Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,80
 • Değişim :-0,17 %
 • Hacim TL :22.061.247
 • Hacim Adet :3.789.778
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • XILTM,XKURY,XSANK,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TTKOM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 9.201.113.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9.201.113.000
 • NAKİT DEĞERLER 9.201.113.000
 • 1.1 Kasa 3.150.153.000
 • A. Hazır Değerler 3.150.153.000
 • Kasa 3.150.153.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 395.337.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 395.337.000
 • Sigortalılar 395.337.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.119.815.000
 • Acenteler 4.119.815.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.119.815.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 82.647.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 82.647.000
 • İkrazlar 82.647.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 351.322.000
 • E. Stoklar 351.322.000
 • İŞTİRAKLER 351.322.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.064.478.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.064.478.000
 • Menkuller 1.064.478.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9.163.752.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 9.163.752.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.163.752.000
 • 8.1.3 Diğer 37.361.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 37.361.000
 • Gayrimenkuller 37.361.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 17.388.937.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 17.388.937.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 17.388.937.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 51.574.000
 • Devam Eden Yatırımlar 51.574.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 51.574.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 31.773.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 31.773.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 31.773.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 11.840.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 11.840.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.840.000
 • 16.1 Defter Değeri 54.122.000
 • 3. İştirakler 54.122.000
 • Reasürörler Payı (-) 54.122.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 26.070.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 26.070.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 26.070.000
 • AKTİF TOPLAMI 8.734.497.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.734.497.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.734.497.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.083.060.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.083.060.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.083.060.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 44.944.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 44.944.000
 • Nominal Sermaye 44.944.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 291.523.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 291.523.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 291.523.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 104.478.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 104.478.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 104.478.000
 • A K T İ F T O P L A M I 26.590.050.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 26.590.050.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 26.590.050.000
 • 4.1 Bonolar 8.565.557.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 8.565.557.000
 • Maliyet Artış Fonu 8.565.557.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.416.916.000
 • A. Finansal Borçlar 2.416.916.000
 • Özel Fonlar 2.416.916.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 111.644.000
 • Net Dönem Karı 111.644.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 111.644.000
 • B. Ticari Borçlar 4.419.977.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.419.977.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.419.977.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 728.413.000
 • 2. Borç Senetleri 728.413.000
 • Alınan Primler 728.413.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 157.113.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 157.113.000
 • XII. KARŞILIKLAR 157.113.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 136.383.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 136.383.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 136.383.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 367.338.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 367.338.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 367.338.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 8.565.557.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 8.565.557.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 8.565.557.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 13.331.601.000
 • Diğer Gelirler 13.331.601.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 13.331.601.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11.198.010.000
 • A. Finansal Borçlar 11.198.010.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 11.198.010.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 286.329.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 286.329.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 286.329.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 143.246.000
 • B. Ticari Borçlar 143.246.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 143.246.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 482.605.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 482.605.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 482.605.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 696.756.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 696.756.000
 • GENEL GİDERLER (-) 696.756.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 241.236.000
 • PASİF TOPLAMI 241.236.000
 • Personel Giderleri (-) 241.236.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 275.576.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 275.576.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 275.576.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.692.892.000
 • Faiz Gelirleri 4.692.892.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.692.892.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.692.892.000
 • A. Sermaye 4.692.892.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.692.892.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.500.000.000
 • Satış Karları 3.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -239.752.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -239.752.000
 • MALİ GİDERLER (-) -239.752.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -63.429.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -63.429.000
 • Diğer Giderler (-) -63.429.000
 • F. Net Dönem Karı 63.429.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 63.429.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 63.429.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.355.969.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.355.969.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 26.590.050.000
 • P A S İ F T O P L A M I 26.590.050.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 11.858.955.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 11.858.955.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.558.053.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.558.053.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 5.300.902.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 5.300.902.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.300.902.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.300.902.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.640.606.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.640.606.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.684.876.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.684.876.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -65.693.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -65.693.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.391.175.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.391.175.000
 • 4.1.3 Diğer 1.909.727.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.909.727.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.126.212.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.126.212.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -462.222.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -462.222.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 663.990.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 663.990.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 663.990.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 663.990.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 663.990.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,93
  3. 6,55
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,92
  3. 5,75

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,91
  3. -9,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,08
  3. -8,37
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,92
  3. -6,12
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 2,45
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 1,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 2,40

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.