Lider Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,25
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :24.885
 • Hacim Adet :4.717
* SG: 28.06.2017 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Lider Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : LIDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 20.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 20.000
 • NAKİT DEĞERLER 20.000
 • B. Menkul Kıymetler 3.431.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.431.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.431.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 949.857.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 949.857.000
 • Sigortalılar 949.857.000
 • 2.1.3 Diğer 93.494.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 93.494.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 93.494.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 986.039.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 986.039.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 986.039.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 23.000
 • Acenteler 23.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 23.000
 • 1. Alıcılar -51.122.000
 • Acenteler -51.122.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -51.122.000
 • 2. Alacak Senetleri 14.917.000
 • 3.1 Bankalar 14.917.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 14.917.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 14.917.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 14.917.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 14.917.000
 • 3. Ara Mamüller 87.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 87.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 87.000
 • 4. Mamüller 33.108.000
 • SABİT DEĞERLER 33.108.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 33.108.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -33.021.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -33.021.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -33.021.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 33.634.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 33.634.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 33.634.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 601.000
 • Borç Reeskontu (-) 601.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 601.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 601.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 601.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 601.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 6.292.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 6.292.000
 • Diğer Borçlar 6.292.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 355.000
 • KARŞILIKLAR 355.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 355.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 355.000
 • A-Teknik Karşılıklar 355.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 355.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.115.496.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.115.496.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.115.496.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 778.031.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 778.031.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 778.031.000
 • 16.1 Defter Değeri 1.552.000
 • 3. İştirakler 1.552.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.552.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 2.197.000
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 2.197.000
 • Deprem Hasar Karşılığı 2.197.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 23.977.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 23.977.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 23.977.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -2.007.000
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -2.007.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -2.007.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 185.418.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 185.418.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 185.418.000
 • AKTİF TOPLAMI 185.418.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 185.418.000
 • Reasürörler Payı (-) 185.418.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 515.000
 • 3. Binalar 515.000
 • Reasürörler Payı (-) 515.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 232.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 232.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 232.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.036.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.036.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.036.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.303.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.303.000
 • Nominal Sermaye 4.303.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.303.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.303.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.303.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 578.000
 • 5. Verilen Avanslar 578.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 578.000
 • 1. Banka Kredileri 119.172.000
 • 4.3 Tahviller 119.172.000
 • Zarar (-) 119.172.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 30.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 30.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 30.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 48.254.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 48.254.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 48.254.000
 • 11.4 Diğer 10.133.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 10.133.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 10.133.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 38.121.000
 • 4. Ödenecek Giderler 38.121.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 38.121.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 6.604.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 6.604.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 6.604.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.604.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.604.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.604.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 6.271.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 6.271.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 6.271.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.115.496.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.115.496.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.115.496.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 41.103.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 41.103.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 41.103.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 41.103.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 41.103.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 41.103.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 39.357.000
 • Diğer Gelirler 39.357.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 39.357.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 27.045.000
 • A. Finansal Borçlar 27.045.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 27.045.000
 • 1. Banka Kredileri 12.312.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 12.312.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 12.312.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.746.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.746.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.746.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 172.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 172.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 172.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 26.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 26.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 26.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -9.336.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -9.336.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -9.336.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -637.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -637.000
 • GENEL GİDERLER (-) -637.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -216.000
 • PASİF TOPLAMI -216.000
 • Personel Giderleri (-) -216.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -2.553.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -2.553.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -2.553.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -197.000
 • Amortisman Giderleri (-) -197.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -197.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 10.164.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 10.164.000
 • Karşılıklar (-) 10.164.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 77.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 77.000
 • Diğer Giderler (-) 77.000
 • 1. Yasal Yedekler 3.235.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.235.000
 • Satış Zararları (-) 3.235.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.852.000
 • 2. Statü Yedekleri 6.852.000
 • Kambiyo Zararları (-) 6.852.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -273.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -273.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -3.017.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -3.017.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -3.017.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -3.017.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 8.314.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 8.314.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.314.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.314.000
 • 4.1.3 Diğer -1.486.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.486.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.664.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.664.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 178.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 178.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 6.828.000
 • 4.2.3 Diğer 6.828.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.828.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.828.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71
  1. VERTU VERUSATURK GSYO A.S.
  2. 2,86
  3. 10,00
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,57
  3. 9,59
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,29
  3. 7,52
  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 4,23
  3. 6,02

Azalan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 3,51
  3. -10,23
  1. SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS
  2. 8,18
  3. -7,57
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,51
  3. -5,97
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,34
  3. -2,86

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,40
  3. 1,45
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,78
  3. 0,72
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 6,70
  3. 3,24
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.