Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,72
 • Değişim :-0,74 %
 • Hacim TL :13.302.096
 • Hacim Adet :1.986.362
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • XILTM,XKURY,XSANK,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TTKOM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 8.476.929.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 8.476.929.000
 • NAKİT DEĞERLER 8.476.929.000
 • 1.1 Kasa 2.122.917.000
 • A. Hazır Değerler 2.122.917.000
 • Kasa 2.122.917.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 510.865.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 510.865.000
 • Sigortalılar 510.865.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.420.227.000
 • Acenteler 4.420.227.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.420.227.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 92.823.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 92.823.000
 • İkrazlar 92.823.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 341.378.000
 • E. Stoklar 341.378.000
 • İŞTİRAKLER 341.378.000
 • 6. Diğer Stoklar 951.358.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 951.358.000
 • Menkuller 951.358.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8.439.568.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 8.439.568.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.439.568.000
 • 8.1.3 Diğer 37.361.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 37.361.000
 • Gayrimenkuller 37.361.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 17.256.098.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 17.256.098.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 17.256.098.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 72.337.000
 • Devam Eden Yatırımlar 72.337.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 72.337.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 34.038.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 34.038.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 34.038.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 11.840.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 11.840.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.840.000
 • 16.1 Defter Değeri 57.530.000
 • 3. İştirakler 57.530.000
 • Reasürörler Payı (-) 57.530.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 23.468.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 23.468.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 23.468.000
 • AKTİF TOPLAMI 8.334.696.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.334.696.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.334.696.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.297.046.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.297.046.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.297.046.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 44.944.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 44.944.000
 • Nominal Sermaye 44.944.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 324.630.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 324.630.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 324.630.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 100.513.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 100.513.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 100.513.000
 • A K T İ F T O P L A M I 25.733.027.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 25.733.027.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 25.733.027.000
 • 4.1 Bonolar 6.670.977.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.670.977.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.670.977.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.838.442.000
 • A. Finansal Borçlar 1.838.442.000
 • Özel Fonlar 1.838.442.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 70.408.000
 • Net Dönem Karı 70.408.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 70.408.000
 • B. Ticari Borçlar 3.101.794.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.101.794.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.101.794.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 746.015.000
 • 2. Borç Senetleri 746.015.000
 • Alınan Primler 746.015.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 179.494.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 179.494.000
 • XII. KARŞILIKLAR 179.494.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 112.138.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 112.138.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 112.138.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 381.956.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 381.956.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 381.956.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.670.977.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.670.977.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.670.977.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 14.717.570.000
 • Diğer Gelirler 14.717.570.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 14.717.570.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 12.916.026.000
 • A. Finansal Borçlar 12.916.026.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 12.916.026.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 163.266.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 163.266.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 163.266.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 336.591.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 336.591.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 336.591.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 740.337.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 740.337.000
 • GENEL GİDERLER (-) 740.337.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 239.245.000
 • PASİF TOPLAMI 239.245.000
 • Personel Giderleri (-) 239.245.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 314.129.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 314.129.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 314.129.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.344.480.000
 • Faiz Gelirleri 4.344.480.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.344.480.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.344.480.000
 • A. Sermaye 4.344.480.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.344.480.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.500.000.000
 • Satış Karları 3.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -239.752.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -239.752.000
 • MALİ GİDERLER (-) -239.752.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -150.341.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -150.341.000
 • Diğer Giderler (-) -150.341.000
 • F. Net Dönem Karı 150.341.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 150.341.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 150.341.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.355.969.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.355.969.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 25.733.027.000
 • P A S İ F T O P L A M I 25.733.027.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 8.807.984.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 8.807.984.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.841.137.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.841.137.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.966.847.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.966.847.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.966.847.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.966.847.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.145.655.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.145.655.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.077.581.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.077.581.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -57.574.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -57.574.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.280.810.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.280.810.000
 • 4.1.3 Diğer 1.686.037.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.686.037.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.372.668.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.372.668.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -417.215.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -417.215.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 955.453.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 955.453.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 955.453.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 955.453.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 955.453.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.