Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 11,53
 • Değişim :2,49 %
 • Hacim TL :77.793.882
 • Hacim Adet :6.837.991
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • XILTM,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TCELL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 11.649.154.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 11.649.154.000
 • NAKİT DEĞERLER 11.649.154.000
 • 1.1 Kasa 5.646.205.000
 • A. Hazır Değerler 5.646.205.000
 • Kasa 5.646.205.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 34.982.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 34.982.000
 • Sigortalılar 34.982.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.711.907.000
 • Acenteler 3.711.907.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.711.907.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 993.724.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 993.724.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 993.724.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 198.284.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 198.284.000
 • İkrazlar 198.284.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 141.740.000
 • E. Stoklar 141.740.000
 • İŞTİRAKLER 141.740.000
 • 6. Diğer Stoklar 922.312.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 922.312.000
 • Menkuller 922.312.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11.649.154.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 11.649.154.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 11.649.154.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 18.581.182.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.581.182.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 18.581.182.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 317.807.000
 • Devam Eden Yatırımlar 317.807.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 317.807.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 658.470.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 658.470.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 658.470.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 97.594.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 97.594.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 97.594.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 958.936.000
 • 15.3 Diğer 958.936.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 958.936.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 43.061.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 43.061.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 43.061.000
 • AKTİF TOPLAMI 7.678.264.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.678.264.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.678.264.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.093.799.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.093.799.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.093.799.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 32.834.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 32.834.000
 • Nominal Sermaye 32.834.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 44.817.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 44.817.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 44.817.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 688.434.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 688.434.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 688.434.000
 • A K T İ F T O P L A M I 30.230.336.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 30.230.336.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 30.230.336.000
 • 4.1 Bonolar 7.333.338.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 7.333.338.000
 • Maliyet Artış Fonu 7.333.338.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.686.321.000
 • A. Finansal Borçlar 1.686.321.000
 • Özel Fonlar 1.686.321.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 49.370.000
 • Net Dönem Karı 49.370.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 49.370.000
 • B. Ticari Borçlar 4.501.855.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.501.855.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.501.855.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 590.977.000
 • 2. Borç Senetleri 590.977.000
 • Alınan Primler 590.977.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 45.614.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 45.614.000
 • XII. KARŞILIKLAR 45.614.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 85.769.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 85.769.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 85.769.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 221.485.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 221.485.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 221.485.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 7.333.338.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 7.333.338.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 7.333.338.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.451.714.000
 • Diğer Gelirler 7.451.714.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.451.714.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 6.445.189.000
 • A. Finansal Borçlar 6.445.189.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 6.445.189.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 50.544.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 50.544.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 50.544.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 127.620.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 127.620.000
 • GENEL GİDERLER (-) 127.620.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 340.531.000
 • PASİF TOPLAMI 340.531.000
 • Personel Giderleri (-) 340.531.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 347.523.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 347.523.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 347.523.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 15.445.284.000
 • Faiz Gelirleri 15.445.284.000
 • III. ÖZ SERMAYE 15.445.284.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 15.402.663.000
 • A. Sermaye 15.402.663.000
 • Kar Payı Gelirleri 15.402.663.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.200.000.000
 • Satış Karları 2.200.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -79.952.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -79.952.000
 • Diğer Giderler (-) -79.952.000
 • F. Net Dönem Karı 57.500.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 57.500.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 57.500.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.195.706.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.195.706.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 42.621.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 42.621.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 30.230.336.000
 • P A S İ F T O P L A M I 30.230.336.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 10.147.749.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 10.147.749.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.582.531.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.582.531.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.565.218.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.565.218.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 94.214.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 94.214.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.631.273.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.631.273.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.432.390.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.432.390.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -531.782.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -531.782.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.964.172.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.964.172.000
 • 4.1.3 Diğer 1.667.101.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.667.101.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.510.402.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.510.402.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -315.337.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -315.337.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.195.065.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.195.065.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.195.065.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.195.065.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 33.978.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.161.087.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.