TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 21,66
 • Değişim :-1,55 %
 • Hacim TL :7.466.957
 • Hacim Adet :340.506
* SG: 22.01.2018 - 12:49 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TAV Havalimanları Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TAVHL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.611.697.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.611.697.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.611.697.000
 • 1.1 Kasa 1.308.153.000
 • A. Hazır Değerler 1.308.153.000
 • Kasa 1.308.153.000
 • B. Menkul Kıymetler 795.237.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 795.237.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 795.237.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 728.211.000
 • Acenteler 728.211.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 728.211.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 65.762.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 65.762.000
 • İkrazlar 65.762.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 43.521.000
 • E. Stoklar 43.521.000
 • İŞTİRAKLER 43.521.000
 • 6. Diğer Stoklar 670.813.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 670.813.000
 • Menkuller 670.813.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.611.697.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.611.697.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.611.697.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 9.323.639.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.323.639.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 9.323.639.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 344.018.000
 • Devam Eden Yatırımlar 344.018.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 344.018.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 7.043.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.043.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 7.043.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 357.237.000
 • 15.3 Diğer 357.237.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 357.237.000
 • AKTİF TOPLAMI 849.727.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 849.727.000
 • Reasürörler Payı (-) 849.727.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.582.242.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.582.242.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.582.242.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 570.604.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 570.604.000
 • Nominal Sermaye 570.604.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 139.993.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 139.993.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 139.993.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 43.379.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 43.379.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 43.379.000
 • A K T İ F T O P L A M I 12.935.336.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.935.336.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.935.336.000
 • 4.1 Bonolar 3.974.029.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.974.029.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.974.029.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.535.227.000
 • A. Finansal Borçlar 2.535.227.000
 • Özel Fonlar 2.535.227.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 25.614.000
 • Net Dönem Karı 25.614.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 25.614.000
 • B. Ticari Borçlar 168.135.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 168.135.000
 • P A S İ F T O P L A M I 168.135.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 955.626.000
 • 2. Borç Senetleri 955.626.000
 • Alınan Primler 955.626.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 94.177.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 94.177.000
 • XII. KARŞILIKLAR 94.177.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 26.081.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 26.081.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 26.081.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 169.169.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 169.169.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 169.169.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.974.029.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.974.029.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.974.029.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.177.428.000
 • Diğer Gelirler 5.177.428.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.177.428.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.312.845.000
 • A. Finansal Borçlar 2.312.845.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.312.845.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 167.578.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 167.578.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 167.578.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.401.325.000
 • B. Ticari Borçlar 2.401.325.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.401.325.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 100.656.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 100.656.000
 • GENEL GİDERLER (-) 100.656.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 69.381.000
 • PASİF TOPLAMI 69.381.000
 • Personel Giderleri (-) 69.381.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 125.643.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 125.643.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 125.643.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.783.879.000
 • Faiz Gelirleri 3.783.879.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.783.879.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.766.881.000
 • A. Sermaye 3.766.881.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.766.881.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 363.281.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 363.281.000
 • Satış Karları 363.281.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.485.626.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.485.626.000
 • Diğer Giderler (-) -1.485.626.000
 • F. Net Dönem Karı 1.485.626.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.485.626.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.485.626.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 338.828.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 338.828.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 16.998.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 16.998.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 12.935.336.000
 • P A S İ F T O P L A M I 12.935.336.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.223.459.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.223.459.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.856.514.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.856.514.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.366.945.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.366.945.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.366.945.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.366.945.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -7.576.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -7.576.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -454.986.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -454.986.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -462.562.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -462.562.000
 • 4.1.3 Diğer 904.383.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 904.383.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 888.300.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 888.300.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -192.457.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -192.457.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 695.843.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 695.843.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 695.843.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 695.843.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 42.884.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 652.959.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 25,62
  3. 19,94
  1. YAYLA YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS
  2. 3,92
  3. 19,88
  1. SANEL SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT
  2. 2,38
  3. 15,53
  1. TEKTU TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS
  2. 1,05
  3. 14,13
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 12,80
  3. 8,20

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 3,14
  3. -7,65
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,22
  3. -6,64
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,20
  3. -5,51
  1. ATAGY ATA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,03
  3. -5,18
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,19
  3. -5,00

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,31
  3. 0,87
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,67
  3. 4,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,31
  3. 0,61
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 1,99
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00

LOT

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,31
  3. 0,87
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,67
  3. 4,24
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,16
  3. 1,13
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,31
  3. 0,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,12
  3. 1,00

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.