***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2018 - 18:32

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 387.622.256 298.129.958
Satışların Maliyeti
18 -317.808.716 -250.568.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
69.813.540 47.561.754
BRÜT KAR (ZARAR)
69.813.540 47.561.754
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -16.166.583 -14.885.190
Pazarlama Giderleri
19,20 -4.541.716 -5.074.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 6.270.623 2.856.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.698.857 -7.200.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.677.007 23.258.531
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 13.636.503 23.047.667
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
63.313.510 46.306.198
Finansman Gelirleri
23 2.643.994 1.249.900
Finansman Giderleri
23 -15.489.336 -10.422.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.468.168 37.133.547
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.786.659 -2.750.311
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.761.355 -4.302.171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.974.696 1.551.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.681.509 34.383.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.681.509 34.383.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
252.865 -389.850
Ana Ortaklık Payları
41.428.644 34.773.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -10.827.947 169.689.284 173.337.191 171.809.916 286.354.013 1.214.987.107 12.466.908 1.227.454.015
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
49.261.003 237.093.010 -286.354.013 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.918.171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.773.086 0 30.854.915 -389.850 30.465.065
Dönem Karı (Zararı)
34.773.086 34.773.086 -389.850 34.383.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.918.171 -3.918.171 -3.918.171
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
25 -237.183.773 -237.183.773 -554.542 -237.738.315
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.827.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.771.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222.598.194 0 0 0 171.719.153 34.773.086 0 1.008.658.249 11.522.516 1.020.180.765
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.843.845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.428.644 39.584.799 39.584.799
Dönem Karı (Zararı)
41.428.644 41.428.644 252.865 41.681.509
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.843.845 -1.843.845 -1.843.845
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-128.001.510 -128.001.510 -128.001.510
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.953.261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.561.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.290.154 0 0 0 170.869.425 41.428.644 0 1.038.820.832 12.285.158 1.051.105.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.001.702 -23.088.688
Dönem Karı (Zararı)
50.468.168 37.133.547
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.346.629 8.653.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20 20.973.861 19.995.745
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
483.878 565.898
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 183.878 265.898
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 300.000 300.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.261.879 2.635.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 2.541.549 2.123.799
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 65.346 -54.717
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -95.016 -258.854
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
750.000 825.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.263.514 8.504.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -859.391 -152.318
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 13.122.905 8.656.992
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -85.463 -176.684
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-13.551.040 -22.870.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.031.910 -56.711.326
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.116.719 24.375.128
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-410.458 -4.382.776
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.104.084 -30.565.287
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.391.527 -1.488.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.065.579 -46.615.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
891.980 -324.191
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.424.613 273.595
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
466.185 1.822.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-90.917 193.372
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-90.917 193.372
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
62.782.887 -10.923.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -884.147 -1.609.518
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-148.651 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.885.924 -10.673.709
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 137.537 118.440
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.875.527 -5.198.503
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
26.000.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.159 494.292
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -31.801.672 -28.563.778
Alınan Temettüler
13.551.040 22.870.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.660.968 29.462.563
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 300.651.766
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.000.000 -76.277.722
Ödenen Temettüler
-99.254.386 -184.471.999
Ödenen Faiz
-5.851.294 -10.458.625
Alınan Faiz
444.712 19.143
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.783.739 1.175.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.783.739 1.175.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.746.580 23.394.673
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.962.841 24.570.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
41.681.509 34.383.236
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.843.845 -3.918.171
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-1.940.890 -4.124.390
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
-1.940.890 -4.124.390
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.045 206.219
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 97.045 206.219
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.843.845 -3.918.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.837.664 30.465.065
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
252.865 -389.850
Ana Ortaklık Payları
39.584.799 30.854.915


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.962.841 52.746.580
Ticari Alacaklar
7 467.507.090 470.008.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 20.185.103 16.255.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 447.321.987 453.752.446
Diğer Alacaklar
8 2.006.345 28.067.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 349.062 98.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.657.283 27.969.049
Stoklar
9 180.758.399 150.954.315
Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.131.912 11.213.221
Diğer Dönen Varlıklar
505.596 0
ARA TOPLAM
713.872.183 712.990.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
713.872.183 712.990.460
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 224.050.414 193.205.274
Diğer Alacaklar
8 2.936.927 2.464.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.936.927 2.464.863
Maddi Duran Varlıklar
10 841.032.522 830.479.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 172.733.793 172.499.873
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.652.924 42.419.004
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.039.070 3.566.234
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 937.898 989.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.245.730.624 1.203.205.382
TOPLAM VARLIKLAR
1.959.602.807 1.916.195.842
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 329.160.185 385.419.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,26 613.026 0
Ticari Borçlar
7 309.550.071 287.484.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 22.493.932 28.543.206
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 287.056.139 258.941.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 8.917.806 8.025.826
Diğer Borçlar
8 43.160.277 12.988.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 28.747.124 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.413.153 12.988.540
Ertelenmiş Gelirler
8 3.954.102 3.487.917
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 10.688.933 8.813.502
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.177.966 8.841.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.705.453 6.035.262
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.472.513 2.805.818
ARA TOPLAM
716.222.366 715.060.491
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
716.222.366 715.060.491
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 100.000.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 45.643.995 44.834.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 41.535.436 40.548.225
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.108.559 4.286.042
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 46.630.456 47.328.044
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.274.451 92.162.311
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
908.496.817 807.222.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.038.820.832 1.096.940.747
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.953.261 -15.953.261
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.953.261 -15.953.261
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.953.261 -15.953.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
174.561.220 145.258.336
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
174.561.220 145.258.336
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
174.561.220 145.258.336
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
243.290.154 222.598.194
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.869.425 171.719.153
Net Dönem Karı veya Zararı
41.428.644 148.693.675
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.285.158 12.032.293
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.051.105.990 1.108.973.040
TOPLAM KAYNAKLAR
1.959.602.807 1.916.195.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680897


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.214 Değişim: -0,51% Hacim : 4.534 Mio.TL Son veri saati : 16:32
Düşük 100.713 19.02.2019 Yüksek 101.845
Açılış: 101.845
5,3088 Değişim: 0,10%
Düşük 5,2947 19.02.2019 Yüksek 5,3227
Açılış: 5,3036
5,9983 Değişim: -0,10%
Düşük 5,9846 19.02.2019 Yüksek 6,0233
Açılış: 6,00405
227,41 Değişim: 0,50%
Düşük 225,51 19.02.2019 Yüksek 227,50
Açılış: 226,27

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.