Kombassan Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,67
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.076.087
 • Hacim Adet :1.248.375
* SG: 20.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kombassan Holding A.Ş.
 • XHOLD,XIKIU,XSKON,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KOMHL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.063.635.946
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.063.635.946
 • NAKİT DEĞERLER 1.063.635.946
 • 1.1 Kasa 20.464.981
 • A. Hazır Değerler 20.464.981
 • Kasa 20.464.981
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 471.281.903
 • Acenteler 471.281.903
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 471.281.903
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 26.454.100
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 26.454.100
 • İkrazlar 26.454.100
 • 6.1 Kısa Vadeli 463.347.929
 • E. Stoklar 463.347.929
 • İŞTİRAKLER 463.347.929
 • 6. Diğer Stoklar 70.574.370
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 70.574.370
 • Menkuller 70.574.370
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.052.123.283
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.052.123.283
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.052.123.283
 • 8.1.3 Diğer 11.512.663
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.512.663
 • Gayrimenkuller 11.512.663
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.318.380.822
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.318.380.822
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.318.380.822
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.510.163
 • Devam Eden Yatırımlar 3.510.163
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.510.163
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 17.206
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 17.206
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 17.206
 • 15.2 Menkul Değerlerin 49.300.870
 • C. Finansal Duran Varlıklar 49.300.870
 • Reasürörler Payı (-) 49.300.870
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 11.981.750
 • Muallak Hasar Karşılığı 11.981.750
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 11.981.750
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 249.621.984
 • Hayat Matematik Karşılığı 249.621.984
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 249.621.984
 • AKTİF TOPLAMI 912.341.790
 • D. Maddi Duran Varlıklar 912.341.790
 • Reasürörler Payı (-) 912.341.790
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 15.255.458
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 15.255.458
 • Ödenmiş Sermaye 15.255.458
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.185.704
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.185.704
 • Nominal Sermaye 5.185.704
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 44.102.275
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 44.102.275
 • Kanuni Yedek Akçeler 44.102.275
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 32.249.326
 • F. Diğer Duran Varlıklar 32.249.326
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 32.249.326
 • A K T İ F T O P L A M I 2.382.016.768
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.382.016.768
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.382.016.768
 • 4.1 Bonolar 803.188.873
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 803.188.873
 • Maliyet Artış Fonu 803.188.873
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 510.840.086
 • A. Finansal Borçlar 510.840.086
 • Özel Fonlar 510.840.086
 • B. Ticari Borçlar 143.581.016
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 143.581.016
 • P A S İ F T O P L A M I 143.581.016
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 13.543.743
 • 2. Borç Senetleri 13.543.743
 • Alınan Primler 13.543.743
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.703.140
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.703.140
 • XII. KARŞILIKLAR 2.703.140
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 129.384.973
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 129.384.973
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 129.384.973
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 803.188.873
 • 8. Borç Reeskontu (-) 803.188.873
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 803.188.873
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 327.380.249
 • Diğer Gelirler 327.380.249
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 327.380.249
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 124.419.198
 • A. Finansal Borçlar 124.419.198
 • TEKNİK GİDERLER (-) 124.419.198
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 6.449.970
 • B. Ticari Borçlar 6.449.970
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 6.449.970
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.546.787
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.546.787
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.546.787
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 33.692.347
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 33.692.347
 • GENEL GİDERLER (-) 33.692.347
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 159.852.888
 • PASİF TOPLAMI 159.852.888
 • Personel Giderleri (-) 159.852.888
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.419.059
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.419.059
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.419.059
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.251.447.646
 • Faiz Gelirleri 1.251.447.646
 • III. ÖZ SERMAYE 1.251.447.646
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.134.899.918
 • A. Sermaye 1.134.899.918
 • Kar Payı Gelirleri 1.134.899.918
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 170.800.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 170.800.000
 • Satış Karları 170.800.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -109.085.198
 • C. Emisyon Primi -109.085.198
 • Kira Gelirleri -109.085.198
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 573.896.694
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 573.896.694
 • MALİ GİDERLER (-) 573.896.694
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 520.326
 • 5. Maliyet Artış Fonu 520.326
 • Diğer Giderler (-) 520.326
 • F. Net Dönem Karı -520.326
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -520.326
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -520.326
 • 2. ........... Yılı Zararı 116.547.728
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 116.547.728
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.382.016.768
 • P A S İ F T O P L A M I 2.382.016.768
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 894.033.922
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 894.033.922
 • 1. Satıştan İadeler (-) -736.570.176
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -736.570.176
 • 2. Satış İskontoları (-) 157.463.746
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 157.463.746
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 157.463.746
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 157.463.746
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -49.425.572
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -49.425.572
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -73.638.406
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -73.638.406
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.268.874
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.268.874
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -125.332.852
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -125.332.852
 • 4.1.3 Diğer 32.130.894
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 32.130.894
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 37.330.793
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 37.330.793
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -13.814.261
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -13.814.261
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 23.516.532
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 23.516.532
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 23.516.532
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 23.516.532
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 6.557.624
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 16.958.908
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,69
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,90
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,00
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,69
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,90
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,00
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,92
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,25
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.