Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,32
 • Değişim :-2,03 %
 • Hacim TL :5.558.966
 • Hacim Adet :1.025.250
* SG: 18.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DYOBY | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 720.753.223
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 720.753.223
 • NAKİT DEĞERLER 720.753.223
 • 1.1 Kasa 23.038.921
 • A. Hazır Değerler 23.038.921
 • Kasa 23.038.921
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 573.615.755
 • Acenteler 573.615.755
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 573.615.755
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.696.979
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.696.979
 • İkrazlar 2.696.979
 • 6.1 Kısa Vadeli 114.705.178
 • E. Stoklar 114.705.178
 • İŞTİRAKLER 114.705.178
 • 6. Diğer Stoklar 2.952.181
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.952.181
 • Menkuller 2.952.181
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 717.009.014
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 717.009.014
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 717.009.014
 • 8.1.3 Diğer 3.744.209
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 3.744.209
 • Gayrimenkuller 3.744.209
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 339.722.487
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 339.722.487
 • II. DURAN VARLIKLAR 339.722.487
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.583.810
 • Devam Eden Yatırımlar 3.583.810
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.583.810
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.236.460
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.236.460
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.236.460
 • AKTİF TOPLAMI 327.000.822
 • D. Maddi Duran Varlıklar 327.000.822
 • Reasürörler Payı (-) 327.000.822
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.067.231
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.067.231
 • Ödenmiş Sermaye 7.067.231
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.955.051
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.955.051
 • Nominal Sermaye 2.955.051
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 834.164
 • F. Diğer Duran Varlıklar 834.164
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 834.164
 • A K T İ F T O P L A M I 1.060.475.710
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.060.475.710
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.060.475.710
 • 4.1 Bonolar 620.911.014
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 620.911.014
 • Maliyet Artış Fonu 620.911.014
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 117.544.279
 • A. Finansal Borçlar 117.544.279
 • Özel Fonlar 117.544.279
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.784
 • KAR 1.784
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.784
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 416.022
 • Net Dönem Karı 416.022
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 416.022
 • B. Ticari Borçlar 252.265.692
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 252.265.692
 • P A S İ F T O P L A M I 252.265.692
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 20.062.749
 • 2. Borç Senetleri 20.062.749
 • Alınan Primler 20.062.749
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 362.834
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 362.834
 • Diğer Teknik Karşılıklar 362.834
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 170.963.488
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 170.963.488
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 170.963.488
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 620.911.014
 • 8. Borç Reeskontu (-) 620.911.014
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 620.911.014
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 331.044.884
 • Diğer Gelirler 331.044.884
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 331.044.884
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 279.889.606
 • A. Finansal Borçlar 279.889.606
 • TEKNİK GİDERLER (-) 279.889.606
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 20.092.793
 • B. Ticari Borçlar 20.092.793
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 20.092.793
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 19.926.850
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 19.926.850
 • GENEL GİDERLER (-) 19.926.850
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 9.336.019
 • PASİF TOPLAMI 9.336.019
 • Personel Giderleri (-) 9.336.019
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.799.616
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.799.616
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.799.616
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 108.519.812
 • Faiz Gelirleri 108.519.812
 • III. ÖZ SERMAYE 108.519.812
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 108.519.812
 • A. Sermaye 108.519.812
 • Kar Payı Gelirleri 108.519.812
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.000.000
 • Satış Karları 100.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 3.326.080
 • 5. Maliyet Artış Fonu 3.326.080
 • Diğer Giderler (-) 3.326.080
 • F. Net Dönem Karı -3.326.080
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -3.326.080
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -3.326.080
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 416.144
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 416.144
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.060.475.710
 • P A S İ F T O P L A M I 1.060.475.710
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 422.781.591
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 422.781.591
 • 1. Satıştan İadeler (-) -306.198.295
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -306.198.295
 • 2. Satış İskontoları (-) 116.583.296
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 116.583.296
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 116.583.296
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 116.583.296
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -62.425.714
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -62.425.714
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.989.071
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -21.989.071
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -8.911.951
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -8.911.951
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -93.326.736
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -93.326.736
 • 4.1.3 Diğer 23.256.560
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.256.560
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -9.732.247
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -9.732.247
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.224.864
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.224.864
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -8.507.383
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -8.507.383
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -8.507.383
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -8.507.383
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -8.507.383
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,96
  3. 20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,88
  3. 18,24
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,01
  3. 17,03
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,90
  3. 15,83
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,73
  3. 10,53

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,66
  3. -15,28
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 3,69
  3. -11,30
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 8,70
  3. -9,09
  1. DOCO DOCO AKTIENGESELLSCHAFT
  2. 179,10
  3. -7,68
  1. AVOD AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM
  2. 1,24
  3. -6,06

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. -3,03

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,20
  3. -0,68
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,19
  3. 0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.