Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 18,75
 • Değişim :0,27 %
 • Hacim TL :2.512.361
 • Hacim Adet :133.797
* SG: 21.02.2017 - 12:39 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
 • XGIDA,XSANK,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : ULKER | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.958.663.883
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.958.663.883
 • NAKİT DEĞERLER 2.958.663.883
 • 1.1 Kasa 1.679.894.316
 • A. Hazır Değerler 1.679.894.316
 • Kasa 1.679.894.316
 • B. Menkul Kıymetler 629.562
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 629.562
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 629.562
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 771.641.886
 • Acenteler 771.641.886
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 771.641.886
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 25.539.041
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 25.539.041
 • İkrazlar 25.539.041
 • 6.1 Kısa Vadeli 304.015.287
 • E. Stoklar 304.015.287
 • İŞTİRAKLER 304.015.287
 • 6. Diğer Stoklar 176.943.791
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 176.943.791
 • Menkuller 176.943.791
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.958.663.883
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.958.663.883
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.958.663.883
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.829.064.669
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.829.064.669
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.829.064.669
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.440.688
 • Devam Eden Yatırımlar 6.440.688
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 6.440.688
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 179.401
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 179.401
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 179.401
 • 15.2 Menkul Değerlerin 764.675.053
 • C. Finansal Duran Varlıklar 764.675.053
 • Reasürörler Payı (-) 764.675.053
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 12.893.377
 • Hayat Matematik Karşılığı 12.893.377
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 12.893.377
 • AKTİF TOPLAMI 999.889.969
 • D. Maddi Duran Varlıklar 999.889.969
 • Reasürörler Payı (-) 999.889.969
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.323.561
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.323.561
 • Ödenmiş Sermaye 1.323.561
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16.607.554
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 16.607.554
 • Kanuni Yedek Akçeler 16.607.554
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 27.055.066
 • F. Diğer Duran Varlıklar 27.055.066
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 27.055.066
 • A K T İ F T O P L A M I 4.787.728.552
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.787.728.552
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.787.728.552
 • 4.1 Bonolar 1.123.054.471
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.123.054.471
 • Maliyet Artış Fonu 1.123.054.471
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 556.646.239
 • A. Finansal Borçlar 556.646.239
 • Özel Fonlar 556.646.239
 • B. Ticari Borçlar 417.613.689
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 417.613.689
 • P A S İ F T O P L A M I 417.613.689
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.671.638
 • 2. Borç Senetleri 5.671.638
 • Alınan Primler 5.671.638
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.667.241
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.667.241
 • XII. KARŞILIKLAR 15.667.241
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 27.139.545
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 27.139.545
 • Diğer Teknik Karşılıklar 27.139.545
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 66.093.104
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 66.093.104
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 66.093.104
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.123.054.471
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.123.054.471
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.123.054.471
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.920.641.249
 • Diğer Gelirler 1.920.641.249
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.920.641.249
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.841.163.227
 • A. Finansal Borçlar 1.841.163.227
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.841.163.227
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 42.068.426
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 42.068.426
 • GENEL GİDERLER (-) 42.068.426
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 37.409.596
 • PASİF TOPLAMI 37.409.596
 • Personel Giderleri (-) 37.409.596
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.744.032.832
 • Faiz Gelirleri 1.744.032.832
 • III. ÖZ SERMAYE 1.744.032.832
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.522.191.889
 • A. Sermaye 1.522.191.889
 • Kar Payı Gelirleri 1.522.191.889
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 342.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 342.000.000
 • Satış Karları 342.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 108.056.201
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 108.056.201
 • MALİ GİDERLER (-) 108.056.201
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.470.903
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.470.903
 • Diğer Giderler (-) 1.470.903
 • F. Net Dönem Karı -1.470.903
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.470.903
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.470.903
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 119.806.833
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 119.806.833
 • 2. ........... Yılı Zararı 221.840.943
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 221.840.943
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.787.728.552
 • P A S İ F T O P L A M I 4.787.728.552
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.795.281.065
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.795.281.065
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.151.378.685
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.151.378.685
 • 2. Satış İskontoları (-) 643.902.380
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 643.902.380
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 643.902.380
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 643.902.380
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -241.945.161
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -241.945.161
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -84.861.045
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -84.861.045
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -5.672.264
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -5.672.264
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -332.478.470
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -332.478.470
 • 4.1.3 Diğer 311.423.910
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 311.423.910
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 313.738.542
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 313.738.542
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -60.232.149
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -60.232.149
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 253.506.393
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 253.506.393
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 253.506.393
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 253.506.393
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 21.346.951
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 232.159.442
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ECBYO ECZACIBASI YAT ORT
  2. 1,72
  3. 10,26
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,03
  3. 8,99
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,45
  3. 6,99
  1. ESCOM ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S.
  2. 1,34
  3. 6,35
  1. KLMSN KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S.
  2. 8,06
  3. 5,91

Azalan

  1. HALKS HALK SIGORTA A.S.
  2. 2,75
  3. -8,03
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 47,02
  3. -5,96
  1. PIMAS PIMAS AS
  2. 3,33
  3. -4,58
  1. VKFYO VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI
  2. 1,22
  3. -3,94
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,26
  3. -3,70

TL

  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,78
  3. -1,70
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,04
  3. 1,23
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,45
  3. 6,99
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,98
  3. 1,53
  1. PETKM PETKIM AS
  2. 4,44
  3. 1,14

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,04
  3. 1,23
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,78
  3. -1,70
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,44
  3. 1,06
  1. ASELS ASELSAN
  2. 13,92
  3. 4,27
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,98
  3. 1,53

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.