Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,04
 • Değişim :-2,27 %
 • Hacim TL :9.161.479
 • Hacim Adet :1.004.920
* SG: 16.08.2017 - 16:02 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XSIST,XTCRT,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : DOAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.047.183.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.047.183.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.047.183.000
 • 1.1 Kasa 84.699.000
 • A. Hazır Değerler 84.699.000
 • Kasa 84.699.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 697.645.000
 • Acenteler 697.645.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 697.645.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 79.148.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 79.148.000
 • İkrazlar 79.148.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.074.341.000
 • E. Stoklar 2.074.341.000
 • İŞTİRAKLER 2.074.341.000
 • 6. Diğer Stoklar 111.350.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 111.350.000
 • Menkuller 111.350.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.047.183.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.047.183.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.047.183.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.915.560.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.915.560.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.915.560.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 518.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 518.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 518.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 548.793.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 548.793.000
 • Reasürörler Payı (-) 548.793.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 330.465.000
 • 15.3 Diğer 330.465.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 330.465.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 19.706.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.706.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 19.706.000
 • AKTİF TOPLAMI 957.438.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 957.438.000
 • Reasürörler Payı (-) 957.438.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 27.582.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.582.000
 • Ödenmiş Sermaye 27.582.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 13.619.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 13.619.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 13.619.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 17.439.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 17.439.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 17.439.000
 • A K T İ F T O P L A M I 4.962.743.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.962.743.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.962.743.000
 • 4.1 Bonolar 3.780.199.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.780.199.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.780.199.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.458.328.000
 • A. Finansal Borçlar 2.458.328.000
 • Özel Fonlar 2.458.328.000
 • B. Ticari Borçlar 1.124.310.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.124.310.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.124.310.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.610.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.610.000
 • XII. KARŞILIKLAR 9.610.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 131.472.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 131.472.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 131.472.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.780.199.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.780.199.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.780.199.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 42.688.000
 • Diğer Gelirler 42.688.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 42.688.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 12.174.000
 • A. Finansal Borçlar 12.174.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 12.174.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 28.916.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 28.916.000
 • GENEL GİDERLER (-) 28.916.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.598.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.598.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.598.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.139.856.000
 • Faiz Gelirleri 1.139.856.000
 • III. ÖZ SERMAYE 1.139.856.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.135.604.000
 • A. Sermaye 1.135.604.000
 • Kar Payı Gelirleri 1.135.604.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 220.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 220.000.000
 • Satış Karları 220.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 23.115.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 23.115.000
 • MALİ GİDERLER (-) 23.115.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -226.965.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -226.965.000
 • Diğer Giderler (-) -226.965.000
 • F. Net Dönem Karı 6.691.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 6.691.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 6.691.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 446.283.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 446.283.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.252.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.252.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.962.743.000
 • P A S İ F T O P L A M I 4.962.743.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.084.885.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.084.885.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.852.285.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.852.285.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 232.600.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 232.600.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 232.600.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 232.600.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -74.875.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -74.875.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -98.865.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -98.865.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -173.740.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -173.740.000
 • 4.1.3 Diğer 58.860.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 58.860.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 30.207.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 30.207.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.289.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.289.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 27.918.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 27.918.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 27.918.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 27.918.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -370.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 28.288.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 10,00
  3. 7,53
  1. ISKUR T. IS BANKASI KURUCU
  2. 6.700,00
  3. 6,33
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,15
  3. 5,50
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,78
  3. 5,41
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,62
  3. 5,08

Azalan

  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 2,69
  3. -19,70
  1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
  2. 4,66
  3. -6,43
  1. CELHA CELIK HALAT
  2. 3,78
  3. -6,20
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 1,09
  3. -6,03
  1. BMELK BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.
  2. 1,12
  3. -5,88

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,64
  3. -3,03
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,08
  3. -2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,81
  3. -3,57
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,05
  3. 1,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,17
  3. -1,19

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,17
  3. -1,19
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,05
  3. 1,34
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,83
  3. -0,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,47
  3. -1,04
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,08
  3. -2,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.