KAP ***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2018 - 18:42

***ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 23.667.000 374.833 47.991 40.907 431.380 1.714.846 3.953.330 30.230.287 30.230.287
Transferler
19 3.953.330 -3.953.330
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.879 -485.560 -543.439 -543.439
Dönem Karı (Zararı)
-485.560 -485.560 -485.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.879 -57.879 -57.879
Sermaye Arttırımı
1.333.000 1.333.000 1.333.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 -16.972 431.380 5.668.176 -485.560 31.019.848 31.019.848
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 374.833 47.991 55.280 3.855.438 431.380 5.668.176 318.302 35.751.400 35.751.400
Transferler
19 318.302 -318.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.469 240 11.396.039 11.402.748 11.402.748
Dönem Karı (Zararı)
11.396.039 11.396.039 11.396.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.469 240 6.709 6.709
Dönem Sonu Bakiyeler
19 25.000.000 374.833 47.991 61.749 3.855.678 431.380 5.986.478 11.396.039 47.154.148 47.154.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.016.161 -3.565.700
Dönem Karı (Zararı)
11.396.039 -485.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem K -485.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-888.684 -51.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13-21 423.675 473.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
404.765 4.445
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 404.765 4.445
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
586.019 -471.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17-18-21 547.622 -100.567
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18 38.397 -371.149
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.085 -16.733
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 -32.085 -16.733
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.529.827 -17.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
19 -4.529.827 -17.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.258.769 -24.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.491.194 -3.028.357
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 2.323.907 6.076.630
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.741.300 -7.360.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 710.874 -1.235.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -24.452.174 -6.124.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.101.859 -3.397.673
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-10 -146.000 -886.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.955.859 -2.511.224
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -135.777 16.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.574.991 1.417.674
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 71.554 -453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 27.503.437 1.418.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 378.737 -266.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.798.995 498.581
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-10 -6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 901.005 498.581
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 9.102 -13.750
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.016.161 -3.565.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.395.108 -40.311
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.087 77.416
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 92.087 74.983
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-363.622 -117.727
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -243.318 -71.378
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -120.304 -46.349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.123.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.418.168 -1.745.504
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.333.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.333.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.418.168
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -1.805.501
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 -612.667
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.078.504
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -3.078.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.202.885 -5.351.515
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 5.202.885 -5.351.515
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.481.619 21.036.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.684.504 15.684.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.684.504 8.481.619
Finansal Yatırımlar
616.284 251.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
616.284 251.769
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 616.284 251.769
Ticari Alacaklar
93.044.525 69.707.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-9 3.448.546 4.159.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 89.595.979 65.548.570
Diğer Alacaklar
5.080.102 5.046.360
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-10 146.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.934.102 5.046.360
Peşin Ödenmiş Giderler
331.355 195.578
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 331.355 195.578
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.872.873 728.841
ARA TOPLAM
114.629.643 84.412.157
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.629.643 84.412.157
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.185.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.185.216 488.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 6.185.216 488.133
Diğer Alacaklar
1.898.689 974.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.898.689 974.604
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 1.274.930 1.274.930
Maddi Duran Varlıklar
877.158 1.014.606
Taşıtlar
12 318.981 350.653
Mobilya ve Demirbaşlar
12 558.177 663.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
269.620 284.312
Bilgisayar Yazılımları
13 106.365 47.962
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 163.255 236.350
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 574.982 216.934
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.080.595 4.253.519
TOPLAM VARLIKLAR
125.710.238 88.665.676
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.223.495 12.028.996
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.223.495 12.028.996
Banka Kredileri
8 10.212.674 12.010.126
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.821 18.870
Diğer Finansal Yükümlülükler
612.667
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 612.667
Ticari Borçlar
62.637.674 35.094.768
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-9 71.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 62.566.120 35.094.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 545.371 166.634
Diğer Borçlar
1.245.484 7.044.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-10 6.700.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.245.484 344.479
Ertelenmiş Gelirler
13.602 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 13.602 4.500
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.616.817 1.123.573
Kısa Vadeli Karşılıklar
708.947 278.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 490.006 98.219
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 218.941 180.544
ARA TOPLAM
77.991.390 56.354.380
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.991.390 56.354.380
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
564.700 415.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 564.700 415.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
564.700 415.334
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
78.556.090 56.769.714
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.154.148 31.895.962
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 374.833 374.833
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 47.991 47.991
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
61.749 55.280
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.749 55.280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 61.749 55.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.855.678
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.855.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 3.855.678
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 431.380 431.380
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 5.986.478 5.668.176
Net Dönem Karı veya Zararı
11.396.039 318.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.154.148 31.895.962
TOPLAM KAYNAKLAR
125.710.238 88.665.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.118.966.588 533.960.589 55.888.551 155.241.761
Satışların Maliyeti
20 -1.087.353.749 -520.107.113 -45.827.909 -149.516.458
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.612.839 13.853.476 10.060.642 5.725.303
BRÜT KAR (ZARAR)
31.612.839 13.853.476 10.060.642 5.725.303
Genel Yönetim Giderleri
21 -15.404.871 -12.410.052 -4.474.192 -3.241.863
Pazarlama Giderleri
21 -9.563.345 -6.075.388 -3.155.974 -1.977.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 17.297.096 8.888.591 10.028.811 1.629.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -9.161.412 -4.219.163 -6.084.301 -170.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.780.307 37.464 6.374.986 1.965.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 264.333 22.541 212.386 19.789
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.432 -2.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.044.640 57.573 6.587.372 1.982.406
Finansman Gelirleri
24 1.096.520 1.341.251 341.912 530.169
Finansman Giderleri
24 -2.428.864 -1.894.284 -899.496 -607.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.734 Değişim: -0,87% Hacim : 6.502 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 95.731 16.08.2019 Yüksek 97.572
Açılış: 97.199
5,5922 Değişim: 0,23%
Düşük 5,5769 19.08.2019 Yüksek 5,5923
Açılış: 5,5795
6,2069 Değişim: 0,28%
Düşük 6,1793 19.08.2019 Yüksek 6,2105
Açılış: 6,1893
271,60 Değişim: 0,02%
Düşük 270,85 19.08.2019 Yüksek 271,85
Açılış: 271,54

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.