KAP ***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:43

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 543.487.783 339.320.969 205.890.476 124.775.660
Satışların Maliyeti
19 -383.878.422 -252.681.220 -146.656.962 -86.112.951
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
159.609.361 86.639.749 59.233.514 38.662.709
BRÜT KAR (ZARAR)
159.609.361 86.639.749 59.233.514 38.662.709
Genel Yönetim Giderleri
-26.594.888 -22.427.862 -8.033.971 -8.236.733
Pazarlama Giderleri
-32.911.728 -19.786.546 -13.035.364 -6.629.935
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-259.735 -185.109 -86.578 -66.855
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.080.165 11.780.820 16.855.015 3.952.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.694.705 -6.135.378 -6.499.339 -2.148.572
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
117.228.470 49.885.674 48.433.277 25.533.503
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 10.152.598 19.406.889 2.107.717 1.908.368
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -844.956 -530.148 -156.908 -293.977
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 76.470.111 37.920.527 30.008.796 14.846.148
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
203.006.223 106.682.942 80.392.882 41.994.042
Finansman Gelirleri
37.500.165 3.046.127 28.331.094 254.995
Finansman Giderleri
-78.833.055 -6.502.237 -62.221.510 -2.996.568
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
161.673.333 103.226.832 46.502.466 39.252.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-18.466.551 -11.321.804 -2.173.642 -5.116.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -25.474.500 -10.388.930 -4.216.648 -5.039.642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 7.007.949 -932.874 2.043.006 -77.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
143.206.782 91.905.028 44.328.824 34.135.481
DÖNEM KARI (ZARARI)
143.206.782 91.905.028 44.328.824 34.135.481
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
143.206.782 91.905.028 44.328.824 34.135.481
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

AGrubu 18 0,88000000 0,56000000 0,27000000 0,21000000
B Grubu 18 0,62000000 0,40000000 0,19000000 0,15000000
C Grubu 18 0,09000000 0,06000000 0,03000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 336.182.000 -3.282.957 -3.340.781 1.313.781 96.063.468 131.843.258 90.027.969 130.943.887 779.750.625 779.750.625
Transferler
10.376.338 120.567.549 -130.943.887
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.457 -6.615 639.216 -10.698.575 91.905.028 81.525.597 81.525.597
Dönem Karı (Zararı)
91.905.028 91.905.028 91.905.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.457 -6.615 639.216 -10.698.575 -10.379.431 -10.379.431
Kar Payları
-26.531.267 -118.468.733 -145.000.000 -145.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 336.182.000 -3.596.414 -3.347.396 1.952.997 85.364.893 115.688.329 92.126.785 91.905.028 716.276.222 716.276.222
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
336.182.000 -3.647.319 -3.465.791 3.141.945 82.148.757 144.661.900 76.864.194 125.972.459 761.858.145 761.858.145
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2,4 -750.538 -750.538 -750.538
Transferler
9.923.942 116.048.517 -125.972.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 3.617.500 -6.108.279 143.206.782 141.073.385 141.073.385
Dönem Karı (Zararı)
143.206.782 143.206.782 143.206.782
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
137.772 219.611 3.617.500 -6.108.279 -2.133.397 -2.133.397
Kar Payları
6 -116.048.517 -116.048.517 -116.048.517
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
12 -76.040.478 76.040.478
Dönem Sonu Bakiyeler
16 336.182.000 -3.509.547 -3.246.180 6.759.445 154.585.842 152.154.134 143.206.782 786.132.475 786.132.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.317.025 13.988.017
Dönem Karı (Zararı)
143.206.782 91.905.028
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
143.206.782 91.905.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
693.098 -25.224.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.814.463 17.027.989
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
548.127
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
548.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.639.220 3.208.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.139.287 2.222.983
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.499.933 985.617
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-6.235.345 -11.284.340
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.689.120 37.613
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.021.312 -9.982.337
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
45.710.432 10.019.950
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.808.869 -7.605.259
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.808.869 -7.605.259
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-76.470.111 -37.920.527
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-76.470.111 -37.920.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.521.184 11.321.802
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.691 -10.698
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.828.880 -39.751.705
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.519.830 775.850
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.037.652 14.359.193
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-51.837.037 -18.615.057
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.360.703 -86.397
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.447.806 20.733.503
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.478.536 -56.918.797
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
51.071.000 26.928.503
Alınan Faiz
3.863.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.484.163 -1.554.408
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.200.000 -1.270.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-26.933.303 -10.115.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
101.349.197 -107.627.706
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
12 88.016.162
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.356 -426.090
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.127.588 -116.026.806
Alınan Temettüler
40.451.267 10.994.469
Ödenen Faiz
-2.169.279
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-132.853.713 56.979.175
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
286.126.664 62.328.873
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-262.210.824 -8.415.757
Ödenen Temettüler
-116.048.517
Ödenen Faiz
-44.111.185 -6.502.238
Alınan Faiz
3.390.149 9.568.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.187.491 -36.660.514
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.187.491 -36.660.514
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.473.644 41.705.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.286.153 5.045.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
143.206.782 91.905.028 44.328.824 34.135.481
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
357.383 -320.072 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
172.215 -391.821
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
219.611 -6.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.443 78.364 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 -34.443 78.364
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.490.779 -10.059.359 2.411.046 -8.182.516
Yabancı Para Çevrim Farkları
4 3.617.500 639.216 2.411.046 284.455
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12 -6.429.767 -11.261.658 -8.912.601
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
321.488 563.083 0 445.630
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 321.488 563.083 445.630
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.133.396 -10.379.431 2.411.046 -8.182.516
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.073.386 81.525.597 46.739.870 25.952.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
141.073.386 81.525.597 46.739.870 25.952.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 62.286.153 69.473.644
Finansal Yatırımlar
12 34.279.069 31.470.200
Ticari Alacaklar
7 212.530.455 165.185.736
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.682.169 26.871.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 179.848.286 138.313.821
Diğer Alacaklar
12.941.160 12.525.651
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 174.398 269.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.766.762 12.256.516
Stoklar
8 142.936.222 91.099.185
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.910.217 5.437.993
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 8.564.547
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.345.670 5.437.993
Diğer Dönen Varlıklar
17.459.174 10.316.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17.459.174 10.316.925
ARA TOPLAM
495.342.450 385.509.334
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
495.342.450 385.509.334
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
12 94.445.929
Diğer Alacaklar
2.726.087 246.193
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 13.478 8.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.712.609 237.706
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 282.669.635 236.934.219
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 14.578.298 14.578.298
Maddi Duran Varlıklar
11 430.843.444 422.548.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 10.877.807 10.863.672
Şerefiye
7.062.941 7.062.941
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.814.866 3.800.731
Peşin Ödenmiş Giderler
3.746.704 1.858.225
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 2.498.218
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
747.940.193 781.475.385
TOPLAM VARLIKLAR
1.243.282.643 1.166.984.719
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 123.404.386 183.761.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15 80.902.985 27.093.000
Ticari Borçlar
7 103.926.390 86.478.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 44.980.187 24.576.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 58.946.203 61.901.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.463.017 3.982.820
Diğer Borçlar
2.769.496 7.614.292
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 21.728 6.947
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.747.768 7.607.345
Ertelenmiş Gelirler
9 30.012.053 18.794.038
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 17.368.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12.643.614 18.794.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 3.836.179 5.310.340
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.424.708 4.983.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.207.569 1.066.091
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.217.139 3.917.206
ARA TOPLAM
361.739.214 338.017.798
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
361.739.214 338.017.798
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 77.217.143 45.155.000
Ertelenmiş Gelirler
175.576
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.018.235 17.157.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16.758.531 15.897.297
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.259.704 1.259.704
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 4.796.775
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.410.954 67.108.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
457.150.168 405.126.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
786.132.475 761.858.145
Ödenmiş Sermaye
16 336.182.000 336.182.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.755.728 -7.113.110
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.509.548 -3.647.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.509.548 -3.647.319
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4 -3.246.180 -3.465.791
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.759.445 85.290.702
Yabancı Para Çevrim Farkları
4 6.759.445 3.141.945
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
82.148.757
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
82.148.757
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 154.585.842 144.661.900
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.154.134 76.864.194
Net Dönem Karı veya Zararı
143.206.782 125.972.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
786.132.475 761.858.145
TOPLAM KAYNAKLAR
1.243.282.643 1.166.984.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719069


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.237 Değişim: 0,00% Hacim : 8.763 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 20.09.2019 Yüksek 0
Açılış: 0
5,7283 Değişim: -0,25%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,3137 Değişim: -0,26%
Düşük 6,3048 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
278,83 Değişim: -0,46%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.