Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,27
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :12.286.276
 • Hacim Adet :1.963.136
* SG: 22.06.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • XILTM,XKURY,XSANK,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TTKOM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 9.274.451.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9.274.451.000
 • NAKİT DEĞERLER 9.274.451.000
 • 1.1 Kasa 2.635.972.000
 • A. Hazır Değerler 2.635.972.000
 • Kasa 2.635.972.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 644.258.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 644.258.000
 • Sigortalılar 644.258.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.388.371.000
 • Acenteler 4.388.371.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.388.371.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 58.459.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 58.459.000
 • İkrazlar 58.459.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 363.146.000
 • E. Stoklar 363.146.000
 • İŞTİRAKLER 363.146.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.146.884.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.146.884.000
 • Menkuller 1.146.884.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9.237.090.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 9.237.090.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.237.090.000
 • 8.1.3 Diğer 37.361.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 37.361.000
 • Gayrimenkuller 37.361.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 17.427.161.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 17.427.161.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 17.427.161.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 67.055.000
 • Devam Eden Yatırımlar 67.055.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 67.055.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 33.680.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 33.680.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 33.680.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 11.840.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 11.840.000
 • Reasürörler Payı (-) 11.840.000
 • 16.1 Defter Değeri 56.136.000
 • 3. İştirakler 56.136.000
 • Reasürörler Payı (-) 56.136.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 24.013.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 24.013.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 24.013.000
 • AKTİF TOPLAMI 8.288.626.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.288.626.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.288.626.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.525.425.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.525.425.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.525.425.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 44.944.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 44.944.000
 • Nominal Sermaye 44.944.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 320.849.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 320.849.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 320.849.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 99.537.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 99.537.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 99.537.000
 • A K T İ F T O P L A M I 26.701.612.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 26.701.612.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 26.701.612.000
 • 4.1 Bonolar 7.672.896.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 7.672.896.000
 • Maliyet Artış Fonu 7.672.896.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.814.649.000
 • A. Finansal Borçlar 1.814.649.000
 • Özel Fonlar 1.814.649.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 111.256.000
 • Net Dönem Karı 111.256.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 111.256.000
 • B. Ticari Borçlar 4.106.273.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.106.273.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.106.273.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 820.564.000
 • 2. Borç Senetleri 820.564.000
 • Alınan Primler 820.564.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.227.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.227.000
 • XII. KARŞILIKLAR 15.227.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 215.564.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 215.564.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 215.564.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 346.784.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 346.784.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 346.784.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 7.672.896.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 7.672.896.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 7.672.896.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 15.557.458.000
 • Diğer Gelirler 15.557.458.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 15.557.458.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 13.778.999.000
 • A. Finansal Borçlar 13.778.999.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 13.778.999.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 140.339.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 140.339.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 140.339.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 325.040.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 325.040.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 325.040.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 728.797.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 728.797.000
 • GENEL GİDERLER (-) 728.797.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 261.710.000
 • PASİF TOPLAMI 261.710.000
 • Personel Giderleri (-) 261.710.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 314.642.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 314.642.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 314.642.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.471.258.000
 • Faiz Gelirleri 3.471.258.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.471.258.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.471.258.000
 • A. Sermaye 3.471.258.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.471.258.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.500.000.000
 • Satış Karları 3.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan -239.752.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı -239.752.000
 • MALİ GİDERLER (-) -239.752.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -132.992.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -132.992.000
 • Diğer Giderler (-) -132.992.000
 • F. Net Dönem Karı 132.992.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 132.992.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 132.992.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.355.969.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.355.969.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 26.701.612.000
 • P A S İ F T O P L A M I 26.701.612.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.307.475.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.307.475.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.403.105.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.403.105.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.904.370.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.904.370.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.904.370.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.904.370.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -511.069.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -511.069.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -580.308.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -580.308.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -26.827.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -26.827.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.118.204.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.118.204.000
 • 4.1.3 Diğer 786.166.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 786.166.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 184.549.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 184.549.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -118.885.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -118.885.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 65.664.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 65.664.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 65.664.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 65.664.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 65.664.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 3,19
  3. 0,00
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 1,85
  3. 0,00
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,62
  3. 0,00
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI
  2. 6,61
  3. 0,00

Azalan

  1. OZRDN OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A
  2. 3,19
  3. 0,00
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 1,85
  3. 0,00
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,62
  3. 0,00
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 3,14
  3. 0,00
  1. CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI
  2. 6,61
  3. 0,00

TL

  1. GOZDE GOZDE GIRISIM SERMAYESI
  2. 2,75
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. GOODY GOODYEAR
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,60
  3. 0,00
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 4,11
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,60
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,80
  3. 0,00
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 4,11
  3. 0,00
  1. GOODY GOODYEAR
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. GOZDE GOZDE GIRISIM SERMAYESI
  2. 2,75
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.