Global Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,66
 • Değişim :-2,92 %
 • Hacim TL :7.670.357
 • Hacim Adet :2.829.938
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Global Yatırım Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GLYHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 667.572.596
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 667.572.596
 • NAKİT DEĞERLER 667.572.596
 • 1.1 Kasa 225.033.267
 • A. Hazır Değerler 225.033.267
 • Kasa 225.033.267
 • B. Menkul Kıymetler 3.435.356
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.435.356
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.435.356
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 104.745.909
 • Acenteler 104.745.909
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 104.745.909
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 69.744.802
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 69.744.802
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 69.744.802
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 75.788.964
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 75.788.964
 • İkrazlar 75.788.964
 • 6.1 Kısa Vadeli 74.839.835
 • E. Stoklar 74.839.835
 • İŞTİRAKLER 74.839.835
 • 6. Diğer Stoklar 113.121.712
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 113.121.712
 • Menkuller 113.121.712
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 666.709.845
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 666.709.845
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 666.709.845
 • 8.1.3 Diğer 862.751
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 862.751
 • Gayrimenkuller 862.751
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.910.485.699
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.910.485.699
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.910.485.699
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 61.876.441
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 61.876.441
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 61.876.441
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.198.549
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.198.549
 • Reasürörler Payı (-) 7.198.549
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 47.067.476
 • 15.3 Diğer 47.067.476
 • Muallak Hasar Karşılığı 47.067.476
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 380.403.540
 • Hayat Matematik Karşılığı 380.403.540
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 380.403.540
 • AKTİF TOPLAMI 653.390.494
 • D. Maddi Duran Varlıklar 653.390.494
 • Reasürörler Payı (-) 653.390.494
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.607.237.890
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.607.237.890
 • Ödenmiş Sermaye 1.607.237.890
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 61.225.865
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 61.225.865
 • Nominal Sermaye 61.225.865
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 100.824.332
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 100.824.332
 • Kanuni Yedek Akçeler 100.824.332
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 52.486.977
 • F. Diğer Duran Varlıklar 52.486.977
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 52.486.977
 • A K T İ F T O P L A M I 3.578.058.295
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.578.058.295
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.578.058.295
 • 4.1 Bonolar 846.782.697
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 846.782.697
 • Maliyet Artış Fonu 846.782.697
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 604.498.588
 • A. Finansal Borçlar 604.498.588
 • Özel Fonlar 604.498.588
 • B. Ticari Borçlar 99.786.361
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 99.786.361
 • P A S İ F T O P L A M I 99.786.361
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 26.477.891
 • 2. Borç Senetleri 26.477.891
 • Alınan Primler 26.477.891
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 59.654.324
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 59.654.324
 • Alınan Komisyonlar 59.654.324
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.074.674
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.074.674
 • XII. KARŞILIKLAR 8.074.674
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.673.039
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.673.039
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.673.039
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 38.712.773
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 38.712.773
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 38.712.773
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 846.782.697
 • 8. Borç Reeskontu (-) 846.782.697
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 846.782.697
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.794.184.281
 • Diğer Gelirler 1.794.184.281
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.794.184.281
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.375.473.550
 • A. Finansal Borçlar 1.375.473.550
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.375.473.550
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 7.555.850
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 7.555.850
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 7.555.850
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 8.612.909
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 8.612.909
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 8.612.909
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 8.660.823
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.660.823
 • GENEL GİDERLER (-) 8.660.823
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 344.657.464
 • PASİF TOPLAMI 344.657.464
 • Personel Giderleri (-) 344.657.464
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 367.354
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 367.354
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 367.354
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 937.091.317
 • Faiz Gelirleri 937.091.317
 • III. ÖZ SERMAYE 937.091.317
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 517.314.785
 • A. Sermaye 517.314.785
 • Kar Payı Gelirleri 517.314.785
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 193.500.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 193.500.000
 • Satış Karları 193.500.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 34.659.630
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 34.659.630
 • MALİ GİDERLER (-) 34.659.630
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -394.627.949
 • 5. Maliyet Artış Fonu -394.627.949
 • Diğer Giderler (-) -394.627.949
 • F. Net Dönem Karı 374.718.172
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 374.718.172
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 374.718.172
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 100.420.157
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 100.420.157
 • 2. ........... Yılı Zararı 419.776.532
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 419.776.532
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.578.058.295
 • P A S İ F T O P L A M I 3.578.058.295
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 455.439.308
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 455.439.308
 • 1. Satıştan İadeler (-) -296.764.890
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -296.764.890
 • 2. Satış İskontoları (-) 158.674.418
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 158.674.418
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 23.767.121
 • 3. Diğer İndirimler (-) 23.767.121
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 178.153.725
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 178.153.725
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -26.597.503
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -26.597.503
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -103.300.030
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -103.300.030
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -129.897.533
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -129.897.533
 • 4.1.3 Diğer 48.256.192
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 48.256.192
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -78.987.116
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -78.987.116
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -25.180.191
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -25.180.191
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -53.806.925
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -53.806.925
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -53.806.925
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -53.806.925
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 9.064.708
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -62.871.633
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.