Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,11
 • Değişim :0,65 %
 • Hacim TL :468.771
 • Hacim Adet :150.747
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • XGMYO,XTUMY,XUMAL,XUTUM : AKSGY | Kolektif Yatirim ve Yapilandirilmis Urunler Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 505.583.657
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 505.583.657
 • NAKİT DEĞERLER 505.583.657
 • 1.1 Kasa 8.734.580
 • A. Hazır Değerler 8.734.580
 • Kasa 8.734.580
 • B. Menkul Kıymetler 12.646.489
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 12.646.489
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 12.646.489
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 71.262.341
 • Acenteler 71.262.341
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 71.262.341
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 11.147.014
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 11.147.014
 • İkrazlar 11.147.014
 • 6.1 Kısa Vadeli 363.993.549
 • E. Stoklar 363.993.549
 • İŞTİRAKLER 363.993.549
 • 6. Diğer Stoklar 37.799.684
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 37.799.684
 • Menkuller 37.799.684
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 505.583.657
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 505.583.657
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 505.583.657
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.516.735.562
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.516.735.562
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.516.735.562
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 67.943.502
 • Devam Eden Yatırımlar 67.943.502
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 67.943.502
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 6.966.575
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 6.966.575
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 6.966.575
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.892.579
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.892.579
 • Reasürörler Payı (-) 1.892.579
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 67.552.479
 • 15.3 Diğer 67.552.479
 • Muallak Hasar Karşılığı 67.552.479
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.323.662.663
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.323.662.663
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.323.662.663
 • AKTİF TOPLAMI 28.083.334
 • D. Maddi Duran Varlıklar 28.083.334
 • Reasürörler Payı (-) 28.083.334
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.031.416
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.031.416
 • Ödenmiş Sermaye 6.031.416
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 14.603.014
 • F. Diğer Duran Varlıklar 14.603.014
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 14.603.014
 • A K T İ F T O P L A M I 4.022.319.219
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.022.319.219
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.022.319.219
 • 4.1 Bonolar 356.453.663
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 356.453.663
 • Maliyet Artış Fonu 356.453.663
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 329.307.014
 • A. Finansal Borçlar 329.307.014
 • Özel Fonlar 329.307.014
 • B. Ticari Borçlar 12.046.715
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 12.046.715
 • P A S İ F T O P L A M I 12.046.715
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.581.975
 • 2. Borç Senetleri 2.581.975
 • Alınan Primler 2.581.975
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 158.184
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 158.184
 • Diğer Teknik Karşılıklar 158.184
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.888.661
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.888.661
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.888.661
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 356.453.663
 • 8. Borç Reeskontu (-) 356.453.663
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 356.453.663
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.392.942.113
 • Diğer Gelirler 1.392.942.113
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.392.942.113
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.381.023.006
 • A. Finansal Borçlar 1.381.023.006
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.381.023.006
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 637.726
 • B. Ticari Borçlar 637.726
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 637.726
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 297.575
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 297.575
 • GENEL GİDERLER (-) 297.575
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.983.806
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.983.806
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.983.806
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.272.923.443
 • Faiz Gelirleri 2.272.923.443
 • III. ÖZ SERMAYE 2.272.923.443
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.272.923.443
 • A. Sermaye 2.272.923.443
 • Kar Payı Gelirleri 2.272.923.443
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 430.091.850
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 430.091.850
 • Satış Karları 430.091.850
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 121.877.344
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 121.877.344
 • MALİ GİDERLER (-) 121.877.344
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -189.502.635
 • 5. Maliyet Artış Fonu -189.502.635
 • Diğer Giderler (-) -189.502.635
 • F. Net Dönem Karı 61.667
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 61.667
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 61.667
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 281.542.533
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 281.542.533
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.022.319.219
 • P A S İ F T O P L A M I 4.022.319.219
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 146.845.037
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 146.845.037
 • 1. Satıştan İadeler (-) -38.656.303
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -38.656.303
 • 2. Satış İskontoları (-) 108.188.734
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 108.188.734
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 108.188.734
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 108.188.734
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.022.820
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.022.820
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -17.185.893
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -17.185.893
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -19.208.713
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -19.208.713
 • 4.1.3 Diğer 88.980.021
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 88.980.021
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 263.836.526
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 263.836.526
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -179.730
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -179.730
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 263.656.796
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 263.656.796
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 263.656.796
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 263.656.796
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 263.656.796
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.