KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

24.10.2018 - 18:11

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -114.043 1.113.024 3.347.943 835.299 -777.134 83.374 141.539 23.790.063 0 6.039.069 40.424.506 0 40.424.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 -58.324 0 110.969 0 110.969 0 0 0 633.051 0 633.051
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 580.406 0 0 -58.324 -58.324 0 110.969 0 110.969 0 0 0 633.051 0 633.051
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.348.962 -114.043 1.054.700 3.289.619 835.299 -666.165 83.374 252.508 23.790.063 0 6.039.069 41.057.557 0 41.057.557
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.839 383.678 389.517 1.428.623 -2.892.501 303.363 -1.160.515 0 0 4.638.843 3.867.845 0 3.867.845
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -141.429 0 0 -141.429 0 0 0 0 4.607 0 0 -136.822 0 -136.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -6.039.069 -1.600.000 0 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -4.439.069 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.204 1.438.378 3.537.707 2.263.922 -3.558.666 386.737 -908.007 28.233.739 0 4.638.843 43.188.580 0 43.188.580


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
215.402.025 672.538.829 887.940.854
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 23.223.631 41.638.262 64.861.893
Teminat Mektupları
20.143.316 20.363.207 40.506.523
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
418.807 2.716.083 3.134.890
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.777.313 3.777.313
Diğer Teminat Mektupları
19.724.509 13.869.811 33.594.320
Banka Kredileri
0 5.043.576 5.043.576
İthalat Kabul Kredileri
0 5.043.576 5.043.576
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.499 10.672.502 10.675.001
Belgeli Akreditifler
2.499 9.843.558 9.846.057
Diğer Akreditifler
0 828.944 828.944
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 17.480 17.480
Diğer Garantilerimizden
15.289 5.536.546 5.551.835
Diğer Kefaletlerimizden
3.062.527 4.951 3.067.478
TAAHHÜTLER
(III-1) 45.915.725 27.455.786 73.371.511
Cayılamaz Taahhütler
45.137.812 26.596.106 71.733.918
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
7.446.572 10.974.270 18.420.842
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.000 0 7.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.356.614 4.038.296 11.394.910
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
6.545.326 0 6.545.326
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.987 0 1.987
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.361.640 0 19.361.640
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
72.718 0 72.718
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.345.955 11.583.540 15.929.495
Cayılabilir Taahhütler
777.913 859.680 1.637.593
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
777.913 859.680 1.637.593
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
146.262.669 603.444.781 749.707.450
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.626.205 49.750.442 61.376.647
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 17.064.759 19.561.984
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.128.980 32.685.683 41.814.663
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
134.636.464 553.694.339 688.330.803
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
13.689.133 24.289.975 37.979.108
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.489.256 10.975.555 19.464.811
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.199.877 13.314.420 18.514.297
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.028.147 373.170.231 460.198.378
Swap Para Alım İşlemleri
36.125.293 104.690.875 140.816.168
Swap Para Satım İşlemleri
47.675.634 90.369.548 138.045.182
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.613.610 89.054.904 90.668.514
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.613.610 89.054.904 90.668.514
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
33.854.100 129.996.592 163.850.692
Para Alım Opsiyonları
15.654.761 23.301.302 38.956.063
Para Satım Opsiyonları
18.199.339 20.619.506 38.818.845
Faiz Alım Opsiyonları
0 43.037.892 43.037.892
Faiz Satım Opsiyonları
0 43.037.892 43.037.892
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
65.084 26.237.541 26.302.625
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
766.031.783 342.193.747 1.108.225.530
EMANET KIYMETLER
37.978.682 21.729.115 59.707.797
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.008.475 0 4.008.475
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.570.660 2.143.692 4.714.352
Tahsile Alınan Çekler
24.657.614 2.769.697 27.427.311
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.248.038 4.198.032 10.446.070
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
493.895 12.617.694 13.111.589
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
161.476.896 103.915.824 265.392.720
Menkul Kıymetler
558.873 7.140.545 7.699.418
Teminat Senetleri
805.632 668.409 1.474.041
Emtia
5.000 8.955 13.955
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
122.856.533 71.033.744 193.890.277
Diğer Rehinli Kıymetler
37.250.858 25.064.171 62.315.029
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
566.576.205 216.548.808 783.125.013
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
981.433.808 1.014.732.576 1.996.166.384


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.638.843
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-770.998
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
389.517
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.486
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
383.678
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.647
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.160.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.428.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.708.335
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.172.863
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-783.936
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
730.270
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.867.845


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 23.402.694 9.064.706
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 18.249.642 6.743.726
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
333.057 133.276
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 468.297 204.792
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
175.007 71.487
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 4.162.709 1.905.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.356.660 1.549.351
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
806.049 356.615
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
13.982 5.459
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -12.868.743 -5.269.893
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -9.688.966 -3.788.653
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.051.291 -469.841
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-977.404 -552.505
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.078.851 -439.552
Diğer Faiz Giderleri
-72.231 -19.342
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
10.533.951 3.794.813
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.475.942 881.267
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.171.232 1.157.510
Gayri Nakdi Kredilerden
276.576 119.099
Diğer
2.894.656 1.038.411
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-695.290 -276.243
Gayri Nakdi Kredilere
-345 -134
Diğer
-694.945 -276.109
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.567.381 -540.569
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.405 1.355
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 485.321 643.363
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1.077.626 -1.049.126
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
7.142.337 5.339.602
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.579.390 -3.647.113
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 799.681 106.731
FAALİYET BRÜT KÂRI
12.731.919 4.886.960
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-e) -4.794.575 -2.350.192
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -2.420.048 -832.875
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.517.296 1.703.893
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
279.872 53.887
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.797.168 1.757.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -1.158.325 -430.546
Cari Vergi Karşılığı
-729.203 -233.533
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.679.897 -766.099
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.250.775 569.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.638.843 1.327.234
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-h) 4.638.843 1.327.234
Grubun Karı (Zararı)
4.638.843 1.327.234
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01160000 0,00332000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
65.469.631 105.586.372 171.056.003
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.658.227 69.973.846 77.632.073
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 5.137.801 28.793.351 33.931.152
Bankalar
(I-d) 652.523 35.392.788 36.045.311
Para Piyasalarından Alacaklar
1.867.903 5.787.707 7.655.610
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 12.697 177.503 190.200
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 177.503 177.503
Diğer Finansal Varlıklar
12.697 0 12.697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 22.675.329 21.079.096 43.754.425
Devlet Borçlanma Senetleri
22.505.707 14.866.786 37.372.493
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.848 607 13.455
Diğer Finansal Varlıklar
156.774 6.211.703 6.368.477
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-g) 4.317.311 6.621.376 10.938.687
Devlet Borçlanma Senetleri
4.317.311 4.695.913 9.013.224
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.925.463 1.925.463
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 30.880.149 7.761.190 38.641.339
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
27.855.449 7.307.923 35.163.372
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.024.700 453.267 3.477.967
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-74.082 -26.639 -100.721
KREDİLER (Net)
(I-f) 126.610.283 76.669.311 203.279.594
Krediler
125.697.238 80.706.308 206.403.546
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
125.697.238 80.706.308 206.403.546
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
7.049.493 0 7.049.493
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.136.448 -4.036.997 -10.173.445
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-636.824 -172.987 -809.811
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.266.621 -3.864.010 -5.130.631
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.233.003 0 -4.233.003
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 86.248 0 86.248
Satış Amaçlı
86.248 0 86.248
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.235.609 4.825.051 6.060.660
İştirakler (Net)
(I-h) 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.230.088 4.825.051 6.055.139
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.230.088 4.825.051 6.055.139
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.636.257 7.005 3.643.262
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
534.657 26 534.683
Şerefiye
0 0 0
Diğer
534.657 26 534.683
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
116.509 0 116.509
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 61.719 0 61.719
DİĞER AKTİFLER
(I-p) 1.640.569 5.977.985 7.618.554
VARLIKLAR TOPLAMI
199.391.482 193.065.750 392.457.232
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 88.268.143 133.076.123 221.344.266
ALINAN KREDİLER
(II-c) 639.894 43.546.554 44.186.448
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
15.746.583 14.323.062 30.069.645
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 3.109.950 9.268.881 12.378.831
Bonolar
1.471.229 0 1.471.229
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: -0,10% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.933 20.09.2019 Yüksek 100.964
Açılış: 100.641
5,7428 Değişim: 0,42%
Düşük 5,6815 21.09.2019 Yüksek 5,7499
Açılış: 5,7186
6,3303 Değişim: 0,17%
Düşük 6,2827 21.09.2019 Yüksek 6,3360
Açılış: 6,3197
280,12 Değişim: 1,64%
Düşük 274,46 20.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 275,61
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.