Creditwest Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,44
 • Değişim :1,41 %
 • Hacim TL :275.256
 • Hacim Adet :191.630
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Creditwest Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : CRDFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 15.132
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 15.132
 • NAKİT DEĞERLER 15.132
 • B. Menkul Kıymetler 4.380.364
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.380.364
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.380.364
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 699.957.097
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 699.957.097
 • Sigortalılar 699.957.097
 • 2.1.3 Diğer 528.333.813
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 528.333.813
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 528.333.813
 • 2.2 Hisse Senetleri 548.859.982
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 548.859.982
 • Reeskont Karşılığı (-) 548.859.982
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 872.559
 • Acenteler 872.559
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 872.559
 • 1. Alıcılar -21.398.728
 • Acenteler -21.398.728
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -21.398.728
 • 2. Alacak Senetleri 171.623.284
 • 3.1 Bankalar 171.623.284
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 171.623.284
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 171.022.592
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 171.022.592
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 171.022.592
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 600.692
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 600.692
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 600.692
 • 3. Ara Mamüller 2.954.077
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 2.954.077
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 2.954.077
 • 4. Mamüller 24.568.046
 • SABİT DEĞERLER 24.568.046
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 24.568.046
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -21.613.969
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -21.613.969
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -21.613.969
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 263.671
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 263.671
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 263.671
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 292.657
 • Borç Reeskontu (-) 292.657
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 292.657
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 292.657
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 292.657
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 292.657
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 107.851
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 107.851
 • Diğer Borçlar 107.851
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 5.639.086
 • KARŞILIKLAR 5.639.086
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 5.639.086
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 5.639.086
 • A-Teknik Karşılıklar 5.639.086
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 5.639.086
 • 15.2 Menkul Değerlerin 722.079.252
 • C. Finansal Duran Varlıklar 722.079.252
 • Reasürörler Payı (-) 722.079.252
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 397.399.122
 • Muallak Hasar Karşılığı 397.399.122
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 397.399.122
 • 16.1 Defter Değeri 2.114.183
 • 3. İştirakler 2.114.183
 • Reasürörler Payı (-) 2.114.183
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 154.641.461
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 154.641.461
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 154.641.461
 • AKTİF TOPLAMI 113.443.285
 • D. Maddi Duran Varlıklar 113.443.285
 • Reasürörler Payı (-) 113.443.285
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 41.198.176
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 41.198.176
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 41.198.176
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 1.908.165
 • 3. Binalar 1.908.165
 • Reasürörler Payı (-) 1.908.165
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.361.017
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.361.017
 • Ödenmiş Sermaye 1.361.017
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 822.237
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 822.237
 • Nominal Sermaye 822.237
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 822.237
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 822.237
 • Kanuni Yedek Akçeler 822.237
 • 1. Banka Kredileri 162.192.434
 • 4.3 Tahviller 162.192.434
 • Zarar (-) 162.192.434
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 80.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 80.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 80.000.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 44.531.841
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 44.531.841
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 44.531.841
 • 11.4 Diğer 19.011.528
 • 2. İştiraklere Borçlar 19.011.528
 • Hayat Matematik Karşılığı 19.011.528
 • 12.1 Genel Karşılıklar 25.520.313
 • 4. Ödenecek Giderler 25.520.313
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 25.520.313
 • 12.3 Vergi Karşılığı 37.698.287
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 37.698.287
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 37.698.287
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 25.451.959
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 25.451.959
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 25.451.959
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 12.246.328
 • 8. Borç Reeskontu (-) 12.246.328
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 12.246.328
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 722.079.252
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 722.079.252
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 722.079.252
 • 1. Vergi Karşılıkları 66.541.737
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 66.541.737
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 66.541.737
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 66.541.737
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 66.541.737
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 66.541.737
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 54.292.227
 • Diğer Gelirler 54.292.227
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 54.292.227
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 37.835.749
 • A. Finansal Borçlar 37.835.749
 • TEKNİK GİDERLER (-) 37.835.749
 • 1. Banka Kredileri 16.456.478
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 16.456.478
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 16.456.478
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 12.249.510
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 12.249.510
 • Ödenen Komisyonlar (-) 12.249.510
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 7.160.445
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 7.160.445
 • Ödenen Tazminatlar (-) 7.160.445
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.089.065
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 5.089.065
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 5.089.065
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -10.378.561
 • 2. İştiraklere Borçlar -10.378.561
 • TEKNİK KAR/ZARAR -10.378.561
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -5.784.526
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -5.784.526
 • GENEL GİDERLER (-) -5.784.526
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -46.359
 • PASİF TOPLAMI -46.359
 • Personel Giderleri (-) -46.359
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -4.547.676
 • 6. Borç Reeskontu (-) -4.547.676
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -4.547.676
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 6.791.327
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 6.791.327
 • Karşılıklar (-) 6.791.327
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 231.360
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 231.360
 • Diğer Giderler (-) 231.360
 • 1. Yasal Yedekler 6.262.703
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.262.703
 • Satış Zararları (-) 6.262.703
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 297.264
 • 2. Statü Yedekleri 297.264
 • Kambiyo Zararları (-) 297.264
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -3.633.635
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -3.633.635
 • 1. ........... Yılı Zararı -6.421.009
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -6.421.009
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -6.421.010
 • D. Satışların Maliyeti (-) -6.421.010
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 15.331.397
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 15.331.397
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 15.331.397
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 15.331.397
 • 4.1.3 Diğer -3.085.069
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.085.069
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -3.092.021
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -3.092.021
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 6.952
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 6.952
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 12.246.328
 • 4.2.3 Diğer 12.246.328
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 12.246.328
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 12.246.328
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.