Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,13
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :601.337
 • Hacim Adet :192.213
* SG: 14.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 • XGMYO,XTUMY,XUMAL,XUTUM : AKSGY | Kolektif Yatirim ve Yapilandirilmis Urunler Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 505.929.450
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 505.929.450
 • NAKİT DEĞERLER 505.929.450
 • 1.1 Kasa 8.879.459
 • A. Hazır Değerler 8.879.459
 • Kasa 8.879.459
 • B. Menkul Kıymetler 13.506.423
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 13.506.423
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 13.506.423
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 61.816.907
 • Acenteler 61.816.907
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 61.816.907
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.785.026
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.785.026
 • İkrazlar 10.785.026
 • 6.1 Kısa Vadeli 377.495.354
 • E. Stoklar 377.495.354
 • İŞTİRAKLER 377.495.354
 • 6. Diğer Stoklar 33.446.281
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 33.446.281
 • Menkuller 33.446.281
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 505.929.450
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 505.929.450
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 505.929.450
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.510.620.085
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.510.620.085
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.510.620.085
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 60.864.855
 • Devam Eden Yatırımlar 60.864.855
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 60.864.855
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 7.381.040
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 7.381.040
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 7.381.040
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.892.579
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.892.579
 • Reasürörler Payı (-) 1.892.579
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 68.248.276
 • 15.3 Diğer 68.248.276
 • Muallak Hasar Karşılığı 68.248.276
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.326.156.911
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.326.156.911
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.326.156.911
 • AKTİF TOPLAMI 29.223.132
 • D. Maddi Duran Varlıklar 29.223.132
 • Reasürörler Payı (-) 29.223.132
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.086.120
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.086.120
 • Ödenmiş Sermaye 6.086.120
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.767.172
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.767.172
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.767.172
 • A K T İ F T O P L A M I 4.016.549.535
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.016.549.535
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.016.549.535
 • 4.1 Bonolar 431.350.493
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 431.350.493
 • Maliyet Artış Fonu 431.350.493
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 405.698.998
 • A. Finansal Borçlar 405.698.998
 • Özel Fonlar 405.698.998
 • B. Ticari Borçlar 12.103.207
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 12.103.207
 • P A S İ F T O P L A M I 12.103.207
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.075.890
 • 2. Borç Senetleri 1.075.890
 • Alınan Primler 1.075.890
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 156.331
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 156.331
 • Diğer Teknik Karşılıklar 156.331
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.706.044
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.706.044
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.706.044
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 431.350.493
 • 8. Borç Reeskontu (-) 431.350.493
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 431.350.493
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.298.547.640
 • Diğer Gelirler 1.298.547.640
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.298.547.640
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.287.389.295
 • A. Finansal Borçlar 1.287.389.295
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.287.389.295
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 613.893
 • B. Ticari Borçlar 613.893
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 613.893
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 333.986
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 333.986
 • GENEL GİDERLER (-) 333.986
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.210.466
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.210.466
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.210.466
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.286.651.402
 • Faiz Gelirleri 2.286.651.402
 • III. ÖZ SERMAYE 2.286.651.402
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.286.651.402
 • A. Sermaye 2.286.651.402
 • Kar Payı Gelirleri 2.286.651.402
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 430.091.850
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 430.091.850
 • Satış Karları 430.091.850
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 121.877.344
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 121.877.344
 • MALİ GİDERLER (-) 121.877.344
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -189.502.635
 • 5. Maliyet Artış Fonu -189.502.635
 • Diğer Giderler (-) -189.502.635
 • F. Net Dönem Karı 61.667
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 61.667
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 61.667
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 281.542.533
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 281.542.533
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.016.549.535
 • P A S İ F T O P L A M I 4.016.549.535
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 228.735.594
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 228.735.594
 • 1. Satıştan İadeler (-) -58.499.177
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -58.499.177
 • 2. Satış İskontoları (-) 170.236.417
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 170.236.417
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 170.236.417
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 170.236.417
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.783.290
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.783.290
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -25.312.762
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -25.312.762
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -28.096.052
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -28.096.052
 • 4.1.3 Diğer 142.140.365
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 142.140.365
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 277.892.367
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 277.892.367
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -270.410
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -270.410
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 277.621.957
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 277.621.957
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 277.621.957
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 277.621.957
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 277.621.957
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,44
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,96
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,15
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,44
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,96
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,79
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,67
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,40
  3. 0,00
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 115,60
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.