Koç Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 17,51
 • Değişim :-1,63 %
 • Hacim TL :135.328.875
 • Hacim Adet :7.707.495
* SG: 15.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Koç Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : KCHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 50.583.931.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 50.583.931.000
 • NAKİT DEĞERLER 50.583.931.000
 • 1.1 Kasa 18.433.862.000
 • A. Hazır Değerler 18.433.862.000
 • Kasa 18.433.862.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 509.745.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 509.745.000
 • Sigortalılar 509.745.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 15.757.868.000
 • Acenteler 15.757.868.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 15.757.868.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.973.043.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.973.043.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.973.043.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.553.213.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.553.213.000
 • İkrazlar 1.553.213.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 10.320.729.000
 • E. Stoklar 10.320.729.000
 • İŞTİRAKLER 10.320.729.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.990.057.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.990.057.000
 • Menkuller 1.990.057.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 50.538.517.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 50.538.517.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 50.538.517.000
 • 8.1.3 Diğer 45.414.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 45.414.000
 • Gayrimenkuller 45.414.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 49.429.989.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 49.429.989.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 49.429.989.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 34.127.000
 • Devam Eden Yatırımlar 34.127.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 34.127.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.534.876.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.534.876.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.534.876.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 157.451.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 157.451.000
 • Reasürörler Payı (-) 157.451.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.205.026.000
 • 15.3 Diğer 15.205.026.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.205.026.000
 • 16.1 Defter Değeri 193.634.000
 • 3. İştirakler 193.634.000
 • Reasürörler Payı (-) 193.634.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 478.371.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 478.371.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 478.371.000
 • AKTİF TOPLAMI 20.421.622.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 20.421.622.000
 • Reasürörler Payı (-) 20.421.622.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.985.343.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.985.343.000
 • Ödenmiş Sermaye 5.985.343.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.136.751.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.136.751.000
 • Nominal Sermaye 3.136.751.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.787.062.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.787.062.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.787.062.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.632.477.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.632.477.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.632.477.000
 • A K T İ F T O P L A M I 100.013.920.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 100.013.920.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 100.013.920.000
 • 4.1 Bonolar 36.587.064.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 36.587.064.000
 • Maliyet Artış Fonu 36.587.064.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 12.086.298.000
 • A. Finansal Borçlar 12.086.298.000
 • Özel Fonlar 12.086.298.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 350.533.000
 • Net Dönem Karı 350.533.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 350.533.000
 • B. Ticari Borçlar 15.993.259.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 15.993.259.000
 • P A S İ F T O P L A M I 15.993.259.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.672.701.000
 • 2. Borç Senetleri 3.672.701.000
 • Alınan Primler 3.672.701.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 287.173.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 287.173.000
 • XII. KARŞILIKLAR 287.173.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.964.548.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.964.548.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.964.548.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 36.584.500.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 36.584.500.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 36.584.500.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.564.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.564.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.564.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 22.216.024.000
 • Diğer Gelirler 22.216.024.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 22.216.024.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 20.526.112.000
 • A. Finansal Borçlar 20.526.112.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 20.526.112.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.464.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.464.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.464.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 652.503.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 652.503.000
 • GENEL GİDERLER (-) 652.503.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 646.410.000
 • PASİF TOPLAMI 646.410.000
 • Personel Giderleri (-) 646.410.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 196.782.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 196.782.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 196.782.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 41.210.832.000
 • Faiz Gelirleri 41.210.832.000
 • III. ÖZ SERMAYE 41.210.832.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 28.796.616.000
 • A. Sermaye 28.796.616.000
 • Kar Payı Gelirleri 28.796.616.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.535.898.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.535.898.000
 • Satış Karları 2.535.898.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 967.288.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 967.288.000
 • MALİ GİDERLER (-) 967.288.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.595.355.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.595.355.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.414.216.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.414.216.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 100.013.920.000
 • P A S İ F T O P L A M I 100.013.920.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 70.919.262.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 70.919.262.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -58.927.009.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -58.927.009.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 11.992.253.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 11.992.253.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 429.056.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 429.056.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 12.120.447.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 12.120.447.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.819.653.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.819.653.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.271.614.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.271.614.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -170.628.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -170.628.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6.261.895.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -6.261.895.000
 • 4.1.3 Diğer 5.858.552.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.858.552.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.801.312.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.801.312.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -427.881.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -427.881.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.373.431.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.373.431.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.373.431.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.373.431.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.541.899.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.831.532.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 9,90
  3. 20,00
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 13,26
  3. 20,00
  1. ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S.
  2. 1,28
  3. 14,29
  1. CEMAS CEMAS DOKUM SANAYII AS
  2. 1,89
  3. 11,18
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 1,20
  3. 11,11

Azalan

  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 4,89
  3. -12,68
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 40,90
  3. -9,67
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,08
  3. -6,67
  1. MERKO MERKO GIDA SANAYI VE TICARET
  2. 1,27
  3. -5,22
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,62
  3. -5,07

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 4,53
  1. ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI
  2. 1,31
  3. 5,65
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 3,65
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,98
  3. 5,01
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. -1,04

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. -1,04
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 3,65
  1. ASELS ASELSAN
  2. 33,02
  3. 1,23
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 4,53
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. -1,38

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.