TAV Havalimanları Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 18,25
 • Değişim :-0,92 %
 • Hacim TL :71.206.069
 • Hacim Adet :3.867.754
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • TAV Havalimanları Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TAVHL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.993.290.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.993.290.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.993.290.000
 • 1.1 Kasa 771.236.000
 • A. Hazır Değerler 771.236.000
 • Kasa 771.236.000
 • B. Menkul Kıymetler 601.032.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 601.032.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 601.032.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 683.531.000
 • Acenteler 683.531.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 683.531.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 73.836.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 73.836.000
 • İkrazlar 73.836.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 40.825.000
 • E. Stoklar 40.825.000
 • İŞTİRAKLER 40.825.000
 • 6. Diğer Stoklar 822.830.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 822.830.000
 • Menkuller 822.830.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.993.290.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.993.290.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.993.290.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 8.991.511.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.991.511.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 8.991.511.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 341.782.000
 • Devam Eden Yatırımlar 341.782.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 341.782.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 6.951.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 6.951.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 6.951.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 304.393.000
 • 15.3 Diğer 304.393.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 304.393.000
 • AKTİF TOPLAMI 840.904.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 840.904.000
 • Reasürörler Payı (-) 840.904.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.312.707.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.312.707.000
 • Ödenmiş Sermaye 7.312.707.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 544.830.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 544.830.000
 • Nominal Sermaye 544.830.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 140.778.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 140.778.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 140.778.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 43.996.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 43.996.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 43.996.000
 • A K T İ F T O P L A M I 11.984.801.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.984.801.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.984.801.000
 • 4.1 Bonolar 3.887.178.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.887.178.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.887.178.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.525.691.000
 • A. Finansal Borçlar 2.525.691.000
 • Özel Fonlar 2.525.691.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 16.330.000
 • Net Dönem Karı 16.330.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 16.330.000
 • B. Ticari Borçlar 189.589.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 189.589.000
 • P A S İ F T O P L A M I 189.589.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 920.758.000
 • 2. Borç Senetleri 920.758.000
 • Alınan Primler 920.758.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.651.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 58.651.000
 • XII. KARŞILIKLAR 58.651.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 29.032.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 29.032.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 29.032.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 147.127.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 147.127.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 147.127.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.887.178.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.887.178.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.887.178.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.876.004.000
 • Diğer Gelirler 4.876.004.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.876.004.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.168.268.000
 • A. Finansal Borçlar 2.168.268.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.168.268.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 157.853.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 157.853.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 157.853.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.260.635.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.260.635.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.260.635.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 93.663.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 93.663.000
 • GENEL GİDERLER (-) 93.663.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 75.412.000
 • PASİF TOPLAMI 75.412.000
 • Personel Giderleri (-) 75.412.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 120.173.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 120.173.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 120.173.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.221.619.000
 • Faiz Gelirleri 3.221.619.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.221.619.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.227.079.000
 • A. Sermaye 3.227.079.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.227.079.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 363.281.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 363.281.000
 • Satış Karları 363.281.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.307.920.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.307.920.000
 • Diğer Giderler (-) -1.307.920.000
 • F. Net Dönem Karı 1.307.920.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.307.920.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.307.920.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 338.104.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 338.104.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -5.460.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -5.460.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.984.801.000
 • P A S İ F T O P L A M I 11.984.801.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.900.771.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.900.771.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.204.314.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.204.314.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 696.457.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 696.457.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 696.457.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 696.457.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.786.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.786.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -293.075.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -293.075.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -297.861.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -297.861.000
 • 4.1.3 Diğer 398.596.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 398.596.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 360.538.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 360.538.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -118.614.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -118.614.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 241.924.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 241.924.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 241.924.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 241.924.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 6.056.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 235.868.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.