KAP ***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:32

***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -74.643 10.288.289 -56.329 84.187 374.897 688.231 22.026.332 22.026.332
Transferler
42.072 646.159 -688.231 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
437.630 437.630 437.630
Kar Payları
-536.085 -536.085 -536.085
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -74.643 10.288.289 -56.329 126.259 484.971 437.630 21.927.877 21.927.877
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 10.179.243 -91.678 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 23.186.050
Transferler
94.134 1.745.041 -1.839.175 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
184.172 4.053.619 4.237.791 4.237.791
Kar Payları
-643.302 -643.302 -643.302
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 10.179.243 92.494 220.393 1.533.540 4.053.619 26.780.539 26.780.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.235.174 602.427
Dönem Karı (Zararı)
4.053.619 437.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.452.239 781.552
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
270.393 210.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
133.888 -3.095
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 133.888 -3.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
256.038 286.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 256.038 286.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-330.620 115.892
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-491.858 -217.704
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
161.238 333.596
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.157.657 180.506
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.117 -8.475
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.385.276 -246.331
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -3.081.347 -2.100.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-177.285 -121.090
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.125.786 1.411.033
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.168.335 53.000
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.152.783 656.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 127.401 13.285
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 12.012 -17.497
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
712.647 48.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
162.634 -189.258
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
162.634 -189.258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.120.582 972.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -219.028 -172.020
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -666.380 -198.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.851.904 -1.311.686
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.840 8.475
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.840 8.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.463.288 -601.588
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.463.288 -601.588
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-488.690 -936.277
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-488.690 -936.277
Alınan Faiz
3.234 217.704
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.370.356 926.765
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.000 2.030.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-648.534 -417.538
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -34.653
Ödenen Temettüler
3,10 -637.229 -536.085
Ödenen Faiz
-159.593 -114.959
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.987.086 217.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.987.086 217.506
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.162.429 1.025.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
175.343 1.243.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
175.343 2.162.429
Ticari Alacaklar
4 6.308.505 3.361.046
Diğer Alacaklar
3.877.372 2.722.773
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.427.410 2.450.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
449.962 272.677
Stoklar
5 5.560.722 4.434.936
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.336.386 168.051
Diğer Dönen Varlıklar
9 292.230 454.864
ARA TOPLAM
17.550.558 13.304.099
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.550.558 13.304.099
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8.040.000 8.040.000
Maddi Duran Varlıklar
7 8.054.038 6.912.335
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.422 59.953
Diğer Duran Varlıklar
95 95
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.144.815 15.013.643
TOPLAM VARLIKLAR
33.695.373 28.317.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
877.453 330.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
877.453 330.549
Banka Kredileri
15 877.453 330.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 766.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 766.846
Banka Kredileri
15 0 766.846
Ticari Borçlar
4 2.144.495 991.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 64.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.144.495 926.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 409.547 240.940
Diğer Borçlar
14.163 8.090
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 14.163 8.090
Ertelenmiş Gelirler
886.106 173.459
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 701.151 210.506
Kısa Vadeli Karşılıklar
119.400 134.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 119.400 134.010
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 61.310 49.298
ARA TOPLAM
5.213.625 2.905.410
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.213.625 2.905.410
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 351.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 351.947
Banka Kredileri
15 0 351.947
Uzun Vadeli Karşılıklar
633.937 853.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 633.937 853.738
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 1.067.272 1.020.597
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.701.209 2.226.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.914.834 5.131.692
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.780.539 23.186.050
Ödenmiş Sermaye
10 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
10 -20.450 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.271.737 10.087.565
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.271.737 10.087.565
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 10.179.243 10.179.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.494 -91.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 220.393 126.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.533.540 431.801
Net Dönem Karı veya Zararı
4.053.619 1.839.175
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.780.539 23.186.050
TOPLAM KAYNAKLAR
33.695.373 28.317.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 21.332.203 15.099.430 9.441.336 5.490.068
Satışların Maliyeti
11 -16.546.670 -12.423.722 -7.125.102 -4.615.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.785.533 2.675.708 2.316.234 874.753
BRÜT KAR (ZARAR)
4.785.533 2.675.708 2.316.234 874.753
Genel Yönetim Giderleri
-1.275.920 -795.915 -442.911 -237.699
Pazarlama Giderleri
-1.055.152 -1.272.870 -556.844 -469.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.650.929 275.201 1.841.724 146.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-243.751 -153.346 -119.795 -23.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.861.639 728.778 3.038.408 289.565
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
526.975 222.954 209.614 88.102
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.388.614 951.732 3.248.022 377.667
Finansman Giderleri
-177.338 -333.596 -43.819 -282.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.211.276 618.136 3.204.203 95.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.157.657 -180.506 -709.249 -60.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -1.157.025 -189.745 -700.994 -72.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -632 9.239 -8.255 11.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.053.619 437.630 2.494.954 34.487
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.053.619 437.630 2.494.954 34.487
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.053.619 437.630 2.494.954 34.487
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 14 0,37800000 0,04100000 0,23300000 0,00300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
184.172 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.215 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-46.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -46.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.172 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.237.791 437.630 2.494.954 34.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.237.791 437.630 2.494.954 34.487



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716437


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.415 Değişim: 3,71% Hacim : 6.510 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 98.002 18.10.2019 Yüksek 98.731
Açılış: 98.406
5,7837 Değişim: -0,72%
Düşük 5,7547 18.10.2019 Yüksek 5,8301
Açılış: 5,8258
6,4596 Değişim: -0,44%
Düşük 6,4056 18.10.2019 Yüksek 6,4898
Açılış: 6,4883
277,35 Değişim: -0,76%
Düşük 275,59 18.10.2019 Yüksek 279,68
Açılış: 279,47
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.