Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 11,00
 • Değişim :2,14 %
 • Hacim TL :3.248.559
 • Hacim Adet :296.783
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. Ve T
 • XBLSM,XSIST,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUTEK,XUTUM : INDES | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.162.622.806
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.162.622.806
 • NAKİT DEĞERLER 1.162.622.806
 • 1.1 Kasa 190.384.116
 • A. Hazır Değerler 190.384.116
 • Kasa 190.384.116
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 738.374.126
 • Acenteler 738.374.126
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 738.374.126
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 461.017
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 461.017
 • İkrazlar 461.017
 • 6.1 Kısa Vadeli 199.757.090
 • E. Stoklar 199.757.090
 • İŞTİRAKLER 199.757.090
 • 6. Diğer Stoklar 33.646.457
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 33.646.457
 • Menkuller 33.646.457
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.162.622.806
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.162.622.806
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.162.622.806
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 66.143.692
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 66.143.692
 • II. DURAN VARLIKLAR 66.143.692
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 794.964
 • Devam Eden Yatırımlar 794.964
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 794.964
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 51.685
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 51.685
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 51.685
 • 15.2 Menkul Değerlerin 63.605
 • C. Finansal Duran Varlıklar 63.605
 • Reasürörler Payı (-) 63.605
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.473.083
 • 15.3 Diğer 9.473.083
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.473.083
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.417.061
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.417.061
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.417.061
 • AKTİF TOPLAMI 5.693.655
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.693.655
 • Reasürörler Payı (-) 5.693.655
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.160.339
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.160.339
 • Ödenmiş Sermaye 5.160.339
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.897.699
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.897.699
 • Nominal Sermaye 1.897.699
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 14.489.300
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 14.489.300
 • Kanuni Yedek Akçeler 14.489.300
 • A K T İ F T O P L A M I 1.228.766.498
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.228.766.498
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.228.766.498
 • 4.1 Bonolar 978.534.061
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 978.534.061
 • Maliyet Artış Fonu 978.534.061
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 163.611.589
 • A. Finansal Borçlar 163.611.589
 • Özel Fonlar 163.611.589
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 297.825
 • Net Dönem Karı 297.825
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 297.825
 • B. Ticari Borçlar 623.426.633
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 623.426.633
 • P A S İ F T O P L A M I 623.426.633
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.615.179
 • 2. Borç Senetleri 7.615.179
 • Alınan Primler 7.615.179
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.850.582
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.850.582
 • XII. KARŞILIKLAR 7.850.582
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 133.259.335
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 133.259.335
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 133.259.335
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 978.534.061
 • 8. Borç Reeskontu (-) 978.534.061
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 978.534.061
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.017.232
 • Diğer Gelirler 5.017.232
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.017.232
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.043.206
 • A. Finansal Borçlar 1.043.206
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.043.206
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.892.481
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.892.481
 • GENEL GİDERLER (-) 3.892.481
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 81.545
 • PASİF TOPLAMI 81.545
 • Personel Giderleri (-) 81.545
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 245.215.205
 • Faiz Gelirleri 245.215.205
 • III. ÖZ SERMAYE 245.215.205
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 212.751.085
 • A. Sermaye 212.751.085
 • Kar Payı Gelirleri 212.751.085
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 56.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 56.000.000
 • Satış Karları 56.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.064.323
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.064.323
 • MALİ GİDERLER (-) 1.064.323
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -14.317.321
 • 5. Maliyet Artış Fonu -14.317.321
 • Diğer Giderler (-) -14.317.321
 • F. Net Dönem Karı 13.518.756
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 13.518.756
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 13.518.756
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 17.763.662
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 17.763.662
 • 2. ........... Yılı Zararı 32.464.120
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 32.464.120
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.228.766.498
 • P A S İ F T O P L A M I 1.228.766.498
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 978.765.520
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 978.765.520
 • 1. Satıştan İadeler (-) -937.584.841
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -937.584.841
 • 2. Satış İskontoları (-) 41.180.679
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 41.180.679
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 41.180.679
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 41.180.679
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -11.178.054
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -11.178.054
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -6.099.294
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -6.099.294
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -17.277.348
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -17.277.348
 • 4.1.3 Diğer 23.903.331
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.903.331
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 26.722.727
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 26.722.727
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.443.249
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.443.249
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 21.279.478
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 21.279.478
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 21.279.478
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 21.279.478
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.