Aksa Enerji Üretim A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,01
 • Değişim :-1,31 %
 • Hacim TL :3.206.640
 • Hacim Adet :1.060.918
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Aksa Enerji Üretim A.Ş.
 • XELKT,XSIST,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : AKSEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 972.069.533
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 972.069.533
 • NAKİT DEĞERLER 972.069.533
 • 1.1 Kasa 78.511.926
 • A. Hazır Değerler 78.511.926
 • Kasa 78.511.926
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 607.459
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 607.459
 • Sigortalılar 607.459
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 333.514.930
 • Acenteler 333.514.930
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 333.514.930
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.505.468
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.505.468
 • İkrazlar 10.505.468
 • 6.1 Kısa Vadeli 377.325.587
 • E. Stoklar 377.325.587
 • İŞTİRAKLER 377.325.587
 • 6. Diğer Stoklar 171.604.163
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 171.604.163
 • Menkuller 171.604.163
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 972.069.533
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 972.069.533
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 972.069.533
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.244.620.395
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.244.620.395
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.244.620.395
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 15.051.878
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 15.051.878
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 15.051.878
 • 15.2 Menkul Değerlerin 412.408
 • C. Finansal Duran Varlıklar 412.408
 • Reasürörler Payı (-) 412.408
 • AKTİF TOPLAMI 3.074.808.369
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.074.808.369
 • Reasürörler Payı (-) 3.074.808.369
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 5.603.931
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.603.931
 • Ödenmiş Sermaye 5.603.931
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 96.708.135
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 96.708.135
 • Kanuni Yedek Akçeler 96.708.135
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 52.035.674
 • F. Diğer Duran Varlıklar 52.035.674
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 52.035.674
 • A K T İ F T O P L A M I 4.216.689.928
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.216.689.928
 • Yeniden Değerleme Fonu 4.216.689.928
 • 4.1 Bonolar 1.614.787.897
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.614.787.897
 • Maliyet Artış Fonu 1.614.787.897
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 916.376.160
 • A. Finansal Borçlar 916.376.160
 • Özel Fonlar 916.376.160
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 157.857.024
 • KAR 157.857.024
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 157.857.024
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.439.451
 • Net Dönem Karı 2.439.451
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.439.451
 • B. Ticari Borçlar 513.805.341
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 513.805.341
 • P A S İ F T O P L A M I 513.805.341
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 15.169.931
 • 2. Borç Senetleri 15.169.931
 • Alınan Primler 15.169.931
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.309.385
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.309.385
 • XII. KARŞILIKLAR 2.309.385
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.884.471
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.884.471
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.884.471
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.438.316
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.438.316
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.438.316
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.614.787.897
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.614.787.897
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.614.787.897
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.946.817.393
 • Diğer Gelirler 1.946.817.393
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.946.817.393
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.509.520.106
 • A. Finansal Borçlar 1.509.520.106
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.509.520.106
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 369.286.638
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 369.286.638
 • Ödenen Tazminatlar (-) 369.286.638
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.253.650
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.253.650
 • GENEL GİDERLER (-) 3.253.650
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 64.756.999
 • PASİF TOPLAMI 64.756.999
 • Personel Giderleri (-) 64.756.999
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 655.084.638
 • Faiz Gelirleri 655.084.638
 • III. ÖZ SERMAYE 655.084.638
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 657.521.964
 • A. Sermaye 657.521.964
 • Kar Payı Gelirleri 657.521.964
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 613.169.118
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 613.169.118
 • Satış Karları 613.169.118
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -20.401.622
 • 5. Maliyet Artış Fonu -20.401.622
 • Diğer Giderler (-) -20.401.622
 • F. Net Dönem Karı 20.401.622
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 20.401.622
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 20.401.622
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 44.342.753
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 44.342.753
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.437.326
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.437.326
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 4.216.689.928
 • P A S İ F T O P L A M I 4.216.689.928
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.212.136.415
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.212.136.415
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.987.924.160
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.987.924.160
 • 2. Satış İskontoları (-) 224.212.255
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 224.212.255
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 224.212.255
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 224.212.255
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -495.368
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -495.368
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -25.187.921
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -25.187.921
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -25.683.289
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -25.683.289
 • 4.1.3 Diğer 198.528.966
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 198.528.966
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -89.417.820
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -89.417.820
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.849.563
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.849.563
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -81.568.257
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -81.568.257
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -81.568.257
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -81.568.257
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.478.008
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -84.046.265
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.