Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,74
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.650.222
 • Hacim Adet :967.382
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DYOBY | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 613.799.772
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 613.799.772
 • NAKİT DEĞERLER 613.799.772
 • 1.1 Kasa 20.684.845
 • A. Hazır Değerler 20.684.845
 • Kasa 20.684.845
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 691.624
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 691.624
 • Sigortalılar 691.624
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 487.934.440
 • Acenteler 487.934.440
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 487.934.440
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.591.189
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.591.189
 • İkrazlar 1.591.189
 • 6.1 Kısa Vadeli 99.245.224
 • E. Stoklar 99.245.224
 • İŞTİRAKLER 99.245.224
 • 6. Diğer Stoklar 3.652.450
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.652.450
 • Menkuller 3.652.450
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 613.799.772
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 613.799.772
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 613.799.772
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 323.481.492
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 323.481.492
 • II. DURAN VARLIKLAR 323.481.492
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.751.798
 • Devam Eden Yatırımlar 4.751.798
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.751.798
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.236.460
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.236.460
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.236.460
 • AKTİF TOPLAMI 310.320.764
 • D. Maddi Duran Varlıklar 310.320.764
 • Reasürörler Payı (-) 310.320.764
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 7.113.890
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.113.890
 • Ödenmiş Sermaye 7.113.890
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.955.051
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.955.051
 • Nominal Sermaye 2.955.051
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 58.580
 • F. Diğer Duran Varlıklar 58.580
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 58.580
 • A K T İ F T O P L A M I 937.281.264
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 937.281.264
 • Yeniden Değerleme Fonu 937.281.264
 • 4.1 Bonolar 518.549.035
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 518.549.035
 • Maliyet Artış Fonu 518.549.035
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 166.855.201
 • A. Finansal Borçlar 166.855.201
 • Özel Fonlar 166.855.201
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 574
 • KAR 574
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 574
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 597.057
 • Net Dönem Karı 597.057
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 597.057
 • B. Ticari Borçlar 196.192.493
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 196.192.493
 • P A S İ F T O P L A M I 196.192.493
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.362.994
 • 2. Borç Senetleri 11.362.994
 • Alınan Primler 11.362.994
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 474.453
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 474.453
 • Diğer Teknik Karşılıklar 474.453
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 75.132.027
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 75.132.027
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 75.132.027
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 518.549.035
 • 8. Borç Reeskontu (-) 518.549.035
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 518.549.035
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 295.140.958
 • Diğer Gelirler 295.140.958
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 295.140.958
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 239.963.449
 • A. Finansal Borçlar 239.963.449
 • TEKNİK GİDERLER (-) 239.963.449
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 24.787.287
 • B. Ticari Borçlar 24.787.287
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 24.787.287
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 17.714.775
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 17.714.775
 • GENEL GİDERLER (-) 17.714.775
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 11.633.447
 • PASİF TOPLAMI 11.633.447
 • Personel Giderleri (-) 11.633.447
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.042.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.042.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.042.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 123.591.271
 • Faiz Gelirleri 123.591.271
 • III. ÖZ SERMAYE 123.591.271
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 123.591.271
 • A. Sermaye 123.591.271
 • Kar Payı Gelirleri 123.591.271
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.000.000
 • Satış Karları 100.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.555.066
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.555.066
 • Diğer Giderler (-) 1.555.066
 • F. Net Dönem Karı -1.555.066
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.555.066
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.555.066
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 416.144
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 416.144
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 937.281.264
 • P A S İ F T O P L A M I 937.281.264
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 588.777.062
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 588.777.062
 • 1. Satıştan İadeler (-) -388.883.107
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -388.883.107
 • 2. Satış İskontoları (-) 199.893.955
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 199.893.955
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 199.893.955
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 199.893.955
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -86.983.883
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -86.983.883
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -29.526.291
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -29.526.291
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.577.603
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.577.603
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -130.087.777
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -130.087.777
 • 4.1.3 Diğer 69.806.178
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 69.806.178
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 14.649.382
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 14.649.382
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -899.538
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -899.538
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.548.920
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.548.920
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.548.920
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.548.920
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 15.548.920
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.