Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,06
 • Değişim :-1,29 %
 • Hacim TL :234.272
 • Hacim Adet :76.652
* SG: 28.07.2017 - 15:30 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.
 • XMANA,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : OZBAL | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 60.469.184
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 60.469.184
 • NAKİT DEĞERLER 60.469.184
 • 1.1 Kasa 130.987
 • A. Hazır Değerler 130.987
 • Kasa 130.987
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 47.960.263
 • Acenteler 47.960.263
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 47.960.263
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 243.408
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 243.408
 • İkrazlar 243.408
 • 6.1 Kısa Vadeli 8.968.716
 • E. Stoklar 8.968.716
 • İŞTİRAKLER 8.968.716
 • 6. Diğer Stoklar 3.165.810
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.165.810
 • Menkuller 3.165.810
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 60.469.184
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 60.469.184
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 60.469.184
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 44.603.928
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 44.603.928
 • II. DURAN VARLIKLAR 44.603.928
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 899.410
 • Devam Eden Yatırımlar 899.410
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 899.410
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 956
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 956
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 956
 • 15.2 Menkul Değerlerin 62.500
 • C. Finansal Duran Varlıklar 62.500
 • Reasürörler Payı (-) 62.500
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 8.287.106
 • Hayat Matematik Karşılığı 8.287.106
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 8.287.106
 • AKTİF TOPLAMI 33.887.623
 • D. Maddi Duran Varlıklar 33.887.623
 • Reasürörler Payı (-) 33.887.623
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 70.779
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.779
 • Ödenmiş Sermaye 70.779
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.380.606
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.380.606
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.380.606
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 14.948
 • F. Diğer Duran Varlıklar 14.948
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 14.948
 • A K T İ F T O P L A M I 105.073.112
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 105.073.112
 • Yeniden Değerleme Fonu 105.073.112
 • 4.1 Bonolar 101.623.504
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 101.623.504
 • Maliyet Artış Fonu 101.623.504
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 42.119.349
 • A. Finansal Borçlar 42.119.349
 • Özel Fonlar 42.119.349
 • B. Ticari Borçlar 45.208.001
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 45.208.001
 • P A S İ F T O P L A M I 45.208.001
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.336.531
 • 2. Borç Senetleri 12.336.531
 • Alınan Primler 12.336.531
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 318.641
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 318.641
 • Diğer Teknik Karşılıklar 318.641
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.517.538
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.517.538
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.517.538
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 101.623.504
 • 8. Borç Reeskontu (-) 101.623.504
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 101.623.504
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.175.480
 • Diğer Gelirler 7.175.480
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.175.480
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 6.692.511
 • A. Finansal Borçlar 6.692.511
 • TEKNİK GİDERLER (-) 6.692.511
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 482.969
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 482.969
 • GENEL GİDERLER (-) 482.969
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden -3.725.872
 • Faiz Gelirleri -3.725.872
 • III. ÖZ SERMAYE -3.725.872
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden -3.725.872
 • A. Sermaye -3.725.872
 • Kar Payı Gelirleri -3.725.872
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 20.540.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 20.540.000
 • Satış Karları 20.540.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10.060.499
 • 5. Maliyet Artış Fonu 10.060.499
 • Diğer Giderler (-) 10.060.499
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 3.366.342
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 3.366.342
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 105.073.112
 • P A S İ F T O P L A M I 105.073.112
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 25.521.169
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 25.521.169
 • 1. Satıştan İadeler (-) -24.001.414
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -24.001.414
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.519.755
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.519.755
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.519.755
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.519.755
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.776.202
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.776.202
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -854.845
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -854.845
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.631.047
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.631.047
 • 4.1.3 Diğer -1.111.292
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.111.292
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.313.181
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -2.313.181
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -36.127
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -36.127
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -2.277.054
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -2.277.054
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -2.277.054
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -2.277.054
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -2.277.054
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 173,80
  3. 12,13
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,76
  3. 10,26
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,12
  3. 8,74
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,01
  3. 8,09

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,30
  3. -7,92
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,32
  3. 3,94
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,80
  3. -2,04
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. -1,91
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,13
  3. 1,47

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,68
  3. -1,14
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,80
  3. -2,04
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,22
  3. 0,69
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,13
  3. 1,47
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,32
  3. 3,94

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.