KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 - 19:56
KAP ***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.875 13.375 -775 -1.907 38.997 76.681 71.501 205.747 205.747
Transferler
45.333 26.168 -71.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-242 1.133 18.857 19.748 19.748
Sermaye Arttırımı
15.750 -11.791 -3.959
Kar Payları
-30.004 -30.004 -30.004
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.017 -774 84.330 68.886 18.857 195.491 195.491
Transferler
1.583 17.274 -18.857
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59 107 26.870 26.918 26.918
Kar Payları
-17.010 -17.010 -17.010
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.076 -667 85.913 69.150 26.870 205.399 205.399


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.530 71.923
Dönem Karı (Zararı)
26.870 18.857
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.870 18.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.926 41.367
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 12.001 11.383
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
119 -4.205
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -38 -418
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 157 -3.787
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.525 1.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.222 1.170
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
303 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 24.613 19.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -228 -398
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 24.318 19.483
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 1.030 473
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -507 -322
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 734 -161
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.872 9.710
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 62 128
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.348 17.789
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.181 -7.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-517 -30
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.440 16.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-801 -499
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.009 -5.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
413 1.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-816 3.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
985 10.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.205 9.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.190 695
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.448 78.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.520 -1.079
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.398 -5.011
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.468 -8.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -12.754 -9.080
Alınan Faiz
221 398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.781 -107.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
894.054 890.424
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-877.876 -953.449
Ödenen Temettüler
-17.010 -30.004
Ödenen Faiz
-24.949 -14.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.281 -43.809
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.281 -43.809
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.046 54.855
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.327 11.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.327 11.046
Ticari Alacaklar
75.111 52.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 15.625 7.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 59.486 45.616
Diğer Alacaklar
1.316 799
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.316 799
Stoklar
10 113.113 107.830
Peşin Ödenmiş Giderler
15 958 592
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 10.891 9.260
Diğer Dönen Varlıklar
15 19.600 14.336
ARA TOPLAM
241.316 196.786
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
241.316 196.786
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 667 1.294
Maddi Duran Varlıklar
11 109.575 107.899
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.122 4.172
Peşin Ödenmiş Giderler
15 822 386
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 508 598
Diğer Duran Varlıklar
15 0 62
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.928 114.645
TOPLAM VARLIKLAR
356.244 311.431
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 77.939 54.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 8.978 7.921
Ticari Borçlar
26.210 12.708
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 977 372
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 25.233 12.336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.568 4.154
Diğer Borçlar
3.624 4.441
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.624 4.441
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.823 1.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.079 1.404
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 744 441
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.189 0
ARA TOPLAM
129.331 85.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.331 85.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 14.809 23.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.705 6.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.705 6.604
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.514 30.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.845 115.940
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
205.399 195.491
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.076 -1.017
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.076 -1.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-667 -774
Yabancı Para Çevrim Farkları
-667 -774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 85.913 84.330
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 69.150 68.886
Net Dönem Karı veya Zararı
26.870 18.857
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
205.399 195.491
TOPLAM KAYNAKLAR
356.244 311.431


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 322.397 272.288
Satışların Maliyeti
17 -176.818 -142.851
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
145.579 129.437
BRÜT KAR (ZARAR)
145.579 129.437
Genel Yönetim Giderleri
18 -23.332 -21.348
Pazarlama Giderleri
18 -62.326 -53.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.883 3.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.768 -6.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.036 52.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 3 17
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -65 -145
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 -734 161
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.240 52.506
Finansman Gelirleri
20 2.073 1.659
Finansman Giderleri
20 -24.571 -25.598
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.742 28.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.872 -9.710
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.767 -8.803
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -105 -907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.870 18.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.870 18.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.870 18.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 1,13740000 0,79820000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-59 -242
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-74 -303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 61
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 61
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
107 1.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 107 1.133
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48 891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.918 19.748
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.918 19.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665012


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.329 Değişim: 0,00% Hacim : 31.269 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.325 27.11.2020 Yüksek 1.352
Açılış: 1.348
7,8483 Değişim: 0,44%
Düşük 7,8140 30.11.2020 Yüksek 7,8627
Açılış: 7,814
9,3814 Değişim: 0,32%
Düşük 9,3493 30.11.2020 Yüksek 9,4122
Açılış: 9,3516
449,83 Değişim: 0,06%
Düşük 449,08 30.11.2020 Yüksek 454,03
Açılış: 449,55
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.