Koç Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 16,55
 • Değişim :1,53 %
 • Hacim TL :32.313.980
 • Hacim Adet :1.954.170
* SG: 19.10.2017 - 17:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Koç Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : KCHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 44.759.933.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 44.759.933.000
 • NAKİT DEĞERLER 44.759.933.000
 • 1.1 Kasa 15.910.549.000
 • A. Hazır Değerler 15.910.549.000
 • Kasa 15.910.549.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 548.943.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 548.943.000
 • Sigortalılar 548.943.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 13.546.236.000
 • Acenteler 13.546.236.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13.546.236.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.903.514.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.903.514.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.903.514.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.417.849.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.417.849.000
 • İkrazlar 1.417.849.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 9.399.449.000
 • E. Stoklar 9.399.449.000
 • İŞTİRAKLER 9.399.449.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.988.088.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.988.088.000
 • Menkuller 1.988.088.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 44.714.628.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 44.714.628.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 44.714.628.000
 • 8.1.3 Diğer 45.305.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 45.305.000
 • Gayrimenkuller 45.305.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 48.272.183.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 48.272.183.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 48.272.183.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 52.593.000
 • Devam Eden Yatırımlar 52.593.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 52.593.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.478.666.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.478.666.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.478.666.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 158.971.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 158.971.000
 • Reasürörler Payı (-) 158.971.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.653.873.000
 • 15.3 Diğer 14.653.873.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.653.873.000
 • 16.1 Defter Değeri 231.323.000
 • 3. İştirakler 231.323.000
 • Reasürörler Payı (-) 231.323.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 480.796.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 480.796.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 480.796.000
 • AKTİF TOPLAMI 19.980.458.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 19.980.458.000
 • Reasürörler Payı (-) 19.980.458.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.952.087.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.952.087.000
 • Ödenmiş Sermaye 5.952.087.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.140.523.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.140.523.000
 • Nominal Sermaye 3.140.523.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.764.661.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.764.661.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.764.661.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.518.755.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.518.755.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.518.755.000
 • A K T İ F T O P L A M I 93.032.116.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 93.032.116.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 93.032.116.000
 • 4.1 Bonolar 31.526.139.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 31.526.139.000
 • Maliyet Artış Fonu 31.526.139.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 10.446.992.000
 • A. Finansal Borçlar 10.446.992.000
 • Özel Fonlar 10.446.992.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 63.473.000
 • Net Dönem Karı 63.473.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 63.473.000
 • B. Ticari Borçlar 13.623.646.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 13.623.646.000
 • P A S İ F T O P L A M I 13.623.646.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.254.682.000
 • 2. Borç Senetleri 3.254.682.000
 • Alınan Primler 3.254.682.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 291.594.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 291.594.000
 • XII. KARŞILIKLAR 291.594.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.627.059.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.627.059.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.627.059.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 31.523.623.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 31.523.623.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 31.523.623.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.516.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.516.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.516.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 22.298.412.000
 • Diğer Gelirler 22.298.412.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 22.298.412.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 20.610.649.000
 • A. Finansal Borçlar 20.610.649.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 20.610.649.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.406.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.406.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.406.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 655.196.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 655.196.000
 • GENEL GİDERLER (-) 655.196.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 649.997.000
 • PASİF TOPLAMI 649.997.000
 • Personel Giderleri (-) 649.997.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 195.106.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 195.106.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 195.106.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 39.207.565.000
 • Faiz Gelirleri 39.207.565.000
 • III. ÖZ SERMAYE 39.207.565.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 27.650.477.000
 • A. Sermaye 27.650.477.000
 • Kar Payı Gelirleri 27.650.477.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.535.898.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.535.898.000
 • Satış Karları 2.535.898.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 967.288.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 967.288.000
 • MALİ GİDERLER (-) 967.288.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 2.595.355.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 2.595.355.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 11.557.088.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 11.557.088.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 93.032.116.000
 • P A S İ F T O P L A M I 93.032.116.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 45.194.958.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 45.194.958.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -37.429.117.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -37.429.117.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 7.765.841.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 7.765.841.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 278.419.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 278.419.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.848.831.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.848.831.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.444.191.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.444.191.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.500.538.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.500.538.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -115.590.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -115.590.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.060.319.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -4.060.319.000
 • 4.1.3 Diğer 3.788.512.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.788.512.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.413.289.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.413.289.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -144.985.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -144.985.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.268.304.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.268.304.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 11,60
  3. 19,96
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR A.S.
  2. 6,16
  3. 14,07
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,83
  3. 10,16
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,01
  3. 9,56
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,50
  3. 9,20

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 11,30
  3. -18,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,54
  3. -18,09
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,65
  3. -7,77

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,89
  3. 3,02
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,07
  3. -4,24
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,50
  3. 8,70
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 3,28

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,89
  3. 3,02
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,07
  3. -4,24
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,98
  3. 1,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,29
  3. 0,88
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.