Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 33,76
 • Değişim :0,72 %
 • Hacim TL :110.513.381
 • Hacim Adet :3.263.147
* SG: 11.12.2017 - 10:23 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XSANK,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM : ASELS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.697.523.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.697.523.000
 • NAKİT DEĞERLER 4.697.523.000
 • 1.1 Kasa 332.173.000
 • A. Hazır Değerler 332.173.000
 • Kasa 332.173.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.554.123.000
 • Acenteler 1.554.123.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.554.123.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 95.249.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 95.249.000
 • İkrazlar 95.249.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.704.187.000
 • E. Stoklar 1.704.187.000
 • İŞTİRAKLER 1.704.187.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.011.791.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.011.791.000
 • Menkuller 1.011.791.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4.697.523.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 4.697.523.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.697.523.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.775.289.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.775.289.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.775.289.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.167.799.000
 • Devam Eden Yatırımlar 1.167.799.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.167.799.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 664.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 664.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 664.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 516.180.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 516.180.000
 • Reasürörler Payı (-) 516.180.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 72.060.000
 • 15.3 Diğer 72.060.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 72.060.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.017.255.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.017.255.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.017.255.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 843.882.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 843.882.000
 • Ödenmiş Sermaye 843.882.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 503.213.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 503.213.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 503.213.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 654.236.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 654.236.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 654.236.000
 • A K T İ F T O P L A M I 9.472.812.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 9.472.812.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 9.472.812.000
 • 4.1 Bonolar 2.887.026.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.887.026.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.887.026.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 376.762.000
 • A. Finansal Borçlar 376.762.000
 • Özel Fonlar 376.762.000
 • B. Ticari Borçlar 1.583.928.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.583.928.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.583.928.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 26.416.000
 • 2. Borç Senetleri 26.416.000
 • Alınan Primler 26.416.000
 • 11.4 Diğer 36.303.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 36.303.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 36.303.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.282.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.282.000
 • XII. KARŞILIKLAR 1.282.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 41.721.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 41.721.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 41.721.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 440.135.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 440.135.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 440.135.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.887.026.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.887.026.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.887.026.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.142.576.000
 • Diğer Gelirler 2.142.576.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.142.576.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 66.120.000
 • A. Finansal Borçlar 66.120.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 66.120.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 386.370.000
 • B. Ticari Borçlar 386.370.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 386.370.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 96.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 96.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 96.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 160.052.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 160.052.000
 • GENEL GİDERLER (-) 160.052.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.468.790.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.468.790.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.468.790.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 4.443.210.000
 • Faiz Gelirleri 4.443.210.000
 • III. ÖZ SERMAYE 4.443.210.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 4.442.683.000
 • A. Sermaye 4.442.683.000
 • Kar Payı Gelirleri 4.442.683.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.000.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.000.000.000
 • Satış Karları 1.000.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 98.621.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 98.621.000
 • MALİ GİDERLER (-) 98.621.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -590.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -590.000
 • Diğer Giderler (-) -590.000
 • F. Net Dönem Karı 590.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 590.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 590.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 124.062.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 124.062.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 527.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 527.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 9.472.812.000
 • P A S İ F T O P L A M I 9.472.812.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.448.381.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.448.381.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.620.255.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.620.255.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 828.126.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 828.126.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 828.126.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 828.126.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -82.709.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -82.709.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -127.686.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -127.686.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -50.491.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -50.491.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -260.886.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -260.886.000
 • 4.1.3 Diğer 567.240.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 567.240.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 711.011.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 711.011.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -117.151.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -117.151.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 828.162.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 828.162.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 828.162.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 828.162.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 64.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 828.098.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 4,40
  3. 18,60
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,18
  3. 12,95
  1. GEDIK GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,78
  3. 11,20
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,27
  3. 8,00
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 1,50
  3. 7,14

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 3,10
  3. -4,02
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,96
  3. -4,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,64
  3. -3,70
  1. HATEK HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI
  2. 5,06
  3. -2,88
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,37
  3. -2,63

TL

  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,60
  3. 2,56
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,42
  3. 1,68
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,37
  3. 4,54
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,53
  3. 1,92

LOT

  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,37
  3. 4,54
  1. ASELS ASELSAN
  2. 33,76
  3. 0,72
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 13,64
  3. 0,37
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,33
  3. 2,08
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,42
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.