Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 21,38
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :81.138.279
 • Hacim Adet :3.789.793
* SG: 29.05.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XKURY,XSANK,XTMTU,XU050,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM : ASELS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.069.528.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.069.528.000
 • NAKİT DEĞERLER 5.069.528.000
 • 1.1 Kasa 1.168.776.000
 • A. Hazır Değerler 1.168.776.000
 • Kasa 1.168.776.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.039.695.000
 • Acenteler 2.039.695.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.039.695.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 84.712.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 84.712.000
 • İkrazlar 84.712.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.187.398.000
 • E. Stoklar 1.187.398.000
 • İŞTİRAKLER 1.187.398.000
 • 6. Diğer Stoklar 588.947.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 588.947.000
 • Menkuller 588.947.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 5.069.528.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 5.069.528.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.069.528.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.535.423.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.535.423.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.535.423.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 385.592.000
 • Devam Eden Yatırımlar 385.592.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 385.592.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 295.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 295.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 295.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 516.179.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 516.179.000
 • Reasürörler Payı (-) 516.179.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 57.387.000
 • 15.3 Diğer 57.387.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 57.387.000
 • AKTİF TOPLAMI 967.522.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 967.522.000
 • Reasürörler Payı (-) 967.522.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 697.131.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 697.131.000
 • Ödenmiş Sermaye 697.131.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 384.573.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 384.573.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 384.573.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 526.744.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 526.744.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 526.744.000
 • A K T İ F T O P L A M I 8.604.951.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.604.951.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.604.951.000
 • 4.1 Bonolar 2.242.768.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.242.768.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.242.768.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 371.908.000
 • A. Finansal Borçlar 371.908.000
 • Özel Fonlar 371.908.000
 • B. Ticari Borçlar 1.052.907.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.052.907.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.052.907.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.248.000
 • 2. Borç Senetleri 6.248.000
 • Alınan Primler 6.248.000
 • 11.4 Diğer 28.268.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 28.268.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 28.268.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 427.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 427.000
 • XII. KARŞILIKLAR 427.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 43.362.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 43.362.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 43.362.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 429.192.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 429.192.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 429.192.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.242.768.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.242.768.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.242.768.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.670.716.000
 • Diğer Gelirler 2.670.716.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.670.716.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 122.415.000
 • A. Finansal Borçlar 122.415.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 122.415.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 253.144.000
 • B. Ticari Borçlar 253.144.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 253.144.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 45.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 45.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 45.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 150.997.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 150.997.000
 • GENEL GİDERLER (-) 150.997.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.091.979.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.091.979.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.091.979.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.691.467.000
 • Faiz Gelirleri 3.691.467.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.691.467.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.691.004.000
 • A. Sermaye 3.691.004.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.691.004.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.000.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.000.000.000
 • Satış Karları 1.000.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 98.621.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 98.621.000
 • MALİ GİDERLER (-) 98.621.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -684.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -684.000
 • Diğer Giderler (-) -684.000
 • F. Net Dönem Karı 684.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 684.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 684.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 94.159.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 94.159.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 463.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 463.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 8.604.951.000
 • P A S İ F T O P L A M I 8.604.951.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.768.116.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.768.116.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.845.098.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.845.098.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 923.018.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 923.018.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 923.018.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 923.018.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -83.758.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -83.758.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -150.732.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -150.732.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -82.603.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -82.603.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -317.093.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -317.093.000
 • 4.1.3 Diğer 605.925.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 605.925.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 734.023.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 734.023.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -61.178.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -61.178.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 795.201.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 795.201.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 795.201.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 795.201.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 10.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 795.191.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,70
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,36
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,70
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,36
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,58
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,31
  3. 0,00
  1. TUKAS TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS
  2. 2,02
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,60
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,40
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,31
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,64
  3. 0,00
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,60
  3. 0,00
  1. KCHOL KOC HOLDING
  2. 16,09
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,64
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.