Lider Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,60
 • Değişim :-0,22 %
 • Hacim TL :219.829
 • Hacim Adet :47.547
* SG: 19.02.2018 - 12:44 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Lider Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : LIDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 26.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 26.000
 • NAKİT DEĞERLER 26.000
 • B. Menkul Kıymetler 3.037.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.037.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.037.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 961.301.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 961.301.000
 • Sigortalılar 961.301.000
 • 2.1.3 Diğer 946.163.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 946.163.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 946.163.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 994.365.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 994.365.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 994.365.000
 • 1. Alıcılar -48.202.000
 • Acenteler -48.202.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -48.202.000
 • 2. Alacak Senetleri 15.138.000
 • 3.1 Bankalar 15.138.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 15.138.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 15.138.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 15.138.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 15.138.000
 • 4. Mamüller 32.772.000
 • SABİT DEĞERLER 32.772.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 32.772.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -32.772.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -32.772.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -32.772.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 33.608.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 33.608.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 33.608.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 565.000
 • Borç Reeskontu (-) 565.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 565.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 565.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 565.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 565.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 6.334.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 6.334.000
 • Diğer Borçlar 6.334.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 335.000
 • KARŞILIKLAR 335.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 335.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 335.000
 • A-Teknik Karşılıklar 335.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 335.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.133.188.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.133.188.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.133.188.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 777.902.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 777.902.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 777.902.000
 • 16.1 Defter Değeri 1.689.000
 • 3. İştirakler 1.689.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.689.000
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 21.993.000
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 21.993.000
 • Deprem Hasar Karşılığı 21.993.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 23.331.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 23.331.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 23.331.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) -1.338.000
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) -1.338.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı -1.338.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 198.839.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 198.839.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 198.839.000
 • AKTİF TOPLAMI 198.839.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 198.839.000
 • Reasürörler Payı (-) 198.839.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 800.000
 • 3. Binalar 800.000
 • Reasürörler Payı (-) 800.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 257.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 257.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 257.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.729.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.729.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.729.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.744.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.744.000
 • Nominal Sermaye 4.744.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.744.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.744.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.744.000
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 550.000
 • 5. Verilen Avanslar 550.000
 • İhtiyari Yedek Akçeler 550.000
 • 1. Banka Kredileri 123.526.000
 • 4.3 Tahviller 123.526.000
 • Zarar (-) 123.526.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 30.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 30.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 30.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 48.254.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 48.254.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 48.254.000
 • 11.4 Diğer 10.133.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 10.133.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 10.133.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 38.121.000
 • 4. Ödenecek Giderler 38.121.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 38.121.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 10.939.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 10.939.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 10.939.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 10.939.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 10.939.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 10.939.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 6.434.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 6.434.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 6.434.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.133.188.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 1.133.188.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 1.133.188.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 85.165.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 85.165.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 85.165.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 85.165.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 85.165.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 85.165.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 81.489.000
 • Diğer Gelirler 81.489.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 81.489.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 80.670.000
 • A. Finansal Borçlar 80.670.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 80.670.000
 • 1. Banka Kredileri 819.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 819.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 819.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 3.676.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 3.676.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 3.676.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 3.617.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 3.617.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 3.617.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 59.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 59.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 59.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -20.216.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -20.216.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -20.216.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -13.701.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -13.701.000
 • GENEL GİDERLER (-) -13.701.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -452.000
 • PASİF TOPLAMI -452.000
 • Personel Giderleri (-) -452.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -5.842.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -5.842.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -5.842.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -221.000
 • Amortisman Giderleri (-) -221.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -221.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 18.888.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 18.888.000
 • Karşılıklar (-) 18.888.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 118.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 118.000
 • Diğer Giderler (-) 118.000
 • 1. Yasal Yedekler 4.383.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.383.000
 • Satış Zararları (-) 4.383.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.387.000
 • 2. Statü Yedekleri 14.387.000
 • Kambiyo Zararları (-) 14.387.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -406.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -406.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -4.232.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -4.232.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -4.232.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -4.232.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 13.933.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 13.933.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 13.933.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 13.933.000
 • 4.1.3 Diğer -2.603.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.603.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2.808.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -2.808.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 205.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 205.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 11.330.000
 • 4.2.3 Diğer 11.330.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 11.330.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 11.330.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 609,40
  3. 19,98
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 2,85
  3. 14,00
  1. DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ
  2. 4,46
  3. 7,73
  1. DGZTE DOGAN GAZETECILIK AS
  2. 3,35
  3. 6,35
  1. ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 4,50
  3. 4,65

Azalan

  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 3,44
  3. -15,06
  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 17,95
  3. -10,70
  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 1,52
  3. -6,75
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 2,71
  3. -5,24
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,39
  3. -4,88

TL

  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,39
  3. -4,88
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,33
  3. -0,30
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,07
  3. -0,96
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,49
  3. 0,00

LOT

  1. ASELS ASELSAN
  2. 32,78
  3. 1,93
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 17,14
  3. -0,98
  1. PETKM PETKIM AS
  2. 7,83
  3. 1,56
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,88
  3. -0,34
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,33
  3. -0,30

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.