Arçelik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 21,28
 • Değişim :0,19 %
 • Hacim TL :8.184.253
 • Hacim Adet :384.924
* SG: 21.02.2017 - 12:46 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Arçelik A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : ARCLK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 10.760.331.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 10.760.331.000
 • NAKİT DEĞERLER 10.760.331.000
 • 1.1 Kasa 2.722.129.000
 • A. Hazır Değerler 2.722.129.000
 • Kasa 2.722.129.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 3.647.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 3.647.000
 • Sigortalılar 3.647.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.274.803.000
 • Acenteler 5.274.803.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.274.803.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.401.519.000
 • E. Stoklar 2.401.519.000
 • İŞTİRAKLER 2.401.519.000
 • 6. Diğer Stoklar 347.630.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 347.630.000
 • Menkuller 347.630.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 10.749.728.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 10.749.728.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 10.749.728.000
 • 8.1.3 Diğer 10.603.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 10.603.000
 • Gayrimenkuller 10.603.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.118.336.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.118.336.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.118.336.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 12.839.000
 • Devam Eden Yatırımlar 12.839.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 12.839.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.819.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.819.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.819.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 218.403.000
 • 15.3 Diğer 218.403.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 218.403.000
 • 16.1 Defter Değeri 117.680.000
 • 3. İştirakler 117.680.000
 • Reasürörler Payı (-) 117.680.000
 • AKTİF TOPLAMI 2.210.669.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.210.669.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.210.669.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.273.184.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.273.184.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.273.184.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 187.018.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 187.018.000
 • Nominal Sermaye 187.018.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 282.742.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 282.742.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 282.742.000
 • A K T İ F T O P L A M I 14.878.667.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14.878.667.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 14.878.667.000
 • 4.1 Bonolar 6.151.484.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.151.484.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.151.484.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.369.867.000
 • A. Finansal Borçlar 2.369.867.000
 • Özel Fonlar 2.369.867.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 7.868.000
 • Net Dönem Karı 7.868.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 7.868.000
 • B. Ticari Borçlar 2.494.529.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.494.529.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.494.529.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 239.940.000
 • 2. Borç Senetleri 239.940.000
 • Alınan Primler 239.940.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 23.568.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 23.568.000
 • XII. KARŞILIKLAR 23.568.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 614.694.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 614.694.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 614.694.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.151.484.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.151.484.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.151.484.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.440.273.000
 • Diğer Gelirler 3.440.273.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.440.273.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.843.077.000
 • A. Finansal Borçlar 2.843.077.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.843.077.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 51.492.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 51.492.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 51.492.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 212.253.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 212.253.000
 • GENEL GİDERLER (-) 212.253.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 162.000.000
 • PASİF TOPLAMI 162.000.000
 • Personel Giderleri (-) 162.000.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 34.708.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 34.708.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 34.708.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 5.286.910.000
 • Faiz Gelirleri 5.286.910.000
 • III. ÖZ SERMAYE 5.286.910.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5.263.276.000
 • A. Sermaye 5.263.276.000
 • Kar Payı Gelirleri 5.263.276.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 675.728.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 675.728.000
 • Satış Karları 675.728.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 468.811.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 468.811.000
 • MALİ GİDERLER (-) 468.811.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -530.158.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -530.158.000
 • Diğer Giderler (-) -530.158.000
 • F. Net Dönem Karı 530.158.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 530.158.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 530.158.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 329.872.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 329.872.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 23.634.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 23.634.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 14.878.667.000
 • P A S İ F T O P L A M I 14.878.667.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 11.570.243.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 11.570.243.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -7.662.492.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -7.662.492.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 3.907.751.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 3.907.751.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.907.751.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.907.751.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.331.825.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.331.825.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -539.283.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -539.283.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -113.804.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -113.804.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.984.912.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.984.912.000
 • 4.1.3 Diğer 922.839.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 922.839.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.093.383.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.093.383.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -19.596.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -19.596.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.073.787.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.073.787.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.073.787.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.073.787.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.256.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.070.531.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,08
  3. 10,79
  1. ECBYO ECZACIBASI YAT ORT
  2. 1,70
  3. 8,97
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,91
  3. 7,30
  1. NIBAS NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS
  2. 0,78
  3. 6,85
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,43
  3. 6,11

Azalan

  1. HALKS HALK SIGORTA A.S.
  2. 2,75
  3. -8,03
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 47,02
  3. -5,96
  1. PIMAS PIMAS AS
  2. 3,33
  3. -4,58
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,12
  3. -4,50
  1. VKFYO VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI
  2. 1,22
  3. -3,94

TL

  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,78
  3. -1,70
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,04
  3. 1,23
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,43
  3. 6,11
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,98
  3. 1,53
  1. PETKM PETKIM AS
  2. 4,44
  3. 1,14

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,04
  3. 1,23
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,78
  3. -1,70
  1. ASELS ASELSAN
  2. 13,97
  3. 4,64
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,45
  3. 1,15
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,75
  3. 0,52

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.