Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,10
 • Değişim :-0,1 %
 • Hacim TL :312.412
 • Hacim Adet :30.958
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.
 • XMESY,XSIST,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : PARSN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 158.193.203
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 158.193.203
 • NAKİT DEĞERLER 158.193.203
 • 1.1 Kasa 12.745.871
 • A. Hazır Değerler 12.745.871
 • Kasa 12.745.871
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 53.210.747
 • Acenteler 53.210.747
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 53.210.747
 • 6.1 Kısa Vadeli 62.560.103
 • E. Stoklar 62.560.103
 • İŞTİRAKLER 62.560.103
 • 6. Diğer Stoklar 29.676.482
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 29.676.482
 • Menkuller 29.676.482
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 158.193.203
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 158.193.203
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 158.193.203
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 900.570.250
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 900.570.250
 • II. DURAN VARLIKLAR 900.570.250
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.705.431
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.705.431
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.705.431
 • 15.2 Menkul Değerlerin 424.399
 • C. Finansal Duran Varlıklar 424.399
 • Reasürörler Payı (-) 424.399
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 108.686.663
 • 15.3 Diğer 108.686.663
 • Muallak Hasar Karşılığı 108.686.663
 • AKTİF TOPLAMI 739.675.708
 • D. Maddi Duran Varlıklar 739.675.708
 • Reasürörler Payı (-) 739.675.708
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.096.496
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.096.496
 • Ödenmiş Sermaye 1.096.496
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 44.806.809
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 44.806.809
 • Kanuni Yedek Akçeler 44.806.809
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 4.174.744
 • F. Diğer Duran Varlıklar 4.174.744
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 4.174.744
 • A K T İ F T O P L A M I 1.058.763.453
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.058.763.453
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.058.763.453
 • 4.1 Bonolar 176.331.777
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 176.331.777
 • Maliyet Artış Fonu 176.331.777
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 104.742.650
 • A. Finansal Borçlar 104.742.650
 • Özel Fonlar 104.742.650
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7.092.728
 • KAR 7.092.728
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 7.092.728
 • B. Ticari Borçlar 41.037.023
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 41.037.023
 • P A S İ F T O P L A M I 41.037.023
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 15.032.471
 • 2. Borç Senetleri 15.032.471
 • Alınan Primler 15.032.471
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 929.593
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 929.593
 • XII. KARŞILIKLAR 929.593
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.313.052
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.313.052
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.313.052
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.286.068
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.286.068
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.286.068
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 176.331.777
 • 8. Borç Reeskontu (-) 176.331.777
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 176.331.777
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 365.553.703
 • Diğer Gelirler 365.553.703
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 365.553.703
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 352.283.357
 • A. Finansal Borçlar 352.283.357
 • TEKNİK GİDERLER (-) 352.283.357
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 11.029.410
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 11.029.410
 • GENEL GİDERLER (-) 11.029.410
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.240.936
 • PASİF TOPLAMI 2.240.936
 • Personel Giderleri (-) 2.240.936
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 516.877.973
 • Faiz Gelirleri 516.877.973
 • III. ÖZ SERMAYE 516.877.973
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 461.969.556
 • A. Sermaye 461.969.556
 • Kar Payı Gelirleri 461.969.556
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 77.112.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 77.112.000
 • Satış Karları 77.112.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.191.164
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.191.164
 • MALİ GİDERLER (-) 2.191.164
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.598.131
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.598.131
 • Diğer Giderler (-) -5.598.131
 • F. Net Dönem Karı 99.596
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 99.596
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 99.596
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 43.086.152
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 43.086.152
 • 2. ........... Yılı Zararı 54.908.417
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 54.908.417
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.058.763.453
 • P A S İ F T O P L A M I 1.058.763.453
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 74.889.004
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 74.889.004
 • 1. Satıştan İadeler (-) -53.197.752
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -53.197.752
 • 2. Satış İskontoları (-) 21.691.252
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 21.691.252
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 21.691.252
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 21.691.252
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.212.722
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.212.722
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.370.488
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.370.488
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -11.583.210
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -11.583.210
 • 4.1.3 Diğer 10.108.042
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 10.108.042
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.443.216
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -7.443.216
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.367.989
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.367.989
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -4.075.227
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -4.075.227
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -4.075.227
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -4.075.227
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.552.322
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -5.627.549
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.