Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,93
 • Değişim :1,02 %
 • Hacim TL :13.743.274
 • Hacim Adet :2.790.223
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
 • XKMYA,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : GUBRF | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.446.422.835
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.446.422.835
 • NAKİT DEĞERLER 1.446.422.835
 • 1.1 Kasa 232.653.319
 • A. Hazır Değerler 232.653.319
 • Kasa 232.653.319
 • B. Menkul Kıymetler 7.618.309
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.618.309
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.618.309
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 281.332.734
 • Acenteler 281.332.734
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 281.332.734
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 177.081.313
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 177.081.313
 • İkrazlar 177.081.313
 • 6.1 Kısa Vadeli 700.699.400
 • E. Stoklar 700.699.400
 • İŞTİRAKLER 700.699.400
 • 6. Diğer Stoklar 47.037.760
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 47.037.760
 • Menkuller 47.037.760
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.446.422.835
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.446.422.835
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.446.422.835
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.629.106.207
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.629.106.207
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.629.106.207
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 145.854.735
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 145.854.735
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 145.854.735
 • 15.2 Menkul Değerlerin 39.019.711
 • C. Finansal Duran Varlıklar 39.019.711
 • Reasürörler Payı (-) 39.019.711
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.102.550
 • 15.3 Diğer 9.102.550
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.102.550
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 14.266.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.266.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.266.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.202.536.505
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.202.536.505
 • Reasürörler Payı (-) 1.202.536.505
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 165.412.593
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.412.593
 • Ödenmiş Sermaye 165.412.593
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 165.103.587
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 165.103.587
 • Nominal Sermaye 165.103.587
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20.470.952
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 20.470.952
 • Kanuni Yedek Akçeler 20.470.952
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 32.443.161
 • F. Diğer Duran Varlıklar 32.443.161
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 32.443.161
 • A K T İ F T O P L A M I 3.075.529.042
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.075.529.042
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.075.529.042
 • 4.1 Bonolar 1.611.612.194
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.611.612.194
 • Maliyet Artış Fonu 1.611.612.194
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 634.988.319
 • A. Finansal Borçlar 634.988.319
 • Özel Fonlar 634.988.319
 • B. Ticari Borçlar 476.707.045
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 476.707.045
 • P A S İ F T O P L A M I 476.707.045
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 221.487.699
 • 2. Borç Senetleri 221.487.699
 • Alınan Primler 221.487.699
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.336.679
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 58.336.679
 • XII. KARŞILIKLAR 58.336.679
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 24.006.099
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 24.006.099
 • Diğer Teknik Karşılıklar 24.006.099
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 147.535.542
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 147.535.542
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 147.535.542
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.611.612.194
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.611.612.194
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.611.612.194
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 286.502.878
 • Diğer Gelirler 286.502.878
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 286.502.878
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 90.130.546
 • A. Finansal Borçlar 90.130.546
 • TEKNİK GİDERLER (-) 90.130.546
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 159.999.692
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 159.999.692
 • GENEL GİDERLER (-) 159.999.692
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 36.372.640
 • PASİF TOPLAMI 36.372.640
 • Personel Giderleri (-) 36.372.640
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.177.413.970
 • Faiz Gelirleri 1.177.413.970
 • III. ÖZ SERMAYE 1.177.413.970
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 951.716.860
 • A. Sermaye 951.716.860
 • Kar Payı Gelirleri 951.716.860
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 334.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 334.000.000
 • Satış Karları 334.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 119.751.790
 • 5. Maliyet Artış Fonu 119.751.790
 • Diğer Giderler (-) 119.751.790
 • F. Net Dönem Karı -119.751.790
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -119.751.790
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -119.751.790
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 41.378.380
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 41.378.380
 • 2. ........... Yılı Zararı 225.697.110
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 225.697.110
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.075.529.042
 • P A S İ F T O P L A M I 3.075.529.042
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.131.497.340
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.131.497.340
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.824.073.622
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.824.073.622
 • 2. Satış İskontoları (-) 307.423.718
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 307.423.718
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 307.423.718
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 307.423.718
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -151.612.210
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -151.612.210
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -93.650.704
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -93.650.704
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -245.262.914
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -245.262.914
 • 4.1.3 Diğer 62.160.804
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 62.160.804
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 70.364.758
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 70.364.758
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -55.637.999
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -55.637.999
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 14.726.759
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 14.726.759
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 14.726.759
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 14.726.759
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 32.784.237
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -18.057.478
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,93
  3. 6,55
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,92
  3. 5,75

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,91
  3. -9,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,08
  3. -8,37
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,92
  3. -6,12
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 2,45
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 1,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 2,40

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.