KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

05.03.2019 - 19:15

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1.154 0 0 -17.802 249 0 968.889 156.256 0 1.774.759 0 1.774.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.666 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.058 0 2.025.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -8.866 -8.067 1.134 0 134.339 -51.445 -79.685 0 0 0 308.530 295.940 0 295.940
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 63.335 -14.507 2.288 0 329.005 -61.945 -79.436 0 1.209.055 -35.327 308.530 2.320.998 0 2.320.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.308.383 3.914.055 7.222.438
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.475.765 1.144.762 3.620.527
Teminat Mektupları
2.473.765 449.314 2.923.079
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
47.562 5.475 53.037
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
35.645 2.562 38.207
Diğer Teminat Mektupları
2.390.558 441.277 2.831.835
Banka Kredileri
0 11.811 11.811
İthalat Kabul Kredileri
0 11.811 11.811
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 370.725 370.725
Belgeli Akreditifler
0 370.725 370.725
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.000 306.446 308.446
Diğer Kefaletlerimizden
0 6.466 6.466
TAAHHÜTLER
V-III-1 509.656 0 509.656
Cayılamaz Taahhütler
509.656 0 509.656
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
118.523 0 118.523
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
188.554 0 188.554
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
116.625 0 116.625
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
706 0 706
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
85.248 0 85.248
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-8 322.962 2.769.293 3.092.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
322.962 2.769.293 3.092.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
126.335 155.501 281.836
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
75.165 67.037 142.202
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
51.170 88.464 139.634
Para ve Faiz Swap İşlemleri
1.947 2.408.702 2.410.649
Swap Para Alım İşlemleri
0 1.202.641 1.202.641
Swap Para Satım İşlemleri
1.947 1.206.061 1.208.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
194.680 205.090 399.770
Para Alım Opsiyonları
47.520 146.599 194.119
Para Satım Opsiyonları
147.160 58.491 205.651
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
111.293.136 5.478.165 116.771.301
EMANET KIYMETLER
2.969.828 237.483 3.207.311
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
20.221 0 20.221
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.279 38.581 39.860
Tahsile Alınan Çekler
2.860.070 180.559 3.040.629
Tahsile Alınan Ticari Senetler
88.258 18.343 106.601
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
108.323.308 5.240.682 113.563.990
Menkul Kıymetler
3.302 0 3.302
Teminat Senetleri
22.495 19.956 42.451
Emtia
9.394 0 9.394
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
108.273.836 5.220.726 113.494.562
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
114.601.519 9.392.220 123.993.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
308.530
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-12.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.799
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-9.851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.086
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.492
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.646
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.209
Yabancı Para Çevrim Farkları
134.339
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-60.746
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-99.607
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.223
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295.940


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.294.250
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 2.166.229
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
31.437
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 14.352
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.092
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 52.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
25.799
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
20.871
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
20.459
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.547.018
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.522.574
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -14.435
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.797
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Diğer Faiz Giderleri
-212
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
747.232
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
158.003
Alınan Ücret ve Komisyonlar
174.886
Gayri Nakdi Kredilerden
42.886
Diğer
V-IV-11 132.000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-16.883
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-16.883
PERSONEL GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -218.282
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 30
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 21.706
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.307
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
105.380 Değişim: 1,54% Hacim : 7.767 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 104.409 15.11.2019 Yüksek 105.518
Açılış: 104.475
5,7428 Değişim: -0,11%
Düşük 5,7369 16.11.2019 Yüksek 5,7708
Açılış: 5,7493
6,3503 Değişim: 0,14%
Düşük 6,3311 16.11.2019 Yüksek 6,3615
Açılış: 6,3412
270,93 Değişim: -0,32%
Düşük 270,33 15.11.2019 Yüksek 272,25
Açılış: 271,81
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.