Finansbank

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,55
 • Değişim :1,39 %
 • Hacim TL :2.607.138
 • Hacim Adet :397.914
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finansbank
 • XBANK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : FINBN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.097.456
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.097.471
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.097.456
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.097.471
 • NAKİT DEĞERLER 14.097.456
 • NAKİT DEĞERLER 14.097.471
 • B. Menkul Kıymetler 2.806.485
 • B. Menkul Kıymetler 2.857.511
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.806.485
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.857.511
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.806.485
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.857.511
 • 1. Hisse Senetleri 94.776
 • 1. Hisse Senetleri 134.281
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 94.776
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 134.281
 • ALACAKLAR 94.776
 • ALACAKLAR 134.281
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 12.999
 • Acenteler 12.999
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 12.999
 • 1. Alıcılar 68.998
 • 1. Alıcılar 664.546
 • Acenteler 68.998
 • Acenteler 664.546
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 68.998
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 664.546
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 381.413
 • IV. PARA PİYASALARI 381.413
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 381.413
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.154
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.154
 • İkrazlar 1.154
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 280.227
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 280.227
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 280.227
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 100.032
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 100.032
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 100.032
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 7.203.137
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 7.203.302
 • Diğer Alacaklar 7.203.137
 • Diğer Alacaklar 7.203.302
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 7.203.137
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 7.203.302
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 56.855
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 56.988
 • 5.1 Hisse Senetleri 56.855
 • 5.1 Hisse Senetleri 56.988
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 56.855
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 56.988
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41.298
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 41
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 41.298
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 41
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 41.298
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 68.876.024
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 69.171.990
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 68.876.024
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 69.171.990
 • VI. KREDİLER 68.876.024
 • VI. KREDİLER 69.171.990
 • 6.1 Kısa Vadeli 68.291.608
 • 6.1 Kısa Vadeli 68.600.020
 • E. Stoklar 68.291.608
 • E. Stoklar 68.600.020
 • İŞTİRAKLER 68.291.608
 • İŞTİRAKLER 68.600.020
 • 2. Yarı Mamüller 4.067.119
 • 2. Yarı Mamüller 4.114.161
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.067.119
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.114.161
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.067.119
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.114.161
 • 3. Ara Mamüller -3.529.745
 • 3. Ara Mamüller -3.495.149
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.529.745
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.495.149
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.529.745
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.495.149
 • 4. Mamüller 756.966
 • SABİT DEĞERLER 756.966
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 756.966
 • 5. Emtia 6.632.781
 • Menkuller 6.632.781
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 6.632.781
 • 6. Diğer Stoklar 6.054.720
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.054.720
 • Menkuller 6.054.720
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 578.061
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 578.061
 • II. DURAN VARLIKLAR 578.061
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.766
 • Devam Eden Yatırımlar 3.766
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.766
 • 2. Alacak Senetleri 3.766
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.766
 • A K T İ F T O P L A M I 3.766
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 18.054
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 658.983
 • BORÇLAR 18.054
 • BORÇLAR 658.983
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 18.054
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 658.983
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 640.937
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 640.937
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 640.937
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.046
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.054
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.046
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.054
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.046
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.054
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 928
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 129.443
 • Borç Reeskontu (-) 928
 • Borç Reeskontu (-) 129.443
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 928
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 129.443
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.976.748
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.976.748
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.976.748
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.478.525
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.478.525
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.478.525
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -501.777
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -501.777
 • Diğer Borçlar -501.777
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.859.090
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.863.879
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.859.090
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.863.879
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.859.090
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.863.879
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 29.355
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 301.477
 • Hayat Matematik Karşılığı 29.355
 • Hayat Matematik Karşılığı 301.477
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 29.355
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 301.477
 • 17.2 Diğer 29.355
 • 17.2 Diğer 301.477
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 29.355
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 301.477
 • Reasürörler Payı (-) 29.355
 • Reasürörler Payı (-) 301.477
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.857.975
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.981.656
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.857.975
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.981.656
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.857.975
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.981.656
 • AKTİF TOPLAMI 109.010.229
 • AKTİF TOPLAMI 112.139.815
 • D. Maddi Duran Varlıklar 109.010.229
 • D. Maddi Duran Varlıklar 112.139.815
 • Reasürörler Payı (-) 109.010.229
 • Reasürörler Payı (-) 112.139.815
 • 1. Arazi ve Arsalar 60.272.166
 • 1. Arazi ve Arsalar 60.427.184
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 60.272.166
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 60.427.184
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 60.272.166
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 60.427.184
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 123.943
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 278.961
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 123.943
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 278.961
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 123.943
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 278.961
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.583.995
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.701.642
 • DİĞER PASİFLER 4.583.995
 • DİĞER PASİFLER 4.701.642
 • II. PARA PİYASALARI 4.583.995
 • II. PARA PİYASALARI 4.701.642
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 103.349
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.349
 • Ödenmiş Sermaye 103.349
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.583.995
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.598.293
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.583.995
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.598.293
 • Nominal Sermaye 4.583.995
 • Nominal Sermaye 4.598.293
 • 2. Haklar 12.706.070
 • 2. Haklar 13.343.563
 • III. ALINAN KREDİLER 12.706.070
 • III. ALINAN KREDİLER 13.343.563
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 12.706.070
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 13.343.563
 • A K T İ F T O P L A M I 4.526.712
 • A K T İ F T O P L A M I 6.629.576
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.526.712
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.629.576
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.526.712
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.629.576
 • 4.1 Bonolar 1.374.468
 • 4.1 Bonolar 2.116.462
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.374.468
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.116.462
 • Maliyet Artış Fonu 1.374.468
 • Maliyet Artış Fonu 2.116.462
 • 1. Banka Kredileri 3.152.244
 • 1. Banka Kredileri 4.513.114
 • 4.3 Tahviller 3.152.244
 • 4.3 Tahviller 4.513.114
 • Zarar (-) 3.152.244
 • Zarar (-) 4.513.114
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.418.689
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.567.242
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.418.689
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.567.242
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.418.689
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.567.242
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.443.960
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.499.320
 • KAR 1.443.960
 • KAR 1.499.320
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.443.960
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.499.320
 • 1. Satıcılar 714
 • TEKNİK GELİRLER 714
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 714
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 805
 • 2. Borç Senetleri 805
 • Alınan Primler 805
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -91
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -91
 • Alınan Komisyonlar -91
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.712.573
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.732.019
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.712.573
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.732.019
 • XII. KARŞILIKLAR 1.712.573
 • XII. KARŞILIKLAR 1.732.019
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.315.058
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.315.158
 • 4. Ödenecek Giderler 1.315.058
 • 4. Ödenecek Giderler 1.315.158
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.315.058
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.315.158
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 23.134
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 216.683
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 23.134
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 216.683
 • Diğer Teknik Karşılıklar 23.134
 • Diğer Teknik Karşılıklar 216.683
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 180.832
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 185.521
 • 8. Borç Reeskontu (-) 180.832
 • 8. Borç Reeskontu (-) 185.521
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 180.832
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 185.521
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.380.377
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.380.377
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.380.377
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.741.573
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.949.885
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.741.573
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.949.885
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.741.573
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.949.885
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.150.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.150.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.150.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -217.501
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 96.257
 • Diğer Gelirler -217.501
 • Diğer Gelirler 96.257
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -217.501
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 96.257
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 714
 • A. Finansal Borçlar 714
 • TEKNİK GİDERLER (-) 714
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -280.018
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 29.416
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -280.018
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 29.416
 • Ödenen Komisyonlar (-) -280.018
 • Ödenen Komisyonlar (-) 29.416
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -43.654
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -42.019
 • B. Ticari Borçlar -43.654
 • B. Ticari Borçlar -42.019
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -43.654
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -42.019
 • 15.3 Kâr Yedekleri 7.073.477
 • 15.3 Kâr Yedekleri 7.565.587
 • 2. Borç Senetleri 7.073.477
 • 2. Borç Senetleri 7.565.587
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 7.073.477
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 7.565.587
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 504.698
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 548.087
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 504.698
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 548.087
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 504.698
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 548.087
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 6.568.779
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 7.017.500
 • 5. Borç Reeskontu (-) 6.568.779
 • 5. Borç Reeskontu (-) 7.017.500
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 6.568.779
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 7.017.500
 • 1. Ortaklara Borçlar 44.589
 • 1. Ortaklara Borçlar 421.839
 • 15.4 Kâr veya Zarar 44.589
 • 15.4 Kâr veya Zarar 421.839
 • Diğer Giderler (-) 44.589
 • Diğer Giderler (-) 421.839
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 421.839
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 421.839
 • GENEL GİDERLER (-) 421.839
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 109.010.229
 • PASİF TOPLAMI 109.010.229
 • Personel Giderleri (-) 109.010.229
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 44.589
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.366.488
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 44.589
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.366.488
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 44.589
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.366.488
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2.016.909
 • 6. Borç Reeskontu (-) 2.016.909
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 2.016.909
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 5.909
 • Amortisman Giderleri (-) 5.909
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.909
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 112.139.815
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 112.139.815
 • Karşılıklar (-) 112.139.815
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.457.536
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.457.536
 • Diğer Giderler (-) 2.457.536
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 2.012.613
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.012.613
 • MALİ GELİRLER 2.012.613
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 20.284
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 20.284
 • Kambiyo Karları 20.284
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 35.366
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 35.366
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 35.366
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 20.284
 • E. Yedekler 20.284
 • Faiz Giderleri (-) 20.284
 • 1. Yasal Yedekler 28.811
 • 1. Yasal Yedekler 36.011
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 28.811
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 36.011
 • Satış Zararları (-) 28.811
 • Satış Zararları (-) 36.011
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 262.313
 • 2. Statü Yedekleri 262.313
 • Kambiyo Zararları (-) 262.313
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 996
 • 3. Özel Yedekler 996
 • Karşılıklar (-) 996
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 133.841
 • 4. Olağanüstü Yedek 133.841
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 133.841
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 29.288
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 126.811
 • 5. Maliyet Artış Fonu 29.288
 • 5. Maliyet Artış Fonu 126.811
 • Diğer Giderler (-) 29.288
 • Diğer Giderler (-) 126.811
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.805
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 26.228
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.805
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 26.228
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.805
 • DÖNEM KAR/ZARARI 26.228
 • F. Net Dönem Karı -1.024.502
 • F. Net Dönem Karı 963
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.024.502
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 963
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.024.502
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 963
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -754.231
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 133.841
 • G. Dönem Zararı (-) -754.231
 • G. Dönem Zararı (-) 133.841
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -754.231
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 133.841
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 126.811
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 126.811
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 33.871
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 33.871
 • 1. ........... Yılı Zararı -1.074.830
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -1.074.830
 • 2. ........... Yılı Zararı -75.288
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -75.288
 • 2. Yurtdışı Satışlar -43.512
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -43.512
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -136.216
 • 3. Diğer Satışlar -136.216
 • 2. Satış İskontoları (-) -4.369
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -4.369
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -158.197
 • 3. Diğer İndirimler (-) -158.197
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -78.905
 • C. Net Satışlar -78.905
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -11.638
 • D. Satışların Maliyeti (-) -11.638
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.341.986
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.341.986
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 410.197
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 410.197
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -106.588
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 483.564
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -106.588
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 483.564
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.475
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.475
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 19.208
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.382.706
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 19.208
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.382.706
 • 4.1.3 Diğer 431.043
 • 4.1.3 Diğer 464.356
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 431.043
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 464.356
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -73.367
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 505.208
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -73.367
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 505.208
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -401
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 19.208
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -401
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 19.208
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -72.966
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 486
 • 4.2.3 Diğer -72.966
 • 4.2.3 Diğer 486
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -74.165
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 3.791
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -74.165
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 3.791
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -499
 • H. Finansman Giderleri (-) -499
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -271.529
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -73.666
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -271.529
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -73.666
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 52
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 502
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 52
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 502
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 31.662
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 31.662
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -259.012
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 14.426
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -259.012
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 14.426
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.606
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.498.871
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.606
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.498.871
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -263.278
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 34.428
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -263.278
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 34.428
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -701.389
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -701.389
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 15.411
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 534.204
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 15.411
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 534.204
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 1.570.200
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 1.570.200
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -278.082
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -278.082
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -734.712
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 534.204
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -734.712
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 534.204
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -112.365
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 557.406
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -112.365
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 557.406
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -1.471
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -1.471
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 555.935
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -10.987
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 421.839
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.