Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,26
 • Değişim :0,8 %
 • Hacim TL :1.172.648
 • Hacim Adet :939.090
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTUMY,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : ALBRK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.490.676
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.490.676
 • NAKİT DEĞERLER 4.490.676
 • B. Menkul Kıymetler 7.076
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.076
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.076
 • 2.2 Hisse Senetleri 837
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 837
 • Reeskont Karşılığı (-) 837
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 307
 • Acenteler 307
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 307
 • 1. Alıcılar 1.250.815
 • Acenteler 1.250.815
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.250.815
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.215.827
 • Diğer Alacaklar 1.215.827
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.215.827
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 5.395
 • 5.1 Hisse Senetleri 5.395
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 5.395
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 45.398
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 45.398
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 45.398
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 19.435.541
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 19.435.541
 • VI. KREDİLER 19.435.541
 • 6.1 Kısa Vadeli 18.959.063
 • E. Stoklar 18.959.063
 • İŞTİRAKLER 18.959.063
 • 2. Yarı Mamüller 941.367
 • 6.3 Takipteki Krediler 941.367
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 941.367
 • 3. Ara Mamüller -464.889
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -464.889
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -464.889
 • 5. Emtia 580.236
 • Menkuller 580.236
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 580.236
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.719
 • Devam Eden Yatırımlar 4.719
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.719
 • 1. Alıcılar 4.719
 • 9.1 Mali İştirakler 4.719
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 4.719
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 525
 • BORÇLAR 525
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 525
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 525
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 525
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 525
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 20
 • Borç Reeskontu (-) 20
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 20
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 895.714
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 895.714
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 895.714
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.015.492
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.015.492
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.015.492
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -119.778
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -119.778
 • Diğer Borçlar -119.778
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 476.758
 • Muallak Hasar Karşılığı 476.758
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 476.758
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 38.919
 • Hayat Matematik Karşılığı 38.919
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 38.919
 • 17.2 Diğer 38.919
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 38.919
 • Reasürörler Payı (-) 38.919
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 86.938
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 86.938
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 86.938
 • AKTİF TOPLAMI 28.632.535
 • D. Maddi Duran Varlıklar 28.632.535
 • Reasürörler Payı (-) 28.632.535
 • 1. Arazi ve Arsalar 20.108.581
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 20.108.581
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 20.108.581
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 38.109
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 38.109
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 38.109
 • 2. Haklar 3.966.774
 • III. ALINAN KREDİLER 3.966.774
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 3.966.774
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 70.724
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 70.724
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 70.724
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 261.994
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 261.994
 • XII. KARŞILIKLAR 261.994
 • 12.1 Genel Karşılıklar 178.932
 • 4. Ödenecek Giderler 178.932
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 178.932
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 39.603
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 39.603
 • Diğer Teknik Karşılıklar 39.603
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 43.459
 • 8. Borç Reeskontu (-) 43.459
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 43.459
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.318.291
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.318.291
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.318.291
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.221.109
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.221.109
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.221.109
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 900
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 900
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 900
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 192.815
 • Diğer Gelirler 192.815
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 192.815
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 7.585
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 7.585
 • Ödenen Komisyonlar (-) 7.585
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 181.562
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 181.562
 • Ödenen Tazminatlar (-) 181.562
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 3.668
 • B. Ticari Borçlar 3.668
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 3.668
 • 15.3 Kâr Yedekleri 946.332
 • 2. Borç Senetleri 946.332
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 946.332
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 97.815
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 97.815
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 97.815
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 848.517
 • 5. Borç Reeskontu (-) 848.517
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 848.517
 • 1. Ortaklara Borçlar 181.962
 • 15.4 Kâr veya Zarar 181.962
 • Diğer Giderler (-) 181.962
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 3.095
 • 2. İştiraklere Borçlar 3.095
 • TEKNİK KAR/ZARAR 3.095
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 178.867
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 178.867
 • GENEL GİDERLER (-) 178.867
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 28.632.535
 • PASİF TOPLAMI 28.632.535
 • Personel Giderleri (-) 28.632.535
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.635.408
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.635.408
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.635.408
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1.449.412
 • 6. Borç Reeskontu (-) 1.449.412
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 1.449.412
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.773
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 14.773
 • Kambiyo Karları 14.773
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 312
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 312
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 312
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 11.687
 • 2. Statü Yedekleri 11.687
 • Kambiyo Zararları (-) 11.687
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 65.039
 • 4. Olağanüstü Yedek 65.039
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 65.039
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 51.831
 • 5. Maliyet Artış Fonu 51.831
 • Diğer Giderler (-) 51.831
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 913
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 913
 • DÖNEM KAR/ZARARI 913
 • F. Net Dönem Karı -878.358
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -878.358
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -878.358
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -648.511
 • G. Dönem Zararı (-) -648.511
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -648.511
 • 2. Yurtdışı Satışlar -43.649
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -43.649
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -182.878
 • 3. Diğer Satışlar -182.878
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -332
 • D. Satışların Maliyeti (-) -332
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 75.705
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 75.705
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 105.191
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 105.191
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 15.063
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 15.063
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 76.319
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 76.319
 • 4.1.3 Diğer 74.311
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 74.311
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -45.439
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -45.439
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -225
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -225
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -45.214
 • 4.2.3 Diğer -45.214
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.175
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 5.175
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 71
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 71
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 72.937
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 72.937
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 8.212
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 8.212
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 996.111
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 996.111
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -227.124
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -227.124
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -547.336
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -547.336
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 221.651
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 221.651
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 221.651
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 221.651
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -42.784
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -42.784
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 178.867
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.