.241 470.008.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 71.714.524 16.255.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 434.454.717 453.752.446
Diğer Alacaklar
8 5.874.456 28.067.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 202.657 98.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.671.799 27.969.049
Stoklar
9 238.246.701 150.954.315
Peşin Ödenmiş Giderler
16 12.659.631 11.213.221
ARA TOPLAM
1.021.063.952 712.990.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.021.063.952 712.990.460
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 169.462.894 193.205.274
Diğer Alacaklar
8 2.959.611 2.464.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.959.611 2.464.863
Maddi Duran Varlıklar
10 845.285.978 830.479.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 170.984.906 172.499.873
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 40.904.037 42.419.004
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.143.875 3.566.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 979.117 989.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.191.816.381 1.203.205.382
TOPLAM VARLIKLAR
2.212.880.333 1.916.195.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 461.102.299 385.419.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,26 679.833 0
Ticari Borçlar
7 377.195.711 287.484.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 68.650.749 28.543.204
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 308.544.962 258.941.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 9.065.092 8.025.826
Diğer Borçlar
8 10.922.721 12.988.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.922.721 12.988.540
Ertelenmiş Gelirler
8 5.245.696 3.487.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 18.960.626 8.813.502
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.578.888 8.841.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.653.015 6.035.262
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.925.873 2.805.818
ARA TOPLAM
894.750.866 715.060.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
894.750.866 715.060.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 100.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 46.947.283 44.834.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 43.509.857 40.548.225
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.437.426 4.286.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 41.998.975 47.328.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
188.946.258 92.162.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.083.697.124 807.222.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.115.193.628 1.096.940.747
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.953.261 -15.953.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.953.261 -15.953.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.953.261 -15.953.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
122.703.076 145.258.336
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
122.703.076 145.258.336
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
122.703.076 145.258.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
243.290.154 222.598.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.869.425 171.719.153
Net Dönem Karı veya Zararı
169.659.584 148.693.675
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.989.581 12.032.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.129.183.209 1.108.973.040
TOPLAM KAYNAKLAR
2.212.880.333 1.916.195.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718018


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.