Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,25
 • Değişim :-1,32 %
 • Hacim TL :3.035.191
 • Hacim Adet :1.357.268
* SG: 16.08.2017 - 15:59 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
 • XTAST,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : ANACM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.001.755.215
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.001.755.215
 • NAKİT DEĞERLER 2.001.755.215
 • 1.1 Kasa 873.321.545
 • A. Hazır Değerler 873.321.545
 • Kasa 873.321.545
 • B. Menkul Kıymetler 39.961.295
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 39.961.295
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 39.961.295
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 533.657.757
 • Acenteler 533.657.757
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 533.657.757
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 96.737.102
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 96.737.102
 • İkrazlar 96.737.102
 • 6.1 Kısa Vadeli 382.251.432
 • E. Stoklar 382.251.432
 • İŞTİRAKLER 382.251.432
 • 6. Diğer Stoklar 75.826.084
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 75.826.084
 • Menkuller 75.826.084
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.001.755.215
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.001.755.215
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.001.755.215
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.596.600.085
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.596.600.085
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.596.600.085
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 271.487
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 271.487
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 271.487
 • 15.2 Menkul Değerlerin 195.129.720
 • C. Finansal Duran Varlıklar 195.129.720
 • Reasürörler Payı (-) 195.129.720
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 31.696.801
 • 15.3 Diğer 31.696.801
 • Muallak Hasar Karşılığı 31.696.801
 • AKTİF TOPLAMI 2.150.646.754
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.150.646.754
 • Reasürörler Payı (-) 2.150.646.754
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.941.035
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.941.035
 • Ödenmiş Sermaye 3.941.035
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 3.435.571
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 3.435.571
 • Nominal Sermaye 3.435.571
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 200.690.136
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 200.690.136
 • Kanuni Yedek Akçeler 200.690.136
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 14.224.152
 • F. Diğer Duran Varlıklar 14.224.152
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 14.224.152
 • A K T İ F T O P L A M I 4.598.355.300
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.598.355.300
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.598.355.300
 • 4.1 Bonolar 1.553.632.552
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.553.632.552
 • Maliyet Artış Fonu 1.553.632.552
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 739.298.145
 • A. Finansal Borçlar 739.298.145
 • Özel Fonlar 739.298.145
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 66.598.031
 • Net Dönem Karı 66.598.031
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 66.598.031
 • B. Ticari Borçlar 233.361.146
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 233.361.146
 • P A S İ F T O P L A M I 233.361.146
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 428.578.898
 • 2. Borç Senetleri 428.578.898
 • Alınan Primler 428.578.898
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.106.481
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.106.481
 • XII. KARŞILIKLAR 7.106.481
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 45.545.998
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 45.545.998
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 45.545.998
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.553.632.552
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.553.632.552
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.553.632.552
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.247.504.480
 • Diğer Gelirler 1.247.504.480
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.247.504.480
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.152.716.529
 • A. Finansal Borçlar 1.152.716.529
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.152.716.529
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 39.083.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 39.083.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 39.083.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 12.926.085
 • PASİF TOPLAMI 12.926.085
 • Personel Giderleri (-) 12.926.085
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.797.218.268
 • Faiz Gelirleri 1.797.218.268
 • III. ÖZ SERMAYE 1.797.218.268
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.797.218.268
 • A. Sermaye 1.797.218.268
 • Kar Payı Gelirleri 1.797.218.268
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 444.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 444.000.000
 • Satış Karları 444.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.431
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.431
 • MALİ GİDERLER (-) 1.431
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 67.169.585
 • 5. Maliyet Artış Fonu 67.169.585
 • Diğer Giderler (-) 67.169.585
 • F. Net Dönem Karı -67.169.585
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -67.169.585
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -67.169.585
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 110.342.233
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 110.342.233
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.598.355.300
 • P A S İ F T O P L A M I 4.598.355.300
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 513.771.268
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 513.771.268
 • 1. Satıştan İadeler (-) -393.673.968
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -393.673.968
 • 2. Satış İskontoları (-) 120.097.300
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 120.097.300
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 120.097.300
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 120.097.300
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -31.433.902
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -31.433.902
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -50.458.748
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -50.458.748
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -736.782
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -736.782
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -82.629.432
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -82.629.432
 • 4.1.3 Diğer 37.467.868
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 37.467.868
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 44.212.189
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 44.212.189
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -895.657
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -895.657
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 43.316.532
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 43.316.532
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 43.316.532
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 43.316.532
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.554.743
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 40.761.789
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 10,00
  3. 7,53
  1. ISKUR T. IS BANKASI KURUCU
  2. 6.700,00
  3. 6,33
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,15
  3. 5,50
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,78
  3. 5,41
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,62
  3. 5,08

Azalan

  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 2,69
  3. -19,70
  1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
  2. 4,66
  3. -6,43
  1. CELHA CELIK HALAT
  2. 3,78
  3. -6,20
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 1,09
  3. -6,03
  1. BMELK BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.
  2. 1,12
  3. -5,88

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,64
  3. -3,03
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,08
  3. -2,80
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,81
  3. -3,57
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,05
  3. 1,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,17
  3. -1,19

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,17
  3. -1,19
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,05
  3. 1,34
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,83
  3. -0,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,47
  3. -1,04
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,08
  3. -2,80

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.