Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,69
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.474.956
 • Hacim Adet :2.065.539
* SG: 17.02.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKFN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 16.681.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 16.681.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 16.681.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 5.793.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 5.793.000
 • Sigortalılar 5.793.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.548.067.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.548.067.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.548.067.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.500.133.000
 • Diğer Alacaklar 1.500.133.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.500.133.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1.742.486.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 1.742.486.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1.742.486.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -242.353.000
 • E. Stoklar -242.353.000
 • İŞTİRAKLER -242.353.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 13.334.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 13.334.000
 • İştirakler 13.334.000
 • 2. Yarı Mamüller 346.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 346.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 346.000
 • 3. Ara Mamüller 65.792.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 65.792.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 65.792.000
 • 6. Diğer Stoklar 182.795.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 182.795.000
 • Menkuller 182.795.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -117.003.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -117.003.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -117.003.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 21.189.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 21.189.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 21.189.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 618.000
 • Borç Reeskontu (-) 618.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 618.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 618.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 618.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 618.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 15.955.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 15.955.000
 • Diğer Borçlar 15.955.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 208.000
 • KARŞILIKLAR 208.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 208.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 208.000
 • A-Teknik Karşılıklar 208.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 208.000
 • 15.1 Kredilerin 82.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 82.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 82.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.686.326.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.686.326.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.686.326.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.465.056.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.465.056.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.465.056.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 20.035.000
 • 3. Binalar 20.035.000
 • Reasürörler Payı (-) 20.035.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 23.162.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 23.162.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 23.162.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.095.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.095.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.095.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 331.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 331.000
 • Nominal Sermaye 331.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 331.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 331.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 331.000
 • 1. Banka Kredileri 170.103.000
 • 4.3 Tahviller 170.103.000
 • Zarar (-) 170.103.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 87.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 87.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 87.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 353.000
 • KAR 353.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 353.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 353.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 353.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 353.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.851.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 3.851.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 3.851.000
 • 11.4 Diğer 511.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 511.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 511.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 334.000
 • 4. Ödenecek Giderler 334.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 334.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 23.284.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 23.284.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 23.284.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 23.284.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 23.284.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 23.284.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 70.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 70.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 70.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.686.534.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.686.534.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.686.534.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 112.585.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 112.585.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 112.585.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 112.585.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 112.585.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 112.585.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 110.415.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 110.415.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 110.415.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 217.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 217.000
 • Diğer Giderler (-) 217.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -15.325.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -15.325.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -15.325.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -9.394.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -9.394.000
 • GENEL GİDERLER (-) -9.394.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -357.000
 • PASİF TOPLAMI -357.000
 • Personel Giderleri (-) -357.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -5.574.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -5.574.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -5.574.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 33.361.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 33.361.000
 • Karşılıklar (-) 33.361.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 106.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 106.000
 • Diğer Giderler (-) 106.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 1.012.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 1.012.000
 • Diğer Gelirler 1.012.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.012.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.012.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.012.000
 • 1. Yasal Yedekler 19.125.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 19.125.000
 • Satış Zararları (-) 19.125.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 13.118.000
 • 2. Statü Yedekleri 13.118.000
 • Kambiyo Zararları (-) 13.118.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -22.488.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -22.488.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -565.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -565.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.000
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına -3.000
 • A. Brüt Satışlar -3.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -562.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -562.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 28.659.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 28.659.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 28.659.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 28.659.000
 • 4.1.3 Diğer -5.378.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.378.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -5.378.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -5.378.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 23.281.000
 • 4.2.3 Diğer 23.281.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 23.281.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 23.281.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.