Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,34
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.228.597
 • Hacim Adet :2.407.653
* SG: 19.10.2017 - 16:58 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ALBRK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.008.632
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.008.632
 • NAKİT DEĞERLER 5.008.632
 • 1.1 Kasa 978.855
 • A. Hazır Değerler 978.855
 • Kasa 978.855
 • B. Menkul Kıymetler 962
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 962
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 962
 • 2.2 Hisse Senetleri 1.122
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 1.122
 • Reeskont Karşılığı (-) 1.122
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 976.662
 • Acenteler 976.662
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 976.662
 • 1. Alıcılar 2.097.796
 • Acenteler 2.097.796
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.097.796
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.649.006
 • Diğer Alacaklar 1.649.006
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.649.006
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 7.126
 • 5.1 Hisse Senetleri 7.126
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 7.126
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 316.110
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 316.110
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 316.110
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 22.111.191
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 22.111.191
 • VI. KREDİLER 22.111.191
 • 6.1 Kısa Vadeli 21.464.724
 • E. Stoklar 21.464.724
 • İŞTİRAKLER 21.464.724
 • 2. Yarı Mamüller 1.424.898
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.424.898
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.424.898
 • 3. Ara Mamüller -778.431
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -778.431
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -778.431
 • 5. Emtia 625.372
 • Menkuller 625.372
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 625.372
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.719
 • Devam Eden Yatırımlar 4.719
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.719
 • 1. Alıcılar 4.719
 • 9.1 Mali İştirakler 4.719
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 4.719
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.400
 • BORÇLAR 5.400
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.400
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 5.400
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.400
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 5.400
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 20.000
 • Borç Reeskontu (-) 20.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 20.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 765.179
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 765.179
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 765.179
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 866.307
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 866.307
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 866.307
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -101.128
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -101.128
 • Diğer Borçlar -101.128
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 563.857
 • Muallak Hasar Karşılığı 563.857
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 563.857
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 34.004
 • Hayat Matematik Karşılığı 34.004
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 34.004
 • 17.2 Diğer 34.004
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 34.004
 • Reasürörler Payı (-) 34.004
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 299.993
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 299.993
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 299.993
 • AKTİF TOPLAMI 34.216.581
 • D. Maddi Duran Varlıklar 34.216.581
 • Reasürörler Payı (-) 34.216.581
 • 1. Arazi ve Arsalar 23.770.802
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.770.802
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23.770.802
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 630.583
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 630.583
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 630.583
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 105.000
 • DİĞER PASİFLER 105.000
 • II. PARA PİYASALARI 105.000
 • 2. Haklar 5.060.171
 • III. ALINAN KREDİLER 5.060.171
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 5.060.171
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.101.985
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 1.101.985
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 1.101.985
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 235.562
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 235.562
 • XII. KARŞILIKLAR 235.562
 • 12.1 Genel Karşılıklar 134.602
 • 4. Ödenecek Giderler 134.602
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 134.602
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.735
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 50.735
 • Diğer Teknik Karşılıklar 50.735
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 50.225
 • 8. Borç Reeskontu (-) 50.225
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 50.225
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.511.792
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.511.792
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.511.792
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.376.890
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.376.890
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.376.890
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 900.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 900.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 900.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 225.716
 • Diğer Gelirler 225.716
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 225.716
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -6.013
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -6.013
 • Ödenen Komisyonlar (-) -6.013
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 216.373
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 216.373
 • Ödenen Tazminatlar (-) 216.373
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 15.356
 • B. Ticari Borçlar 15.356
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 15.356
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.113.454
 • 2. Borç Senetleri 1.113.454
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.113.454
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 116.236
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 116.236
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 116.236
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 997.218
 • 5. Borç Reeskontu (-) 997.218
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 997.218
 • 1. Ortaklara Borçlar 137.720
 • 15.4 Kâr veya Zarar 137.720
 • Diğer Giderler (-) 137.720
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 6.423
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.423
 • TEKNİK KAR/ZARAR 6.423
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 131.297
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 131.297
 • GENEL GİDERLER (-) 131.297
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 34.216.581
 • PASİF TOPLAMI 34.216.581
 • Personel Giderleri (-) 34.216.581
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.287.781
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.287.781
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.287.781
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1.133.638
 • 6. Borç Reeskontu (-) 1.133.638
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 1.133.638
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 13.206
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 13.206
 • Kambiyo Karları 13.206
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 913
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 913
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 913
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 103.794
 • 2. Statü Yedekleri 103.794
 • Kambiyo Zararları (-) 103.794
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 68.740
 • 4. Olağanüstü Yedek 68.740
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 68.740
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 35.054
 • 5. Maliyet Artış Fonu 35.054
 • Diğer Giderler (-) 35.054
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.070
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.070
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.070
 • F. Net Dönem Karı -648.136
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -648.136
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -648.136
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -479.704
 • G. Dönem Zararı (-) -479.704
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -479.704
 • 2. Yurtdışı Satışlar -2.849
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -2.849
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -156.522
 • 3. Diğer Satışlar -156.522
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -9.061
 • D. Satışların Maliyeti (-) -9.061
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 639.645
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 639.645
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 73.917
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 73.917
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 107.507
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 107.507
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 53.390
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 53.390
 • 4.1.3 Diğer 54.117
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 54.117
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -33.590
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -33.590
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -55
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -55
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -33.535
 • 4.2.3 Diğer -33.535
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 17.785
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 17.785
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 34.392
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 34.392
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.183
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.183
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 63.807
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 63.807
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 795.154
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 795.154
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -234.513
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -234.513
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -398.494
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -398.494
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 162.147
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 162.147
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 162.147
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 162.147
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -30.850
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -30.850
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 131.297
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 11,60
  3. 19,96
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR A.S.
  2. 6,11
  3. 13,15
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,01
  3. 9,56
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,50
  3. 9,20
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,75
  3. 8,87

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 11,39
  3. -18,06
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,55
  3. -17,55
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,65
  3. -7,77

TL

  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,08
  3. -4,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,86
  3. 2,71
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,50
  3. 8,70
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,76
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 3,28

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,86
  3. 2,71
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,08
  3. -4,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,98
  3. 1,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,30
  3. 0,98
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,76

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.