Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,29
 • Değişim :0,14 %
 • Hacim TL :6.548.305
 • Hacim Adet :900.359
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San.
 • XSKOC,XTEKS,XTMTU,XTUMY,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KORDS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.015.341.936
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.015.341.936
 • NAKİT DEĞERLER 1.015.341.936
 • 1.1 Kasa 36.183.350
 • A. Hazır Değerler 36.183.350
 • Kasa 36.183.350
 • B. Menkul Kıymetler 96.406
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 96.406
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 96.406
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.876.917
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.876.917
 • Sigortalılar 1.876.917
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 311.866.403
 • Acenteler 311.866.403
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 311.866.403
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 9.089.566
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 9.089.566
 • İkrazlar 9.089.566
 • 6.1 Kısa Vadeli 498.577.299
 • E. Stoklar 498.577.299
 • İŞTİRAKLER 498.577.299
 • 6. Diğer Stoklar 69.033.719
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 69.033.719
 • Menkuller 69.033.719
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 926.723.660
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 926.723.660
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 926.723.660
 • 8.1.3 Diğer 88.618.276
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 88.618.276
 • Gayrimenkuller 88.618.276
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.317.007.980
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.317.007.980
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.317.007.980
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 15.329.784
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 15.329.784
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 15.329.784
 • 15.2 Menkul Değerlerin 329.865
 • C. Finansal Duran Varlıklar 329.865
 • Reasürörler Payı (-) 329.865
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 29.046.969
 • Hayat Matematik Karşılığı 29.046.969
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 29.046.969
 • AKTİF TOPLAMI 1.125.705.677
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.125.705.677
 • Reasürörler Payı (-) 1.125.705.677
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 75.131.223
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 75.131.223
 • Ödenmiş Sermaye 75.131.223
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 45.595.167
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 45.595.167
 • Nominal Sermaye 45.595.167
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 32.568.606
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 32.568.606
 • Kanuni Yedek Akçeler 32.568.606
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 38.895.856
 • F. Diğer Duran Varlıklar 38.895.856
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 38.895.856
 • A K T İ F T O P L A M I 2.332.349.916
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.332.349.916
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.332.349.916
 • 4.1 Bonolar 732.524.050
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 732.524.050
 • Maliyet Artış Fonu 732.524.050
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 391.401.035
 • A. Finansal Borçlar 391.401.035
 • Özel Fonlar 391.401.035
 • B. Ticari Borçlar 225.221.229
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 225.221.229
 • P A S İ F T O P L A M I 225.221.229
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 16.255.183
 • 2. Borç Senetleri 16.255.183
 • Alınan Primler 16.255.183
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.068.181
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.068.181
 • XII. KARŞILIKLAR 4.068.181
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 18.727.933
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 18.727.933
 • Diğer Teknik Karşılıklar 18.727.933
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 32.896.628
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 32.896.628
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 32.896.628
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 688.618.249
 • 8. Borç Reeskontu (-) 688.618.249
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 688.618.249
 • D. Alınan Sipariş Avansları 43.905.801
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 43.905.801
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 43.905.801
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 304.216.184
 • Diğer Gelirler 304.216.184
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 304.216.184
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 161.008.535
 • A. Finansal Borçlar 161.008.535
 • TEKNİK GİDERLER (-) 161.008.535
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 10.393.288
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 10.393.288
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 10.393.288
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 46.946.412
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 46.946.412
 • GENEL GİDERLER (-) 46.946.412
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 85.867.949
 • PASİF TOPLAMI 85.867.949
 • Personel Giderleri (-) 85.867.949
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.295.609.682
 • Faiz Gelirleri 1.295.609.682
 • III. ÖZ SERMAYE 1.295.609.682
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.027.963.794
 • A. Sermaye 1.027.963.794
 • Kar Payı Gelirleri 1.027.963.794
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 194.529.076
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 194.529.076
 • Satış Karları 194.529.076
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -181.594.960
 • 5. Maliyet Artış Fonu -181.594.960
 • Diğer Giderler (-) -181.594.960
 • F. Net Dönem Karı 181.594.960
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 181.594.960
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 181.594.960
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 46.763.317
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 46.763.317
 • 2. ........... Yılı Zararı 267.645.888
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 267.645.888
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.332.349.916
 • P A S İ F T O P L A M I 2.332.349.916
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.403.015.819
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.403.015.819
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.117.688.433
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.117.688.433
 • 2. Satış İskontoları (-) 285.327.386
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 285.327.386
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 285.327.386
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 285.327.386
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -57.554.716
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -57.554.716
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -64.413.793
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -64.413.793
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.053.908
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.053.908
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -125.022.417
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -125.022.417
 • 4.1.3 Diğer 160.304.969
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 160.304.969
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 163.607.438
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 163.607.438
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -24.612.464
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -24.612.464
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 138.994.974
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 138.994.974
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 127.974.829
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 127.974.829
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 22.397.801
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 105.577.028
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,93
  3. 6,55
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,92
  3. 5,75

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,91
  3. -9,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,08
  3. -8,37
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,92
  3. -6,12
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 2,45
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 1,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 2,40

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.