Halk Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 3,90
 • Değişim :-1,27 %
 • Hacim TL :162.134
 • Hacim Adet :41.251
* SG: 05.06.2020 - 09:55 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • HALK SİGORTA Hisse Senedi
 • : HALKS | Piyasa Oncesi islem Platformu
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.208.803.938
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.208.803.938
 • NAKİT DEĞERLER 1.208.803.938
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 1.015.421.600
 • 2. Bankalar 1.015.421.600
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 1.015.421.600
 • 1. Hisse Senetleri 181.356.905
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 181.356.905
 • ALACAKLAR 181.356.905
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.334
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.334
 • Sigortalılar 4.334
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 175.459.514
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 175.459.514
 • Sigortalılar 175.459.514
 • 2.1.3 Diğer 5.893.057
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 5.893.057
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 5.893.057
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 168.328.019
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 168.328.019
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 168.328.019
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 175.508.260
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 175.508.260
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 175.508.260
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -8.908.907
 • IV. PARA PİYASALARI -8.908.907
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -8.908.907
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 39.569.741
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 39.569.741
 • VI. KREDİLER 39.569.741
 • 6.1 Kısa Vadeli -37.841.075
 • E. Stoklar -37.841.075
 • İŞTİRAKLER -37.841.075
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 13.893
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 13.893
 • İştirakler 13.893
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 13.893
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 13.893
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.893
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar -5.931.488
 • Devam Eden Yatırımlar -5.931.488
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) -5.931.488
 • 1. Alıcılar 91.570.790
 • 9.1 Mali İştirakler 91.570.790
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 91.570.790
 • 2. Alacak Senetleri 4.859.078
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.859.078
 • A K T İ F T O P L A M I 4.859.078
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.649.001.135
 • BORÇLAR 1.649.001.135
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.649.001.135
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 952.553
 • Borç Reeskontu (-) 952.553
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 952.553
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 346.211
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 346.211
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 346.211
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 346.211
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 346.211
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 346.211
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 1.617.173
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 1.617.173
 • Deprem Hasar Karşılığı 1.617.173
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 701.433
 • Hayat Matematik Karşılığı 701.433
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 701.433
 • 17.2 Diğer 235.637
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 235.637
 • Reasürörler Payı (-) 235.637
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 225.003
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 225.003
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 225.003
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 6.557.287
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.557.287
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 6.557.287
 • AKTİF TOPLAMI 11.550
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.550
 • Reasürörler Payı (-) 11.550
 • 1. Arazi ve Arsalar 876.234
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 876.234
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 876.234
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -6.989.971
 • 3. Binalar -6.989.971
 • Reasürörler Payı (-) -6.989.971
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.082.286
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 3.082.286
 • B-Serbest Karşılıklar 3.082.286
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 15.421.956
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 15.421.956
 • ÖZKAYNAKLAR 15.421.956
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -12.339.670
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -12.339.670
 • Ödenmiş Sermaye -12.339.670
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 10.224.718
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 10.224.718
 • Kanuni Yedek Akçeler 10.224.718
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 16.222.941
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 16.222.941
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 16.222.941
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.665.224.076
 • 5. Verilen Avanslar 1.665.224.076
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.665.224.076
 • B. Ticari Borçlar 105.200.810
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 105.200.810
 • P A S İ F T O P L A M I 105.200.810
 • 1. Satıcılar 105.200.669
 • TEKNİK GELİRLER 105.200.669
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 105.200.669
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 141
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 141
 • Alınan Komisyonlar 141
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.646.274
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 1.646.274
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 1.646.274
 • 11.4 Diğer 1.523.244
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.523.244
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.523.244
 • 12.3 Vergi Karşılığı 123.030
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 123.030
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 123.030
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 53.079.840
 • 8. Borç Reeskontu (-) 53.079.840
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 53.079.840
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.182.412.192
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.182.412.192
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.182.412.192
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 488.974.069
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 488.974.069
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 488.974.069
 • 1. Vergi Karşılıkları 9.298.072
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 9.298.072
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 9.298.072
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 684.140.051
 • Diğer Gelirler 684.140.051
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 684.140.051
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 19.213.524
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 19.213.524
 • Ödenen Tazminatlar (-) 19.213.524
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 18.284.515
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 18.284.515
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 18.284.515
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 929.009
 • B. Ticari Borçlar 929.009
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 929.009
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 10.725.013
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 10.725.013
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 10.725.013
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -10.725.013
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -10.725.013
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -10.725.013
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.148.493
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.148.493
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.148.493
 • 1. Ortaklara Borçlar 39.761.395
 • 15.4 Kâr veya Zarar 39.761.395
 • Diğer Giderler (-) 39.761.395
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.402.462.528
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.402.462.528
 • GENEL GİDERLER (-) 1.402.462.528
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 13.200.651
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 13.200.651
 • Karşılıklar (-) 13.200.651
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 13.200.651
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 13.200.651
 • Kambiyo Karları 13.200.651
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 3.522.850
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.522.850
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 3.522.850
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 3.764.191
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 3.764.191
 • Diğer Gelirler 3.764.191
 • 1. Yasal Yedekler 20.487.692
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 20.487.692
 • Satış Zararları (-) 20.487.692
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 187.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 187.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 187.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 187.000.000
 • 3. Özel Yedekler 187.000.000
 • Karşılıklar (-) 187.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.152
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.152
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.152
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 95.152
 • G. Dönem Zararı (-) 95.152
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 95.152
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 19.830.953
 • P A S İ F T O P L A M I 19.830.953
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 12.988.788
 • A. Brüt Satışlar 12.988.788
 • 2. Yurtdışı Satışlar 685.989
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 685.989
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.405
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.405
 • 1. Satıştan İadeler (-) 6.153.771
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 6.153.771
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 35.347.751
 • C. Net Satışlar 35.347.751
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 242.273.856
 • D. Satışların Maliyeti (-) 242.273.856
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.665.224.076
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.665.224.076
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 952.627.089
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 952.627.089
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 880.951.912
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 880.951.912
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 986.478.003
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 986.478.003
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -102.288.950
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -102.288.950
 • 4.1.3 Diğer -3.237.141
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.237.141
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 59.155.123
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 59.155.123
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 206.292
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 206.292
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -966.178.874
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -966.178.874
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -752.414.275
 • 4.2.3 Diğer -752.414.275
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -510.057.388
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -510.057.388
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -242.356.887
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -242.356.887
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -3.095.602
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -3.095.602
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -187.311.989
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -187.311.989
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -13.551.785
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -13.551.785
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MAALT MARMARİS ALTINYUNUS
  2. 79,75
  3. 10,00
  1. LUKSK LÜKS KADİFE
  2. 13,53
  3. 10,00
  1. BAYRK BAYRAK EBT
  2. 3,96
  3. 10,00
  1. KARTN KARTONSAN
  2. 493,50
  3. 9,98
  1. RTALB RTA LABORATUVARLARI
  2. 18,73
  3. 9,98

Azalan

  1. ISKUR İŞ BANKASI (KUR.)
  2. 504.000,00
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBİLYA
  2. 24,38
  3. -9,97
  1. TSPOR TRABZONSPOR SPORTİF
  2. 4,49
  3. -9,84
  1. ISATR İŞ BANKASI (A)
  2. 325.000,90
  3. -9,73
  1. SRVGY SERVET GMYO
  2. 17,02
  3. -8,45

TL

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,29
  3. 1,84
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,64
  3. -1,20
  1. PETKM PETKİM
  2. 3,77
  3. -2,33
  1. IHLGM İHLAS GAYRİMENKUL
  2. 1,31
  3. -2,96
  1. YKBNK YAPI VE KREDİ BANK.
  2. 2,43
  3. 0,41

LOT

  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 8,29
  3. 1,84
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 12,72
  3. 1,03
  1. TUPRS TÜPRAŞ
  2. 89,35
  3. 3,24
  1. ASELS ASELSAN
  2. 31,88
  3. 0,63
  1. PETKM PETKİM
  2. 3,77
  3. -2,33
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.