TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 15,81
 • Değişim :1,35 %
 • Hacim TL :20.194.188
 • Hacim Adet :1.290.143
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TAV Havalimanları Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TAVHL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.636.521.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.636.521.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.636.521.000
 • 1.1 Kasa 836.705.000
 • A. Hazır Değerler 836.705.000
 • Kasa 836.705.000
 • B. Menkul Kıymetler 553.436.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 553.436.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 553.436.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 565.443.000
 • Acenteler 565.443.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 565.443.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 40.377.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 40.377.000
 • İkrazlar 40.377.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 35.214.000
 • E. Stoklar 35.214.000
 • İŞTİRAKLER 35.214.000
 • 6. Diğer Stoklar 605.346.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 605.346.000
 • Menkuller 605.346.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.636.521.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.636.521.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.636.521.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.846.019.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.846.019.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.846.019.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 317.248.000
 • Devam Eden Yatırımlar 317.248.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 317.248.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.533.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.533.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.533.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 330.347.000
 • 15.3 Diğer 330.347.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 330.347.000
 • AKTİF TOPLAMI 772.038.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 772.038.000
 • Reasürörler Payı (-) 772.038.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.241.072.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.241.072.000
 • Ödenmiş Sermaye 6.241.072.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 456.500.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 456.500.000
 • Nominal Sermaye 456.500.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 141.080.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 141.080.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 141.080.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 38.701.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 38.701.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 38.701.000
 • A K T İ F T O P L A M I 10.482.540.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.482.540.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 10.482.540.000
 • 4.1 Bonolar 2.889.571.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.889.571.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.889.571.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.853.525.000
 • A. Finansal Borçlar 1.853.525.000
 • Özel Fonlar 1.853.525.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 297.000
 • Net Dönem Karı 297.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 297.000
 • B. Ticari Borçlar 172.167.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 172.167.000
 • P A S İ F T O P L A M I 172.167.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 669.902.000
 • 2. Borç Senetleri 669.902.000
 • Alınan Primler 669.902.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 57.759.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 57.759.000
 • XII. KARŞILIKLAR 57.759.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23.954.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 23.954.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 23.954.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 111.967.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 111.967.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 111.967.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.889.571.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.889.571.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.889.571.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.930.420.000
 • Diğer Gelirler 4.930.420.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.930.420.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.447.341.000
 • A. Finansal Borçlar 2.447.341.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.447.341.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 217.040.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 217.040.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 217.040.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.000.283.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.000.283.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.000.283.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 68.339.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 68.339.000
 • GENEL GİDERLER (-) 68.339.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 50.831.000
 • PASİF TOPLAMI 50.831.000
 • Personel Giderleri (-) 50.831.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 146.586.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 146.586.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 146.586.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.662.549.000
 • Faiz Gelirleri 2.662.549.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.662.549.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.657.786.000
 • A. Sermaye 2.657.786.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.657.786.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 363.281.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 363.281.000
 • Satış Karları 363.281.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -766.880.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -766.880.000
 • Diğer Giderler (-) -766.880.000
 • F. Net Dönem Karı 766.880.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 766.880.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 766.880.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 335.464.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 335.464.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.763.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.763.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 10.482.540.000
 • P A S İ F T O P L A M I 10.482.540.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.458.050.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.458.050.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.416.860.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.416.860.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.041.190.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.041.190.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.041.190.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.041.190.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -7.969.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -7.969.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -403.771.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -403.771.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -411.740.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -411.740.000
 • 4.1.3 Diğer 629.450.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 629.450.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 567.309.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 567.309.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -229.263.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -229.263.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 338.046.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 338.046.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 338.046.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 338.046.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -21.222.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 359.268.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.