Şeker Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,14
 • Değişim :0,94 %
 • Hacim TL :427.018
 • Hacim Adet :198.766
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : SEKFK | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 6.635.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 6.635.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.635.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 412.132.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 412.132.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 412.132.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 40.012.000
 • Diğer Alacaklar 40.012.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 40.012.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 474.351.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 474.351.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 474.351.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.273.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.273.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.273.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -75.504.000
 • E. Stoklar -75.504.000
 • İŞTİRAKLER -75.504.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 8.354.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 8.354.000
 • İştirakler 8.354.000
 • 2. Yarı Mamüller 3.658.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.658.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.658.000
 • 3. Ara Mamüller 17.078.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 17.078.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 17.078.000
 • 6. Diğer Stoklar 59.634.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 59.634.000
 • Menkuller 59.634.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -42.556.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -42.556.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -42.556.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 220.000
 • BORÇLAR 220.000
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 220.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 47.696.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 47.696.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 47.696.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 14.837.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 14.837.000
 • Diğer Borçlar 14.837.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.595.000
 • KARŞILIKLAR 6.595.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 6.595.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 6.595.000
 • A-Teknik Karşılıklar 6.595.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 6.595.000
 • 15.1 Kredilerin 39.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 39.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 39.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 511.877.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 511.877.000
 • Reasürörler Payı (-) 511.877.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 136.000
 • 15.3 Diğer 136.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 136.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 251.884.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 251.884.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 251.884.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 11.545.000
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 11.545.000
 • Deprem Hasar Karşılığı 11.545.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 16.681.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 16.681.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 16.681.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -5.136.000
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -5.136.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -5.136.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 154.899.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 154.899.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 154.899.000
 • AKTİF TOPLAMI 124.617.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 124.617.000
 • Reasürörler Payı (-) 124.617.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 30.282.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 30.282.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 30.282.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 5.759.000
 • 3. Binalar 5.759.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.759.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 9.208.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 9.208.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 9.208.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 243.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 243.000
 • Ödenmiş Sermaye 243.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.788.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.788.000
 • Nominal Sermaye 12.788.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 839.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 839.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 839.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 11.949.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 11.949.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 11.949.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.261.000
 • 5. Verilen Avanslar 1.261.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.261.000
 • 1. Banka Kredileri 6.408.000
 • 4.3 Tahviller 6.408.000
 • Zarar (-) 6.408.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 45.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 45.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 45.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 15.529.000
 • KAR 15.529.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 15.529.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.129.000
 • Net Dönem Karı 1.129.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.129.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 144.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 144.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 144.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 9.325.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 9.325.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 9.325.000
 • 11.4 Diğer 5.545.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 5.545.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 5.545.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 378.000
 • 4. Ödenecek Giderler 378.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 378.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı -6.046.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. -6.046.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı -6.046.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) -9.105.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar -9.105.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı -9.105.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.059.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.059.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.059.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 70.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 70.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 70.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 511.877.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 511.877.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 511.877.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.498
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.498
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.498
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 10.498
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 10.498
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 10.498
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 8.865
 • 5. Borç Reeskontu (-) 8.865
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 8.865
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.633
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.633
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.633
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -4.756
 • 2. İştiraklere Borçlar -4.756
 • TEKNİK KAR/ZARAR -4.756
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -1.546
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -1.546
 • GENEL GİDERLER (-) -1.546
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -318.000
 • PASİF TOPLAMI -318.000
 • Personel Giderleri (-) -318.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -2.892
 • 6. Borç Reeskontu (-) -2.892
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -2.892
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 71.132
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 71.132
 • Karşılıklar (-) 71.132
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 26.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 26.000
 • Diğer Giderler (-) 26.000
 • 1. Yasal Yedekler 65.964
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 65.964
 • Satış Zararları (-) 65.964
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.142
 • 2. Statü Yedekleri 5.142
 • Kambiyo Zararları (-) 5.142
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.297
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.297
 • 1. ........... Yılı Zararı -63.246
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -63.246
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -220.000
 • C. Net Satışlar -220.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -63.019
 • D. Satışların Maliyeti (-) -63.019
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -7.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -7.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.720
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.720
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.720
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.720
 • 4.1.3 Diğer 342.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 342.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -74.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -74.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 416.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 416.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.062
 • 4.2.3 Diğer 3.062
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -3.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -3.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.059
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.059
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.