Global Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,50
 • Değişim :0,86 %
 • Hacim TL :17.984.174
 • Hacim Adet :5.138.349
* SG: 19.10.2017 - 17:29 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Global Yatırım Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GLYHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.325.654.042
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.325.654.042
 • NAKİT DEĞERLER 1.325.654.042
 • 1.1 Kasa 843.365.192
 • A. Hazır Değerler 843.365.192
 • Kasa 843.365.192
 • B. Menkul Kıymetler 2.983.148
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.983.148
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.983.148
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 169.079
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 169.079
 • Sigortalılar 169.079
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 129.399.000
 • Acenteler 129.399.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 129.399.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 75.260.254
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 75.260.254
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 75.260.254
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 79.620.401
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 79.620.401
 • İkrazlar 79.620.401
 • 6.1 Kısa Vadeli 95.124.624
 • E. Stoklar 95.124.624
 • İŞTİRAKLER 95.124.624
 • 6. Diğer Stoklar 98.869.593
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 98.869.593
 • Menkuller 98.869.593
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.324.791.291
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.324.791.291
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.324.791.291
 • 8.1.3 Diğer 862.751
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 862.751
 • Gayrimenkuller 862.751
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.256.309.504
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.256.309.504
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.256.309.504
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 81.076.745
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 81.076.745
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 81.076.745
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.139.121
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.139.121
 • Reasürörler Payı (-) 4.139.121
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 77.562.432
 • 15.3 Diğer 77.562.432
 • Muallak Hasar Karşılığı 77.562.432
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 413.568.925
 • Hayat Matematik Karşılığı 413.568.925
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 413.568.925
 • AKTİF TOPLAMI 815.277.243
 • D. Maddi Duran Varlıklar 815.277.243
 • Reasürörler Payı (-) 815.277.243
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.737.410.632
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.737.410.632
 • Ödenmiş Sermaye 1.737.410.632
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 72.664.033
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 72.664.033
 • Nominal Sermaye 72.664.033
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 82.925.653
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 82.925.653
 • Kanuni Yedek Akçeler 82.925.653
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 44.348.753
 • F. Diğer Duran Varlıklar 44.348.753
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 44.348.753
 • A K T İ F T O P L A M I 4.581.963.546
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.581.963.546
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.581.963.546
 • 4.1 Bonolar 867.517.806
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 867.517.806
 • Maliyet Artış Fonu 867.517.806
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 614.371.658
 • A. Finansal Borçlar 614.371.658
 • Özel Fonlar 614.371.658
 • B. Ticari Borçlar 98.690.295
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 98.690.295
 • P A S İ F T O P L A M I 98.690.295
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 27.271.702
 • 2. Borç Senetleri 27.271.702
 • Alınan Primler 27.271.702
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 64.103.708
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 64.103.708
 • Alınan Komisyonlar 64.103.708
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.812.389
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 8.812.389
 • XII. KARŞILIKLAR 8.812.389
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.521.381
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.521.381
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.521.381
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 42.975.183
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 42.975.183
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 42.975.183
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 867.517.806
 • 8. Borç Reeskontu (-) 867.517.806
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 867.517.806
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.011.415.535
 • Diğer Gelirler 2.011.415.535
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.011.415.535
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.543.029.526
 • A. Finansal Borçlar 1.543.029.526
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.543.029.526
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.269.152
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 3.269.152
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 3.269.152
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 16.424.385
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 16.424.385
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 16.424.385
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.030.424
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.030.424
 • GENEL GİDERLER (-) 9.030.424
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 376.760.529
 • PASİF TOPLAMI 376.760.529
 • Personel Giderleri (-) 376.760.529
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.396.598
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.396.598
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.396.598
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.703.030.205
 • Faiz Gelirleri 1.703.030.205
 • III. ÖZ SERMAYE 1.703.030.205
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.116.309.314
 • A. Sermaye 1.116.309.314
 • Kar Payı Gelirleri 1.116.309.314
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 325.888.410
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 325.888.410
 • Satış Karları 325.888.410
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 34.659.630
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 34.659.630
 • MALİ GİDERLER (-) 34.659.630
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -442.342.464
 • 5. Maliyet Artış Fonu -442.342.464
 • Diğer Giderler (-) -442.342.464
 • F. Net Dönem Karı 401.368.205
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 401.368.205
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 401.368.205
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 68.689.520
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 68.689.520
 • 2. ........... Yılı Zararı 586.720.891
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 586.720.891
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.581.963.546
 • P A S İ F T O P L A M I 4.581.963.546
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 333.500.670
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 333.500.670
 • 1. Satıştan İadeler (-) -258.040.616
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -258.040.616
 • 2. Satış İskontoları (-) 75.460.054
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 75.460.054
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 18.283.377
 • 3. Diğer İndirimler (-) 18.283.377
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 91.226.128
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 91.226.128
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -25.102.694
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -25.102.694
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -67.230.612
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -67.230.612
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -92.333.306
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -92.333.306
 • 4.1.3 Diğer -1.107.178
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.107.178
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -166.072.768
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -166.072.768
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.865.226
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.865.226
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -160.207.542
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -160.207.542
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -160.207.542
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -160.207.542
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -22.440.471
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -137.767.071
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 11,58
  3. 19,75
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR A.S.
  2. 6,07
  3. 12,41
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,01
  3. 9,56
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,50
  3. 9,20
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 2,00
  3. 8,70

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 11,12
  3. -20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,55
  3. -17,55
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,65
  3. -7,77

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. 3,33
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,05
  3. -4,71
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. 6,52
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 3,28

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. 3,33
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,05
  3. -4,71
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,39
  3. 1,86
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,04
  3. 2,12
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,66
  3. 1,14

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.