Finansbank

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,84
 • Değişim :-0,17 %
 • Hacim TL :90.893
 • Hacim Adet :15.546
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finansbank
 • XBANK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : FINBN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 16.586.847
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 16.586.858
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 16.586.847
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 16.586.858
 • NAKİT DEĞERLER 16.586.847
 • NAKİT DEĞERLER 16.586.858
 • B. Menkul Kıymetler 2.504.222
 • B. Menkul Kıymetler 2.572.787
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.504.222
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.572.787
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.504.222
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.572.787
 • 1. Hisse Senetleri 23.157
 • 1. Hisse Senetleri 78.143
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23.157
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 78.143
 • ALACAKLAR 23.157
 • ALACAKLAR 78.143
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 12.388
 • Acenteler 12.388
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 12.388
 • 1. Alıcılar 1.771.428
 • 1. Alıcılar 1.785.084
 • Acenteler 1.771.428
 • Acenteler 1.785.084
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.771.428
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.785.084
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 162.081
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 320.675
 • IV. PARA PİYASALARI 162.081
 • IV. PARA PİYASALARI 320.675
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 162.081
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 320.675
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.494
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.494
 • İkrazlar 1.494
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 160.587
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 319.181
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 160.587
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 319.181
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 160.587
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 319.181
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.962.468
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 6.962.633
 • Diğer Alacaklar 6.962.468
 • Diğer Alacaklar 6.962.633
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.962.468
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 6.962.633
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 57.757
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 57.890
 • 5.1 Hisse Senetleri 57.757
 • 5.1 Hisse Senetleri 57.890
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 57.757
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 57.890
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 39.064
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 39.362
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 39.064
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 39.362
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 39.064
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 39.362
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 73.735.597
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 73.912.970
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 73.735.597
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 73.912.970
 • VI. KREDİLER 73.735.597
 • VI. KREDİLER 73.912.970
 • 6.1 Kısa Vadeli 73.121.980
 • 6.1 Kısa Vadeli 73.308.692
 • E. Stoklar 73.121.980
 • E. Stoklar 73.308.692
 • İŞTİRAKLER 73.121.980
 • İŞTİRAKLER 73.308.692
 • 2. Yarı Mamüller 4.295.720
 • 2. Yarı Mamüller 4.326.130
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.295.720
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.326.130
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.295.720
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.326.130
 • 3. Ara Mamüller -3.712.513
 • 3. Ara Mamüller -3.691.442
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.712.513
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.691.442
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.712.513
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.691.442
 • 4. Mamüller 872.311
 • SABİT DEĞERLER 872.311
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 872.311
 • 5. Emtia 6.689.319
 • Menkuller 6.689.319
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 6.689.319
 • 6. Diğer Stoklar 6.135.866
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.135.866
 • Menkuller 6.135.866
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 553.453
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 553.453
 • II. DURAN VARLIKLAR 553.453
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.766
 • Devam Eden Yatırımlar 3.766
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.766
 • 2. Alacak Senetleri 3.766
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.766
 • A K T İ F T O P L A M I 3.766
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 18.054
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 783.196
 • BORÇLAR 18.054
 • BORÇLAR 783.196
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 18.054
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 783.196
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 765.150
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 765.150
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 765.150
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.046
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.054
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.046
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.054
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.046
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.054
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 110.014
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 129.443
 • Borç Reeskontu (-) 110.014
 • Borç Reeskontu (-) 129.443
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 110.014
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 129.443
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.347.477
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.347.477
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.347.477
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.907.540
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.907.540
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.907.540
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -560.063
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -560.063
 • Diğer Borçlar -560.063
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.788.622
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.794.001
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.788.622
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.794.001
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.788.622
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.794.001
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 296.573
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 311.984
 • Hayat Matematik Karşılığı 296.573
 • Hayat Matematik Karşılığı 311.984
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 296.573
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 311.984
 • 17.2 Diğer 296.573
 • 17.2 Diğer 311.984
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 296.573
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 311.984
 • Reasürörler Payı (-) 296.573
 • Reasürörler Payı (-) 311.984
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.195.410
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.330.685
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.195.410
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.330.685
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.195.410
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.330.685
 • AKTİF TOPLAMI 116.437.499
 • AKTİF TOPLAMI 120.131.848
 • D. Maddi Duran Varlıklar 116.437.499
 • D. Maddi Duran Varlıklar 120.131.848
 • Reasürörler Payı (-) 116.437.499
 • Reasürörler Payı (-) 120.131.848
 • 1. Arazi ve Arsalar 64.469.241
 • 1. Arazi ve Arsalar 64.610.391
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 64.469.241
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 64.610.391
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 64.469.241
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 64.610.391
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 664.625
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 805.775
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 664.625
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 805.775
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 664.625
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 805.775
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.326.268
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.676.814
 • DİĞER PASİFLER 4.326.268
 • DİĞER PASİFLER 4.676.814
 • II. PARA PİYASALARI 4.326.268
 • II. PARA PİYASALARI 4.676.814
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 344.146
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 344.146
 • Ödenmiş Sermaye 344.146
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.326.268
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.332.668
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.326.268
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.332.668
 • Nominal Sermaye 4.326.268
 • Nominal Sermaye 4.332.668
 • 2. Haklar 13.159.873
 • 2. Haklar 14.340.192
 • III. ALINAN KREDİLER 13.159.873
 • III. ALINAN KREDİLER 14.340.192
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 13.159.873
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 14.340.192
 • A K T İ F T O P L A M I 6.563.200
 • A K T İ F T O P L A M I 8.447.096
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.563.200
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.447.096
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.563.200
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.447.096
 • 4.1 Bonolar 932.232
 • 4.1 Bonolar 1.558.198
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 932.232
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.558.198
 • Maliyet Artış Fonu 932.232
 • Maliyet Artış Fonu 1.558.198
 • 1. Banka Kredileri 5.630.968
 • 1. Banka Kredileri 6.888.898
 • 4.3 Tahviller 5.630.968
 • 4.3 Tahviller 6.888.898
 • Zarar (-) 5.630.968
 • Zarar (-) 6.888.898
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.468.649
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.632.764
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.468.649
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.632.764
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.468.649
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.632.764
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.901.618
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.969.696
 • KAR 1.901.618
 • KAR 1.969.696
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.901.618
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.969.696
 • 1. Satıcılar 467
 • TEKNİK GELİRLER 467
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 467
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 542
 • 2. Borç Senetleri 542
 • Alınan Primler 542
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -75
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -75
 • Alınan Komisyonlar -75
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.801.488
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.822.605
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.801.488
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.822.605
 • XII. KARŞILIKLAR 1.801.488
 • XII. KARŞILIKLAR 1.822.605
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.360.846
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.361.134
 • 4. Ödenecek Giderler 1.360.846
 • 4. Ödenecek Giderler 1.361.134
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.360.846
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.361.134
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 242.930
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 259.094
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 242.930
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 259.094
 • Diğer Teknik Karşılıklar 242.930
 • Diğer Teknik Karşılıklar 259.094
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 197.712
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 202.377
 • 8. Borç Reeskontu (-) 197.712
 • 8. Borç Reeskontu (-) 202.377
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 197.712
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 202.377
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.217.369
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.217.369
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.217.369
 • 1. Vergi Karşılıkları 11.211.569
 • 1. Vergi Karşılıkları 11.386.976
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 11.211.569
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 11.386.976
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 11.211.569
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 11.386.976
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.150.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.150.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.150.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -229.846
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 178.125
 • Diğer Gelirler -229.846
 • Diğer Gelirler 178.125
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -229.846
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 178.125
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 714
 • A. Finansal Borçlar 714
 • TEKNİK GİDERLER (-) 714
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -214.627
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 189.020
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -214.627
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 189.020
 • Ödenen Komisyonlar (-) -214.627
 • Ödenen Komisyonlar (-) 189.020
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -43.654
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -42.019
 • B. Ticari Borçlar -43.654
 • B. Ticari Borçlar -42.019
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -43.654
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -42.019
 • 15.3 Kâr Yedekleri 7.073.477
 • 15.3 Kâr Yedekleri 7.565.587
 • 2. Borç Senetleri 7.073.477
 • 2. Borç Senetleri 7.565.587
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 7.073.477
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 7.565.587
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 504.698
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 550.059
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 504.698
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 550.059
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 504.698
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 550.059
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 6.568.779
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 7.015.528
 • 5. Borç Reeskontu (-) 6.568.779
 • 5. Borç Reeskontu (-) 7.015.528
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 6.568.779
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 7.015.528
 • 1. Ortaklara Borçlar 809.967
 • 1. Ortaklara Borçlar 895.188
 • 15.4 Kâr veya Zarar 809.967
 • 15.4 Kâr veya Zarar 895.188
 • Diğer Giderler (-) 809.967
 • Diğer Giderler (-) 895.188
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 809.967
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 809.967
 • GENEL GİDERLER (-) 809.967
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 116.437.499
 • PASİF TOPLAMI 116.437.499
 • Personel Giderleri (-) 116.437.499
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 895.188
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.982.823
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 895.188
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.982.823
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 895.188
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.982.823
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 4.281.786
 • 6. Borç Reeskontu (-) 4.281.786
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 4.281.786
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 6.047
 • Amortisman Giderleri (-) 6.047
 • D. Alınan Sipariş Avansları 6.047
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 120.131.848
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 120.131.848
 • Karşılıklar (-) 120.131.848
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 5.184.524
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5.184.524
 • Diğer Giderler (-) 5.184.524
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 4.275.422
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.275.422
 • MALİ GELİRLER 4.275.422
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 45.759
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 45.759
 • Kambiyo Karları 45.759
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 76.470
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 76.470
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 76.470
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 45.759
 • E. Yedekler 45.759
 • Faiz Giderleri (-) 45.759
 • 1. Yasal Yedekler 46.537
 • 1. Yasal Yedekler 78.217
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 46.537
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 78.217
 • Satış Zararları (-) 46.537
 • Satış Zararları (-) 78.217
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 528.339
 • 2. Statü Yedekleri 528.339
 • Kambiyo Zararları (-) 528.339
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 1.964
 • 3. Özel Yedekler 1.964
 • Karşılıklar (-) 1.964
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 266.709
 • 4. Olağanüstü Yedek 266.709
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 266.709
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 47.225
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 258.460
 • 5. Maliyet Artış Fonu 47.225
 • 5. Maliyet Artış Fonu 258.460
 • Diğer Giderler (-) 47.225
 • Diğer Giderler (-) 258.460
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3.932
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 528.159
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 3.932
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 528.159
 • DÖNEM KAR/ZARARI 3.932
 • DÖNEM KAR/ZARARI 528.159
 • F. Net Dönem Karı -2.225.866
 • F. Net Dönem Karı 1.784
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.225.866
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.784
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.225.866
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.784
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.696.028
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 266.709
 • G. Dönem Zararı (-) -1.696.028
 • G. Dönem Zararı (-) 266.709
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.696.028
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 266.709
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 258.460
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 258.460
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 70.413
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 70.413
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.342.913
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.342.913
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.693.506
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.693.506
 • 2. Yurtdışı Satışlar -71.443
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -71.443
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -280.644
 • 3. Diğer Satışlar -280.644
 • 2. Satış İskontoları (-) -75.490
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -75.490
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -344.883
 • 3. Diğer İndirimler (-) -344.883
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -165.226
 • C. Net Satışlar -165.226
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -12.525
 • D. Satışların Maliyeti (-) -12.525
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.756.957
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.756.957
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 817.576
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 817.576
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -212.875
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 965.149
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -212.875
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 965.149
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -16.159
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -16.159
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 39.251
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.841.611
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 39.251
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.841.611
 • 4.1.3 Diğer 861.267
 • 4.1.3 Diğer 925.898
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 861.267
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 925.898
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -147.573
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.011.120
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -147.573
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.011.120
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -954
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 39.251
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -954
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 39.251
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -146.619
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 971.869
 • 4.2.3 Diğer -146.619
 • 4.2.3 Diğer 971.869
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -149.853
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 13.448
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -149.853
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 13.448
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.114
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.114
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -629.338
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -148.739
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -629.338
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -148.739
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 356
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.734
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 356
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.734
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -8.697
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -8.697
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -599.843
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 30.861
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -599.843
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 30.861
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.343
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.989.504
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.343
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.989.504
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -514.888
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -7.521
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -514.888
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -7.521
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.445.667
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.445.667
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 35.324
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.028.949
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 35.324
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.028.949
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3.138.715
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 3.138.715
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -520.947
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -520.947
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -1.519.651
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.028.949
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -1.519.651
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.028.949
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -218.982
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.098.117
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -218.982
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.098.117
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 25.336
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 25.336
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.123.453
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -227.952
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 809.967
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.