Creditwest Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,82
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :276.254
 • Hacim Adet :151.287
* SG: 27.07.2017 - 15:24 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Creditwest Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : CRDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 8.209
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 8.209
 • NAKİT DEĞERLER 8.209
 • B. Menkul Kıymetler 2.002.339
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.002.339
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.002.339
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 680.886.762
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 680.886.762
 • Sigortalılar 680.886.762
 • 2.1.3 Diğer 474.769.636
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 474.769.636
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 474.769.636
 • 2.2 Hisse Senetleri 489.408.396
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 489.408.396
 • Reeskont Karşılığı (-) 489.408.396
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 4.759.136
 • Acenteler 4.759.136
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 4.759.136
 • 1. Alıcılar -19.397.896
 • Acenteler -19.397.896
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -19.397.896
 • 2. Alacak Senetleri 206.117.126
 • 3.1 Bankalar 206.117.126
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 206.117.126
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 205.694.191
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 205.694.191
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 205.694.191
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 422.935
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 422.935
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 422.935
 • 3. Ara Mamüller 2.994.078
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 2.994.078
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 2.994.078
 • 4. Mamüller 22.866.477
 • SABİT DEĞERLER 22.866.477
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 22.866.477
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -19.872.399
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -19.872.399
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -19.872.399
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 286.635
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 286.635
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 286.635
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 286.432
 • Borç Reeskontu (-) 286.432
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 286.432
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 286.432
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 286.432
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 286.432
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 103.366
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 103.366
 • Diğer Borçlar 103.366
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5.639.086
 • KARŞILIKLAR 5.639.086
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 5.639.086
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 5.639.086
 • A-Teknik Karşılıklar 5.639.086
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 5.639.086
 • 15.2 Menkul Değerlerin 700.615.273
 • C. Finansal Duran Varlıklar 700.615.273
 • Reasürörler Payı (-) 700.615.273
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 238.358.990
 • Muallak Hasar Karşılığı 238.358.990
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 238.358.990
 • 16.1 Defter Değeri 1.737.094
 • 3. İştirakler 1.737.094
 • Reasürörler Payı (-) 1.737.094
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 298.613.331
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 298.613.331
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 298.613.331
 • AKTİF TOPLAMI 206.589.639
 • D. Maddi Duran Varlıklar 206.589.639
 • Reasürörler Payı (-) 206.589.639
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 92.023.692
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 92.023.692
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 92.023.692
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 1.088.088
 • 3. Binalar 1.088.088
 • Reasürörler Payı (-) 1.088.088
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.107.891
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.107.891
 • Ödenmiş Sermaye 1.107.891
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 788.224
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 788.224
 • Nominal Sermaye 788.224
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 788.224
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 788.224
 • Kanuni Yedek Akçeler 788.224
 • 1. Banka Kredileri 156.926.616
 • 4.3 Tahviller 156.926.616
 • Zarar (-) 156.926.616
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 80.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 80.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 80.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 44.531.841
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 44.531.841
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 44.531.841
 • 11.4 Diğer 19.011.528
 • 2. İştiraklere Borçlar 19.011.528
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.011.528
 • 12.1 Genel Karşılıklar 25.520.313
 • 4. Ödenecek Giderler 25.520.313
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 25.520.313
 • 12.3 Vergi Karşılığı 32.432.469
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 32.432.469
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 32.432.469
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 25.451.959
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 25.451.959
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 25.451.959
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.980.510
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.980.510
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.980.510
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 700.615.273
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 700.615.273
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 700.615.273
 • 1. Vergi Karşılıkları 33.357.862
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 33.357.862
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 33.357.862
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 33.357.862
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 33.357.862
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 33.357.862
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 26.672.572
 • Diğer Gelirler 26.672.572
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 26.672.572
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 17.251.665
 • A. Finansal Borçlar 17.251.665
 • TEKNİK GİDERLER (-) 17.251.665
 • 1. Banka Kredileri 9.420.907
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 9.420.907
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 9.420.907
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 6.685.290
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 6.685.290
 • Ödenen Komisyonlar (-) 6.685.290
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 3.418.279
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 3.418.279
 • Ödenen Tazminatlar (-) 3.418.279
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.267.011
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 3.267.011
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 3.267.011
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -4.481.038
 • 2. İştiraklere Borçlar -4.481.038
 • TEKNİK KAR/ZARAR -4.481.038
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -2.268.673
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -2.268.673
 • GENEL GİDERLER (-) -2.268.673
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -8.674
 • PASİF TOPLAMI -8.674
 • Personel Giderleri (-) -8.674
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -2.203.691
 • 6. Borç Reeskontu (-) -2.203.691
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -2.203.691
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.194.814
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 5.194.814
 • Karşılıklar (-) 5.194.814
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 67.199
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 67.199
 • Diğer Giderler (-) 67.199
 • 1. Yasal Yedekler 4.925.672
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.925.672
 • Satış Zararları (-) 4.925.672
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 201.943
 • 2. Statü Yedekleri 201.943
 • Kambiyo Zararları (-) 201.943
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -1.884.351
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -1.884.351
 • 1. ........... Yılı Zararı -4.993.003
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -4.993.003
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -4.993.003
 • D. Satışların Maliyeti (-) -4.993.003
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 8.740.577
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 8.740.577
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.740.577
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.740.577
 • 4.1.3 Diğer -1.760.067
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.760.067
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.762.534
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.762.534
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2.467
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 2.467
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 6.980.510
 • 4.2.3 Diğer 6.980.510
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.980.510
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.980.510
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,79
  3. 19,70
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,07
  3. 15,95
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,00
  3. 13,64
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 1,31
  3. 8,26
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,00
  3. 7,30

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,84
  3. -20,00
  1. DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,92
  3. -8,57
  1. DAGI DAGI GIYIM SAN VE TIC AS
  2. 2,65
  3. -7,67
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,83
  3. -6,74
  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,70
  3. -6,67

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,52
  3. -1,89
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,00
  3. 7,30
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,21
  3. 4,31
  1. ADNAC ADANA CIMENTO C GRUBU
  2. 0,90
  3. 5,88
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,09
  3. 1,95

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,76
  3. 0,81
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,00
  3. 7,30
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,65
  3. 1,91
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,07
  3. 15,95
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,40
  3. 1,50

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.