Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,49
 • Değişim :2,76 %
 • Hacim TL :849.489
 • Hacim Adet :569.056
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : SEKFK | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 6.955.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 6.955.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.955.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 369.781.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 369.781.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 369.781.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 348.317.000
 • Diğer Alacaklar 348.317.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 348.317.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 413.843.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 413.843.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 413.843.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 647.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 647.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 647.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -66.173.000
 • E. Stoklar -66.173.000
 • İŞTİRAKLER -66.173.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 6.814.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 6.814.000
 • İştirakler 6.814.000
 • 2. Yarı Mamüller 1.465.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.465.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.465.000
 • 3. Ara Mamüller 20.114.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 20.114.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 20.114.000
 • 6. Diğer Stoklar 62.049.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 62.049.000
 • Menkuller 62.049.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -41.935.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -41.935.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -41.935.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 220.000
 • BORÇLAR 220.000
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 220.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 34.665.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 34.665.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 34.665.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.000
 • Borç Reeskontu (-) 1.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 13.754.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 13.754.000
 • Diğer Borçlar 13.754.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 11.887.000
 • KARŞILIKLAR 11.887.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 11.887.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 11.887.000
 • A-Teknik Karşılıklar 11.887.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 11.887.000
 • 15.1 Kredilerin 805.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 805.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 805.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 465.556.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 465.556.000
 • Reasürörler Payı (-) 465.556.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 257.748.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 257.748.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 257.748.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 13.076.000
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 13.076.000
 • Deprem Hasar Karşılığı 13.076.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 19.541.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.541.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 19.541.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -6.465.000
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -6.465.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -6.465.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 114.874.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 114.874.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 114.874.000
 • AKTİF TOPLAMI 80.667.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 80.667.000
 • Reasürörler Payı (-) 80.667.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 34.207.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 34.207.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 34.207.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 4.453.000
 • 3. Binalar 4.453.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.453.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 9.595.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 9.595.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 9.595.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.062.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.062.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.062.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 138.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 138.000
 • Nominal Sermaye 138.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 905.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 905.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 905.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 475.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 475.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 475.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.317.000
 • 5. Verilen Avanslar 1.317.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.317.000
 • 1. Banka Kredileri 60.988.000
 • 4.3 Tahviller 60.988.000
 • Zarar (-) 60.988.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 45.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 45.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 45.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.544.000
 • KAR 1.544.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.544.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.149.000
 • Net Dönem Karı 1.149.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.149.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 14.291.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 14.291.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 14.291.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 7.757.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 7.757.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 7.757.000
 • 11.4 Diğer 4.574.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 4.574.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 4.574.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.183.000
 • 4. Ödenecek Giderler 3.183.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.183.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı -7.426.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. -7.426.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı -7.426.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) -9.157.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar -9.157.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı -9.157.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.731.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.731.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.731.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 66.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 66.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 66.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 465.556.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 465.556.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 465.556.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 27.913.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 27.913.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 27.913.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 27.913.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 27.913.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 27.913.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.678.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.678.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.678.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 5.235.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 5.235.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 5.235.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -15.079.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -15.079.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -15.079.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -3.818.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -3.818.000
 • GENEL GİDERLER (-) -3.818.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -63.000
 • PASİF TOPLAMI -63.000
 • Personel Giderleri (-) -63.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -11.198.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -11.198.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -11.198.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 69.648.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 69.648.000
 • Karşılıklar (-) 69.648.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 696.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 696.000
 • Diğer Giderler (-) 696.000
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 2.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.000
 • MALİ GELİRLER 2.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 503.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 503.000
 • Diğer Gelirler 503.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 503.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 503.000
 • MALİ GİDERLER (-) 503.000
 • 1. Yasal Yedekler 57.906.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 57.906.000
 • Satış Zararları (-) 57.906.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.541.000
 • 2. Statü Yedekleri 10.541.000
 • Kambiyo Zararları (-) 10.541.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -264.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -264.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -55.565.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -55.565.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -55.389.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -55.389.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -176.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -176.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.069.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.069.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.069.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.069.000
 • 4.1.3 Diğer -335.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -335.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -63.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -63.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -272.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -272.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.734.000
 • 4.2.3 Diğer 1.734.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.734.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.734.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.