Lider Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,34
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :475.568
 • Hacim Adet :75.398
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Lider Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : LIDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.012
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.012
 • NAKİT DEĞERLER 14.012
 • B. Menkul Kıymetler 2.032.068
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.032.068
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.032.068
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 35.767
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 35.767
 • Sigortalılar 35.767
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 794.055.458
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 794.055.458
 • Sigortalılar 794.055.458
 • 2.1.3 Diğer 763.663.704
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 763.663.704
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 763.663.704
 • 2.2 Hisse Senetleri 798.488.559
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 798.488.559
 • Reeskont Karşılığı (-) 798.488.559
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.766.106
 • Acenteler 2.766.106
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.766.106
 • 1. Alıcılar -37.590.961
 • Acenteler -37.590.961
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -37.590.961
 • 2. Alacak Senetleri 30.391.754
 • 3.1 Bankalar 30.391.754
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 30.391.754
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 30.391.754
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 30.391.754
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 30.391.754
 • 3. Ara Mamüller 1.170.866
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 1.170.866
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 1.170.866
 • 4. Mamüller 34.329.904
 • SABİT DEĞERLER 34.329.904
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 34.329.904
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -33.159.038
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -33.159.038
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -33.159.038
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 27.506.934
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 27.506.934
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 27.506.934
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 103.983
 • Borç Reeskontu (-) 103.983
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 103.983
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 103.983
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 103.983
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 103.983
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 5.844.931
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 5.844.931
 • Diğer Borçlar 5.844.931
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 124.288
 • KARŞILIKLAR 124.288
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 124.288
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 124.288
 • A-Teknik Karşılıklar 124.288
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 124.288
 • 15.2 Menkul Değerlerin 846.325.115
 • C. Finansal Duran Varlıklar 846.325.115
 • Reasürörler Payı (-) 846.325.115
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 560.342.590
 • Muallak Hasar Karşılığı 560.342.590
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 560.342.590
 • 16.1 Defter Değeri 1.805.931
 • 3. İştirakler 1.805.931
 • Reasürörler Payı (-) 1.805.931
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 22.086.335
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 22.086.335
 • Deprem Hasar Karşılığı 22.086.335
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 22.830.022
 • Hayat Matematik Karşılığı 22.830.022
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 22.830.022
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -743.687
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -743.687
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -743.687
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 160.326.545
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 160.326.545
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 160.326.545
 • AKTİF TOPLAMI 160.326.545
 • D. Maddi Duran Varlıklar 160.326.545
 • Reasürörler Payı (-) 160.326.545
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 224.596
 • 3. Binalar 224.596
 • Reasürörler Payı (-) 224.596
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 38.928
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 38.928
 • Diğer Teknik Karşılıklar 38.928
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.371.340
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.371.340
 • Ödenmiş Sermaye 1.371.340
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.549.738
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.549.738
 • Nominal Sermaye 3.549.738
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.549.738
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.549.738
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.549.738
 • 1. Banka Kredileri 95.234.455
 • 4.3 Tahviller 95.234.455
 • Zarar (-) 95.234.455
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 30.000.000
 • Dönem Zararı (-) 30.000.000
 • V. FONLAR 30.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 26.885.820
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 26.885.820
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 26.885.820
 • 11.4 Diğer 9.059.442
 • 2. İştiraklere Borçlar 9.059.442
 • Hayat Matematik Karşılığı 9.059.442
 • 12.1 Genel Karşılıklar 17.826.378
 • 4. Ödenecek Giderler 17.826.378
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 17.826.378
 • 12.3 Vergi Karşılığı 15.540.847
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 15.540.847
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 15.540.847
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 15.540.847
 • 8. Borç Reeskontu (-) 15.540.847
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 15.540.847
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 846.325.115
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 846.325.115
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 846.325.115
 • 1. Vergi Karşılıkları 111.797.333
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 111.797.333
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 111.797.333
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 111.797.333
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 111.797.333
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 111.797.333
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 105.285.829
 • Diğer Gelirler 105.285.829
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 105.285.829
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 95.660.552
 • A. Finansal Borçlar 95.660.552
 • TEKNİK GİDERLER (-) 95.660.552
 • 1. Banka Kredileri 9.625.277
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 9.625.277
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 9.625.277
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 6.511.504
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 6.511.504
 • Ödenen Komisyonlar (-) 6.511.504
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 6.448.955
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6.448.955
 • Ödenen Tazminatlar (-) 6.448.955
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 62.549
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 62.549
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 62.549
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -21.742.967
 • 2. İştiraklere Borçlar -21.742.967
 • TEKNİK KAR/ZARAR -21.742.967
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -16.970.134
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -16.970.134
 • GENEL GİDERLER (-) -16.970.134
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -501.101
 • PASİF TOPLAMI -501.101
 • Personel Giderleri (-) -501.101
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -4.084.403
 • 6. Borç Reeskontu (-) -4.084.403
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -4.084.403
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -187.329
 • Amortisman Giderleri (-) -187.329
 • D. Alınan Sipariş Avansları -187.329
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.628.320
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 5.628.320
 • Karşılıklar (-) 5.628.320
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 15.975
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 15.975
 • Diğer Giderler (-) 15.975
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 85.834
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 85.834
 • Diğer Gelirler 85.834
 • 1. Yasal Yedekler 3.811.547
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.811.547
 • Satış Zararları (-) 3.811.547
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.714.964
 • 2. Statü Yedekleri 1.714.964
 • Kambiyo Zararları (-) 1.714.964
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -4.112.023
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -4.112.023
 • 1. ........... Yılı Zararı -3.751.844
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -3.751.844
 • 2. ........... Yılı Zararı -8.028
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -8.028
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına -8.028
 • A. Brüt Satışlar -8.028
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -3.743.816
 • D. Satışların Maliyeti (-) -3.743.816
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 19.320.063
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 19.320.063
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 19.320.063
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 19.320.063
 • 4.1.3 Diğer -3.779.216
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.779.216
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -4.309.789
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -4.309.789
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 530.573
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 530.573
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 15.540.847
 • 4.2.3 Diğer 15.540.847
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.540.847
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.540.847
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.