Koç Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 16,43
 • Değişim :-0,84 %
 • Hacim TL :64.623.648
 • Hacim Adet :3.934.828
* SG: 28.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Koç Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : KCHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 45.744.606.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 45.744.606.000
 • NAKİT DEĞERLER 45.744.606.000
 • 1.1 Kasa 18.888.512.000
 • A. Hazır Değerler 18.888.512.000
 • Kasa 18.888.512.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 306.137.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 306.137.000
 • Sigortalılar 306.137.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 12.361.763.000
 • Acenteler 12.361.763.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 12.361.763.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.821.675.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.821.675.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.821.675.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.542.169.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.542.169.000
 • İkrazlar 1.542.169.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 9.336.144.000
 • E. Stoklar 9.336.144.000
 • İŞTİRAKLER 9.336.144.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.478.283.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.478.283.000
 • Menkuller 1.478.283.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 45.734.683.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 45.734.683.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 45.734.683.000
 • 8.1.3 Diğer 9.923.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 9.923.000
 • Gayrimenkuller 9.923.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 47.610.183.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 47.610.183.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 47.610.183.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 55.738.000
 • Devam Eden Yatırımlar 55.738.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 55.738.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.391.051.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.391.051.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.391.051.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 142.741.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 142.741.000
 • Reasürörler Payı (-) 142.741.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.012.341.000
 • 15.3 Diğer 14.012.341.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.012.341.000
 • 16.1 Defter Değeri 633.059.000
 • 3. İştirakler 633.059.000
 • Reasürörler Payı (-) 633.059.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 518.356.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 518.356.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 518.356.000
 • AKTİF TOPLAMI 19.884.930.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 19.884.930.000
 • Reasürörler Payı (-) 19.884.930.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.979.156.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.979.156.000
 • Ödenmiş Sermaye 5.979.156.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.157.080.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.157.080.000
 • Nominal Sermaye 3.157.080.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.532.972.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.532.972.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.532.972.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.459.839.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.459.839.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.459.839.000
 • A K T İ F T O P L A M I 93.354.789.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 93.354.789.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 93.354.789.000
 • 4.1 Bonolar 30.824.730.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 30.824.730.000
 • Maliyet Artış Fonu 30.824.730.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 8.620.484.000
 • A. Finansal Borçlar 8.620.484.000
 • Özel Fonlar 8.620.484.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 47.758.000
 • Net Dönem Karı 47.758.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 47.758.000
 • B. Ticari Borçlar 13.088.995.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 13.088.995.000
 • P A S İ F T O P L A M I 13.088.995.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.325.030.000
 • 2. Borç Senetleri 5.325.030.000
 • Alınan Primler 5.325.030.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 185.642.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 185.642.000
 • XII. KARŞILIKLAR 185.642.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.415.283.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.415.283.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.415.283.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 30.822.224.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 30.822.224.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 30.822.224.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.506.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.506.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.506.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 25.802.440.000
 • Diğer Gelirler 25.802.440.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 25.802.440.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.140.392.000
 • A. Finansal Borçlar 24.140.392.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 24.140.392.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.435.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.435.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.435.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 612.175.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 612.175.000
 • GENEL GİDERLER (-) 612.175.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 667.182.000
 • PASİF TOPLAMI 667.182.000
 • Personel Giderleri (-) 667.182.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 201.293.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 201.293.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 201.293.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 36.727.619.000
 • Faiz Gelirleri 36.727.619.000
 • III. ÖZ SERMAYE 36.727.619.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 26.230.139.000
 • A. Sermaye 26.230.139.000
 • Kar Payı Gelirleri 26.230.139.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.535.898.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.535.898.000
 • Satış Karları 2.535.898.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 967.288.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 967.288.000
 • MALİ GİDERLER (-) 967.288.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.595.355.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.595.355.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 10.497.480.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 10.497.480.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 93.354.789.000
 • P A S İ F T O P L A M I 93.354.789.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 22.135.672.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 22.135.672.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -18.252.677.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -18.252.677.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.882.995.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.882.995.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 138.439.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 138.439.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.923.952.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.923.952.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.185.972.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.185.972.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -737.854.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -737.854.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -56.692.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -56.692.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.980.518.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.980.518.000
 • 4.1.3 Diğer 1.943.434.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.943.434.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.054.844.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.054.844.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -208.356.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -208.356.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.846.488.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.846.488.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.846.488.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.846.488.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 721.968.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.124.520.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. 20,00
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,39
  3. 17,80
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 177,00
  3. 14,19

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,65
  3. -17,72
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,26
  3. -8,78
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,17
  3. -5,37

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,30
  3. 2,36
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,55
  3. 7,84
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. -3,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,66
  3. -1,37
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,05
  3. -0,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,58
  3. -0,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.