KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.11.2018 - 18:53

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 241.420 0 2.118.443 2.822 2.121.265
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.328 0 -93.328 0 -93.328
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.723 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.115 2.822 2.027.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -8.337 2.443 0 231.786 -74.230 -156.070 0 0 0 282.257 277.849 561 278.410
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -14.777 3.597 0 426.509 -84.730 -155.821 0 1.209.055 -35.327 282.257 2.302.964 3.383 2.306.347


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.992.629 9.001.567 12.994.196
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.633.835 1.477.754 4.111.589
Teminat Mektupları
V-III-1 2.631.160 634.173 3.265.333
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
53.201 6.322 59.523
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
40.055 3.450 43.505
Diğer Teminat Mektupları
2.537.904 624.401 3.162.305
Banka Kredileri
0 13.695 13.695
İthalat Kabul Kredileri
0 13.695 13.695
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 625.657 625.657
Belgeli Akreditifler
0 625.657 625.657
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.675 196.762 199.437
Diğer Kefaletlerimizden
0 7.467 7.467
TAAHHÜTLER
592.442 209.130 801.572
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 592.442 0 592.442
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
61.000 0 61.000
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
130.339 0 130.339
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
213.070 0 213.070
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
117.591 0 117.591
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
715 0 715
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
69.727 0 69.727
Cayılabilir Taahhütler
0 209.130 209.130
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 209.130 209.130
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
766.352 7.314.683 8.081.035
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
766.352 7.314.683 8.081.035
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
105.174 865.375 970.549
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
47.424 438.250 485.674
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
57.750 427.125 484.875
Para ve Faiz Swap İşlemleri
473.068 6.252.190 6.725.258
Swap Para Alım İşlemleri
212.961 2.314.972 2.527.933
Swap Para Satım İşlemleri
260.107 2.262.972 2.523.079
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 837.123 837.123
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 837.123 837.123
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
188.110 197.118 385.228
Para Alım Opsiyonları
94.055 98.559 192.614
Para Satım Opsiyonları
94.055 98.559 192.614
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
238.650.828 6.148.324 244.799.152
EMANET KIYMETLER
118.403.689 249.017 118.652.706
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
19.570.656 0 19.570.656
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.057 45.564 46.621
Tahsile Alınan Çekler
3.734.700 171.003 3.905.703
Tahsile Alınan Ticari Senetler
94.753.418 32.450 94.785.868
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
343.858 0 343.858
REHİNLİ KIYMETLER
120.247.139 5.899.307 126.146.446
Menkul Kıymetler
160 0 160
Teminat Senetleri
109.771 24.860 134.631
Emtia
9.394 0 9.394
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
120.113.533 5.874.447 125.987.980
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
242.643.457 15.149.891 257.793.348


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
282.818
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.408
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.894
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.421
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.486
Yabancı Para Çevrim Farkları
231.786
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-96.306
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-195.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
278.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.765.881 699.528
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.592.834 631.033
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
20.992 8.327
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 11.479 4.918
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.998 2.499
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 51.022 18.648
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.872 1.276
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
22.879 8.397
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
23.271 8.975
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
V-IV-1 83.556 34.103
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.134.023 -455.954
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.064.667 -429.686
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -51.801 -20.749
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-15.486 -4.597
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-2.069 -922
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
631.858 243.574
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
148.994 54.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
164.700 59.518
Gayri Nakdi Kredilerden
30.161 11.115
Diğer
V-IV-11 134.539 48.403
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-15.706 -5.098
Gayri Nakdi Kredilere
-12 -11
Diğer
-15.694 -5.087
PERSONEL GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -194.091 -63.490
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 20 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 4.294 27.650
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-288 418
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
83.717 72.080
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-79.135 -44.848
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 171.085 19.543
FAALİYET BRÜT KÂRI
762.160 281.705
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-6 -286.226 -113.640
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -117.971 -43.577
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
357.963 124.488
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 357.963 124.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -75.145 -24.173
Cari Vergi Karşılığı
-9.025 224
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
44.729 1.345
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-110.849 -25.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 282.818 100.315
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 282.818 100.315
Grubun Karı (Zararı)
282.257 100.153
Azınlık Payları Karı (Zararı)
561 162
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına kar(Zarar) III-XXIV 0,00470000 0,00167000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
780.581 4.498.558 5.279.139
Nakit ve Nakit Benzerleri
484.294 3.191.629 3.675.923
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-I 447.447 1.213.791 1.661.238
Bankalar
V-I-2 26.560 1.868.247 1.894.807
Para Piyasalarından Alacaklar
10.287 109.591 119.878
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 56.168 1.798 57.966
Devlet Borçlanma Senetleri
56.168 1.798 57.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 5.057 851.116 856.173
Devlet Borçlanma Senetleri
0 594.490 594.490
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.057 9.642 14.699
Diğer Finansal Varlıklar
0 246.984 246.984
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-5 230.967 375.844 606.811
Devlet Borçlanma Senetleri
230.967 66.800 297.767
Diğer Finansal Varlıklar
0 309.044 309.044
Türev Finansal Varlıklar
V-I-6 5.240 78.264 83.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.240 78.264 83.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.145 -93 -1.238
KREDİLER (Net)
V-I-7 9.799.745 3.563.837 13.363.582
Krediler
9.278.919 3.617.352 12.896.271
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.278.919 3.617.352 12.896.271
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
387.144 0 387.144
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
387.144 0 387.144
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
638.611 0 638.611
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-504.929 -53.515 -558.444
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-56.355 -10.415 -66.770
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-65.745 -43.100 -108.845
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-382.829 0 -382.829
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-8 189.332 0 189.332
Satış Amaçlı
189.332 0 189.332
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
V-I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-10 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-11 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 213.077 350 213.427
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 9.331 87 9.418
Şerefiye
0 0 0
Diğer
9.331 87 9.418
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 2.512 2.512
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 37.792 23.775 61.567
DİĞER AKTİFLER
V-I-16 416.997 52.552 469.549
VARLIKLAR TOPLAMI
11.446.855 8.141.671 19.588.526
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 7.651.786 7.086.986 14.738.772
ALINAN KREDİLER
V-II-3 287.457 636.515 923.972
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 808.679 808.679
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.125 43.124 47.249
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
V-II-2 4.125 43.124 47.249
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
V-II-6 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.135 0 1.135
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
58.821 7.163 65.984
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
V-II-7 41.825 1.614 43.439
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
V-II-7 16.996 5.549 22.545
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 52.096 0 52.096
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-9 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-10 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-11 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 578.553 65.739 644.292
ÖZKAYNAKLAR
2.324.918 -18.571 2.306.347
Ödenmiş Sermaye
V-II-12 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
57.424 3.597 61.021
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
270.688 -84.730 185.958
Kar Yedekleri
1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
184.368 62.562 246.930
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
273.533 8.724 282.257
Azınlık Payları
3.383 0 3.383
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.958.891 8.629.635 19.588.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-305.767
Alınan Faizler
1.571.779
Ödenen Faizler
-1.092.335
Alınan Temettüler
20
Alınan Ücret ve Komisyonlar
164.700
Elde Edilen Diğer Kazançlar
220.186
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
129.148
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-194.091
Ödenen Vergiler
-86.373
Diğer
-1.018.801
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.339.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
52.077
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
690.880
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-137.617
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-408.998
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
224.984
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.130.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
116.282
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-328.743
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.033.887
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
116.941
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.342
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.379
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
205.148
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-63.479
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
38.427
Diğer
-4.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
207.922
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.358.750
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.669.037
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3.027.787http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/721774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7922 Değişim: -0,58%
Düşük 5,7547 19.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4721 Değişim: -0,25%
Düşük 6,4056 19.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,61 Değişim: -0,67%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.