ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
HİSSELERİME EKLE
 • 1,37
 • Değişim :2,24 %
 • Hacim TL :2.713.214
 • Hacim Adet :1.995.691
* SG: 18.03.2019 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ADANA ÇİMENTO (C) Hisse Senedi
 • XSADA,XTAST,XTMTU,XULUS,XUSIN,XUTUM : ADNAC | Yildiz Pazar
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 385.509.334
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 385.509.334
 • NAKİT DEĞERLER 385.509.334
 • 1.1 Kasa 69.473.644
 • A. Hazır Değerler 69.473.644
 • Kasa 69.473.644
 • B. Menkul Kıymetler 31.470.200
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 31.470.200
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 31.470.200
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 165.185.736
 • Acenteler 165.185.736
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 165.185.736
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 12.525.651
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 12.525.651
 • İkrazlar 12.525.651
 • 6.1 Kısa Vadeli 91.099.185
 • E. Stoklar 91.099.185
 • İŞTİRAKLER 91.099.185
 • 6. Diğer Stoklar 15.754.918
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 15.754.918
 • Menkuller 15.754.918
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 385.509.334
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 385.509.334
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 385.509.334
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 781.475.385
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 781.475.385
 • II. DURAN VARLIKLAR 781.475.385
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 246.193
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 246.193
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 246.193
 • 15.2 Menkul Değerlerin 94.445.929
 • C. Finansal Duran Varlıklar 94.445.929
 • Reasürörler Payı (-) 94.445.929
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 236.934.219
 • 15.3 Diğer 236.934.219
 • Muallak Hasar Karşılığı 236.934.219
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 14.578.298
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.578.298
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.578.298
 • AKTİF TOPLAMI 422.548.849
 • D. Maddi Duran Varlıklar 422.548.849
 • Reasürörler Payı (-) 422.548.849
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.863.672
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.863.672
 • Ödenmiş Sermaye 10.863.672
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.062.941
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.062.941
 • Nominal Sermaye 7.062.941
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.858.225
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.858.225
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.858.225
 • A K T İ F T O P L A M I 1.166.984.719
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.166.984.719
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.166.984.719
 • 4.1 Bonolar 338.017.798
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 338.017.798
 • Maliyet Artış Fonu 338.017.798
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 210.854.427
 • A. Finansal Borçlar 210.854.427
 • Özel Fonlar 210.854.427
 • B. Ticari Borçlar 86.478.584
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 86.478.584
 • P A S İ F T O P L A M I 86.478.584
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.614.292
 • 2. Borç Senetleri 7.614.292
 • Alınan Primler 7.614.292
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.310.340
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.310.340
 • XII. KARŞILIKLAR 5.310.340
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.066.091
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.066.091
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.066.091
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 22.776.858
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 22.776.858
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 22.776.858
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 338.017.798
 • 8. Borç Reeskontu (-) 338.017.798
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 338.017.798
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 67.108.776
 • Diğer Gelirler 67.108.776
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 67.108.776
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 45.155.000
 • A. Finansal Borçlar 45.155.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 45.155.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 15.897.297
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.897.297
 • GENEL GİDERLER (-) 15.897.297
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 4.796.775
 • PASİF TOPLAMI 4.796.775
 • Personel Giderleri (-) 4.796.775
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 761.858.145
 • Faiz Gelirleri 761.858.145
 • III. ÖZ SERMAYE 761.858.145
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 761.858.145
 • A. Sermaye 761.858.145
 • Kar Payı Gelirleri 761.858.145
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 336.182.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 336.182.000
 • Satış Karları 336.182.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -3.141.945
 • 5. Maliyet Artış Fonu -3.141.945
 • Diğer Giderler (-) -3.141.945
 • F. Net Dönem Karı 3.141.945
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.141.945
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.141.945
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 144.661.900
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 144.661.900
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.166.984.719
 • P A S İ F T O P L A M I 1.166.984.719
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 471.025.697
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 471.025.697
 • 1. Satıştan İadeler (-) -348.712.194
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -348.712.194
 • 2. Satış İskontoları (-) 122.313.503
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 122.313.503
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 122.313.503
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 122.313.503
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -27.152.663
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -27.152.663
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -35.083.228
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -35.083.228
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -274.160
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -274.160
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -62.510.051
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -62.510.051
 • 4.1.3 Diğer 59.803.452
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 59.803.452
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 142.627.133
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 142.627.133
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -16.654.674
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -16.654.674
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 125.972.459
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 125.972.459
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 125.972.459
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 125.972.459
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 125.972.459
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. RAYSG RAY SİGORTA
  2. 2,56
  3. 15,84
  1. DYOBY DYO BOYA
  2. 3,51
  3. 15,08
  1. DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG
  2. 1,73
  3. 13,82
  1. KOZAA KOZA MADENCİLİK
  2. 6,16
  3. 9,03
  1. DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR
  2. 9,02
  3. 8,81

Azalan

  1. ISFIN İŞ FİN.KİR.
  2. 7,20
  3. -20,00
  1. ISATR İŞ BANKASI (A)
  2. 63.360,00
  3. -20,00
  1. METRO METRO HOLDİNG
  2. 0,80
  3. -18,37
  1. ALYAG ALTINYAĞ
  2. 0,43
  3. -17,31
  1. SERVE SERVE FILM PRODUKSIYON
  2. 2,36
  3. -7,45

TL

  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,65
  3. 3,52
  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,97
  3. 7,63
  1. PETKM PETKİM
  2. 4,95
  3. 0,00
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 9,47
  3. 3,72
  1. EKGYO EMLAK KONUT GMYO
  2. 1,69
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 13,97
  3. 7,63
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 9,47
  3. 3,72
  1. KRDMD KARDEMİR (D)
  2. 2,65
  3. 3,52
  1. PETKM PETKİM
  2. 4,95
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA MADENCİLİK
  2. 6,16
  3. 9,03

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.