Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,60
 • Değişim :-3,97 %
 • Hacim TL :18.095.201
 • Hacim Adet :3.900.042
* SG: 25.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
 • XKMYA,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : GUBRF | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.712.868.436
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.712.868.436
 • NAKİT DEĞERLER 1.712.868.436
 • 1.1 Kasa 224.794.558
 • A. Hazır Değerler 224.794.558
 • Kasa 224.794.558
 • B. Menkul Kıymetler 25.770.966
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 25.770.966
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 25.770.966
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 26.776.433
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 26.776.433
 • Sigortalılar 26.776.433
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 501.974.482
 • Acenteler 501.974.482
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 501.974.482
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 195.276.551
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 195.276.551
 • İkrazlar 195.276.551
 • 6.1 Kısa Vadeli 690.903.427
 • E. Stoklar 690.903.427
 • İŞTİRAKLER 690.903.427
 • 6. Diğer Stoklar 47.372.019
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 47.372.019
 • Menkuller 47.372.019
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.712.868.436
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.712.868.436
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.712.868.436
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.764.380.223
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.764.380.223
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.764.380.223
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 113.573.337
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 113.573.337
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 113.573.337
 • 15.2 Menkul Değerlerin 45.495.722
 • C. Finansal Duran Varlıklar 45.495.722
 • Reasürörler Payı (-) 45.495.722
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.783.453
 • 15.3 Diğer 9.783.453
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.783.453
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 57.028.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 57.028.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 57.028.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.243.599.923
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.243.599.923
 • Reasürörler Payı (-) 1.243.599.923
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 224.589.619
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224.589.619
 • Ödenmiş Sermaye 224.589.619
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 194.572.934
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 194.572.934
 • Nominal Sermaye 194.572.934
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 25.605.030
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 25.605.030
 • Kanuni Yedek Akçeler 25.605.030
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 44.705.139
 • F. Diğer Duran Varlıklar 44.705.139
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 44.705.139
 • A K T İ F T O P L A M I 3.477.248.659
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.477.248.659
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.477.248.659
 • 4.1 Bonolar 1.925.471.474
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.925.471.474
 • Maliyet Artış Fonu 1.925.471.474
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 740.211.000
 • A. Finansal Borçlar 740.211.000
 • Özel Fonlar 740.211.000
 • B. Ticari Borçlar 781.456.025
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 781.456.025
 • P A S İ F T O P L A M I 781.456.025
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 175.700.870
 • 2. Borç Senetleri 175.700.870
 • Alınan Primler 175.700.870
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 49.011.233
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 49.011.233
 • XII. KARŞILIKLAR 49.011.233
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 26.599.809
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 26.599.809
 • Diğer Teknik Karşılıklar 26.599.809
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 71.948.028
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 71.948.028
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 71.948.028
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.925.471.474
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.925.471.474
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.925.471.474
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 313.185.456
 • Diğer Gelirler 313.185.456
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 313.185.456
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 83.845.788
 • A. Finansal Borçlar 83.845.788
 • TEKNİK GİDERLER (-) 83.845.788
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 186.474.874
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 186.474.874
 • GENEL GİDERLER (-) 186.474.874
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 42.864.794
 • PASİF TOPLAMI 42.864.794
 • Personel Giderleri (-) 42.864.794
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.238.591.729
 • Faiz Gelirleri 1.238.591.729
 • III. ÖZ SERMAYE 1.238.591.729
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 974.809.813
 • A. Sermaye 974.809.813
 • Kar Payı Gelirleri 974.809.813
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 334.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 334.000.000
 • Satış Karları 334.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 44.954.362
 • 5. Maliyet Artış Fonu 44.954.362
 • Diğer Giderler (-) 44.954.362
 • F. Net Dönem Karı -44.954.362
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -44.954.362
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -44.954.362
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.378.380
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.378.380
 • 2. ........... Yılı Zararı 263.781.916
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 263.781.916
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.477.248.659
 • P A S İ F T O P L A M I 3.477.248.659
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.115.545.565
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.115.545.565
 • 1. Satıştan İadeler (-) -983.910.459
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -983.910.459
 • 2. Satış İskontoları (-) 131.635.106
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 131.635.106
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 131.635.106
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 131.635.106
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -85.342.209
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -85.342.209
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -30.245.314
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -30.245.314
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -115.587.523
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -115.587.523
 • 4.1.3 Diğer 16.047.583
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 16.047.583
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 17.215.806
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 17.215.806
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.898.852
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.898.852
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 12.316.954
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 12.316.954
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 12.316.954
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 12.316.954
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.578.560
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 10.738.394
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KERVT KEREVITAS GIDA
  2. 63,80
  3. 19,92
  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,58
  3. 19,70
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,58
  3. 18,37
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,43
  3. 13,58
  1. LIDFA LIDER FAKTORING A.S
  2. 5,59
  3. 12,47

Azalan

  1. ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 5,16
  3. -20,00
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 2,26
  3. -9,96
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,39
  3. -9,30
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,21
  3. -8,68
  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,07
  3. -8,55

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. -4,46
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. -6,50
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,83
  3. -6,74
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,50
  3. -5,66

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. -6,50
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,44
  3. -6,72
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. -4,46
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,99
  3. -2,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 5,24
  3. -2,78

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.