Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 16,86
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :366.425.999
 • Hacim Adet :21.901.957
* SG: 23.01.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • XILTM,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TCELL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 13.534.313.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 13.534.313.000
 • NAKİT DEĞERLER 13.534.313.000
 • 1.1 Kasa 4.906.458.000
 • A. Hazır Değerler 4.906.458.000
 • Kasa 4.906.458.000
 • B. Menkul Kıymetler 10.579.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 10.579.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 10.579.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 635.104.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 635.104.000
 • Sigortalılar 635.104.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.720.660.000
 • Acenteler 2.720.660.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.720.660.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 2.618.967.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.618.967.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.618.967.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 310.886.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 310.886.000
 • İkrazlar 310.886.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 97.107.000
 • E. Stoklar 97.107.000
 • İŞTİRAKLER 97.107.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.002.396.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.002.396.000
 • Menkuller 1.002.396.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 12.302.157.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 12.302.157.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 12.302.157.000
 • 8.1.3 Diğer 1.232.156.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.232.156.000
 • Gayrimenkuller 1.232.156.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 18.787.560.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.787.560.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 18.787.560.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 155.323.000
 • Devam Eden Yatırımlar 155.323.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 155.323.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.182.006.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.182.006.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.182.006.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 104.941.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 104.941.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 104.941.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 5.967.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 5.967.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.967.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.741.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.741.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.741.000
 • AKTİF TOPLAMI 8.816.717.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.816.717.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.816.717.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.075.512.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.075.512.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.075.512.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 32.834.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 32.834.000
 • Nominal Sermaye 32.834.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 27.799.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 27.799.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 27.799.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 417.554.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 417.554.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 417.554.000
 • A K T İ F T O P L A M I 32.321.873.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 32.321.873.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 32.321.873.000
 • 4.1 Bonolar 8.358.660.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 8.358.660.000
 • Maliyet Artış Fonu 8.358.660.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.086.984.000
 • A. Finansal Borçlar 4.086.984.000
 • Özel Fonlar 4.086.984.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 113.519.000
 • Net Dönem Karı 113.519.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 113.519.000
 • B. Ticari Borçlar 1.790.673.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.790.673.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.790.673.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.717.637.000
 • 2. Borç Senetleri 1.717.637.000
 • Alınan Primler 1.717.637.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 119.861.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 119.861.000
 • XII. KARŞILIKLAR 119.861.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 136.518.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 136.518.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 136.518.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 373.464.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 373.464.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 373.464.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 8.358.660.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 8.358.660.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 8.358.660.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 9.146.459.000
 • Diğer Gelirler 9.146.459.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9.146.459.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 7.779.999.000
 • A. Finansal Borçlar 7.779.999.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 7.779.999.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 188.082.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 188.082.000
 • GENEL GİDERLER (-) 188.082.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 589.701.000
 • PASİF TOPLAMI 589.701.000
 • Personel Giderleri (-) 589.701.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 409.989.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 409.989.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 409.989.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 14.816.754.000
 • Faiz Gelirleri 14.816.754.000
 • III. ÖZ SERMAYE 14.816.754.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 14.766.559.000
 • A. Sermaye 14.766.559.000
 • Kar Payı Gelirleri 14.766.559.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.200.000.000
 • Satış Karları 2.200.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -447.678.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -447.678.000
 • Diğer Giderler (-) -447.678.000
 • F. Net Dönem Karı 391.365.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 391.365.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 391.365.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.639.589.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.639.589.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 50.195.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 50.195.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 32.321.873.000
 • P A S İ F T O P L A M I 32.321.873.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 12.543.344.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 12.543.344.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -8.130.475.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -8.130.475.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 4.412.869.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 4.412.869.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 422.703.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 422.703.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.632.098.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.632.098.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.461.344.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.461.344.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -577.884.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -577.884.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.039.228.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.039.228.000
 • 4.1.3 Diğer 2.592.870.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.592.870.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.303.672.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.303.672.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -502.244.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -502.244.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.801.428.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.801.428.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.801.428.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.801.428.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 38.180.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.763.248.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 2,86
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,05
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,19
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 2,86
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,05
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,19
  3. 0,00

TL

  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,22
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,42
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,62
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,84
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,62
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,42
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,62
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,33
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 16,86
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.