Creditwest Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,68
 • Değişim :0,6 %
 • Hacim TL :284.964
 • Hacim Adet :169.893
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Creditwest Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : CRDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 11.752
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 11.752
 • NAKİT DEĞERLER 11.752
 • B. Menkul Kıymetler 2.456.581
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.456.581
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.456.581
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 687.411.686
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 687.411.686
 • Sigortalılar 687.411.686
 • 2.1.3 Diğer 421.227.477
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 421.227.477
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 421.227.477
 • 2.2 Hisse Senetleri 432.613.659
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 432.613.659
 • Reeskont Karşılığı (-) 432.613.659
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.199.999
 • Acenteler 4.199.999
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.199.999
 • 1. Alıcılar -15.586.181
 • Acenteler -15.586.181
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -15.586.181
 • 2. Alacak Senetleri 266.184.209
 • 3.1 Bankalar 266.184.209
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 266.184.209
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 266.184.209
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 266.184.209
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 266.184.209
 • 3. Ara Mamüller 5.796.216
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 5.796.216
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 5.796.216
 • 4. Mamüller 29.588.954
 • SABİT DEĞERLER 29.588.954
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 29.588.954
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -23.792.738
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -23.792.738
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -23.792.738
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 395.122
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 395.122
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 395.122
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 21.668
 • Borç Reeskontu (-) 21.668
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 21.668
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 21.668
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 21.668
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 21.668
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 201.244
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 201.244
 • Diğer Borçlar 201.244
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5.639.086
 • KARŞILIKLAR 5.639.086
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 5.639.086
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 5.639.086
 • A-Teknik Karşılıklar 5.639.086
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 5.639.086
 • 15.2 Menkul Değerlerin 710.695.093
 • C. Finansal Duran Varlıklar 710.695.093
 • Reasürörler Payı (-) 710.695.093
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 336.715.914
 • Muallak Hasar Karşılığı 336.715.914
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 336.715.914
 • 16.1 Defter Değeri 1.168.402
 • 3. İştirakler 1.168.402
 • Reasürörler Payı (-) 1.168.402
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 224.341.262
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 224.341.262
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 224.341.262
 • AKTİF TOPLAMI 36.776.735
 • D. Maddi Duran Varlıklar 36.776.735
 • Reasürörler Payı (-) 36.776.735
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 187.564.527
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 187.564.527
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 187.564.527
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 1.716.568
 • 3. Binalar 1.716.568
 • Reasürörler Payı (-) 1.716.568
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 939.862
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 939.862
 • Ödenmiş Sermaye 939.862
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 902.826
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 902.826
 • Nominal Sermaye 902.826
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 902.826
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 902.826
 • Kanuni Yedek Akçeler 902.826
 • 1. Banka Kredileri 142.908.400
 • 4.3 Tahviller 142.908.400
 • Zarar (-) 142.908.400
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 80.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 80.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 80.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 44.531.841
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 44.531.841
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 44.531.841
 • 11.4 Diğer 19.011.528
 • 2. İştiraklere Borçlar 19.011.528
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.011.528
 • 12.1 Genel Karşılıklar 25.520.313
 • 4. Ödenecek Giderler 25.520.313
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 25.520.313
 • 12.3 Vergi Karşılığı 18.510.366
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 18.510.366
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 18.510.366
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 59.973
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 59.973
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 59.973
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 18.450.393
 • 8. Borç Reeskontu (-) 18.450.393
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 18.450.393
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 710.695.093
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 710.695.093
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 710.695.093
 • 1. Vergi Karşılıkları 101.318.391
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 101.318.391
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 101.318.391
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 101.318.391
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 101.318.391
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 101.318.391
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 84.180.562
 • Diğer Gelirler 84.180.562
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 84.180.562
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 50.485.160
 • A. Finansal Borçlar 50.485.160
 • TEKNİK GİDERLER (-) 50.485.160
 • 1. Banka Kredileri 33.695.402
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 33.695.402
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 33.695.402
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 17.137.829
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 17.137.829
 • Ödenen Komisyonlar (-) 17.137.829
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 9.152.194
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 9.152.194
 • Ödenen Tazminatlar (-) 9.152.194
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 7.985.635
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 7.985.635
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 7.985.635
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -14.506.466
 • 2. İştiraklere Borçlar -14.506.466
 • TEKNİK KAR/ZARAR -14.506.466
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -7.758.586
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -7.758.586
 • GENEL GİDERLER (-) -7.758.586
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -162.864
 • PASİF TOPLAMI -162.864
 • Personel Giderleri (-) -162.864
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -6.585.016
 • 6. Borç Reeskontu (-) -6.585.016
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -6.585.016
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 8.752.654
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 8.752.654
 • Karşılıklar (-) 8.752.654
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 113.847
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 113.847
 • Diğer Giderler (-) 113.847
 • 1. Yasal Yedekler 7.465.353
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.465.353
 • Satış Zararları (-) 7.465.353
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.173.454
 • 2. Statü Yedekleri 1.173.454
 • Kambiyo Zararları (-) 1.173.454
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -6.671.959
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -6.671.959
 • 1. ........... Yılı Zararı -7.614.237
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -7.614.237
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -7.481.485
 • D. Satışların Maliyeti (-) -7.481.485
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -132.752
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -132.752
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 23.013.392
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 23.013.392
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 23.013.392
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 23.013.392
 • 4.1.3 Diğer -4.562.999
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.562.999
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -4.646.048
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -4.646.048
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 83.049
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 83.049
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 18.450.393
 • 4.2.3 Diğer 18.450.393
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 18.450.393
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 18.450.393
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,93
  3. 6,55
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,92
  3. 5,75

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,91
  3. -9,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,08
  3. -8,37
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,92
  3. -6,12
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 2,45
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 1,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 2,40

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.