Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,42
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.279.387
 • Hacim Adet :910.843
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ALBRK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.280.220
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.280.220
 • NAKİT DEĞERLER 4.280.220
 • B. Menkul Kıymetler 5.029
 • B. Menkul Kıymetler 557.017
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 5.029
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 557.017
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.029
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 557.017
 • 2.2 Hisse Senetleri 1.051
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 1.051
 • Reeskont Karşılığı (-) 1.051
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.664
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 555.652
 • Acenteler 3.664
 • Acenteler 555.652
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.664
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 555.652
 • 1. Alıcılar 2.324.645
 • 1. Alıcılar 2.324.881
 • Acenteler 2.324.645
 • Acenteler 2.324.881
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.324.645
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.324.881
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.372.793
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.428.442
 • Diğer Alacaklar 1.372.793
 • Diğer Alacaklar 1.428.442
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.372.793
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.428.442
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 7.109
 • 5.1 Hisse Senetleri 7.109
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 7.109
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 66.893
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 122.542
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 66.893
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 122.542
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 66.893
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 122.542
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 22.054.361
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 22.054.361
 • VI. KREDİLER 22.054.361
 • 6.1 Kısa Vadeli 21.418.382
 • E. Stoklar 21.418.382
 • İŞTİRAKLER 21.418.382
 • 2. Yarı Mamüller 1.322.771
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.322.771
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.322.771
 • 3. Ara Mamüller -686.792
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -686.792
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -686.792
 • 5. Emtia 612.319
 • Menkuller 612.319
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 612.319
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.719
 • Devam Eden Yatırımlar 4.719
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.719
 • 1. Alıcılar 4.719
 • 9.1 Mali İştirakler 4.719
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 4.719
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 54
 • BORÇLAR 54
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 54
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 54
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 54
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 54
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 20
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 14.984
 • Borç Reeskontu (-) 20
 • Borç Reeskontu (-) 14.984
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 20
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 14.984
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 837.531
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 837.531
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 837.531
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 944.693
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 944.693
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 944.693
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -107.162
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -107.162
 • Diğer Borçlar -107.162
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 51.266
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 512.658
 • Muallak Hasar Karşılığı 51.266
 • Muallak Hasar Karşılığı 512.658
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 51.266
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 512.658
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.738
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.745
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.738
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.745
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.738
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.745
 • 17.2 Diğer 30.738
 • 17.2 Diğer 30.745
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 30.738
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 30.745
 • Reasürörler Payı (-) 30.738
 • Reasürörler Payı (-) 30.745
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 224.224
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 224.519
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 224.224
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 224.519
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 224.224
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 224.519
 • AKTİF TOPLAMI 33.021.316
 • AKTİF TOPLAMI 33.058.320
 • D. Maddi Duran Varlıklar 33.021.316
 • D. Maddi Duran Varlıklar 33.058.320
 • Reasürörler Payı (-) 33.021.316
 • Reasürörler Payı (-) 33.058.320
 • 1. Arazi ve Arsalar 23.621.900
 • 1. Arazi ve Arsalar 23.667.806
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.621.900
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 23.667.806
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23.621.900
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 23.667.806
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 812.544
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 816.822
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 812.544
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 816.822
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 812.544
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 816.822
 • 2. Haklar 2.803.451
 • 2. Haklar 4.281.171
 • III. ALINAN KREDİLER 2.803.451
 • III. ALINAN KREDİLER 4.281.171
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.803.451
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 4.281.171
 • A K T İ F T O P L A M I 1.421.214
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.421.214
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.421.214
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 895.064
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 895.345
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 895.064
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 895.345
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 895.064
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 895.345
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 251.411
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 251.436
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 251.411
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 251.436
 • XII. KARŞILIKLAR 251.411
 • XII. KARŞILIKLAR 251.436
 • 12.1 Genel Karşılıklar 128.239
 • 4. Ödenecek Giderler 128.239
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 128.239
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 47.821
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 47.846
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 47.821
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 47.846
 • Diğer Teknik Karşılıklar 47.821
 • Diğer Teknik Karşılıklar 47.846
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 75.351
 • 8. Borç Reeskontu (-) 75.351
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 75.351
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.598.144
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.598.144
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.598.144
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.277.745
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.416.805
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.277.745
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.416.805
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.277.745
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.416.805
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 900
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 900
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 900
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 223.316
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 224.001
 • Diğer Gelirler 223.316
 • Diğer Gelirler 224.001
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 223.316
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 224.001
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -11.016
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -10.331
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -11.016
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -10.331
 • Ödenen Komisyonlar (-) -11.016
 • Ödenen Komisyonlar (-) -10.331
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 217.614
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 217.614
 • Ödenen Tazminatlar (-) 217.614
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 16.718
 • B. Ticari Borçlar 16.718
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 16.718
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.113.454
 • 2. Borç Senetleri 1.113.454
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.113.454
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 116.532
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 116.532
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 116.532
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 996.922
 • 5. Borç Reeskontu (-) 996.922
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 996.922
 • 1. Ortaklara Borçlar 34.984
 • 1. Ortaklara Borçlar 40.975
 • 15.4 Kâr veya Zarar 34.984
 • 15.4 Kâr veya Zarar 40.975
 • Diğer Giderler (-) 34.984
 • Diğer Giderler (-) 40.975
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -1.453
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 5.182
 • 2. İştiraklere Borçlar -1.453
 • 2. İştiraklere Borçlar 5.182
 • TEKNİK KAR/ZARAR -1.453
 • TEKNİK KAR/ZARAR 5.182
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 35.793
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 35.793
 • GENEL GİDERLER (-) 35.793
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 33.021.316
 • PASİF TOPLAMI 33.021.316
 • Personel Giderleri (-) 33.021.316
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 36.437
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 632.748
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 36.437
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 632.748
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 36.437
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 632.748
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 555.074
 • 6. Borç Reeskontu (-) 555.074
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 555.074
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 144.366
 • Amortisman Giderleri (-) 144.366
 • D. Alınan Sipariş Avansları 144.366
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 33.058.320
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 33.058.320
 • Karşılıklar (-) 33.058.320
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 630.998
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 630.998
 • Diğer Giderler (-) 630.998
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 555.074
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 555.074
 • MALİ GELİRLER 555.074
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.607
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 5.607
 • Kambiyo Karları 5.607
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 566
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 566
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 566
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 5.607
 • E. Yedekler 5.607
 • Faiz Giderleri (-) 5.607
 • 1. Yasal Yedekler 566
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 566
 • Satış Zararları (-) 566
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 50.692
 • 2. Statü Yedekleri 50.692
 • Kambiyo Zararları (-) 50.692
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 32.501
 • 4. Olağanüstü Yedek 32.501
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 32.501
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 18.191
 • 5. Maliyet Artış Fonu 18.191
 • Diğer Giderler (-) 18.191
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.029
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 48.942
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.029
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 48.942
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.029
 • DÖNEM KAR/ZARARI 48.942
 • F. Net Dönem Karı -314.364
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -314.364
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -314.364
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -228.273
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 30.751
 • G. Dönem Zararı (-) -228.273
 • G. Dönem Zararı (-) 30.751
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -228.273
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 30.751
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 18.191
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 18.191
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 1.029
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.029
 • 1. ........... Yılı Zararı -312.433
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -312.433
 • 2. ........... Yılı Zararı -228.092
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -228.092
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.541
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.541
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -75.957
 • 3. Diğer Satışlar -75.957
 • 2. Satış İskontoları (-) -1.541
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -1.541
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -51.692
 • 3. Diğer İndirimler (-) -51.692
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -8.593
 • D. Satışların Maliyeti (-) -8.593
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 318.384
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 318.384
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 37.798
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 37.798
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -22.515
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 53.274
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -22.515
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 53.274
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -8.593
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -8.593
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 27.333
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 318.565
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 27.333
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 318.565
 • 4.1.3 Diğer 25.941
 • 4.1.3 Diğer 37.798
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 25.941
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 37.798
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -15.476
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 53.274
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -15.476
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 53.274
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -46
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 27.333
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -46
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 27.333
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -1.543
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 25.941
 • 4.2.3 Diğer -1.543
 • 4.2.3 Diğer 25.941
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -15.476
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -15.476
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -46
 • H. Finansman Giderleri (-) -46
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.147
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.543
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -7.147
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.543
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.225
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.225
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -8.861
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -8.861
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -11.065
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 29.434
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -11.065
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 29.434
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 307
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 378.469
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 307
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 378.469
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -138.029
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -8.861
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -138.029
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -8.861
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -19.422
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -19.422
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 4.622
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 44.949
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 4.622
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 44.949
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 390.247
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 390.247
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -136.888
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -136.888
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -203.584
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.622
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -203.584
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.622
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -10.427
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 49.775
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -10.427
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 49.775
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 666
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 666
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 50.441
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -10.427
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 35.793
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.