Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,11
 • Değişim :-1,34 %
 • Hacim TL :7.310.875
 • Hacim Adet :891.437
* SG: 19.01.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.
 • XSKOC,XTEKS,XTMTU,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KORDS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.222.822.327
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.222.822.327
 • NAKİT DEĞERLER 1.222.822.327
 • 1.1 Kasa 24.375.936
 • A. Hazır Değerler 24.375.936
 • Kasa 24.375.936
 • B. Menkul Kıymetler 114.304
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 114.304
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 114.304
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 188.212
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 188.212
 • Sigortalılar 188.212
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 493.613.442
 • Acenteler 493.613.442
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 493.613.442
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 14.278.612
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 14.278.612
 • İkrazlar 14.278.612
 • 6.1 Kısa Vadeli 614.841.948
 • E. Stoklar 614.841.948
 • İŞTİRAKLER 614.841.948
 • 6. Diğer Stoklar 64.162.976
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 64.162.976
 • Menkuller 64.162.976
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.211.575.430
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.211.575.430
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.211.575.430
 • 8.1.3 Diğer 11.246.897
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.246.897
 • Gayrimenkuller 11.246.897
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.563.125.135
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.563.125.135
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.563.125.135
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 20.341.943
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 20.341.943
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 20.341.943
 • 15.2 Menkul Değerlerin 396.230
 • C. Finansal Duran Varlıklar 396.230
 • Reasürörler Payı (-) 396.230
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 40.498.818
 • Hayat Matematik Karşılığı 40.498.818
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 40.498.818
 • AKTİF TOPLAMI 1.335.052.099
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.335.052.099
 • Reasürörler Payı (-) 1.335.052.099
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 76.981.661
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 76.981.661
 • Ödenmiş Sermaye 76.981.661
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 45.595.167
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 45.595.167
 • Nominal Sermaye 45.595.167
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 49.511.596
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 49.511.596
 • Kanuni Yedek Akçeler 49.511.596
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 40.342.788
 • F. Diğer Duran Varlıklar 40.342.788
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 40.342.788
 • A K T İ F T O P L A M I 2.785.947.462
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.785.947.462
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.785.947.462
 • 4.1 Bonolar 952.502.182
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 952.502.182
 • Maliyet Artış Fonu 952.502.182
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 592.180.521
 • A. Finansal Borçlar 592.180.521
 • Özel Fonlar 592.180.521
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 5.012.557
 • Net Dönem Karı 5.012.557
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 5.012.557
 • B. Ticari Borçlar 278.360.477
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 278.360.477
 • P A S İ F T O P L A M I 278.360.477
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.489.337
 • 2. Borç Senetleri 12.489.337
 • Alınan Primler 12.489.337
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.096.864
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.096.864
 • XII. KARŞILIKLAR 4.096.864
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 21.421.070
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 21.421.070
 • Diğer Teknik Karşılıklar 21.421.070
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 35.924.062
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 35.924.062
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 35.924.062
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 949.532.948
 • 8. Borç Reeskontu (-) 949.532.948
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 949.532.948
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.969.234
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.969.234
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.969.234
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 287.967.194
 • Diğer Gelirler 287.967.194
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 287.967.194
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 101.379.946
 • A. Finansal Borçlar 101.379.946
 • TEKNİK GİDERLER (-) 101.379.946
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.674.339
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.674.339
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.674.339
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 56.616.799
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 56.616.799
 • GENEL GİDERLER (-) 56.616.799
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 114.296.110
 • PASİF TOPLAMI 114.296.110
 • Personel Giderleri (-) 114.296.110
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.545.478.086
 • Faiz Gelirleri 1.545.478.086
 • III. ÖZ SERMAYE 1.545.478.086
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.201.051.835
 • A. Sermaye 1.201.051.835
 • Kar Payı Gelirleri 1.201.051.835
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 194.529.076
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 194.529.076
 • Satış Karları 194.529.076
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -259.083.148
 • 5. Maliyet Artış Fonu -259.083.148
 • Diğer Giderler (-) -259.083.148
 • F. Net Dönem Karı 259.083.148
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 259.083.148
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 259.083.148
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 54.948.350
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 54.948.350
 • 2. ........... Yılı Zararı 344.426.251
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 344.426.251
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.785.947.462
 • P A S İ F T O P L A M I 2.785.947.462
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.837.994.521
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.837.994.521
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.494.765.708
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.494.765.708
 • 2. Satış İskontoları (-) 343.228.813
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 343.228.813
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 343.228.813
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 343.228.813
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -69.868.444
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -69.868.444
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -75.674.089
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -75.674.089
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -4.843.933
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -4.843.933
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -150.386.466
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -150.386.466
 • 4.1.3 Diğer 192.842.347
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 192.842.347
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 188.173.326
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 188.173.326
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -34.730.494
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -34.730.494
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 153.442.832
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 153.442.832
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 159.733.557
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 159.733.557
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 38.229.733
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 121.503.824
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YAYLA YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS
  2. 3,27
  3. 19,78
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 1,28
  3. 19,63
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 21,36
  3. 13,92
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 1,35
  3. 12,50
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,24
  3. 9,09

Azalan

  1. SANEL SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT
  2. 2,06
  3. -10,04
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 11,80
  3. -8,53
  1. ISBIR ISBIR HOLDING A.S.
  2. 210,70
  3. -8,39
  1. FMIZP FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM
  2. 17,20
  3. -8,02
  1. MSGYO MISTRAL GMYO
  2. 7,02
  3. -7,02

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 5,05
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,01
  3. -0,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,29
  3. -0,60
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 2,28
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,81
  3. -2,16

LOT

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,29
  3. 5,05
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,99
  3. -2,41
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,48
  3. 2,28
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,01
  3. -1,43
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 9,56
  3. -2,45

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.