Arçelik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 26,38
 • Değişim :-0,53 %
 • Hacim TL :14.738.613
 • Hacim Adet :557.209
* SG: 28.07.2017 - 15:28 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Arçelik A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : ARCLK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 12.405.566.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 12.405.566.000
 • NAKİT DEĞERLER 12.405.566.000
 • 1.1 Kasa 2.886.432.000
 • A. Hazır Değerler 2.886.432.000
 • Kasa 2.886.432.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.122.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.122.000
 • Sigortalılar 4.122.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 5.672.423.000
 • Acenteler 5.672.423.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 5.672.423.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 3.255.208.000
 • E. Stoklar 3.255.208.000
 • İŞTİRAKLER 3.255.208.000
 • 6. Diğer Stoklar 575.493.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 575.493.000
 • Menkuller 575.493.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 12.393.678.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 12.393.678.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 12.393.678.000
 • 8.1.3 Diğer 11.888.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.888.000
 • Gayrimenkuller 11.888.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 6.173.364.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.173.364.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 6.173.364.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 27.236.000
 • Devam Eden Yatırımlar 27.236.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 27.236.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.617.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.617.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.617.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 235.084.000
 • 15.3 Diğer 235.084.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 235.084.000
 • 16.1 Defter Değeri 180.726.000
 • 3. İştirakler 180.726.000
 • Reasürörler Payı (-) 180.726.000
 • AKTİF TOPLAMI 2.800.892.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.800.892.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.800.892.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.427.776.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.427.776.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.427.776.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 420.617.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 420.617.000
 • Nominal Sermaye 420.617.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 498.033.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 498.033.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 498.033.000
 • A K T İ F T O P L A M I 18.578.930.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 18.578.930.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 18.578.930.000
 • 4.1 Bonolar 7.612.710.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 7.612.710.000
 • Maliyet Artış Fonu 7.612.710.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.770.765.000
 • A. Finansal Borçlar 2.770.765.000
 • Özel Fonlar 2.770.765.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 3.440.000
 • Net Dönem Karı 3.440.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 3.440.000
 • B. Ticari Borçlar 3.155.947.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.155.947.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.155.947.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 671.087.000
 • 2. Borç Senetleri 671.087.000
 • Alınan Primler 671.087.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 44.147.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 44.147.000
 • XII. KARŞILIKLAR 44.147.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 541.958.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 541.958.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 541.958.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 7.612.710.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 7.612.710.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 7.612.710.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 4.914.703.000
 • Diğer Gelirler 4.914.703.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.914.703.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.979.571.000
 • A. Finansal Borçlar 3.979.571.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.979.571.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 53.928.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 53.928.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 53.928.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 231.101.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 231.101.000
 • GENEL GİDERLER (-) 231.101.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 432.676.000
 • PASİF TOPLAMI 432.676.000
 • Personel Giderleri (-) 432.676.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 50.728.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 50.728.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 50.728.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 6.051.517.000
 • Faiz Gelirleri 6.051.517.000
 • III. ÖZ SERMAYE 6.051.517.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 6.023.039.000
 • A. Sermaye 6.023.039.000
 • Kar Payı Gelirleri 6.023.039.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 675.728.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 675.728.000
 • Satış Karları 675.728.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 468.811.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 468.811.000
 • MALİ GİDERLER (-) 468.811.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.234.973.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.234.973.000
 • Diğer Giderler (-) -1.234.973.000
 • F. Net Dönem Karı 1.234.973.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.234.973.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.234.973.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 368.993.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 368.993.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 28.478.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 28.478.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 18.578.930.000
 • P A S İ F T O P L A M I 18.578.930.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.634.254.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.634.254.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.156.332.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.156.332.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.477.922.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.477.922.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.477.922.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.477.922.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -890.633.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -890.633.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -219.273.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -219.273.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -40.517.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -40.517.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.150.423.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.150.423.000
 • 4.1.3 Diğer 327.499.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 327.499.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 236.566.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 236.566.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.173.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.173.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 240.739.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 240.739.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 240.739.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 240.739.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 485.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 240.254.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 173,80
  3. 12,13
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,78
  3. 10,85
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,12
  3. 8,74
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,02
  3. 8,36

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,30
  3. -7,92
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,34
  3. 5,51
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,79
  3. -2,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,04
  3. -2,39
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,12
  3. 1,23

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,66
  3. -1,37
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,79
  3. -2,24
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,21
  3. 0,61
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,12
  3. 1,23
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,34
  3. 5,51

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.