Global Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,64
 • Değişim :-1,62 %
 • Hacim TL :73.538.028
 • Hacim Adet :19.922.476
* SG: 19.09.2017 - 17:58 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Global Yatırım Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GLYHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 663.422.140
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 663.422.140
 • NAKİT DEĞERLER 663.422.140
 • 1.1 Kasa 213.089.624
 • A. Hazır Değerler 213.089.624
 • Kasa 213.089.624
 • B. Menkul Kıymetler 3.262.426
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.262.426
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.262.426
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 19.379
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 19.379
 • Sigortalılar 19.379
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 93.931.270
 • Acenteler 93.931.270
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 93.931.270
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 73.097.438
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 73.097.438
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 73.097.438
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 80.159.181
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 80.159.181
 • İkrazlar 80.159.181
 • 6.1 Kısa Vadeli 89.440.874
 • E. Stoklar 89.440.874
 • İŞTİRAKLER 89.440.874
 • 6. Diğer Stoklar 109.559.197
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 109.559.197
 • Menkuller 109.559.197
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 662.559.389
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 662.559.389
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 662.559.389
 • 8.1.3 Diğer 862.751
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 862.751
 • Gayrimenkuller 862.751
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.375.925.071
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.375.925.071
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.375.925.071
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 77.755.091
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 77.755.091
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 77.755.091
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.314.121
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.314.121
 • Reasürörler Payı (-) 4.314.121
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 72.306.436
 • 15.3 Diğer 72.306.436
 • Muallak Hasar Karşılığı 72.306.436
 • AKTİF TOPLAMI 796.508.254
 • D. Maddi Duran Varlıklar 796.508.254
 • Reasürörler Payı (-) 796.508.254
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.858.341.297
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.858.341.297
 • Ödenmiş Sermaye 1.858.341.297
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 72.664.033
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 72.664.033
 • Nominal Sermaye 72.664.033
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 93.902.917
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 93.902.917
 • Kanuni Yedek Akçeler 93.902.917
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 51.030.196
 • F. Diğer Duran Varlıklar 51.030.196
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 51.030.196
 • A K T İ F T O P L A M I 4.039.347.211
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.039.347.211
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.039.347.211
 • 4.1 Bonolar 1.051.913.051
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.051.913.051
 • Maliyet Artış Fonu 1.051.913.051
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 811.003.877
 • A. Finansal Borçlar 811.003.877
 • Özel Fonlar 811.003.877
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 316.033
 • Net Dönem Karı 316.033
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 316.033
 • B. Ticari Borçlar 84.969.948
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 84.969.948
 • P A S İ F T O P L A M I 84.969.948
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 36.550.004
 • 2. Borç Senetleri 36.550.004
 • Alınan Primler 36.550.004
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 62.289.402
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 62.289.402
 • Alınan Komisyonlar 62.289.402
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.228.918
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.228.918
 • XII. KARŞILIKLAR 4.228.918
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.137.836
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.137.836
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.137.836
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 42.312.399
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 42.312.399
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 42.312.399
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.051.913.051
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.051.913.051
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.051.913.051
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.088.013.542
 • Diğer Gelirler 2.088.013.542
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.088.013.542
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.605.925.321
 • A. Finansal Borçlar 1.605.925.321
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.605.925.321
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.969.520
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 3.969.520
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 3.969.520
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 16.202.976
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 16.202.976
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 16.202.976
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 8.896.037
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.896.037
 • GENEL GİDERLER (-) 8.896.037
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 393.766.505
 • PASİF TOPLAMI 393.766.505
 • Personel Giderleri (-) 393.766.505
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.515.664
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.515.664
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.515.664
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 899.420.618
 • Faiz Gelirleri 899.420.618
 • III. ÖZ SERMAYE 899.420.618
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 466.283.529
 • A. Sermaye 466.283.529
 • Kar Payı Gelirleri 466.283.529
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 193.500.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 193.500.000
 • Satış Karları 193.500.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 34.659.630
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 34.659.630
 • MALİ GİDERLER (-) 34.659.630
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -619.651.042
 • 5. Maliyet Artış Fonu -619.651.042
 • Diğer Giderler (-) -619.651.042
 • F. Net Dönem Karı 599.204.792
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 599.204.792
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 599.204.792
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 98.239.275
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 98.239.275
 • 2. ........... Yılı Zararı 433.137.089
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 433.137.089
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.039.347.211
 • P A S İ F T O P L A M I 4.039.347.211
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 137.698.050
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 137.698.050
 • 1. Satıştan İadeler (-) -116.212.533
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -116.212.533
 • 2. Satış İskontoları (-) 21.485.517
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 21.485.517
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 8.826.130
 • 3. Diğer İndirimler (-) 8.826.130
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 29.021.144
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 29.021.144
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -12.245.571
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -12.245.571
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -34.077.071
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -34.077.071
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -46.322.642
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -46.322.642
 • 4.1.3 Diğer -17.301.498
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -17.301.498
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -76.324.846
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -76.324.846
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.348.875
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.348.875
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -65.975.971
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -65.975.971
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -65.975.971
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -65.975.971
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -9.181.942
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -56.794.029
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 2,33
  3. 16,50
  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME AS
  2. 1.720,20
  3. 4,89
  1. HATEK HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI
  2. 5,87
  3. 4,82
  1. HEKTS HEKTAS
  2. 7,50
  3. 4,46
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,73
  3. 4,29

Azalan

  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,40
  3. -18,37
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 3,43
  3. -16,75
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,00
  3. -8,85
  1. ALYAG ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
  2. 1,24
  3. -8,82
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. -8,33

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -3,03
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,18
  3. -0,97
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,90
  3. -3,23
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,59
  3. -3,64
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,16
  3. 0,41

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,18
  3. -0,97
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,16
  3. 0,41
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -3,03
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,34
  3. -2,18
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,57
  3. 0,24

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.