Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,47
 • Değişim :-1,34 %
 • Hacim TL :580.101
 • Hacim Adet :390.968
* SG: 27.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş
 • XMANA,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : KRDMA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.541.161.648
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.541.161.648
 • NAKİT DEĞERLER 1.541.161.648
 • 1.1 Kasa 259.234.322
 • A. Hazır Değerler 259.234.322
 • Kasa 259.234.322
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 443.934.985
 • Acenteler 443.934.985
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 443.934.985
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 14.625.219
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 14.625.219
 • İkrazlar 14.625.219
 • 6.1 Kısa Vadeli 664.868.851
 • E. Stoklar 664.868.851
 • İŞTİRAKLER 664.868.851
 • 6. Diğer Stoklar 158.498.271
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 158.498.271
 • Menkuller 158.498.271
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.826.107.307
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.826.107.307
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.826.107.307
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 243.426
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 243.426
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 243.426
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.302.988
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.302.988
 • Reasürörler Payı (-) 8.302.988
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.749.019
 • 15.3 Diğer 15.749.019
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.749.019
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 34.815
 • Hayat Matematik Karşılığı 34.815
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 34.815
 • AKTİF TOPLAMI 3.709.566.874
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.709.566.874
 • Reasürörler Payı (-) 3.709.566.874
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 29.215.398
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.215.398
 • Ödenmiş Sermaye 29.215.398
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 9.338.820
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 9.338.820
 • Nominal Sermaye 9.338.820
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 44.472.973
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 44.472.973
 • Kanuni Yedek Akçeler 44.472.973
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 18.521.814
 • F. Diğer Duran Varlıklar 18.521.814
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 18.521.814
 • A K T İ F T O P L A M I 5.367.268.955
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.367.268.955
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.367.268.955
 • 4.1 Bonolar 1.409.825.673
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.409.825.673
 • Maliyet Artış Fonu 1.409.825.673
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 347.874.693
 • A. Finansal Borçlar 347.874.693
 • Özel Fonlar 347.874.693
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 5.202.998
 • Net Dönem Karı 5.202.998
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 5.202.998
 • B. Ticari Borçlar 615.104.584
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 615.104.584
 • P A S İ F T O P L A M I 615.104.584
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.278.377
 • 2. Borç Senetleri 6.278.377
 • Alınan Primler 6.278.377
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 441.535
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 441.535
 • XII. KARŞILIKLAR 441.535
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 19.455.206
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 19.455.206
 • Diğer Teknik Karşılıklar 19.455.206
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 415.468.280
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 415.468.280
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 415.468.280
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.610.392.653
 • Diğer Gelirler 1.610.392.653
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.610.392.653
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.457.961.932
 • A. Finansal Borçlar 1.457.961.932
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.457.961.932
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 145.795.656
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 145.795.656
 • GENEL GİDERLER (-) 145.795.656
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.635.065
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.635.065
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.635.065
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.347.050.629
 • Faiz Gelirleri 2.347.050.629
 • III. ÖZ SERMAYE 2.347.050.629
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.347.061.148
 • A. Sermaye 2.347.061.148
 • Kar Payı Gelirleri 2.347.061.148
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.140.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.140.000.000
 • Satış Karları 1.140.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -79.282.262
 • C. Emisyon Primi -79.282.262
 • Kira Gelirleri -79.282.262
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 11.803.953
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.803.953
 • Kambiyo Karları 11.803.953
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.613.596
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.613.596
 • MALİ GİDERLER (-) 4.613.596
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 883.720.287
 • 5. Maliyet Artış Fonu 883.720.287
 • Diğer Giderler (-) 883.720.287
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.450.113
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.450.113
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 352.522.922
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 352.522.922
 • 1. ........... Yılı Zararı 232.539
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 232.539
 • 2. ........... Yılı Zararı -10.519
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -10.519
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.367.268.955
 • P A S İ F T O P L A M I 5.367.268.955
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 502.751.211
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 502.751.211
 • 1. Satıştan İadeler (-) -501.024.706
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -501.024.706
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.726.505
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.726.505
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.726.505
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.726.505
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.384.106
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.384.106
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.508.450
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -9.508.450
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -12.892.556
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -12.892.556
 • 4.1.3 Diğer -11.166.051
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -11.166.051
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -6.390.409
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -6.390.409
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 6.640.257
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 6.640.257
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -383.887
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -383.887
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 7.024.144
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 7.024.144
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 249.848
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 249.848
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 249.848
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 249.848
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 17.309
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 232.539
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRONT KRON TELEKOM HIZ A.S.
  2. 8,74
  3. 19,89
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,04
  3. 11,36
  1. SANFM SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS
  2. 1,63
  3. 10,88
  1. YAZIC YAZICILAR HOLDING AS
  2. 15,97
  3. 9,46
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,86
  3. 7,92

Azalan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,16
  3. -11,11
  1. GLBMD GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
  2. 0,41
  3. -8,89
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,28
  3. -8,66
  1. DGZTE DOGAN GAZETECILIK AS
  2. 2,93
  3. -7,57
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,02
  3. -6,14

TL

  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,77
  3. -4,94
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,64
  3. -0,58
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,54
  3. -1,95
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 1,71

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,64
  3. -0,58
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,54
  3. -1,95
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,21
  3. -1,23
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,74
  3. -0,34

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.