KAP ***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.11.2018 - 20:19

***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -6.188 1.154 0 0 -17.802 249 0 968.889 156.256 0 1.774.759 0 1.774.759
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 -252 0 0 194.666 7.302 0 0 56.747 -8.164 0 250.299 0 250.299
Yeni Bakiye
600.000 0 0 0 72.201 -6.440 1.154 0 194.666 -10.500 249 0 1.025.636 148.092 0 2.025.058 0 2.025.058
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -8.337 2.443 0 231.843 -74.230 -156.070 0 0 0 282.257 277.906 0 277.906
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.419 -183.419 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000 0 0 0 72.201 -14.777 3.597 0 426.509 -84.730 -155.821 0 1.209.055 -35.327 282.257 2.302.964 0 2.302.964


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
3.539.336 3.469.116 7.008.452
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2 2.647.026 1.448.580 4.095.606
Teminat Mektupları
2.644.351 645.788 3.290.139
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
53.201 6.322 59.523
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
40.055 3.450 43.505
Diğer Teminat Mektupları
2.551.095 636.016 3.187.111
Banka Kredileri
0 13.695 13.695
İthalat Kabul Kredileri
0 13.695 13.695
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 584.868 584.868
Belgeli Akreditifler
0 584.868 584.868
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.675 196.762 199.437
Diğer Kefaletlerimizden
0 7.467 7.467
TAAHHÜTLER
V-III-1 592.442 0 592.442
Cayılamaz Taahhütler
592.442 0 592.442
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
61.000 0 61.000
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
130.339 0 130.339
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
213.070 0 213.070
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
117.591 0 117.591
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
715 0 715
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
69.727 0 69.727
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
299.868 2.020.536 2.320.404
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
299.868 2.020.536 2.320.404
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
100.252 259.994 360.246
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
44.963 135.561 180.524
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
55.289 124.433 179.722
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.506 1.563.424 1.574.930
Swap Para Alım İşlemleri
11.506 776.165 787.671
Swap Para Satım İşlemleri
0 787.259 787.259
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
188.110 197.118 385.228
Para Alım Opsiyonları
94.055 98.559 192.614
Para Satım Opsiyonları
94.055 98.559 192.614
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
109.405.600 6.132.200 115.537.800
EMANET KIYMETLER
3.414.281 244.873 3.659.154
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
641 0 641
Emanete Alınan Menkul Değerler
1.057 45.564 46.621
Tahsile Alınan Çekler
3.331.961 166.859 3.498.820
Tahsile Alınan Ticari Senetler
80.622 32.450 113.072
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
105.991.319 5.887.327 111.878.646
Menkul Kıymetler
160 0 160
Teminat Senetleri
27.968 24.860 52.828
Emtia
9.394 0 9.394
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
14.281 0 14.281
Diğer Rehinli Kıymetler
105.939.516 5.862.467 111.801.983
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
112.944.936 9.601.316 122.546.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
282.257
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-4.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.894
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.421
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
231.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-96.306
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-195.087
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.093
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
277.906


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.602.510 636.275
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 1.518.457 602.497
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
20.992 8.327
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 9.665 4.268
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.793 1.865
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 37.182 13.173
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.573 1.175
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
17.432 6.224
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
15.177 5.774
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
11.421 6.145
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.072.759 -431.659
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -1.050.678 -424.114
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -12.204 -5.110
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-9.786 -2.435
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
-91 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
529.751 204.616
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
114.474 38.854
Alınan Ücret ve Komisyonlar
126.013 42.458
Gayri Nakdi Kredilerden
30.200 11.139
Diğer
V-IV-11 95.813 31.319
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-11.539 -3.604
Gayri Nakdi Kredilere
-21 0
Diğer
V-IV-11 -11.518 -3.604
PERSONEL GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -164.483 -52.926
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 20 8
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 21.558 33.104
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-689 455
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
101.454 77.512
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-79.207 -44.863
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 173.273 20.019
FAALİYET BRÜT KÂRI
674.593 243.675
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-6 -273.466 -101.263
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -93.886 -28.224
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
307.241 114.188
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
39.900 9.187
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 347.141 123.375
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 -64.884 -23.222
Cari Vergi Karşılığı
0 1.365
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
44.712 -63
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-109.596 -24.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-8 282.257 100.153
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-10 282.257 100.153
Grubun Karı (Zararı)
282.257 100.153
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar(Zarar) 0,00470000 0,00166000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
743.758 2.810.908 3.554.666
Nakit ve Nakit Benzerleri
447.631 2.283.580 2.731.211
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 447.444 1.213.704 1.661.148
Bankalar
V-I-2 187 1.069.876 1.070.063
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-3 56.168 1.798 57.966
Devlet Borçlanma Senetleri
56.168 1.798 57.966
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 4.897 525.623 530.520
Devlet Borçlanma Senetleri
0 489.077 489.077
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 9.642 14.539
Diğer Finansal Varlıklar
0 26.904 26.904
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-5 230.967 0 230.967
Devlet Borçlanma Senetleri
230.967 0 230.967
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
V-I-6 5.240 0 5.240
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.240 0 5.240
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.145 -93 -1.238
KREDİLER (Net)
V-I-7 9.318.537 1.266.623 10.585.160
Krediler
9.184.855 1.300.787 10.485.642
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.184.855 1.300.787 10.485.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-8 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
620.880 0 620.880
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-487.198 -34.164 -521.362
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-56.355 -2.891 -59.246
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-65.745 -31.273 -97.018
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-365.098 0 -365.098
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-9 189.332 0 189.332
Satış Amaçlı
189.332 0 189.332
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
165.053 623.821 788.874
İştirakler (Net)
V-I-10 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-11 165.053 623.821 788.874
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
165.053 623.821 788.874
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-12 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 213.008 0 213.008
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 8.756 0 8.756
Şerefiye
0 0 0
Diğer
8.756 0 8.756
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-15 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-16 37.505 18.888 56.393
DİĞER AKTİFLER
V-I-17 410.249 31.699 441.948
VARLIKLAR TOPLAMI
11.086.198 4.751.939 15.838.137
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 7.636.260 4.778.951 12.415.211
ALINAN KREDİLER
V-II-2 30.246 372.234 402.480
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0
Bonolar
0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-3 4.085 0 4.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.085 0 4.085
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
57.149 736 57.885
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
V-II-5 40.745 0 40.745
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
V-II-5 16.404 736 17.140
CARİ VERGİ BORCU
V-II-6 48.519 0 48.519
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-7 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-8 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-9 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-10 555.456 51.537 606.993
ÖZKAYNAKLAR
2.321.535 -18.571 2.302.964
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 600.000 0 600.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 57.424 3.597 61.021
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
V-II-13 270.688 -84.730 185.958
Kar Yedekleri
1.209.055 0 1.209.055
Yasal Yedekler
81.945 0 81.945
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.127.110 0 1.127.110
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
184.368 62.562 246.930
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-89.165 53.838 -35.327
Dönem Net Kâr veya Zararı
273.533 8.724 282.257
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.653.250 5.184.887 15.838.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-611.077
Alınan Faizler
1.390.148
Ödenen Faizler
-1.031.688
Alınan Temettüler
20
Alınan Ücret ve Komisyonlar
126.013
Elde Edilen Diğer Kazançlar
294.719
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
129.148
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-164.483
Ödenen Vergiler
-74.201
Diğer
-1.280.753
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.222.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
52.267
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
691.017
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
605.443
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-367.939
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
241.579
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
326.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
103.778
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-430.252
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
611.252
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
126.366
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.149 Değişim: 1,84% Hacim : 6.174 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 97.404
Açılış: 95.688
5,7590 Değişim: -0,19%
Düşük 5,7422 24.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,4170 Değişim: 0,27%
Düşük 6,3647 24.08.2019 Yüksek 6,4390
Açılış: 6,3997
282,85 Değişim: 1,76%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 283,85
Açılış: 277,95
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.