Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,68
 • Değişim :-1,03 %
 • Hacim TL :6.575.781
 • Hacim Adet :755.521
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XSIST,XTCRT,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : DOAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.912.369.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.912.369.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.912.369.000
 • 1.1 Kasa 74.272.000
 • A. Hazır Değerler 74.272.000
 • Kasa 74.272.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.025.213.000
 • Acenteler 1.025.213.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.025.213.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 51.088.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 51.088.000
 • İkrazlar 51.088.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.674.213.000
 • E. Stoklar 1.674.213.000
 • İŞTİRAKLER 1.674.213.000
 • 6. Diğer Stoklar 87.583.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 87.583.000
 • Menkuller 87.583.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.912.369.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.912.369.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.912.369.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.900.150.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.900.150.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.900.150.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 513.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 513.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 513.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 553.463.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 553.463.000
 • Reasürörler Payı (-) 553.463.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 317.936.000
 • 15.3 Diğer 317.936.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 317.936.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 19.602.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.602.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 19.602.000
 • AKTİF TOPLAMI 957.762.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 957.762.000
 • Reasürörler Payı (-) 957.762.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 29.294.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.294.000
 • Ödenmiş Sermaye 29.294.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.257.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.257.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.257.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 13.323.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 13.323.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 13.323.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.812.519.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.812.519.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.812.519.000
 • 4.1 Bonolar 3.582.889.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.582.889.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.582.889.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.576.185.000
 • A. Finansal Borçlar 2.576.185.000
 • Özel Fonlar 2.576.185.000
 • B. Ticari Borçlar 872.036.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 872.036.000
 • P A S İ F T O P L A M I 872.036.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 79.837.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 79.837.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 79.837.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.582.889.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.582.889.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.582.889.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 42.819.000
 • Diğer Gelirler 42.819.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 42.819.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 10.529.000
 • A. Finansal Borçlar 10.529.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 10.529.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 29.596.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.596.000
 • GENEL GİDERLER (-) 29.596.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.491.000
 • PASİF TOPLAMI 1.491.000
 • Personel Giderleri (-) 1.491.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.203.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.203.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.203.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.186.811.000
 • Faiz Gelirleri 1.186.811.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.186.811.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.182.269.000
 • A. Sermaye 1.182.269.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.182.269.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 220.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 220.000.000
 • Satış Karları 220.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 23.115.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 23.115.000
 • MALİ GİDERLER (-) 23.115.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -227.790.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -227.790.000
 • Diğer Giderler (-) -227.790.000
 • F. Net Dönem Karı 7.516.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 7.516.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 7.516.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 446.283.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 446.283.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.542.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.542.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.812.519.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.812.519.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.215.259.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.215.259.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.677.498.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.677.498.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 537.761.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 537.761.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 537.761.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 537.761.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -185.374.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -185.374.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -195.725.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -195.725.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -381.099.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -381.099.000
 • 4.1.3 Diğer 156.662.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 156.662.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 74.441.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 74.441.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.782.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.782.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 69.659.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 69.659.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 69.659.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 69.659.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -80.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 69.739.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.