Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,34
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :640.056
 • Hacim Adet :272.625
* SG: 24.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • XTEKS,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : SKTAS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 155.715.193
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 155.715.193
 • NAKİT DEĞERLER 155.715.193
 • 1.1 Kasa 28.710.030
 • A. Hazır Değerler 28.710.030
 • Kasa 28.710.030
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 45.048.321
 • Acenteler 45.048.321
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 45.048.321
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 284.398
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 284.398
 • İkrazlar 284.398
 • 6.1 Kısa Vadeli 65.718.628
 • E. Stoklar 65.718.628
 • İŞTİRAKLER 65.718.628
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 1.071.750
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 1.071.750
 • İştirakler 1.071.750
 • 6. Diğer Stoklar 14.882.066
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.882.066
 • Menkuller 14.882.066
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 155.715.193
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 155.715.193
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 155.715.193
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 442.305.170
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 442.305.170
 • II. DURAN VARLIKLAR 442.305.170
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 192.750
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 192.750
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 192.750
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.299
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.299
 • Reasürörler Payı (-) 8.299
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 79.626.292
 • Muallak Hasar Karşılığı 79.626.292
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 79.626.292
 • AKTİF TOPLAMI 348.410.212
 • D. Maddi Duran Varlıklar 348.410.212
 • Reasürörler Payı (-) 348.410.212
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.429.478
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.429.478
 • Ödenmiş Sermaye 8.429.478
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 5.638.139
 • F. Diğer Duran Varlıklar 5.638.139
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 5.638.139
 • A K T İ F T O P L A M I 598.020.363
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 598.020.363
 • Yeniden Değerleme Fonu 598.020.363
 • 4.1 Bonolar 192.513.526
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 192.513.526
 • Maliyet Artış Fonu 192.513.526
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 86.542.938
 • A. Finansal Borçlar 86.542.938
 • Özel Fonlar 86.542.938
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 36.018.985
 • KAR 36.018.985
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 36.018.985
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 521.711
 • Net Dönem Karı 521.711
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 521.711
 • B. Ticari Borçlar 53.759.697
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 53.759.697
 • P A S İ F T O P L A M I 53.759.697
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.209.597
 • 2. Borç Senetleri 5.209.597
 • Alınan Primler 5.209.597
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 617.614
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 617.614
 • XII. KARŞILIKLAR 617.614
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 9.265.260
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 9.265.260
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 9.265.260
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 192.513.526
 • 8. Borç Reeskontu (-) 192.513.526
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 192.513.526
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 288.976.288
 • Diğer Gelirler 288.976.288
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 288.976.288
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 233.275.472
 • A. Finansal Borçlar 233.275.472
 • TEKNİK GİDERLER (-) 233.275.472
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.043.422
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 1.043.422
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 1.043.422
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.277.307
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.277.307
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.277.307
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.213.830
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.213.830
 • Diğer Giderler (-) 1.213.830
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 18.456.316
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 18.456.316
 • GENEL GİDERLER (-) 18.456.316
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 30.563.602
 • PASİF TOPLAMI 30.563.602
 • Personel Giderleri (-) 30.563.602
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.146.339
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.146.339
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.146.339
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 116.530.549
 • Faiz Gelirleri 116.530.549
 • III. ÖZ SERMAYE 116.530.549
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 116.530.549
 • A. Sermaye 116.530.549
 • Kar Payı Gelirleri 116.530.549
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 31.620.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 31.620.000
 • Satış Karları 31.620.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 18.395.552
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 18.395.552
 • MALİ GİDERLER (-) 18.395.552
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -24.074.069
 • 5. Maliyet Artış Fonu -24.074.069
 • Diğer Giderler (-) -24.074.069
 • F. Net Dönem Karı 24.074.069
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 24.074.069
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 24.074.069
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 9.672.341
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 9.672.341
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 598.020.363
 • P A S İ F T O P L A M I 598.020.363
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 68.480.383
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 68.480.383
 • 1. Satıştan İadeler (-) -55.054.941
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -55.054.941
 • 2. Satış İskontoları (-) 13.425.442
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 13.425.442
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 18.290.381
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 18.290.381
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.691.165
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.691.165
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.986.309
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.986.309
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -399.349
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -399.349
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -13.076.823
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -13.076.823
 • 4.1.3 Diğer 5.213.558
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.213.558
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -15.283.562
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -15.283.562
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -796.162
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -796.162
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -16.079.724
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -16.079.724
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -16.079.724
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -16.079.724
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 82.672
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -16.162.396
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,64
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,23
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,53
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,64
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,23
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,53
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,26
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 0,00
  1. SNGYO SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,77
  3. 0,00
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,65
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,44
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,26
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,86
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.