Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,31
 • Değişim :5,65 %
 • Hacim TL :108.516.594
 • Hacim Adet :80.175.158
* SG: 15.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ALBRK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 5.215.023
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 5.215.023
 • NAKİT DEĞERLER 5.215.023
 • B. Menkul Kıymetler 4.712
 • B. Menkul Kıymetler 988.960
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.712
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 988.960
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.712
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 988.960
 • 1. Hisse Senetleri 932
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 932
 • ALACAKLAR 932
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.427
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 987.675
 • Acenteler 3.427
 • Acenteler 987.675
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.427
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 987.675
 • 1. Alıcılar 1.250.247
 • 1. Alıcılar 1.250.478
 • Acenteler 1.250.247
 • Acenteler 1.250.478
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.250.247
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.250.478
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.323.397
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.329.966
 • Diğer Alacaklar 1.323.397
 • Diğer Alacaklar 1.329.966
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.323.397
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.329.966
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 7.766
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 1.234.811
 • 5.1 Hisse Senetleri 7.766
 • 5.1 Hisse Senetleri 1.234.811
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 7.766
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1.234.811
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 8.082
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 87.389
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 8.082
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 87.389
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 8.082
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 87.389
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 22.980.844
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 22.980.844
 • VI. KREDİLER 22.980.844
 • 6.1 Kısa Vadeli 22.396.122
 • E. Stoklar 22.396.122
 • İŞTİRAKLER 22.396.122
 • 2. Yarı Mamüller 1.309.370
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.309.370
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.309.370
 • 3. Ara Mamüller -724.648
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -724.648
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -724.648
 • 5. Emtia 508.921
 • Menkuller 508.921
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 508.921
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.719
 • Devam Eden Yatırımlar 4.719
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.719
 • 1. Alıcılar 4.719
 • 9.1 Mali İştirakler 4.719
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 4.719
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.400
 • BORÇLAR 5.400
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.400
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 5.400
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.400
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 5.400
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 20.000
 • Borç Reeskontu (-) 20.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 20.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 729.994
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 729.994
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 729.994
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 821.018
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 821.018
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 821.018
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -91.024
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -91.024
 • Diğer Borçlar -91.024
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 564.832
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 564.834
 • Muallak Hasar Karşılığı 564.832
 • Muallak Hasar Karşılığı 564.834
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 564.832
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 564.834
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.248
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.253
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.248
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.253
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.248
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.253
 • 17.2 Diğer 30.248
 • 17.2 Diğer 30.253
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 30.248
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 30.253
 • Reasürörler Payı (-) 30.248
 • Reasürörler Payı (-) 30.253
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 119.739
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 129.471
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 119.739
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 129.471
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 119.739
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 129.471
 • AKTİF TOPLAMI 33.826.640
 • AKTİF TOPLAMI 33.916.684
 • D. Maddi Duran Varlıklar 33.826.640
 • D. Maddi Duran Varlıklar 33.916.684
 • Reasürörler Payı (-) 33.826.640
 • Reasürörler Payı (-) 33.916.684
 • 1. Arazi ve Arsalar 24.054.374
 • 1. Arazi ve Arsalar 24.109.244
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 24.054.374
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 24.109.244
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 24.054.374
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 24.109.244
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 660.994
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 660.994
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 660.994
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 105
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 105.000
 • DİĞER PASİFLER 105
 • DİĞER PASİFLER 105.000
 • II. PARA PİYASALARI 105
 • II. PARA PİYASALARI 105.000
 • 2. Haklar 3.065.382
 • 2. Haklar 4.723.298
 • III. ALINAN KREDİLER 3.065.382
 • III. ALINAN KREDİLER 4.723.298
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 3.065.382
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 4.723.298
 • A K T İ F T O P L A M I 1.597.655
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.597.655
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.597.655
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 664.300
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 715.742
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 664.300
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 715.742
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 664.300
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 715.742
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 234.574
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 234.599
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 234.574
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 234.599
 • XII. KARŞILIKLAR 234.574
 • XII. KARŞILIKLAR 234.599
 • 12.1 Genel Karşılıklar 140.315
 • 4. Ödenecek Giderler 140.315
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 140.315
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 49.053
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 49.078
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 49.053
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 49.078
 • Diğer Teknik Karşılıklar 49.053
 • Diğer Teknik Karşılıklar 49.078
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 45.206
 • 8. Borç Reeskontu (-) 45.206
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 45.206
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.563.245
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.563.245
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.563.245
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.382.975
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.535.910
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.382.975
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.535.910
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.382.975
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.535.910
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 900
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 900.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 900
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 900.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 900
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 900.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 220.740
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 220.756
 • Diğer Gelirler 220.740
 • Diğer Gelirler 220.756
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 220.740
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 220.756
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -9.696
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -968
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -9.696
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -968
 • Ödenen Komisyonlar (-) -9.696
 • Ödenen Komisyonlar (-) -968
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 215.132
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 215.132
 • Ödenen Tazminatlar (-) 215.132
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 15.304
 • B. Ticari Borçlar 15.304
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 15.304
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.113.454
 • 2. Borç Senetleri 1.113.454
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.113.454
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 116.236
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 116.236
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 116.236
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 997.218
 • 5. Borç Reeskontu (-) 997.218
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 997.218
 • 1. Ortaklara Borçlar 148.711
 • 1. Ortaklara Borçlar 148.781
 • 15.4 Kâr veya Zarar 148.711
 • 15.4 Kâr veya Zarar 148.781
 • Diğer Giderler (-) 148.711
 • Diğer Giderler (-) 148.781
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 907
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 7.664
 • 2. İştiraklere Borçlar 907
 • 2. İştiraklere Borçlar 7.664
 • TEKNİK KAR/ZARAR 907
 • TEKNİK KAR/ZARAR 7.664
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 141.117
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 141.117
 • GENEL GİDERLER (-) 141.117
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 33.826.640
 • PASİF TOPLAMI 33.826.640
 • Personel Giderleri (-) 33.826.640
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 147.804
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.897.858
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 147.804
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.897.858
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 147.804
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.897.858
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 1.677.540
 • 6. Borç Reeskontu (-) 1.677.540
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 1.677.540
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 152.989
 • Amortisman Giderleri (-) 152.989
 • D. Alınan Sipariş Avansları 152.989
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.894.157
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.894.157
 • Diğer Giderler (-) 1.894.157
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 1.677.540
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.677.540
 • MALİ GELİRLER 1.677.540
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 22.566
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 22.566
 • Kambiyo Karları 22.566
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 1.134
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.134
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 1.134
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 22.566
 • E. Yedekler 22.566
 • Faiz Giderleri (-) 22.566
 • 1. Yasal Yedekler 1.134
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.134
 • Satış Zararları (-) 1.134
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 145.860
 • 2. Statü Yedekleri 145.860
 • Kambiyo Zararları (-) 145.860
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 219
 • 3. Özel Yedekler 219
 • Karşılıklar (-) 219
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 98.221
 • 4. Olağanüstü Yedek 98.221
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 98.221
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 47.420
 • 5. Maliyet Artış Fonu 47.420
 • Diğer Giderler (-) 47.420
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.111
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 142.159
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.111
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 142.159
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.111
 • DÖNEM KAR/ZARARI 142.159
 • F. Net Dönem Karı -995.974
 • F. Net Dönem Karı 219
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -995.974
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 219
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -995.974
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 219
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -729.849
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 9.452
 • G. Dönem Zararı (-) -729.849
 • G. Dönem Zararı (-) 9.452
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -729.849
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 9.452
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.742
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.742
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 1.111
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 1.111
 • 1. ........... Yılı Zararı -987.329
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -987.329
 • 2. ........... Yılı Zararı -724.905
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -724.905
 • 2. Yurtdışı Satışlar -4.673
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -4.673
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -249.779
 • 3. Diğer Satışlar -249.779
 • 2. Satış İskontoları (-) -4.673
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -4.673
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -170.199
 • 3. Diğer İndirimler (-) -170.199
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -11.673
 • D. Satışların Maliyeti (-) -11.673
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 901.884
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 901.884
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 109.185
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 109.185
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -75.879
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 159.845
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -75.879
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 159.845
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -11.673
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -11.673
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 77.063
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 906.828
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 77.063
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 906.828
 • 4.1.3 Diğer 82.782
 • 4.1.3 Diğer 109.185
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 82.782
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 109.185
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -50.660
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 159.845
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -50.660
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 159.845
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -176
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -176
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -50.484
 • 4.2.3 Diğer -50.484
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -5.066
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -5.066
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -176
 • H. Finansman Giderleri (-) -176
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -50.484
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 25.945
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -50.484
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 25.945
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 44.857
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 44.857
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 1.082
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 1.082
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -13.767
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 85.315
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -13.767
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 85.315
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.145
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.122.329
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.145
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.122.329
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -358.819
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 1.082
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -358.819
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 1.082
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -588.276
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -588.276
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 16.214
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 175.234
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 16.214
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 175.234
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 1.164.386
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 1.164.386
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -358.819
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -358.819
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -614.486
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 175.234
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -614.486
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 175.234
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -34.117
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 191.081
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -34.117
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 191.081
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 194.121
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -34.117
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 141.117
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 9,90
  3. 20,00
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 13,26
  3. 20,00
  1. ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S.
  2. 1,28
  3. 14,29
  1. CEMAS CEMAS DOKUM SANAYII AS
  2. 1,89
  3. 11,18
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 1,20
  3. 11,11

Azalan

  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 4,89
  3. -12,68
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 40,90
  3. -9,67
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,08
  3. -6,67
  1. MERKO MERKO GIDA SANAYI VE TICARET
  2. 1,27
  3. -5,22
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,62
  3. -5,07

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 4,53
  1. ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI
  2. 1,31
  3. 5,65
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 3,65
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,98
  3. 5,01
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. -1,04

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. -1,04
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 3,65
  1. ASELS ASELSAN
  2. 33,02
  3. 1,23
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 4,53
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. -1,38

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.