KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:14

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491
Transferler
1.583 17.274 -18.857
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
190 62 43.038 43.038 43.290
Kar Payları
-17.010 -17.010 -17.010
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -827 -712 85.913 69.150 43.038 221.771 221.771
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399
Transferler
2.082 24.788 -26.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-767 -3 36.133 35.363 353.363
Kar Payları
-22.000 -22.000 -22.000
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.843 -670 87.995 71.938 36.133 218.762 218.762


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-167.661 -104.882
Dönem Karı (Zararı)
36.133 43.038
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36.133 43.038
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.684 47.576
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 9.673 8.904
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.375 1.616
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.956 16
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 2.419 1.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.582 4.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.539 4.073
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43 74
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.780 21.794
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -57 -112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 32.679 18.294
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 8.520 4.056
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -362 -444
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 643 336
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 14.000 10.719
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -369 60
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-266.231 -189.061
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.726 -215.327
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-579 -415
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.745 887
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-553 -387
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.749 8.183
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
350 495
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64 -1.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.663 18.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-16.019 169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.356 18.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-156.414 -98.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -1.492 -1.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.755 -5.228
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.466 -4.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
598 61
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -9.121 -4.519
Alınan Faiz
57 111
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.483 135.534
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
867.106 854.242
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-636.792 -680.047
Ödenen Temettüler
16 -22.000 -17.010
Ödenen Faiz
-19.831 -21.651
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.356 26.305
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.356 26.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.327 11.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.683 37.351


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.683 20.327
Ticari Alacaklar
302.361 75.111
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 28.277 15.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 274.084 59.486
Diğer Alacaklar
1.896 1.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.896 1.316
Stoklar
10 135.440 113.113
Peşin Ödenmiş Giderler
15 875 958
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 10.891
Diğer Dönen Varlıklar
15 31.013 19.600
ARA TOPLAM
504.268 241.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
504.268 241.316
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 21 667
Maddi Duran Varlıklar
11 107.700 109.575
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.216 3.122
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.457 822
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 11.976 508
Diğer Duran Varlıklar
15 2 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
125.606 114.928
TOPLAM VARLIKLAR
629.874 356.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 327.887 77.939
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 9.772 8.978
Ticari Borçlar
29.597 26.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.075 977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.522 25.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.918 4.568
Diğer Borçlar
9 3.560 3.624
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.560 3.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.935
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.294 1.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.507 1.079
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 787 744
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 9.613 6.189
ARA TOPLAM
396.576 129.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
396.576 129.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 7.229 14.809
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.307 6.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 7.307 6.705
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.536 21.514
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
411.112 150.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.762 205.399
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.843 -1.076
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.843 -1.076
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-670 -667
Yabancı Para Çevrim Farkları
-670 -667
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 87.995 85.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 71.938 69.150
Net Dönem Karı veya Zararı
36.133 26.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.762 205.399
TOPLAM KAYNAKLAR
629.874 356.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 353.904 297.308 103.417 75.657
Satışların Maliyeti
17 -190.514 -159.050 -57.684 -39.494
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.390 138.258 45.733 36.163
BRÜT KAR (ZARAR)
163.390 138.258 45.733 36.163
Genel Yönetim Giderleri
18 -22.519 -16.305 -7.792 -5.554
Pazarlama Giderleri
18 -53.978 -44.914 -17.950 -15.605
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.390 4.669 6.978 2.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -15.490 -10.748 2.755 1.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.793 70.960 29.724 18.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 420 2 161 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -51 -62 -51 -44
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -643 -336 -218 -56
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
80.519 70.564 29.616 18.747
Finansman Gelirleri
20 6.408 5.357 3.717 2.146
Finansman Giderleri
20 -36.794 -22.164 -20.378 -9.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.133 53.757 12.955 11.156
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.000 -10.719 -5.503 -2.233
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -25.252 -17.707 -7.531 -3.226
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 11.252 6.988 2.028 993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
36.133 43.038 7.452 8.923
DÖNEM KARI (ZARARI)
36.133 43.038 7.452 8.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.133 43.038 7.452 8.923
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 1,52940000 1,82170000 0,31540000 0,37770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-767 190 -477 44
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -983 237 -611 55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
216 -47 134 -11
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
216 -47 134 -11
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3 62 -21 37
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -3 62 -21 37
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-770 252 -498 81
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.363 43.290 6.954 9.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.363 43.290 6.954 9.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716353


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.930 Değişim: 0,48% Hacim : 8.318 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.600 18.09.2019 Yüksek 102.095
Açılış: 101.471
5,6854 Değişim: -0,26%
Düşük 5,6577 18.09.2019 Yüksek 5,7079
Açılış: 5,7004
6,2781 Değişim: -0,60%
Düşük 6,2586 18.09.2019 Yüksek 6,3252
Açılış: 6,3161
273,84 Değişim: -0,52%
Düşük 273,08 18.09.2019 Yüksek 275,81
Açılış: 275,27
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.