KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 18:11
KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 431.758.515 543.487.783 136.225.863 205.890.476
Satışların Maliyeti
21 -330.376.289 -383.878.422 -100.441.721 -146.656.962
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
101.382.226 159.609.361 35.784.142 59.233.514
BRÜT KAR (ZARAR)
101.382.226 159.609.361 35.784.142 59.233.514
Genel Yönetim Giderleri
-45.769.172 -26.594.888 -14.366.021 -8.033.971
Pazarlama Giderleri
-37.410.278 -32.911.728 -13.847.151 -13.035.364
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-420.006 -259.735 -164.694 -86.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.716.464 30.080.165 5.821.586 16.855.015
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.383.589 -12.694.705 -1.450.892 -6.499.339
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.115.645 117.228.470 11.776.970 48.433.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 41.037.316 10.152.598 -658.259 2.107.717
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -2.720.130 -844.956 -1.820.219 -156.908
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -4.912.800 76.470.111 -1.194.734 30.008.796
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.520.031 203.006.223 8.103.758 80.392.882
Finansman Gelirleri
23 60.926.730 37.500.165 56.020.252 28.331.094
Finansman Giderleri
23 -28.660.673 -78.833.055 -48.260.888 -62.221.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
93.786.088 161.673.333 15.863.122 46.502.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.220.105 -18.466.551 -3.888.876 -2.173.642
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -19.504.993 -25.474.500 -5.062.556 -4.216.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.284.888 7.007.949 1.173.680 2.043.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824
DÖNEM KARI (ZARARI)
75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

A Grubu 0,46000000 0,88000000 0,07000000 0,27000000
B Grubu 0,33000000 0,62000000 0,05000000 0,19000000
C Grubu 0,05000000 0,09000000 0,01000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.623.534 24.317.025
Dönem Karı (Zararı)
75.565.983 143.206.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
75.565.983 143.206.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.525.416 693.098
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.524.463 18.814.463
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.300.616 548.127
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.300.616 548.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.019.809 12.639.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.579.259 2.139.287
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.440.550 10.499.933
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
22 -4.044.860 -6.235.345
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-40.397.482 35.689.120
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-64.799.548 -10.021.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.402.066 45.710.432
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.377.183 -2.808.869
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.377.183 -2.808.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 4.912.800 -76.470.111
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4.912.800 -76.470.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 18.220.106 18.521.184
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -455.185 -4.691
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -34.982.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.082.540 -92.828.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.878.512 -45.519.830
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.558.168 -5.810.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.320.344 -39.709.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.068.709 -10.037.652
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.170.948 94.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.897.761 -10.132.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
23.105.383 -51.837.037
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.041.710 -9.360.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.004.194 17.447.806
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.369.205 20.403.501
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.634.989 -2.955.695
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.924.160 6.478.536
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.924.160 6.478.536
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
88.123.107 51.071.000
Alınan Faiz
3.838.645 3.863.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.217.165 -2.484.163
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -1.972.553 -1.200.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -40.148.500 -26.933.303
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
79.062.240 101.349.197
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
14 107.740.000 88.016.162
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 467.558 9.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -33.190.178 -27.127.588
Alınan Temettüler
4.044.860 40.451.267
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-501.628.890 -132.853.713
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-54.515.328
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -54.515.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.870.152 286.126.664
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-301.043.254 -262.210.824
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-262.916.229 -262.210.824
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-38.127.025
Ödenen Temettüler
-233.566.450 -116.048.517
Ödenen Faiz
-23.300.740 -44.111.185
Alınan Faiz
60.926.730 3.390.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.943.116 -7.187.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-374.943.116 -7.187.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
556.549.466 69.473.644
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
181.606.350 62.286.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 181.606.350 556.549.466
Finansal Yatırımlar
13 21.611.709 22.988.892
Ticari Alacaklar
7 141.243.912 167.388.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 , 7 24.417.726 28.975.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 116.826.186 138.412.971
Diğer Alacaklar
4.601.450 12.073.039
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.765 1.264.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.507.685 10.808.338
Stoklar
8 144.595.790 167.701.173
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.787.908 2.348.994
Diğer Dönen Varlıklar
7.805.542 8.463.083
ARA TOPLAM
504.252.661 937.513.512
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
14 0 78.137.849
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
504.252.661 1.015.651.361
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
338.557 278.236
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 23.158 11.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
315.399 266.399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 33.519.042 38.470.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 13.545.891 13.545.891
Maddi Duran Varlıklar
12 513.853.208 507.115.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 8.633.868
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.915.367 10.016.746
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.852.426 2.953.805
Peşin Ödenmiş Giderler
9 8.590.020 3.987.224
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.296.093 8.857.527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
598.692.046 582.272.293
TOPLAM VARLIKLAR
1.102.944.707 1.597.923.654
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 7.657.347 198.055.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.657.347 198.055.374
Banka Kredileri
7.657.347 198.055.374
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.974.371 37.512.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
78.974.371 37.512.117
Banka Kredileri
75.849.042 37.512.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 3.125.329
Ticari Borçlar
7 57.455.806 72.460.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 , 7 19.330.234 26.699.439
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 38.125.572 45.760.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.841.444 2.469.035
Diğer Borçlar
2.620.103 6.768.241
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.620.103 6.768.241
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 3.515.429 5.175.662
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.901.035 25.544.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.419.499 7.355.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.147.489 1.296.579
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.272.010 6.058.603
ARA TOPLAM
168.385.034 355.340.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
168.385.034 355.340.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 7.592.641 99.112.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.592.641 99.112.000
Banka Kredileri
0 99.112.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 7.592.641 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
102.924 218.712
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.922.180 16.760.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.485.292 16.323.530
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 436.888 436.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.617.745 116.091.130
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
195.002.779 471.431.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
907.941.928 1.126.492.371
Ödenmiş Sermaye
18 336.182.000 336.182.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -38.190.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.456.929 -4.190.768
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.088.990 -2.474.273
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.088.990 -2.474.273
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-367.939 -1.716.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.380.815
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.380.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 176.822.303 154.585.842
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
361.019.309 151.398.096
Net Dönem Karı veya Zararı
75.565.983 483.136.386
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
907.941.928 1.126.492.371
TOPLAM KAYNAKLAR
1.102.944.707 1.597.923.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 85.290.702 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-750.538 -750.538 -750.538
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 -7.113.110 3.141.945 82.148.757 85.290.702 144.661.900 76.325.141 125.972.459 761.107.607 761.107.607
Transferler
-76.040.478 -76.040.478 9.923.942 192.088.995 -125.972.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 357.383 3.617.500 -6.108.280 143.206.782 141.073.386
Dönem Karı (Zararı)
143.206.782 143.206.782 143.206.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 357.383 3.617.500 -6.108.279 -2.133.396 -2.133.396
Kar Payları
-116.048.517 -116.048.517 -116.048.517
Dönem Sonu Bakiyeler
18 336.182.000 -3.509.547 -3.246.180 -6.755.727 6.759.445 4.348.399 154.585.842 152.365.619 98.877.957 786.132.475 786.132.475
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -4.190.768 5.380.815 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371
Transferler
22.236.461 460.899.925 -483.136.386 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-614.717 1.348.556 -5.380.815 -1.387.672 75.565.983 69.531.335 69.531.335
Dönem Karı (Zararı)
75.565.983 75.565.983 75.565.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-614.717 -39.116 -653.833 -653.833
Kar Payları
-233.566.450 -233.566.450 -233.566.450
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 -38.190.738 -16.324.590 -54.515.328 -54.515.328
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
14 1.387.672 -5.380.815 -1.387.672 -5.380.815 -5.380.815
Dönem Sonu Bakiyeler
18 336.182.000 0 0 0 0 -38.190.738 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.088.990 0 0 0 0 -367.939 0 0 -4.190.768 0 176.822.303 361.019.309 75.565.983 907.941.928 907.941.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
75.565.983 143.206.782 11.974.246 44.328.824
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-653.833 357.383 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-768.395 172.215
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-39.116 219.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19 153.678 -34.443
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.380.815 -2.490.779 0 2.411.046
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.380.815 3.617.500 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4 -5.380.815 3.617.500 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.429.768 2.411.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
321.489 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 321.489
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.034.648 -2.133.396 0 2.411.046
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.531.335 141.073.386 11.974.246 46.739.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
69.531.335 141.073.386 11.974.246 46.739.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798074


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 0,00% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 19.10.2020 Yüksek 0
Açılış: 0
7,8958 Değişim: 0,22%
Düşük 7,8699 20.10.2020 Yüksek 7,9076
Açılış: 7,8787
9,3004 Değişim: 0,27%
Düşük 9,2625 20.10.2020 Yüksek 9,3127
Açılış: 9,2755
483,18 Değişim: 0,18%
Düşük 480,12 20.10.2020 Yüksek 483,83
Açılış: 482,31
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.