İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,09
 • Değişim :-0,97 %
 • Hacim TL :21.572.515
 • Hacim Adet :4.233.350
* SG: 22.02.2018 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A
 • XMADN,XSANK,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : IPEKE | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2015 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.830.321.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.830.321.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.830.321.000
 • 1.1 Kasa 1.503.399.000
 • A. Hazır Değerler 1.503.399.000
 • Kasa 1.503.399.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 44.345.000
 • Acenteler 44.345.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 44.345.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.425.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.425.000
 • İkrazlar 5.425.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 224.457.000
 • E. Stoklar 224.457.000
 • İŞTİRAKLER 224.457.000
 • 6. Diğer Stoklar 52.695.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 52.695.000
 • Menkuller 52.695.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.830.321.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.830.321.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.830.321.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.176.127.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.176.127.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.176.127.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.148.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.148.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.148.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 12.203.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 12.203.000
 • Reasürörler Payı (-) 12.203.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 7.423.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 7.423.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 7.423.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 21.081.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 21.081.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 21.081.000
 • AKTİF TOPLAMI 856.882.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 856.882.000
 • Reasürörler Payı (-) 856.882.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 70.959.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.959.000
 • Ödenmiş Sermaye 70.959.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 15.773.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15.773.000
 • Nominal Sermaye 15.773.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 80.281.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 80.281.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 80.281.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 126.150.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 126.150.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 126.150.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.006.448.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.006.448.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.006.448.000
 • 4.1 Bonolar 220.706.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 220.706.000
 • Maliyet Artış Fonu 220.706.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 36.478.000
 • A. Finansal Borçlar 36.478.000
 • Özel Fonlar 36.478.000
 • B. Ticari Borçlar 74.969.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 74.969.000
 • P A S İ F T O P L A M I 74.969.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.276.000
 • 2. Borç Senetleri 1.276.000
 • Alınan Primler 1.276.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 33.195.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 33.195.000
 • XII. KARŞILIKLAR 33.195.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 10.754.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 10.754.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 10.754.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 61.090.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 61.090.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 61.090.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 220.706.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 220.706.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 220.706.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 128.692.000
 • Diğer Gelirler 128.692.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 128.692.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 19.591.000
 • A. Finansal Borçlar 19.591.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 19.591.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 16.738.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 16.738.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 16.738.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 12.931.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.931.000
 • GENEL GİDERLER (-) 12.931.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 4.894.000
 • PASİF TOPLAMI 4.894.000
 • Personel Giderleri (-) 4.894.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 74.538.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 74.538.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 74.538.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.657.050.000
 • Faiz Gelirleri 2.657.050.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.657.050.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 830.308.000
 • A. Sermaye 830.308.000
 • Kar Payı Gelirleri 830.308.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 259.786.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 259.786.000
 • Satış Karları 259.786.000
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 239.000
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 239.000
 • Kambiyo Karları 239.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -3.684.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -3.684.000
 • Diğer Giderler (-) -3.684.000
 • F. Net Dönem Karı 14.270.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 14.270.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 14.270.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 49.212.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 49.212.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 484.368.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 484.368.000
 • 1. ........... Yılı Zararı 26.117.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına 26.117.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.826.742.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.826.742.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.006.448.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.006.448.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 667.177.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 667.177.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -392.441.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -392.441.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 274.736.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 274.736.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 274.736.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 274.736.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -15.659.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -15.659.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -105.497.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -105.497.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -21.142.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -21.142.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -142.298.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -142.298.000
 • 4.1.3 Diğer 132.438.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 132.438.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 248.715.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 248.715.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -65.265.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -65.265.000
 • I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar -58.620.000
 • VII. YATIRIM AMAÇLI MENKUL DEĞERLERDEN KÂR / (ZARAR) -58.620.000
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -6.645.000
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -6.645.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 183.450.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 183.450.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 183.450.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 183.450.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 157.333.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 26.117.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DGZTE DOGAN GAZETECILIK AS
  2. 4,06
  3. 19,76
  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME AS
  2. 2.599,00
  3. 13,99
  1. OZGYO OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 2,00
  3. 10,50
  1. GLBMD GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
  2. 0,53
  3. 8,16
  1. PAGYO PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 4,92
  3. 7,89

Azalan

  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,72
  3. -19,10
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,35
  3. -18,60
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 10,60
  3. -8,23
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,47
  3. -7,84
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 0,89
  3. -7,29

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,39
  3. 1,80
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,56
  3. 1,99
  1. ENJSA ENERJISA ENERJI
  2. 7,19
  3. 3,60
  1. OZGYO OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 2,00
  3. 10,50
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 2,03
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 17,69
  3. 0,23
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,39
  3. 1,80
  1. ENJSA ENERJISA ENERJI
  2. 7,19
  3. 3,60
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 118,40
  3. 4,41
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,85
  3. 0,51

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.