Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,20
 • Değişim :0,66 %
 • Hacim TL :784.806
 • Hacim Adet :64.488
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T
 • XBLSM,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : INDES | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.098.697.461
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.098.697.461
 • NAKİT DEĞERLER 1.098.697.461
 • 1.1 Kasa 201.840.459
 • A. Hazır Değerler 201.840.459
 • Kasa 201.840.459
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 657.813.370
 • Acenteler 657.813.370
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 657.813.370
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 458.422
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 458.422
 • İkrazlar 458.422
 • 6.1 Kısa Vadeli 216.974.852
 • E. Stoklar 216.974.852
 • İŞTİRAKLER 216.974.852
 • 6. Diğer Stoklar 21.610.358
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.610.358
 • Menkuller 21.610.358
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.098.697.461
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.098.697.461
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.098.697.461
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 68.728.231
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 68.728.231
 • II. DURAN VARLIKLAR 68.728.231
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 217.657
 • Devam Eden Yatırımlar 217.657
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 217.657
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 51.685
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 51.685
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 51.685
 • 15.2 Menkul Değerlerin 63.605
 • C. Finansal Duran Varlıklar 63.605
 • Reasürörler Payı (-) 63.605
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.581.570
 • 15.3 Diğer 9.581.570
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.581.570
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.411.087
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.411.087
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.411.087
 • AKTİF TOPLAMI 5.395.531
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.395.531
 • Reasürörler Payı (-) 5.395.531
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.235.433
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.235.433
 • Ödenmiş Sermaye 5.235.433
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.897.699
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.897.699
 • Nominal Sermaye 1.897.699
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 17.771.663
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 17.771.663
 • Kanuni Yedek Akçeler 17.771.663
 • A K T İ F T O P L A M I 1.167.425.692
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.167.425.692
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.167.425.692
 • 4.1 Bonolar 941.206.771
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 941.206.771
 • Maliyet Artış Fonu 941.206.771
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 113.446.398
 • A. Finansal Borçlar 113.446.398
 • Özel Fonlar 113.446.398
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.220.411
 • Net Dönem Karı 1.220.411
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.220.411
 • B. Ticari Borçlar 626.159.601
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 626.159.601
 • P A S İ F T O P L A M I 626.159.601
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.856.425
 • 2. Borç Senetleri 6.856.425
 • Alınan Primler 6.856.425
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.612.404
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.612.404
 • XII. KARŞILIKLAR 6.612.404
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 150.054.111
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 150.054.111
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 150.054.111
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 941.206.771
 • 8. Borç Reeskontu (-) 941.206.771
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 941.206.771
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.485.074
 • Diğer Gelirler 4.485.074
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.485.074
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 397.483
 • A. Finansal Borçlar 397.483
 • TEKNİK GİDERLER (-) 397.483
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.008.518
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.008.518
 • GENEL GİDERLER (-) 4.008.518
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 79.073
 • PASİF TOPLAMI 79.073
 • Personel Giderleri (-) 79.073
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 221.733.847
 • Faiz Gelirleri 221.733.847
 • III. ÖZ SERMAYE 221.733.847
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 190.617.530
 • A. Sermaye 190.617.530
 • Kar Payı Gelirleri 190.617.530
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.000.000
 • Satış Karları 56.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.064.323
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.064.323
 • MALİ GİDERLER (-) 1.064.323
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -13.570.390
 • 5. Maliyet Artış Fonu -13.570.390
 • Diğer Giderler (-) -13.570.390
 • F. Net Dönem Karı 12.771.825
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 12.771.825
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 12.771.825
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 24.850.773
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 24.850.773
 • 2. ........... Yılı Zararı 31.116.317
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 31.116.317
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.167.425.692
 • P A S İ F T O P L A M I 1.167.425.692
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.996.584.931
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.996.584.931
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.913.073.158
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.913.073.158
 • 2. Satış İskontoları (-) 83.511.773
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 83.511.773
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 83.511.773
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 83.511.773
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -19.810.192
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -19.810.192
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -17.278.242
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -17.278.242
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -37.088.434
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -37.088.434
 • 4.1.3 Diğer 46.423.339
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 46.423.339
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 43.106.365
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 43.106.365
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -8.830.175
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -8.830.175
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 34.276.190
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 34.276.190
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 34.276.190
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 34.276.190
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.856.054
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 29.420.136
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.