Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,32
 • Değişim :1,94 %
 • Hacim TL :30.560.987
 • Hacim Adet :4.866.490
* SG: 19.10.2017 - 13:22 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : VAKBN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 23.300.205
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 23.306.975
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 23.300.205
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 23.306.975
 • NAKİT DEĞERLER 23.300.205
 • NAKİT DEĞERLER 23.306.975
 • B. Menkul Kıymetler 1.771.461
 • B. Menkul Kıymetler 1.951.545
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.771.461
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.951.545
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.771.461
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.951.545
 • 1. Hisse Senetleri 5.678
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.678
 • ALACAKLAR 5.678
 • 2.2 Hisse Senetleri 4.792
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 4.792
 • Reeskont Karşılığı (-) 4.792
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 204
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 166.574
 • Acenteler 204
 • Acenteler 166.574
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 204
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 166.574
 • 1. Alıcılar 5.500.469
 • 1. Alıcılar 6.892.333
 • Acenteler 5.500.469
 • Acenteler 6.892.333
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 5.500.469
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 6.892.333
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 36.043
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 364.068
 • IV. PARA PİYASALARI 36.043
 • IV. PARA PİYASALARI 364.068
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 36.043
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 364.068
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 36.043
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 360.464
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 36.043
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 360.464
 • İkrazlar 36.043
 • İkrazlar 360.464
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 295
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 295
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 295
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 654
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 654
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 654
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 18.385.861
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 19.236.599
 • Diğer Alacaklar 18.385.861
 • Diğer Alacaklar 19.236.599
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 18.385.861
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 19.236.599
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 32.466
 • 5.1 Hisse Senetleri 32.466
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 32.466
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 335.902
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 335.902
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 335.902
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 154.227.284
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 156.148.718
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 154.227.284
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 156.148.718
 • VI. KREDİLER 154.227.284
 • VI. KREDİLER 156.148.718
 • 6.1 Kısa Vadeli 153.167.750
 • 6.1 Kısa Vadeli 155.020.634
 • E. Stoklar 153.167.750
 • E. Stoklar 155.020.634
 • İŞTİRAKLER 153.167.750
 • İŞTİRAKLER 155.020.634
 • 2. Yarı Mamüller 6.728.333
 • 2. Yarı Mamüller 7.019.202
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.728.333
 • 6.3 Takipteki Krediler 7.019.202
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.728.333
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.019.202
 • 3. Ara Mamüller -5.891.118
 • 3. Ara Mamüller -5.668.799
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -5.891.118
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -5.668.799
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -5.891.118
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -5.668.799
 • 4. Mamüller 1.194.375
 • SABİT DEĞERLER 1.194.375
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.194.375
 • 5. Emtia 8.628.416
 • Menkuller 8.628.416
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 8.628.416
 • 6. Diğer Stoklar 8.501.327
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.501.327
 • Menkuller 8.501.327
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 127.089
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 127.089
 • II. DURAN VARLIKLAR 127.089
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 292.609
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 342.806
 • Devam Eden Yatırımlar 292.609
 • Devam Eden Yatırımlar 342.806
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 292.609
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 342.806
 • 1. Alıcılar 48.111
 • 1. Alıcılar 281.209
 • 9.1 Mali İştirakler 48.111
 • 9.1 Mali İştirakler 281.209
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 48.111
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 281.209
 • 2. Alacak Senetleri 114
 • 2. Alacak Senetleri 12.356
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 114
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 12.356
 • A K T İ F T O P L A M I 114
 • A K T İ F T O P L A M I 12.356
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 286.698
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.921.418
 • BORÇLAR 286.698
 • BORÇLAR 1.921.418
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 286.698
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.921.418
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 1.652.522
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.652.522
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.652.522
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 268.896
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 286.698
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 268.896
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 286.698
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 268.896
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 286.698
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.634.694
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.634.694
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.634.694
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.897.791
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.897.791
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.897.791
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -263.097
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -263.097
 • Diğer Borçlar -263.097
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.401.248
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.693.657
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.401.248
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.693.657
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.401.248
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.693.657
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 20.271
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 240.833
 • Hayat Matematik Karşılığı 20.271
 • Hayat Matematik Karşılığı 240.833
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 20.271
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 240.833
 • 17.2 Diğer 20.271
 • 17.2 Diğer 240.833
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 20.271
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 240.833
 • Reasürörler Payı (-) 20.271
 • Reasürörler Payı (-) 240.833
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.785.192
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.587.253
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.785.192
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.587.253
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.785.192
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.587.253
 • AKTİF TOPLAMI 221.011.761
 • AKTİF TOPLAMI 229.208.624
 • D. Maddi Duran Varlıklar 221.011.761
 • D. Maddi Duran Varlıklar 229.208.624
 • Reasürörler Payı (-) 221.011.761
 • Reasürörler Payı (-) 229.208.624
 • 1. Arazi ve Arsalar 129.984.895
 • 1. Arazi ve Arsalar 132.596.993
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 129.984.895
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 132.596.993
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 129.984.895
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 132.596.993
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.243.147
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.692.062
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.243.147
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.692.062
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.243.147
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.692.062
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 11.000.687
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 11.261.486
 • DİĞER PASİFLER 11.000.687
 • DİĞER PASİFLER 11.261.486
 • II. PARA PİYASALARI 11.000.687
 • II. PARA PİYASALARI 11.261.486
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 4.329.274
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 4.329.274
 • ÖZKAYNAKLAR 4.329.274
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 260.799
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260.799
 • Ödenmiş Sermaye 260.799
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.671.413
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.671.413
 • Nominal Sermaye 6.671.413
 • 2. Haklar 26.662.008
 • 2. Haklar 28.620.356
 • III. ALINAN KREDİLER 26.662.008
 • III. ALINAN KREDİLER 28.620.356
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 26.662.008
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 28.620.356
 • A K T İ F T O P L A M I 15.590.006
 • A K T İ F T O P L A M I 15.620.992
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15.590.006
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15.620.992
 • Yeniden Değerleme Fonu 15.590.006
 • Yeniden Değerleme Fonu 15.620.992
 • 4.1 Bonolar 3.689.571
 • 4.1 Bonolar 3.761.035
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.689.571
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.761.035
 • Maliyet Artış Fonu 3.689.571
 • Maliyet Artış Fonu 3.761.035
 • 1. Banka Kredileri 11.859.957
 • 1. Banka Kredileri 11.900.435
 • 4.3 Tahviller 11.859.957
 • 4.3 Tahviller 11.900.435
 • Zarar (-) 11.859.957
 • Zarar (-) 11.900.435
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 3.351
 • Dönem Zararı (-) 3.351
 • V. FONLAR 3.351
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.325.956
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.691.225
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 5.325.956
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 5.691.225
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 5.325.956
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 5.691.225
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.096.155
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.193.357
 • KAR 2.096.155
 • KAR 2.193.357
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.096.155
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.193.357
 • B. Ticari Borçlar 287
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 287
 • P A S İ F T O P L A M I 287
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.278.929
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.806.613
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.278.929
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.806.613
 • XII. KARŞILIKLAR 3.278.929
 • XII. KARŞILIKLAR 5.806.613
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.193.476
 • 4. Ödenecek Giderler 2.193.476
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.193.476
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 742.847
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 773.092
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 742.847
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 773.092
 • Diğer Teknik Karşılıklar 742.847
 • Diğer Teknik Karşılıklar 773.092
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.466.980
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.466.980
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.466.980
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 342.606
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 373.065
 • 8. Borç Reeskontu (-) 342.606
 • 8. Borç Reeskontu (-) 373.065
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 342.606
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 373.065
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.181.686
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.199.826
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.181.686
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.199.826
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.181.686
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.199.826
 • 1. Vergi Karşılıkları 20.675.953
 • 1. Vergi Karşılıkları 20.994.989
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 20.675.953
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 20.994.989
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 20.675.953
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 20.994.989
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 2.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 2.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.689.080
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.485.712
 • Diğer Gelirler 1.689.080
 • Diğer Gelirler 2.485.712
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.689.080
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.485.712
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 72.778
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 723.918
 • A. Finansal Borçlar 72.778
 • A. Finansal Borçlar 723.918
 • TEKNİK GİDERLER (-) 72.778
 • TEKNİK GİDERLER (-) 723.918
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 13.068
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 910.518
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 13.068
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 910.518
 • Ödenen Komisyonlar (-) 13.068
 • Ödenen Komisyonlar (-) 910.518
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 829.895
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 997.436
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 829.895
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 997.436
 • Ödenen Tazminatlar (-) 829.895
 • Ödenen Tazminatlar (-) 997.436
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -52.887
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -47.841
 • B. Ticari Borçlar -52.887
 • B. Ticari Borçlar -47.841
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -52.887
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -47.841
 • 15.3 Kâr Yedekleri 11.762.447
 • 15.3 Kâr Yedekleri 12.283.028
 • 2. Borç Senetleri 11.762.447
 • 2. Borç Senetleri 12.283.028
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 11.762.447
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 12.283.028
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.367.022
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.438.875
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.367.022
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.438.875
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.367.022
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.438.875
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 6.337
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 6.337
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 6.337
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 9.964.966
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 10.157.304
 • 5. Borç Reeskontu (-) 9.964.966
 • 5. Borç Reeskontu (-) 10.157.304
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 9.964.966
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 10.157.304
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 430.459
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 680.512
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 430.459
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 680.512
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 430.459
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 680.512
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.927.794
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.935.013
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.927.794
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.935.013
 • Diğer Giderler (-) 3.927.794
 • Diğer Giderler (-) 3.935.013
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.679.939
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.703.042
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.679.939
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.703.042
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.679.939
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.703.042
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.224.752
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.224.752
 • GENEL GİDERLER (-) 1.224.752
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 221.011.761
 • PASİF TOPLAMI 221.011.761
 • Personel Giderleri (-) 221.011.761
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.255.074
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.840.535
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.255.074
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.840.535
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.255.074
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.840.535
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 3.927.451
 • 6. Borç Reeskontu (-) 3.927.451
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 3.927.451
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 587.868
 • Amortisman Giderleri (-) 587.868
 • D. Alınan Sipariş Avansları 587.868
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 229.208.624
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 229.208.624
 • Karşılıklar (-) 229.208.624
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 4.969.787
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.969.787
 • Diğer Giderler (-) 4.969.787
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 3.940.462
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.940.462
 • MALİ GELİRLER 3.940.462
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 43.402
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 43.402
 • Kambiyo Karları 43.402
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 7.712
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.712
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 7.712
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 43.402
 • E. Yedekler 43.402
 • Faiz Giderleri (-) 43.402
 • 1. Yasal Yedekler 139
 • 1. Yasal Yedekler 36.962
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 139
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 36.962
 • Satış Zararları (-) 139
 • Satış Zararları (-) 36.962
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 846.105
 • 2. Statü Yedekleri 846.105
 • Kambiyo Zararları (-) 846.105
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 501.471
 • 4. Olağanüstü Yedek 501.471
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 501.471
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 14.012
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 344.634
 • 5. Maliyet Artış Fonu 14.012
 • 5. Maliyet Artış Fonu 344.634
 • Diğer Giderler (-) 14.012
 • Diğer Giderler (-) 344.634
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.965
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 856.465
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.965
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 856.465
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.965
 • DÖNEM KAR/ZARARI 856.465
 • F. Net Dönem Karı -2.463.778
 • F. Net Dönem Karı 4.217
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.463.778
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.217
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.463.778
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.217
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.735.273
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 507.614
 • G. Dönem Zararı (-) -1.735.273
 • G. Dönem Zararı (-) 507.614
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.735.273
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 507.614
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 344.634
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 344.634
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 46.647
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 46.647
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.516.884
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.516.884
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.736.243
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.736.243
 • 2. Yurtdışı Satışlar -270.059
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -270.059
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -142.237
 • 3. Diğer Satışlar -142.237
 • 2. Satış İskontoları (-) -275.462
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -275.462
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -178.752
 • 3. Diğer İndirimler (-) -178.752
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -215.292
 • C. Net Satışlar -215.292
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -100.917
 • D. Satışların Maliyeti (-) -100.917
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.376.757
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.376.757
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 290.876
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 290.876
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.701
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 434.448
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -21.701
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 434.448
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -109.417
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -109.417
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 68.123
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.452.903
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 68.123
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.452.903
 • 4.1.3 Diğer 267.488
 • 4.1.3 Diğer 366.325
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 267.488
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 366.325
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -143.572
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 409.903
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -143.572
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 409.903
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -65
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 67.908
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -65
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 67.908
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -143.507
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 341.995
 • 4.2.3 Diğer -143.507
 • 4.2.3 Diğer 341.995
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -142.415
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 43.013
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -142.415
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 43.013
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -948
 • H. Finansman Giderleri (-) -948
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -141.467
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 117.334
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -141.467
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 117.334
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 22.227
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 43.054
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 22.227
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 43.054
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 5.934
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 5.934
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 4.395
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 129.139
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4.395
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 129.139
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 23.476
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.267.480
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 23.476
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.267.480
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -733.435
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 64.458
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -733.435
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 64.458
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.016.455
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.016.455
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 738.825
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.517.590
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 738.825
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.517.590
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3.631.409
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 3.631.409
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -759.642
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -759.642
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -1.317.886
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.517.590
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -1.317.886
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.517.590
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -292.838
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.553.881
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -292.838
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.553.881
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 12.109
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 12.109
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.565.990
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -298.847
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.224.752
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,37
  3. 19,40
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,70
  3. 11,11
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 10,63
  3. 9,93
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,49
  3. 9,08
  1. IHGZT IHLAS GAZETECELIK
  2. 1,24
  3. 5,98

Azalan

  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,01
  3. -12,93
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 12,71
  3. -8,56
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 7,50
  3. -6,25
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 12,90
  3. -4,66

TL

  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,09
  3. -3,76
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,47
  3. 2,17
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,75
  3. 1,56
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,64
  3. 4,92
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,70
  3. 11,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,75
  3. 1,56
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,09
  3. -3,76
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,05
  3. 2,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,26
  3. 0,59
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,76

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.