Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,67
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.178.343
 • Hacim Adet :366.934
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T
 • XBLSM,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : INDES | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 951.349.986
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 951.349.986
 • NAKİT DEĞERLER 951.349.986
 • 1.1 Kasa 76.123.992
 • A. Hazır Değerler 76.123.992
 • Kasa 76.123.992
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 154.105
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 154.105
 • Sigortalılar 154.105
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 707.661.083
 • Acenteler 707.661.083
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 707.661.083
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 428.063
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 428.063
 • İkrazlar 428.063
 • 6.1 Kısa Vadeli 147.033.377
 • E. Stoklar 147.033.377
 • İŞTİRAKLER 147.033.377
 • 6. Diğer Stoklar 19.949.366
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.949.366
 • Menkuller 19.949.366
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 951.349.986
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 951.349.986
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 951.349.986
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 66.418.096
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 66.418.096
 • II. DURAN VARLIKLAR 66.418.096
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.848.259
 • Devam Eden Yatırımlar 3.848.259
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.848.259
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 51.685
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 51.685
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 51.685
 • 15.2 Menkul Değerlerin 63.605
 • C. Finansal Duran Varlıklar 63.605
 • Reasürörler Payı (-) 63.605
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.731.033
 • 15.3 Diğer 9.731.033
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.731.033
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.551.285
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.551.285
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.551.285
 • AKTİF TOPLAMI 6.452.862
 • D. Maddi Duran Varlıklar 6.452.862
 • Reasürörler Payı (-) 6.452.862
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 4.614.580
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.614.580
 • Ödenmiş Sermaye 4.614.580
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.897.699
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.897.699
 • Nominal Sermaye 1.897.699
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.104.787
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 11.104.787
 • Kanuni Yedek Akçeler 11.104.787
 • A K T İ F T O P L A M I 1.017.768.082
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.017.768.082
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.017.768.082
 • 4.1 Bonolar 810.769.551
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 810.769.551
 • Maliyet Artış Fonu 810.769.551
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 152.203.594
 • A. Finansal Borçlar 152.203.594
 • Özel Fonlar 152.203.594
 • B. Ticari Borçlar 476.196.784
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 476.196.784
 • P A S İ F T O P L A M I 476.196.784
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 14.038.772
 • 2. Borç Senetleri 14.038.772
 • Alınan Primler 14.038.772
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.163.655
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.163.655
 • XII. KARŞILIKLAR 2.163.655
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 118.521.929
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 118.521.929
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 118.521.929
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 810.769.551
 • 8. Borç Reeskontu (-) 810.769.551
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 810.769.551
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 7.958.758
 • Diğer Gelirler 7.958.758
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 7.958.758
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.848.259
 • A. Finansal Borçlar 3.848.259
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.848.259
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.019.200
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.019.200
 • GENEL GİDERLER (-) 4.019.200
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 91.299
 • PASİF TOPLAMI 91.299
 • Personel Giderleri (-) 91.299
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 199.039.773
 • Faiz Gelirleri 199.039.773
 • III. ÖZ SERMAYE 199.039.773
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 171.036.910
 • A. Sermaye 171.036.910
 • Kar Payı Gelirleri 171.036.910
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.000.000
 • Satış Karları 56.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.064.323
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.064.323
 • MALİ GİDERLER (-) 1.064.323
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -12.272.807
 • 5. Maliyet Artış Fonu -12.272.807
 • Diğer Giderler (-) -12.272.807
 • F. Net Dönem Karı 11.638.517
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 11.638.517
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 11.638.517
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 17.694.770
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 17.694.770
 • 2. ........... Yılı Zararı 28.002.863
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 28.002.863
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.017.768.082
 • P A S İ F T O P L A M I 1.017.768.082
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.524.293.870
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.524.293.870
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.419.822.317
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.419.822.317
 • 2. Satış İskontoları (-) 104.471.553
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 104.471.553
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 104.471.553
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 104.471.553
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.861.236
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -21.861.236
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -23.588.824
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -23.588.824
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -45.450.060
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -45.450.060
 • 4.1.3 Diğer 59.021.493
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 59.021.493
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 44.389.422
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 44.389.422
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -9.192.710
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -9.192.710
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 35.196.712
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 35.196.712
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 35.196.712
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 35.196.712
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.952.712
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 30.244.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,27
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,67
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,02
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,27
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,67
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,02
  3. 0,00

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.