Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,96
 • Değişim :0,87 %
 • Hacim TL :6.204.190
 • Hacim Adet :885.057
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.
 • XSKOC,XTEKS,XTMTU,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KORDS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.213.438.189
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.213.438.189
 • NAKİT DEĞERLER 1.213.438.189
 • 1.1 Kasa 42.899.211
 • A. Hazır Değerler 42.899.211
 • Kasa 42.899.211
 • B. Menkul Kıymetler 117.087
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 117.087
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 117.087
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 617.857
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 617.857
 • Sigortalılar 617.857
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 476.834.776
 • Acenteler 476.834.776
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 476.834.776
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 14.121.997
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 14.121.997
 • İkrazlar 14.121.997
 • 6.1 Kısa Vadeli 570.345.692
 • E. Stoklar 570.345.692
 • İŞTİRAKLER 570.345.692
 • 6. Diğer Stoklar 87.349.093
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 87.349.093
 • Menkuller 87.349.093
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.192.285.713
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.192.285.713
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.192.285.713
 • 8.1.3 Diğer 21.152.476
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 21.152.476
 • Gayrimenkuller 21.152.476
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.548.974.419
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.548.974.419
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.548.974.419
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 21.900.363
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 21.900.363
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 21.900.363
 • 15.2 Menkul Değerlerin 405.486
 • C. Finansal Duran Varlıklar 405.486
 • Reasürörler Payı (-) 405.486
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 41.485.036
 • Hayat Matematik Karşılığı 41.485.036
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 41.485.036
 • AKTİF TOPLAMI 1.263.172.133
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.263.172.133
 • Reasürörler Payı (-) 1.263.172.133
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 78.666.871
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.666.871
 • Ödenmiş Sermaye 78.666.871
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 45.595.167
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 45.595.167
 • Nominal Sermaye 45.595.167
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 37.846.225
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 37.846.225
 • Kanuni Yedek Akçeler 37.846.225
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 105.498.305
 • F. Diğer Duran Varlıklar 105.498.305
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 105.498.305
 • A K T İ F T O P L A M I 2.762.412.608
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.762.412.608
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.762.412.608
 • 4.1 Bonolar 941.175.592
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 941.175.592
 • Maliyet Artış Fonu 941.175.592
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 457.682.337
 • A. Finansal Borçlar 457.682.337
 • Özel Fonlar 457.682.337
 • B. Ticari Borçlar 323.760.013
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 323.760.013
 • P A S İ F T O P L A M I 323.760.013
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 13.734.954
 • 2. Borç Senetleri 13.734.954
 • Alınan Primler 13.734.954
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.933.532
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 12.933.532
 • XII. KARŞILIKLAR 12.933.532
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 28.295.656
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 28.295.656
 • Diğer Teknik Karşılıklar 28.295.656
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 92.357.874
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 92.357.874
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 92.357.874
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 928.812.426
 • 8. Borç Reeskontu (-) 928.812.426
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 928.812.426
 • D. Alınan Sipariş Avansları 12.363.166
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 12.363.166
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 12.363.166
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 293.827.358
 • Diğer Gelirler 293.827.358
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 293.827.358
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 115.607.269
 • A. Finansal Borçlar 115.607.269
 • TEKNİK GİDERLER (-) 115.607.269
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 15.708.803
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 15.708.803
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 15.708.803
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 52.780.809
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 52.780.809
 • GENEL GİDERLER (-) 52.780.809
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 109.730.477
 • PASİF TOPLAMI 109.730.477
 • Personel Giderleri (-) 109.730.477
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.527.409.658
 • Faiz Gelirleri 1.527.409.658
 • III. ÖZ SERMAYE 1.527.409.658
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.174.137.330
 • A. Sermaye 1.174.137.330
 • Kar Payı Gelirleri 1.174.137.330
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 194.529.076
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 194.529.076
 • Satış Karları 194.529.076
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -288.086.914
 • 5. Maliyet Artış Fonu -288.086.914
 • Diğer Giderler (-) -288.086.914
 • F. Net Dönem Karı 288.086.914
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 288.086.914
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 288.086.914
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 46.763.317
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 46.763.317
 • 2. ........... Yılı Zararı 353.272.328
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 353.272.328
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.762.412.608
 • P A S İ F T O P L A M I 2.762.412.608
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 631.243.832
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 631.243.832
 • 1. Satıştan İadeler (-) -494.805.297
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -494.805.297
 • 2. Satış İskontoları (-) 136.438.535
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 136.438.535
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 136.438.535
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 136.438.535
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -23.902.557
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -23.902.557
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.568.304
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -26.568.304
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.211.761
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.211.761
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -51.682.622
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -51.682.622
 • 4.1.3 Diğer 84.755.913
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 84.755.913
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 87.916.250
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 87.916.250
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -13.600.223
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -13.600.223
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 74.316.027
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 74.316.027
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 74.316.027
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 74.316.027
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 13.175.720
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 61.140.307
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.