Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,25
 • Değişim :-0,24 %
 • Hacim TL :40.901.460
 • Hacim Adet :3.336.122
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
 • XILTM,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : TCELL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.719.862.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.719.862.000
 • NAKİT DEĞERLER 14.719.862.000
 • 1.1 Kasa 6.450.516.000
 • A. Hazır Değerler 6.450.516.000
 • Kasa 6.450.516.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 454.547.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 454.547.000
 • Sigortalılar 454.547.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.033.006.000
 • Acenteler 3.033.006.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.033.006.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.986.276.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.986.276.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.986.276.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 118.846.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 118.846.000
 • İkrazlar 118.846.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 142.315.000
 • E. Stoklar 142.315.000
 • İŞTİRAKLER 142.315.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.277.489.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.277.489.000
 • Menkuller 1.277.489.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 13.462.995.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 13.462.995.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.462.995.000
 • 8.1.3 Diğer 1.256.867.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.256.867.000
 • Gayrimenkuller 1.256.867.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 18.234.811.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.234.811.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 18.234.811.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 190.747.000
 • Devam Eden Yatırımlar 190.747.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 190.747.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.034.025.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.034.025.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.034.025.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 102.683.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 102.683.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 102.683.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.047.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.047.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.047.000
 • AKTİF TOPLAMI 8.289.157.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.289.157.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.289.157.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.183.911.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.183.911.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.183.911.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 32.834.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 32.834.000
 • Nominal Sermaye 32.834.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 24.102.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 24.102.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 24.102.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 407.139.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 407.139.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 407.139.000
 • A K T İ F T O P L A M I 32.954.673.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 32.954.673.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 32.954.673.000
 • 4.1 Bonolar 7.673.723.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 7.673.723.000
 • Maliyet Artış Fonu 7.673.723.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.321.526.000
 • A. Finansal Borçlar 3.321.526.000
 • Özel Fonlar 3.321.526.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 98.663.000
 • Net Dönem Karı 98.663.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 98.663.000
 • B. Ticari Borçlar 3.179.311.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.179.311.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.179.311.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 641.661.000
 • 2. Borç Senetleri 641.661.000
 • Alınan Primler 641.661.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 147.914.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 147.914.000
 • XII. KARŞILIKLAR 147.914.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 63.050.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 63.050.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 63.050.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 204.622.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 204.622.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 204.622.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 7.673.723.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 7.673.723.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 7.673.723.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 8.744.547.000
 • Diğer Gelirler 8.744.547.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 8.744.547.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 7.408.530.000
 • A. Finansal Borçlar 7.408.530.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 7.408.530.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 60.232.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 60.232.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 60.232.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 174.811.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 174.811.000
 • GENEL GİDERLER (-) 174.811.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 506.684.000
 • PASİF TOPLAMI 506.684.000
 • Personel Giderleri (-) 506.684.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 407.490.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 407.490.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 407.490.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 16.536.403.000
 • Faiz Gelirleri 16.536.403.000
 • III. ÖZ SERMAYE 16.536.403.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 16.503.732.000
 • A. Sermaye 16.503.732.000
 • Kar Payı Gelirleri 16.503.732.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.200.000.000
 • Satış Karları 2.200.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -522.554.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -522.554.000
 • Diğer Giderler (-) -522.554.000
 • F. Net Dönem Karı 456.947.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 456.947.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 456.947.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.200.081.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.200.081.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 32.671.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 32.671.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 32.954.673.000
 • P A S İ F T O P L A M I 32.954.673.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.936.632.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.936.632.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.557.854.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.557.854.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.378.778.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.378.778.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 115.970.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 115.970.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.435.965.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.435.965.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -464.616.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -464.616.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -199.832.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -199.832.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -664.448.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -664.448.000
 • 4.1.3 Diğer 771.517.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 771.517.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 628.615.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 628.615.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -157.214.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -157.214.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 471.401.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 471.401.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 471.401.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 471.401.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 12.829.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 458.572.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.