Finansbank

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,21
 • Değişim :0,19 %
 • Hacim TL :133.339
 • Hacim Adet :25.545
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finansbank
 • XBANK,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : FINBN | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 13.103.883
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 13.103.884
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 13.103.883
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 13.103.884
 • NAKİT DEĞERLER 13.103.883
 • NAKİT DEĞERLER 13.103.884
 • B. Menkul Kıymetler 2.792.704
 • B. Menkul Kıymetler 2.824.722
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.792.704
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.824.722
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.792.704
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.824.722
 • 1. Hisse Senetleri 17.436
 • 1. Hisse Senetleri 34.014
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17.436
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 34.014
 • ALACAKLAR 17.436
 • ALACAKLAR 34.014
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 16.797
 • Acenteler 16.797
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 16.797
 • 1. Alıcılar 273.786
 • 1. Alıcılar 312.066
 • Acenteler 273.786
 • Acenteler 312.066
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 273.786
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 312.066
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.547.549
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.667.618
 • IV. PARA PİYASALARI 1.547.549
 • IV. PARA PİYASALARI 1.667.618
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.547.549
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.667.618
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 246.944
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 367.013
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 246.944
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 367.013
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 246.944
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 367.013
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.300.605
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.300.605
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.300.605
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 7.031.948
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 7.032.113
 • Diğer Alacaklar 7.031.948
 • Diğer Alacaklar 7.032.113
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 7.031.948
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 7.032.113
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 49.053
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 49.186
 • 5.1 Hisse Senetleri 49.053
 • 5.1 Hisse Senetleri 49.186
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 49.053
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 49.186
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 38.431
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 38.729
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 38.431
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 38.729
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 38.431
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 38.729
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 62.614.093
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 62.900.260
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 62.614.093
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 62.900.260
 • VI. KREDİLER 62.614.093
 • VI. KREDİLER 62.900.260
 • 6.1 Kısa Vadeli 61.991.708
 • 6.1 Kısa Vadeli 62.287.190
 • E. Stoklar 61.991.708
 • E. Stoklar 62.287.190
 • İŞTİRAKLER 61.991.708
 • İŞTİRAKLER 62.287.190
 • 2. Yarı Mamüller 3.840.927
 • 2. Yarı Mamüller 3.874.148
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.840.927
 • 6.3 Takipteki Krediler 3.874.148
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.840.927
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.874.148
 • 3. Ara Mamüller -3.251.763
 • 3. Ara Mamüller -3.227.857
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.251.763
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.227.857
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.251.763
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.227.857
 • 4. Mamüller 75.097
 • SABİT DEĞERLER 75.097
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 75.097
 • 5. Emtia 5.900.507
 • Menkuller 5.900.507
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5.900.507
 • 6. Diğer Stoklar 5.299.546
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.299.546
 • Menkuller 5.299.546
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 600.961
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 600.961
 • II. DURAN VARLIKLAR 600.961
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.766
 • Devam Eden Yatırımlar 3.766
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.766
 • 2. Alacak Senetleri 3.766
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.766
 • A K T İ F T O P L A M I 3.766
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 18.054
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 665.618
 • BORÇLAR 18.054
 • BORÇLAR 665.618
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 18.054
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 665.618
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 647.572
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 647.572
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 647.572
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.046
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 18.054
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.046
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 18.054
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.046
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 18.054
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 94.271
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 129.443
 • Borç Reeskontu (-) 94.271
 • Borç Reeskontu (-) 129.443
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 94.271
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 129.443
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.686.277
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.686.277
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.686.277
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.150.461
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.150.461
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.150.461
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -464.184
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -464.184
 • Diğer Borçlar -464.184
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.833.319
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.838.308
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.833.319
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.838.308
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.833.319
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.838.308
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 280.166
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 288.218
 • Hayat Matematik Karşılığı 280.166
 • Hayat Matematik Karşılığı 288.218
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 280.166
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 288.218
 • 17.2 Diğer 280.166
 • 17.2 Diğer 288.218
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 280.166
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 288.218
 • Reasürörler Payı (-) 280.166
 • Reasürörler Payı (-) 288.218
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.540.279
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.652.954
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.540.279
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.652.954
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.540.279
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.652.954
 • AKTİF TOPLAMI 101.503.054
 • AKTİF TOPLAMI 104.325.834
 • D. Maddi Duran Varlıklar 101.503.054
 • D. Maddi Duran Varlıklar 104.325.834
 • Reasürörler Payı (-) 101.503.054
 • Reasürörler Payı (-) 104.325.834
 • 1. Arazi ve Arsalar 53.865.249
 • 1. Arazi ve Arsalar 53.938.700
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.865.249
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 53.938.700
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 53.865.249
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 53.938.700
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 195.418
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 268.869
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 195.418
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 268.869
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 195.418
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 268.869
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 6.515.461
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 6.619.833
 • DİĞER PASİFLER 6.515.461
 • DİĞER PASİFLER 6.619.833
 • II. PARA PİYASALARI 6.515.461
 • II. PARA PİYASALARI 6.619.833
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 1.500.708
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 1.500.708
 • ÖZKAYNAKLAR 1.500.708
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 97.382
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.382
 • Ödenmiş Sermaye 97.382
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.014.753
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.021.743
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.014.753
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.021.743
 • Nominal Sermaye 5.014.753
 • Nominal Sermaye 5.021.743
 • 2. Haklar 10.757.907
 • 2. Haklar 11.163.545
 • III. ALINAN KREDİLER 10.757.907
 • III. ALINAN KREDİLER 11.163.545
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 10.757.907
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 11.163.545
 • A K T İ F T O P L A M I 4.311.571
 • A K T İ F T O P L A M I 6.331.577
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.311.571
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.331.577
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.311.571
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.331.577
 • 4.1 Bonolar 1.178.226
 • 4.1 Bonolar 1.802.885
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.178.226
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.802.885
 • Maliyet Artış Fonu 1.178.226
 • Maliyet Artış Fonu 1.802.885
 • 1. Banka Kredileri 3.133.345
 • 1. Banka Kredileri 4.528.692
 • 4.3 Tahviller 3.133.345
 • 4.3 Tahviller 4.528.692
 • Zarar (-) 3.133.345
 • Zarar (-) 4.528.692
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.602.677
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 6.720.886
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.602.677
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 6.720.886
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.602.677
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 6.720.886
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.028.337
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.063.878
 • KAR 1.028.337
 • KAR 1.063.878
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.028.337
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.063.878
 • 1. Satıcılar 940
 • TEKNİK GELİRLER 940
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 940
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 105
 • 2. Borç Senetleri 105
 • Alınan Primler 105
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -110
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -110
 • Alınan Komisyonlar -110
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.768.642
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.794.752
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.768.642
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.794.752
 • XII. KARŞILIKLAR 1.768.642
 • XII. KARŞILIKLAR 1.794.752
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.288.394
 • 12.1 Genel Karşılıklar 1.288.412
 • 4. Ödenecek Giderler 1.288.394
 • 4. Ödenecek Giderler 1.288.412
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.288.394
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.288.412
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 276.595
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 295.428
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 276.595
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 295.428
 • Diğer Teknik Karşılıklar 276.595
 • Diğer Teknik Karşılıklar 295.428
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 203.653
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 210.912
 • 8. Borç Reeskontu (-) 203.653
 • 8. Borç Reeskontu (-) 210.912
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 203.653
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 210.912
 • D. Alınan Sipariş Avansları 3.235.793
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 3.235.793
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 3.235.793
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.126.328
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.303.779
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.126.328
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.303.779
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.126.328
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.303.779
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 3.150.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3.150.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 3.150.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -417.542
 • 15.2 Sermaye Yedekleri -97.149
 • Diğer Gelirler -417.542
 • Diğer Gelirler -97.149
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -417.542
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR -97.149
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 714
 • A. Finansal Borçlar 714
 • TEKNİK GİDERLER (-) 714
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -420.153
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -104.084
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -420.153
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -104.084
 • Ödenen Komisyonlar (-) -420.153
 • Ödenen Komisyonlar (-) -104.084
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -43.654
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -42.019
 • B. Ticari Borçlar -43.654
 • B. Ticari Borçlar -42.019
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -43.654
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -42.019
 • 15.3 Kâr Yedekleri 5.870.067
 • 15.3 Kâr Yedekleri 6.329.182
 • 2. Borç Senetleri 5.870.067
 • 2. Borç Senetleri 6.329.182
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 5.870.067
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 6.329.182
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 444.527
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 487.422
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 444.527
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 487.422
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 444.527
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 487.422
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.425.540
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 5.841.760
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.425.540
 • 5. Borç Reeskontu (-) 5.841.760
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.425.540
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 5.841.760
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.203.410
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.236.405
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.203.410
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.236.405
 • Diğer Giderler (-) 1.203.410
 • Diğer Giderler (-) 1.236.405
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.203.410
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.203.410
 • GENEL GİDERLER (-) 1.203.410
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 101.503.054
 • PASİF TOPLAMI 101.503.054
 • Personel Giderleri (-) 101.503.054
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.236.405
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 8.720.486
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.236.405
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 8.720.486
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.236.405
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 8.720.486
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 7.735.476
 • 6. Borç Reeskontu (-) 7.735.476
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 7.735.476
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 5.734
 • Amortisman Giderleri (-) 5.734
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.734
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 104.325.834
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 104.325.834
 • Karşılıklar (-) 104.325.834
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 9.034.828
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 9.034.828
 • Diğer Giderler (-) 9.034.828
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 7.722.630
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 7.722.630
 • MALİ GELİRLER 7.722.630
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.293
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.293
 • Kambiyo Karları 5.293
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 9.917
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.917
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 9.917
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 5.293
 • E. Yedekler 5.293
 • Faiz Giderleri (-) 5.293
 • 1. Yasal Yedekler 7.467
 • 1. Yasal Yedekler 11.429
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.467
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 11.429
 • Satış Zararları (-) 7.467
 • Satış Zararları (-) 11.429
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 842.488
 • 2. Statü Yedekleri 842.488
 • Kambiyo Zararları (-) 842.488
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 3.248
 • 3. Özel Yedekler 3.248
 • Karşılıklar (-) 3.248
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 483.872
 • 4. Olağanüstü Yedek 483.872
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 483.872
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 75.509
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 350.918
 • 5. Maliyet Artış Fonu 75.509
 • 5. Maliyet Artış Fonu 350.918
 • Diğer Giderler (-) 75.509
 • Diğer Giderler (-) 350.918
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 5.005
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 843.682
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 5.005
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 843.682
 • DÖNEM KAR/ZARARI 5.005
 • DÖNEM KAR/ZARARI 843.682
 • F. Net Dönem Karı -4.216.383
 • F. Net Dönem Karı 4.442
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.216.383
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.442
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.216.383
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.442
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -3.293.772
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 483.872
 • G. Dönem Zararı (-) -3.293.772
 • G. Dönem Zararı (-) 483.872
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -3.293.772
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 483.872
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 350.918
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 350.918
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 111.479
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 111.479
 • 1. ........... Yılı Zararı -4.356.208
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -4.356.208
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.284.048
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.284.048
 • 2. Yurtdışı Satışlar -287.486
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -287.486
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -342.535
 • 3. Diğer Satışlar -342.535
 • 2. Satış İskontoları (-) -293.348
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -293.348
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -423.734
 • 3. Diğer İndirimler (-) -423.734
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -279.722
 • C. Net Satışlar -279.722
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -12.868
 • D. Satışların Maliyeti (-) -12.868
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.504.103
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.504.103
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.362.603
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.362.603
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -341.639
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.684.192
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -341.639
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.684.192
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.439
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.439
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 69.602
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.678.620
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 69.602
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 4.678.620
 • 4.1.3 Diğer 1.444.877
 • 4.1.3 Diğer 1.614.590
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.444.877
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.614.590
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -321.589
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.767.919
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -321.589
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.767.919
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -1.159
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 69.602
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -1.159
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 69.602
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -32.043
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.698.317
 • 4.2.3 Diğer -32.043
 • 4.2.3 Diğer 1.698.317
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -323.042
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 57
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -323.042
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 57
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.702
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.702
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -677.047
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -32.134
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -677.047
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -32.134
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 170
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 13.989
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 170
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 13.989
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 22.452
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 22.452
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -661.533
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 410.535
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -661.533
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 410.535
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 17.121
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.600.251
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 17.121
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.600.251
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.315.946
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 34.641
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.315.946
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 34.641
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.800.484
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.800.484
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 411.137
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.483.821
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 411.137
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.483.821
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 5.873.271
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 5.873.271
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.390.423
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.390.423
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.938.079
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.483.821
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.938.079
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.483.821
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -280.411
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.544.769
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -280.411
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.544.769
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -11.755
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -11.755
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.533.014
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -294.714
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.203.410
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,93
  3. 6,55
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,92
  3. 5,75

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,91
  3. -9,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,08
  3. -8,37
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,92
  3. -6,12
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 2,45
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 1,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 2,40

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.