Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,55
 • Değişim :-1,27 %
 • Hacim TL :25.607.434
 • Hacim Adet :16.481.450
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSBUR,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : ZOREN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.096.324.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.096.324.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.096.324.000
 • 1.1 Kasa 201.085.000
 • A. Hazır Değerler 201.085.000
 • Kasa 201.085.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 6.944.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 6.944.000
 • Sigortalılar 6.944.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 347.719.000
 • Acenteler 347.719.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 347.719.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.138.742.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.138.742.000
 • İkrazlar 1.138.742.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 10.708.000
 • E. Stoklar 10.708.000
 • İŞTİRAKLER 10.708.000
 • 6. Diğer Stoklar 301.836.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 301.836.000
 • Menkuller 301.836.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.038.650.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.038.650.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.038.650.000
 • 8.1.3 Diğer 57.674.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 57.674.000
 • Gayrimenkuller 57.674.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.660.145.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.660.145.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.660.145.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 739.087.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 739.087.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 739.087.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 246.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 246.000
 • Reasürörler Payı (-) 246.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 212.975.000
 • 15.3 Diğer 212.975.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 212.975.000
 • 16.1 Defter Değeri 11.347.000
 • 3. İştirakler 11.347.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.347.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.678.906.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.678.906.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.678.906.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.591.791.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.591.791.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.591.791.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 320.326.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 320.326.000
 • Nominal Sermaye 320.326.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 156.227.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 156.227.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 156.227.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 106.548.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 106.548.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 106.548.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.756.469.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.756.469.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.756.469.000
 • 4.1 Bonolar 3.115.719.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.115.719.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.115.719.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.984.993.000
 • A. Finansal Borçlar 1.984.993.000
 • Özel Fonlar 1.984.993.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 7.268.000
 • Net Dönem Karı 7.268.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 7.268.000
 • B. Ticari Borçlar 477.249.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 477.249.000
 • P A S İ F T O P L A M I 477.249.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 279.080.000
 • 2. Borç Senetleri 279.080.000
 • Alınan Primler 279.080.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.757.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.757.000
 • XII. KARŞILIKLAR 1.757.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.262.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.262.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.262.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 279.757.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 279.757.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 279.757.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.115.719.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.115.719.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.115.719.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.888.285.000
 • Diğer Gelirler 4.888.285.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.888.285.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.704.965.000
 • A. Finansal Borçlar 3.704.965.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.704.965.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 32.690.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 32.690.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 32.690.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 796.535.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 796.535.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 796.535.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 11.744.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 11.744.000
 • GENEL GİDERLER (-) 11.744.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 282.850.000
 • PASİF TOPLAMI 282.850.000
 • Personel Giderleri (-) 282.850.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 59.501.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 59.501.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 59.501.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.752.465.000
 • Faiz Gelirleri 1.752.465.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.752.465.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.753.632.000
 • A. Sermaye 1.753.632.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.753.632.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.000.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.000.000.000
 • Satış Karları 2.000.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 102.575.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 102.575.000
 • MALİ GİDERLER (-) 102.575.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -163.053.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -163.053.000
 • Diğer Giderler (-) -163.053.000
 • F. Net Dönem Karı 163.053.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 163.053.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 163.053.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 7.897.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 7.897.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.167.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.167.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.756.469.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.756.469.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.480.671.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.480.671.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.089.902.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.089.902.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 390.769.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 390.769.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 390.769.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 390.769.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -94.402.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -94.402.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -47.730.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -47.730.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -142.132.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -142.132.000
 • 4.1.3 Diğer 248.637.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 248.637.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 37.475.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 37.475.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -35.530.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -35.530.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.945.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.945.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.945.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.945.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -87.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.032.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.