Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,93
 • Değişim :0,82 %
 • Hacim TL :19.503.965
 • Hacim Adet :3.912.476
* SG: 28.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • XKMYA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DYOBY | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 797.386.980
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 797.386.980
 • NAKİT DEĞERLER 797.386.980
 • 1.1 Kasa 15.281.570
 • A. Hazır Değerler 15.281.570
 • Kasa 15.281.570
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 671.609.511
 • Acenteler 671.609.511
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 671.609.511
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.855.581
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.855.581
 • İkrazlar 3.855.581
 • 6.1 Kısa Vadeli 99.126.077
 • E. Stoklar 99.126.077
 • İŞTİRAKLER 99.126.077
 • 6. Diğer Stoklar 3.236.406
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.236.406
 • Menkuller 3.236.406
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 793.109.145
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 793.109.145
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 793.109.145
 • 8.1.3 Diğer 4.277.835
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 4.277.835
 • Gayrimenkuller 4.277.835
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 335.456.760
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 335.456.760
 • II. DURAN VARLIKLAR 335.456.760
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.718.039
 • Devam Eden Yatırımlar 5.718.039
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 5.718.039
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.236.460
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.236.460
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.236.460
 • AKTİF TOPLAMI 320.099.399
 • D. Maddi Duran Varlıklar 320.099.399
 • Reasürörler Payı (-) 320.099.399
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.480.522
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.480.522
 • Ödenmiş Sermaye 6.480.522
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.955.051
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.955.051
 • Nominal Sermaye 2.955.051
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.922.340
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.922.340
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.922.340
 • A K T İ F T O P L A M I 1.132.843.740
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.132.843.740
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.132.843.740
 • 4.1 Bonolar 723.471.260
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 723.471.260
 • Maliyet Artış Fonu 723.471.260
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 166.106.927
 • A. Finansal Borçlar 166.106.927
 • Özel Fonlar 166.106.927
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 412
 • KAR 412
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 412
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 108.313
 • Net Dönem Karı 108.313
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 108.313
 • B. Ticari Borçlar 177.330.609
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 177.330.609
 • P A S İ F T O P L A M I 177.330.609
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.058.035
 • 2. Borç Senetleri 5.058.035
 • Alınan Primler 5.058.035
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 464.699
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 464.699
 • Diğer Teknik Karşılıklar 464.699
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 349.593.600
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 349.593.600
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 349.593.600
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 723.471.260
 • 8. Borç Reeskontu (-) 723.471.260
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 723.471.260
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 299.817.027
 • Diğer Gelirler 299.817.027
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 299.817.027
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 239.232.855
 • A. Finansal Borçlar 239.232.855
 • TEKNİK GİDERLER (-) 239.232.855
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 24.625.964
 • B. Ticari Borçlar 24.625.964
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 24.625.964
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 18.621.911
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 18.621.911
 • GENEL GİDERLER (-) 18.621.911
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 10.707.370
 • PASİF TOPLAMI 10.707.370
 • Personel Giderleri (-) 10.707.370
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.628.927
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.628.927
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.628.927
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 109.555.453
 • Faiz Gelirleri 109.555.453
 • III. ÖZ SERMAYE 109.555.453
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 109.555.453
 • A. Sermaye 109.555.453
 • Kar Payı Gelirleri 109.555.453
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 100.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 100.000.000
 • Satış Karları 100.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 4.042.436
 • 5. Maliyet Artış Fonu 4.042.436
 • Diğer Giderler (-) 4.042.436
 • F. Net Dönem Karı -4.042.436
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.042.436
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.042.436
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 416.144
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 416.144
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.132.843.740
 • P A S İ F T O P L A M I 1.132.843.740
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 164.912.212
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 164.912.212
 • 1. Satıştan İadeler (-) -116.482.313
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -116.482.313
 • 2. Satış İskontoları (-) 48.429.899
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 48.429.899
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 48.429.899
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 48.429.899
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -24.951.732
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -24.951.732
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.742.413
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -10.742.413
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -4.503.117
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -4.503.117
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -40.197.262
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -40.197.262
 • 4.1.3 Diğer 8.232.637
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.232.637
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.550.644
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -7.550.644
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -64.281
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -64.281
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -7.486.363
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -7.486.363
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -7.486.363
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -7.486.363
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -7.486.363
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. 20,00
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,39
  3. 17,80
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 177,00
  3. 14,19

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,65
  3. -17,72
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,26
  3. -8,78
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,17
  3. -5,37

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,30
  3. 2,36
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,55
  3. 7,84
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. -3,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,66
  3. -1,37
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,05
  3. -0,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,58
  3. -0,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.