TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 17,25
 • Değişim :0,35 %
 • Hacim TL :15.232
 • Hacim Adet :883
* SG: 30.05.2017 - 09:55 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TAV Havalimanları Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TAVHL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.698.693.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.698.693.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.698.693.000
 • 1.1 Kasa 632.757.000
 • A. Hazır Değerler 632.757.000
 • Kasa 632.757.000
 • B. Menkul Kıymetler 518.600.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 518.600.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 518.600.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 585.615.000
 • Acenteler 585.615.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 585.615.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 96.043.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 96.043.000
 • İkrazlar 96.043.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 34.445.000
 • E. Stoklar 34.445.000
 • İŞTİRAKLER 34.445.000
 • 6. Diğer Stoklar 831.233.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 831.233.000
 • Menkuller 831.233.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.698.693.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.698.693.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.698.693.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 9.001.733.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.001.733.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 9.001.733.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 348.849.000
 • Devam Eden Yatırımlar 348.849.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 348.849.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 6.774.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 6.774.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 6.774.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 307.424.000
 • 15.3 Diğer 307.424.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 307.424.000
 • AKTİF TOPLAMI 858.181.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 858.181.000
 • Reasürörler Payı (-) 858.181.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.181.285.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.181.285.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.181.285.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 530.867.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 530.867.000
 • Nominal Sermaye 530.867.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 139.812.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 139.812.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 139.812.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 159.408.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 159.408.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 159.408.000
 • A K T İ F T O P L A M I 11.700.426.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.700.426.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.700.426.000
 • 4.1 Bonolar 3.399.588.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.399.588.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.399.588.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.179.032.000
 • A. Finansal Borçlar 2.179.032.000
 • Özel Fonlar 2.179.032.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 159.000
 • Net Dönem Karı 159.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 159.000
 • B. Ticari Borçlar 170.984.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 170.984.000
 • P A S İ F T O P L A M I 170.984.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 810.073.000
 • 2. Borç Senetleri 810.073.000
 • Alınan Primler 810.073.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 62.138.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 62.138.000
 • XII. KARŞILIKLAR 62.138.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 26.684.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 26.684.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 26.684.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 150.518.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 150.518.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 150.518.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.399.588.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.399.588.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.399.588.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.334.332.000
 • Diğer Gelirler 5.334.332.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.334.332.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.588.938.000
 • A. Finansal Borçlar 2.588.938.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.588.938.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 179.517.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 179.517.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 179.517.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 2.284.673.000
 • B. Ticari Borçlar 2.284.673.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 2.284.673.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 84.563.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 84.563.000
 • GENEL GİDERLER (-) 84.563.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 66.435.000
 • PASİF TOPLAMI 66.435.000
 • Personel Giderleri (-) 66.435.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 130.206.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 130.206.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 130.206.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.966.506.000
 • Faiz Gelirleri 2.966.506.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.966.506.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.971.439.000
 • A. Sermaye 2.971.439.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.971.439.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 363.281.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 363.281.000
 • Satış Karları 363.281.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.235.041.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.235.041.000
 • Diğer Giderler (-) -1.235.041.000
 • F. Net Dönem Karı 1.235.041.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.235.041.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.235.041.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 343.522.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 343.522.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -4.933.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -4.933.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.700.426.000
 • P A S İ F T O P L A M I 11.700.426.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 821.813.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 821.813.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -570.324.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -570.324.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 251.489.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 251.489.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 251.489.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 251.489.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.369.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.369.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -148.619.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -148.619.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -150.988.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -150.988.000
 • 4.1.3 Diğer 100.501.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 100.501.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 92.476.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 92.476.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -53.811.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -53.811.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 38.665.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 38.665.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 38.665.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 38.665.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7.346.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 46.011.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,08
  3. 11,34
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,74
  3. 7,25
  1. TUKAS TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS
  2. 2,13
  3. 5,45
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,80
  3. 5,26
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,24
  3. 4,35

Azalan

  1. FRIGO FRIGO PAK GIDA MADDELERI
  2. 0,86
  3. -2,27
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,43
  3. -2,27
  1. GLBMD GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
  2. 0,44
  3. -2,22
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,47
  3. -2,08
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,50
  3. -1,96

TL

  1. SAYAS SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN
  2. 1,55
  3. 0,00
  1. ASYAB ASYA KATILIM BANKASI A.S.
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. ARBUL ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER
  2. 0,40
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,02
  3. 0,33
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,29
  3. 0,00

LOT

  1. KAREL KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S.
  2. 4,26
  3. 0,00
  1. SAYAS SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN
  2. 1,55
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,02
  3. 0,33
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,32
  3. 0,14
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,29
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.