T.Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,61
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :8.950.942
 • Hacim Adet :1.940.532
* SG: 23.06.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SISE | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 8.495.044.529
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 8.495.044.529
 • NAKİT DEĞERLER 8.495.044.529
 • 1.1 Kasa 3.713.287.212
 • A. Hazır Değerler 3.713.287.212
 • Kasa 3.713.287.212
 • B. Menkul Kıymetler 117.134.614
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 117.134.614
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 117.134.614
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.167.915.220
 • Acenteler 2.167.915.220
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.167.915.220
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 57.249.366
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 57.249.366
 • İkrazlar 57.249.366
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.059.277.466
 • E. Stoklar 2.059.277.466
 • İŞTİRAKLER 2.059.277.466
 • 6. Diğer Stoklar 379.976.803
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 379.976.803
 • Menkuller 379.976.803
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8.494.840.681
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 8.494.840.681
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.494.840.681
 • 8.1.3 Diğer 203.848
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 203.848
 • Gayrimenkuller 203.848
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 11.907.720.203
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 11.907.720.203
 • II. DURAN VARLIKLAR 11.907.720.203
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 15.274.421
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 15.274.421
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 15.274.421
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.271.567.526
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.271.567.526
 • Reasürörler Payı (-) 1.271.567.526
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 662.796.736
 • 15.3 Diğer 662.796.736
 • Muallak Hasar Karşılığı 662.796.736
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 582.132.240
 • Hayat Matematik Karşılığı 582.132.240
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 582.132.240
 • AKTİF TOPLAMI 8.834.923.550
 • D. Maddi Duran Varlıklar 8.834.923.550
 • Reasürörler Payı (-) 8.834.923.550
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 154.035.554
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 154.035.554
 • Ödenmiş Sermaye 154.035.554
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 40.358.643
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 40.358.643
 • Nominal Sermaye 40.358.643
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 316.206.797
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 316.206.797
 • Kanuni Yedek Akçeler 316.206.797
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 70.783.379
 • F. Diğer Duran Varlıklar 70.783.379
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 70.783.379
 • A K T İ F T O P L A M I 20.402.764.732
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.402.764.732
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.402.764.732
 • 4.1 Bonolar 4.169.668.428
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.169.668.428
 • Maliyet Artış Fonu 4.169.668.428
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.117.076.163
 • A. Finansal Borçlar 2.117.076.163
 • Özel Fonlar 2.117.076.163
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 67.566.578
 • Net Dönem Karı 67.566.578
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 67.566.578
 • B. Ticari Borçlar 936.797.660
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 936.797.660
 • P A S İ F T O P L A M I 936.797.660
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 511.146.866
 • 2. Borç Senetleri 511.146.866
 • Alınan Primler 511.146.866
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 57.284.035
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 57.284.035
 • XII. KARŞILIKLAR 57.284.035
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 362.139.698
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 362.139.698
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 362.139.698
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 4.169.668.428
 • 8. Borç Reeskontu (-) 4.169.668.428
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 4.169.668.428
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.618.349.320
 • Diğer Gelirler 4.618.349.320
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.618.349.320
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4.179.619.937
 • A. Finansal Borçlar 4.179.619.937
 • TEKNİK GİDERLER (-) 4.179.619.937
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 42.123.875
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 42.123.875
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 42.123.875
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 64.933.551
 • PASİF TOPLAMI 64.933.551
 • Personel Giderleri (-) 64.933.551
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 62.185.677
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 62.185.677
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 62.185.677
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 11.614.746.984
 • Faiz Gelirleri 11.614.746.984
 • III. ÖZ SERMAYE 11.614.746.984
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.831.382.902
 • A. Sermaye 8.831.382.902
 • Kar Payı Gelirleri 8.831.382.902
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.050.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.050.000.000
 • Satış Karları 2.050.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 241.425.784
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 241.425.784
 • MALİ GİDERLER (-) 241.425.784
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -663.605.149
 • 5. Maliyet Artış Fonu -663.605.149
 • Diğer Giderler (-) -663.605.149
 • F. Net Dönem Karı 663.605.149
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 663.605.149
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 663.605.149
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 115.363.341
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 115.363.341
 • 2. ........... Yılı Zararı 2.783.364.082
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 2.783.364.082
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 20.402.764.732
 • P A S İ F T O P L A M I 20.402.764.732
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.568.372.281
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.568.372.281
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.712.384.325
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.712.384.325
 • 2. Satış İskontoları (-) 855.987.956
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 855.987.956
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 855.987.956
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 855.987.956
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -263.331.452
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -263.331.452
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -208.901.853
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -208.901.853
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.536.569
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.536.569
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -485.769.874
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -485.769.874
 • 4.1.3 Diğer 370.218.082
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 370.218.082
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 529.399.689
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 529.399.689
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -78.167.490
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -78.167.490
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 451.232.199
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 451.232.199
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 451.232.199
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 451.232.199
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 114.400.184
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 336.832.015
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,34
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,34
  3. 0,00

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,25
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,03
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.