Polisan Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,75
 • Değişim :0,65 %
 • Hacim TL :989.787
 • Hacim Adet :127.850
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Polisan Holding A.Ş.
 • XHARZ,XHOLD,XIKIU,XSKOC,XTUMY,XUMAL,XUTUM : POLHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 419.775.177
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 419.775.177
 • NAKİT DEĞERLER 419.775.177
 • 1.1 Kasa 93.893.436
 • A. Hazır Değerler 93.893.436
 • Kasa 93.893.436
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 177.576.944
 • Acenteler 177.576.944
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 177.576.944
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 52.765.097
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 52.765.097
 • İkrazlar 52.765.097
 • 6.1 Kısa Vadeli 77.598.431
 • E. Stoklar 77.598.431
 • İŞTİRAKLER 77.598.431
 • 6. Diğer Stoklar 17.941.269
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17.941.269
 • Menkuller 17.941.269
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 419.775.177
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 419.775.177
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 419.775.177
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.351.935.801
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.351.935.801
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.351.935.801
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.037.945
 • Devam Eden Yatırımlar 1.037.945
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.037.945
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 464.583
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 464.583
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 464.583
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 413.300.157
 • 15.3 Diğer 413.300.157
 • Muallak Hasar Karşılığı 413.300.157
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 260.225.057
 • Hayat Matematik Karşılığı 260.225.057
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 260.225.057
 • AKTİF TOPLAMI 622.024.634
 • D. Maddi Duran Varlıklar 622.024.634
 • Reasürörler Payı (-) 622.024.634
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.321.962
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.321.962
 • Ödenmiş Sermaye 2.321.962
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17.170.987
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 17.170.987
 • Kanuni Yedek Akçeler 17.170.987
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 35.390.476
 • F. Diğer Duran Varlıklar 35.390.476
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 35.390.476
 • A K T İ F T O P L A M I 1.771.710.978
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.771.710.978
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.771.710.978
 • 4.1 Bonolar 235.975.383
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 235.975.383
 • Maliyet Artış Fonu 235.975.383
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 101.033.537
 • A. Finansal Borçlar 101.033.537
 • Özel Fonlar 101.033.537
 • B. Ticari Borçlar 105.454.731
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 105.454.731
 • P A S İ F T O P L A M I 105.454.731
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 766.997
 • 2. Borç Senetleri 766.997
 • Alınan Primler 766.997
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.806.869
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.806.869
 • XII. KARŞILIKLAR 3.806.869
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 24.313.786
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 24.313.786
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 24.313.786
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 235.975.383
 • 8. Borç Reeskontu (-) 235.975.383
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 235.975.383
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 206.941.748
 • Diğer Gelirler 206.941.748
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 206.941.748
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 121.920.095
 • A. Finansal Borçlar 121.920.095
 • TEKNİK GİDERLER (-) 121.920.095
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.746.556
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.746.556
 • GENEL GİDERLER (-) 9.746.556
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 75.275.097
 • PASİF TOPLAMI 75.275.097
 • Personel Giderleri (-) 75.275.097
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.328.793.847
 • Faiz Gelirleri 1.328.793.847
 • III. ÖZ SERMAYE 1.328.793.847
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.308.821.988
 • A. Sermaye 1.308.821.988
 • Kar Payı Gelirleri 1.308.821.988
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 370.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 370.000.000
 • Satış Karları 370.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.467.266
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.467.266
 • MALİ GİDERLER (-) 1.467.266
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 8.394.457
 • 5. Maliyet Artış Fonu 8.394.457
 • Diğer Giderler (-) 8.394.457
 • F. Net Dönem Karı -8.394.457
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -8.394.457
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -8.394.457
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 28.833.208
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 28.833.208
 • 2. ........... Yılı Zararı 19.971.859
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 19.971.859
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.771.710.978
 • P A S İ F T O P L A M I 1.771.710.978
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 163.082.086
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 163.082.086
 • 1. Satıştan İadeler (-) -134.497.170
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -134.497.170
 • 2. Satış İskontoları (-) 28.584.916
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 28.584.916
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 28.584.916
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 28.584.916
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.842.891
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.842.891
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.025.387
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -10.025.387
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -614.734
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -614.734
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -14.483.012
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -14.483.012
 • 4.1.3 Diğer 14.101.904
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 14.101.904
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.218.145
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.218.145
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.879.304
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.879.304
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 16.338.841
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 16.338.841
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 16.338.841
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 16.338.841
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 104.283
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 16.234.558
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.