KAP ***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 19:48

***AHP*** ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 157.601 64.325 -2.351.933 -2.674.769 2.195.224 0 2.195.224
Transferler
-2.674.769 2.674.769
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.458.511 -1.458.511 0 -1.458.511
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
1.603.983 1.603.983 0 1.603.983
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 1.761.584 64.325 -5.026.702 -1.458.511 2.340.696 0 2.340.696
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 139.383 -67.516 64.325 -34.576 -2.551.443 2.550.173 0 2.550.173
Transferler
-2.551.443 2.551.443 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.092.548 -1.092.548 0 -1.092.548
Sermaye Arttırımı
8 402.260 402.260 0 402.260
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 541.643 -67.516 64.325 0 -2.586.019 -1.092.548 1.859.885 0 1.859.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.707.576 -3.114.632
Dönem Karı (Zararı)
-1.092.548 -1.458.511
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.613 51.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 5.683 2.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.607 42.764
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 38.287 34.165
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.320 8.599
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.063
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -13.740 5.876
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-614.366 -1.640.904
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -520.158 -1.603.983
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.646 -52.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-139.768 -46.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-139.768 -46.925
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.148 -7.138
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.766 69.787
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.766 69.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.666.301 -3.047.813
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.275 -6.612
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-60.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
67.895 935.533
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 -32.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
100.000 935.533
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
402.260 1.603.983
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
8 402.260 1.603.983
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.237.421 -575.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.237.421 -575.116
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.665.525 1.285.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.428.104 710.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.953.406 2.684.019
Finansal Yatırımlar
4 0 103.320
Ticari Alacaklar
12.518 24.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 7.059 22.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.459 1.593
Diğer Alacaklar
62.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 62.759
Peşin Ödenmiş Giderler
5 85.753 29.996
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 41.275 23.536
Diğer Dönen Varlıklar
16.000 2.400
ARA TOPLAM
2.171.711 2.867.435
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.171.711 2.867.435
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
6 5.914 7.203
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 36.723 9.012
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 59.300 45.560
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
101.937 61.775
TOPLAM VARLIKLAR
2.273.648 2.929.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
51.876 27.728
Kısa Vadeli Karşılıklar
171.449 137.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7 128.841 106.160
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
42.608 30.934
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.380 81.889
ARA TOPLAM
273.705 246.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.705 246.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
140.058 124.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7 140.058 124.452
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.058 124.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
413.763 371.163
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.859.885 2.558.047
Ödenmiş Sermaye
8 5.000.000 5.000.000
Sermaye Avansı
8 541.643 139.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-67.516 -67.516
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-67.516 -67.516
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.325 64.325
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
64.325 64.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.586.019 -26.702
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.092.548 -2.551.443
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.859.885 2.558.047
TOPLAM KAYNAKLAR
2.273.648 2.929.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 52.159 52.701 24.682 26.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.159 52.701 24.682 26.874
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
52.159 52.701 24.682 26.874
Genel Yönetim Giderleri
10 -1.324.121 -1.583.201 -674.240 -868.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
810 407
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.271.152 -1.530.500 -649.151 -841.898
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.271.152 -1.530.500 -649.151 -841.898
Finansman Gelirleri
165.194 78.461 105.024 32.613
Finansman Giderleri
-330 -596 37 -307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.106.288 -1.452.635 -544.090 -809.592
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.740 -5.876 -545 -11.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 13.740 -5.876 -545 -11.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.092.548 -1.458.511 -544.635 -821.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.092.548 -1.458.511 -544.635 -821.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.092.548 -1.458.511 -544.635 -821.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.092.548 -1.458.511 -544.635 -821.377
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.092.548 -1.458.511 -544.635 -821.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703699


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.