Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,89
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.615.380
 • Hacim Adet :1.908.384
* SG: 18.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKFN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 55.245.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 55.245.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 55.245.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 5.793.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 5.793.000
 • Sigortalılar 5.793.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.699.274.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.699.274.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.699.274.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.602.952.000
 • Diğer Alacaklar 1.602.952.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.602.952.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1.871.403.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 1.871.403.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1.871.403.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -268.451.000
 • E. Stoklar -268.451.000
 • İŞTİRAKLER -268.451.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 35.228.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 35.228.000
 • İştirakler 35.228.000
 • 2. Yarı Mamüller 61.094.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 61.094.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 61.094.000
 • 3. Ara Mamüller 59.204.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 59.204.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 59.204.000
 • 6. Diğer Stoklar 176.864.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 176.864.000
 • Menkuller 176.864.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -117.660.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -117.660.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -117.660.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 21.080.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 21.080.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 21.080.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 498.000
 • Borç Reeskontu (-) 498.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 498.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 498.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 498.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 498.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 11.585.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 11.585.000
 • Diğer Borçlar 11.585.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 208.000
 • KARŞILIKLAR 208.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 208.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 208.000
 • A-Teknik Karşılıklar 208.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 208.000
 • 15.1 Kredilerin 184.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 184.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 184.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.868.750.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.868.750.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.868.750.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.502.778.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.502.778.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.502.778.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 91.745.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 91.745.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 91.745.000
 • AKTİF TOPLAMI 91.745.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 91.745.000
 • Reasürörler Payı (-) 91.745.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 23.393.000
 • 3. Binalar 23.393.000
 • Reasürörler Payı (-) 23.393.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 48.404.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 48.404.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 48.404.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.111.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.111.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.111.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.341.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.341.000
 • Nominal Sermaye 3.341.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.341.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.341.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.341.000
 • 1. Banka Kredileri 192.531.000
 • 4.3 Tahviller 192.531.000
 • Zarar (-) 192.531.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 109.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 109.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 109.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 353.000
 • KAR 353.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 353.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 353.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 353.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 353.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 39.794.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 39.794.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 39.794.000
 • 11.4 Diğer 6.286.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.286.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.286.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 33.508.000
 • 4. Ödenecek Giderler 33.508.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 33.508.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 22.421.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 22.421.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 22.421.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 22.421.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 22.421.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 22.421.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 84.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 84.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 84.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.868.750.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.868.750.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.868.750.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 102.754.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 102.754.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 102.754.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 102.754.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 102.754.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 102.754.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 100.725.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 100.725.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 100.725.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.029.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.029.000
 • Diğer Giderler (-) 2.029.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -13.015.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -13.015.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -13.015.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -8.268.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -8.268.000
 • GENEL GİDERLER (-) -8.268.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -288.000
 • PASİF TOPLAMI -288.000
 • Personel Giderleri (-) -288.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -4.459.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -4.459.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -4.459.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 16.697.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 16.697.000
 • Karşılıklar (-) 16.697.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 73.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 73.000
 • Diğer Giderler (-) 73.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 6.000
 • 1. Yasal Yedekler 3.213.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.213.000
 • Satış Zararları (-) 3.213.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 13.405.000
 • 2. Statü Yedekleri 13.405.000
 • Kambiyo Zararları (-) 13.405.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -9.309.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -9.309.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -15.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -15.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -15.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -15.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 28.289.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 28.289.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 28.289.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 28.289.000
 • 4.1.3 Diğer -5.854.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.854.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.495.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.495.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -4.359.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -4.359.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 22.435.000
 • 4.2.3 Diğer 22.435.000
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -14.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -14.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 22.435.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 22.435.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 11,88
  3. 20,00
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 15,91
  3. 19,98
  1. PAGYO PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 4,81
  3. 19,95
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 4,77
  3. 19,85
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 2,38
  3. 19,60

Azalan

  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 4,43
  3. -17,96
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 1,07
  3. -10,83
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 14,46
  3. -8,25
  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 4,54
  3. -7,16
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 15,00
  3. -6,19

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,78
  3. 0,36
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,81
  3. 5,24
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,18
  3. 10,75
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 4,77
  3. 19,85
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 5,03
  3. 5,89

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,63
  3. 2,59
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,65
  3. -1,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,19
  3. 1,60
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,78
  3. 0,36
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,18
  3. 10,75

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.